Chinese esoterische kennis toepassen in de huidige tijd.

De workshops die wij organiseren zijn er op gericht om esoterische Chinese kennis over te dragen en die te leren toepassen in de huidige tijd en samenleving. Daarbij moet u denken aan Chinese Astrologie, Fengshui, Yijing en Karakter- levensloopduiding. De workshops zijn opgesteld en worden geleid door Carla Huang, die naast haar opleiding Chinese taal en letterkunde, zich ook heeft verdiept in vele aspecten van de oude Chinese esoterie. In tegenstelling tot vele anderen wil zij haar kennis zonder enige terughoudendheid overdragen. Het gaat om begrip te krijgen hòe het werkt. 

Aan de basis van dit alles ligt de Vijfelemententheorie, zonder welke de diverse terreinen van Chinese esoterie  niet kunnen worden begrepen.  Wie deze leer begrijpt begint de verbanden te zien: er gaat letterlijk een wereld voor u open! We kunnen dit vergelijken met de rol van wiskunde bij de toepassing van Westerse wetenschappen. Zonder wiskunde kunnen we geen echte wetenschap bedrijven. Wij hebben hierover een artikel gepubliceerd in het TQT van december 2013. Als u die tekst wilt inzien, klik dan hiernaast op 'De rol van de vijf elementen in  de Chinese esoterie'.


Workshop Het geheim van de Vijf Elementen
Wij hebben deze workshop de titel: ‘Het geheim van de Vijf Elementen’ gegeven, omdat deze noodzakelijke kennis, naar ons idee nooit (voldoende) wordt uitgelegd door auteurs van boeken over o.m. bovenstaande onderwerpen, bewust of onbewust. De kern, het geheim, wordt niet overgedragen.
Bij vervolgworkshops wordt de Vijfelemententheorie noodzakelijkerwijs  verder uitgediept.
 


Vervolgworkshops
Als het geheim van de Vijf Elementen is overgedragen en begrepen, is de basis gelegd voor de toepassing ervan op verschillende terreinen. Dat gebeurt in onze vervolgworkshops, waarvan er een aantal al klaar is en andere nog in de planning zitten. Dit is o.m. ook afhankelijk van de belangstelling van mensen die de basisworkshop hebben gevolgd. Denk hierbij aan Fengshui, Yijing, het analyseren van de 8 geboortekarakters, maar ook aan ‘eigen’ toepassingen ontwikkelen op het terrein van Qigong voor de gezondheid.

Workshops die nu al gevolgd kunnen worden zijn:

1. “Het geheim van de vijf elementen” waarin duidelijk wordt dat en hoe de theorie van de vijf elementen de ‘hulpwetenschap’ is om de verschillende terreinen van Chinese esoterie te kunnen begrijpen en hanteren. Gekoppeld aan de astrologische gegevens van het huidige Chinese jaar en een uitstapje naar de analyse van de 8 geboortekarakters, die in workshop 3 uitgebreid aan de orde komen. 

2. “De Yijing duiden met behulp van de vijf elemententheorie” Het gaat hier om een oeroude manier om situaties en relaties te doorgronden met behulp van de trigrammen en de vijf elementen theorie. Ontdek hoe oude Chinese kennis heden ten dage toegepast kan worden.

3. “Bazi Wuxing” werken met de 8 geboortekarakters en de vijf elementen theorie. Puttende uit de originele Chinese bronnen (en dat is heel apart!) leert u een Bazi op te stellen en er voorlopige conclusies uit te trekken: is de Bazi sterk of zwak en wat zijn de 'gelukselementen' om de harmonie ter versterken? Pittige kost! Voor echt geïnteresseerden komen er nog drie vervolgworkshops om van u een expert op dit gebied te maken.

Tip: het verdient aanbeveling om u tegelijk met enkele medegeïnteresseerden aan te melden. U kunt dan in de tussenliggende weken met elkaar de lesstof oefenen. 


Aanmelden
Wie geïnteresseerd is in een of meer van onze workshops kan zich als mogelijke gegadigde aanmelden middels het contactformulier van deze site. Graag vermelden waar uw belangstelling naar uit gaat; workshop 1, 2 of 3. Zodra er voldoende animo is wordt u benaderd met een concreet voorstel. We werken met kleine groepen, 6 á 7 personen.
De workshops zijn op zaterdagen in Purmerend, 10.00 tot 16.00 uur. Kosten € 50,00 incl. lunch, koffie en thee.