Het jaar van de Aap 2016

(丙Bǐng vuur申shen metaal)

 

INHOUD, klik op het onderwerp van uw keuze

*Algemene analyse van het Jaar van de Aap  

*9 Sterren/Invloeden/Huizen

*Schema van de 9 Sterren

Geslacht en leeftijd

*Het bedrijfsleven in het jaar van de Aap.         

 *Wat heeft het Jaar van de Aap voor uzelf in petto?

 *De analyse per Dier

 *Fàn tài sùi, uitleg en advies

 *Kinderen die in dit jaar van de Aap geboren worden

 *Een persoonlijke Chinese horoscoop (Bazi) laten opstellen?

 

NB. Het staat u vrij te citeren uit deze tekst, maar wij stellen het wel op prijs als u dan de bron vermeldt.

*Algemene analyse van het Jaar van de Aap 2016

Deze analyse is niet alleen gebaseerd op de  Bazì (8 karakters) van het beginmoment van het jaar van de Aap, maar ook op de wisselende kosmische energieën van de Negen Invloeden/Sterren en de vaste energieën van de aardse richtingen, de zogeheten Fengshǔi. Ook wordt hier de combinaties van de 8 trigrammen, Bagùa, bij betrokken voor een nauwkeuriger interpretatie. Met behulp van de Vijfelemententheorie kan beoordeeld worden of bepaalde tendenties worden gestimuleerd, verzwakt dan wel afgeremd. U krijgt zo een kijkje in de keuken van de voorspeller/analist die diverse gebieden van Chinese esoterie toepast.

 Bazì

Elk jaar, maand, dag en uur heeft een steeds veranderend kosmisch element en een vast aards element. Totaal 8 karakters verdeeld in 4 pilaren; in het Chinees Bazì.                                                    Let op: Het Jaar van de Aap gaat officieel in op 8 februari 2016, maar feitelijk zijn de energieën al ingegaan op 4 februari om 17 uur 47minuten. Dit houdt in dat degenen die geboren zijn tussen 4 en 8 februari voor de astrologische duiding al behoren tot het jaar van de Aap. Hier worden veel fouten mee gemaakt. 4 Februari is gebaseerd op de zonnetermijnen en 8 februari op de maancyclus. De zonnecyclus, met zijn 24 zonnetermijnen, beheerst de kosmische energieën; dat moet als uitgangspunt worden genomen.

Hiermee rekening houdend ziet de 8 karakteropstelling verdeeld in 4 pilaren voor het Jaar van de Aap er als volgt uit.

De Bazì van de geboorte van de Aap.

Geboorte jaarpilaar

 

2016

Geboorte maandpilaar

Februari

Geboorte dagpilaar

 

4

Geboorte tijdpilaar

 

17:47 uur

丙 bǐng

vuur

庚gěng

metaal

丙bǐng

vuur

丁ding

vuur

申shen

metaal

寅yin

hout

辰chén

aarde

酉 you

metaal

Neven elementen

ook nevenenergieën genoemd

vergelijkbaar met  hoofd- en zijwortels van een boom

 

庚gěng

metaal

甲jia

hout

戊  wǔ

aarde

辛 xin

metaal

壬 rèn

water

丙 bǐng

vuur

乙  yǐ

hout

 

戊  wǔ

aarde

戊 wǔ

aarde

癸 gui

water

 

NB. De bovenste rij geeft de wisselende kosmische elementen weer, de tweede de vaste aardse elementen. De volgende rijen geven de zogenaamde nevenelementen weer, welke zijn afgeleid van de kosmische elementen.

Als we deze opstelling nader gaan bestuderen dan blijkt dat Water 0x voorkomt maar wel in de zijwortels, Hout 1x, Vuur 3x, Aarde 1x en Metaal 3x. Het element Vuur is het kosmisch element van de dagpilaar. Volgens de Bazì-leer wordt dit element Vuur door de aardse tak Hout bij de geboortemaand gestimuleerd. Daarnaast wordt Vuur ook nog eens 2 keer door de Kosmische elementen Vuur gesteund. Het element Vuur is hier laaiend en er is op het eerste gezicht nergens het element Water te bekennen dat het Vuur tegenhoudt.  Gelukkig is Water te vinden in de zijwortels en wordt het element Vuur alsnog ingedamd.

Terugblik en vooruitblik

Als we terugblikken naar het jaar van de Geit, konden we zien dat de Vuurenergie laaiend sterk was en de elementen Water en Metaal zwak waren. Ze waren onvoldoende krachtig om het Vuur in te dammen. Vooral omdat de 5-elementen niet in balans waren, vonden in het Geitjaar grote ups en downs in de politiek en economie plaats. Er ontstonden grote spanningen onder de bevolking over de hele wereld. Het volk werd onrustig en de politici konden geen oplossing vinden om ze gerust te stellen. De macht zat "gevangen", zo constateerden we. In de praktijk is dit alles wel gebleken. Denk maar aan de vluchtelingen crisis en de onmacht van politici om hier een oplossing voor te vinden. Botsingen tussen volken, geweldplegingen en wreedheden vonden plaats en dit alles omdat er angst, onrust en onzekerheid in onze harten heersen. We schetsten een somber beeld voor 2015: het zou een jaar worden van storm en donkere wolken, vol turbulentie en onrust. In het Westen zouden calamiteiten kunnen plaatsvinden; tijdens het opstellen van deze tekst vinden de aanslagen in Parijs plaats. De toegenomen spanning tussen Rusland en het Westen past ook in het beeld. Gelukkig ziet de toekomst er wat minder somber uit in het komende Aapjaar.

Aapjaar

Binnentredend in het jaar van de Aap wordt het element Metaal veel sterker. Vergeleken met de twee voorgaande jaren, groeit Metaal er bovenuit. Dat maakt groei mogelijk van onvoorziene fortuinen, zoals goud en geld. Dit houdt in dat het goed jaar is voor speculaties zoals shortselling en handelen in aandelen.  Niet alleen gaat feitelijk  daardoor de economie verbeteren, maar het kan ook betekenen dat de economie structurele verbetering laat zien. Vooral de Westerse banken gaan beter presteren. Ook zullen in het Aapjaar de internationale betrekkingen verbeteren en het volk is niet meer zo nerveus en gespannen zoals in het Geitjaar. Botsingen, geweldplegingen of meteen grijpen naar wapens neemt af. 

Maar niet alles is koek en ei. In het Aapjaar houden bedreigingen zich schuil en zitten sluwe elementen van beroving, passend bij de slimme Aap die plotseling iets weggrist. Die negatieve aspecten hebben te maken met de botsende elementen van de aardse takken寅yin (element hout) en 申shen (element metaal) en het gegeven dat de kracht van de 2 zwarte gevangen wordt gehouden in het centrum. Daarover later meer bij de Negen Richtingen.

De botsing tussen de twee aardse takken en de daarbij vrijkomende energieën, duidt op de mogelijkheid van ernstige, onverwachte en onvoorstelbare ongelukken in het verkeer, wegen en transportsystemen. Het gaat dan vaak om buitengewone incidenten met enorme gevolgen. Regelsystemen kunnen inactief worden. Het is moeilijk om hier grip op te krijgen.

Als u moet reizen bereid u zich dan  goed voor en wees heel voorzichtig en oplettend.

Vooral als u zich in een grote menigte bevindt, zult extra alert moeten zijn voor calamiteiten. Bij grote manifestaties waar veel mensen bij elkaar komen is de kans groter op ongelukken.

Als we weten dat de wereld een Aapjaar gaat beleven, dan is het goed om ook te  kijken naar de aard van het beestje. Apen zijn levendig, veranderlijk, creatief, intelligent en snel. Ze houden zich bij hun eigen soort. Ze hechten aan macht. Delen niet graag met anderen.

Dit  kan men terugvinden in de relaties tussen landen. Ondanks dat er vernieuwingen plaatsvinden en de neiging ontstaat dat deze zich verder ontwikkelen, zullen landen het eigenbelang voorop stellen en niet willen delen met elkaar, uit angst voor machtsverlies. In het Aapjaar gaan landen dus niet graag samenwerken. Op lager niveau wordt tussen (politieke) partijen geruzied.

TERUG NAAR INHOUD

Negen sterren

We kijken ook naar de positie van de 9 sterren/huizen/paleizen/richtingen.

Van de 9 richtingen is het centrum het sterkst. De ‘2 zwarte’ (二黑 èr hei) is baas in het centrum. De aard van de ‘2 zwarte’ is ziektes, calamiteiten en (natuur-) rampen. Weliswaar is zij minder ernstig dan de ‘5 Gele’ (五黃wǔ húang)  maar haar kracht is niet te onderschatten. Haar element is Aarde. Het centrum heeft ook het element Aarde. Dus haar kracht groeit enorm maar zit tegelijkertijd gevangen (ook geïsoleerd genoemd) in het midden. Hetgeen betekent, dat wanneer een ziekte uitbreekt, deze in bedwang  wordt gehouden door de andere 8 richtingen. Dat mag geen reden zijn tot onachtzaamheid. Er dient adequaat te worden opgetreden. Omdat de ‘2 zwarte’ in het centrum wordt vastgehouden terwijl zij groeit en geen kant op kan, houdt dat in dat er natuurrampen kunnen plaatsvinden, zoals orkanen, aardbevingen, vulkaan uitbarstingen en aardverschuivingen. Die calamiteiten zullen door de centrale positie van de 2 zwarte wat minder ernstig uitpakken.

Wat betreft de andere huizen of paleizen moeten we kijken naar hun positieve of negatieve aard van de energieën die ze met zich meebrengen. En in welke richting deze energieën op aarde de baas spelen en zodoende de verschillen van internationale situaties en gebieden veroorzaken.

 

Richtingen positief

Allereerst worden de positieve huizen of paleizen met hun positieve energieën  genoemd. Bijvoorbeeld 1 (Een Witte) ook perzikbloesem ster genoemd en 9 ( Negen Paarse) zijn beide positieve huizen en zullen dit jaar haar energieën doen stralen in het Zuidoosten en Oosten. Hun energieën brengen mensen naar elkaar toe en dat is goed voor blijde gebeurtenissen. Vooral Japan, Korea, Vietnam en Maleisië profiteren ervan. Het Aapjaar zal deze landen de economie in een rap tempo doen groeien. De munteenheden van deze landen gaan omhoog in waarde. Het element van 1 (Één witte) is Water en heeft haar energieën in het zuidoosten. Mensen in de zuidoostelijke landen blijven niet op één plaats gevestigd. Er gaan nog steeds  mensen proberen zich te verplaatsen, bijvoorbeeld om het land te verlaten en zich elders op de wereld vestigen.

De zuidelijke landen zoals Australië, Indonesië, Griekenland en Italië zijn landen die te maken krijgen met de 6 (Zes Witte). De Zes Witte maakt dat deze landen in het algemeen evenwichtig omgaan met hun economie en geld. Er zullen meer mensen aan een baan komen in de middensector. Er zal sprake zijn van  winst noch verlies.

 De 4 (Vier Groene) met haar wijsheid doet haar scepter zwaaien in de Westelijke richting. Eindelijk komt een beetje wijsheid terug in de westelijke landen, met mogelijk een oplossing voor de vluchtelingen, ofschoon die oplossing gepaard zal gaan met heel veel pijn en moeite. Landen zoals Amerika, Europa en Canada worden als westelijke landen bestempeld. Met behulp van de 4 Groene kunnen mensen die in deze landen verblijven grote naam of faam maken. De economie gaat hier merkbaar groeien.

De 8 (Acht Witte) straalt haar kracht uit naar het zuidwesten. Zuidwestelijke landen zoals Spanje, zuid Frankrijk, Portugal gaan dit jaar ook  economisch groeien. Het bruto nationale inkomen gaat daardoor aanzienlijk stijgen.

 

Richtingen negatief

Van de huizen of paleizen met negatieve effecten is de 5 gele het meest negatief. In het Aapjaar doet zij haar kracht stralen in de Noordoostelijke richting. Landen in deze richting kunnen moeten kampen met ernstige (natuur) rampen zoals aardbeving,  orkanen, bosbranden, explosies en uitbraak van ziektes.

De 3 (Drie Groene) met haar roddels, manipulaties en intriges  heeft haar positie in Noordwestelijke richting. Noordwestelijke landen zoals Nederland, Engeland, Ierland, kunnen moeilijk tot politieke beslissingen komen. Dit geldt vooral voor de wat oudere mannelijke leiderstypes in politiek en bedrijfsleven. Zij hebben de neiging om elkaar vliegen af te vangen of elkaar zwart te maken. Ruzies, manipulaties en rechtszaken zijn aan de orde van de dag. Gevolgen: reputatieschade en in ernstige gevallen afzetting/ontslag. Als er oplossingen komen voor de grote problemen dan zal dat moeten komen van de oudere vrouwelijke leiderstypes, want zij hebben dit jaar de wind in de rug.

 In het Noordwesten van China kunnen de reeds bestaande conflicten verergeren.  De spanningen onder de bevolking nemen toe. Dit zal kunnen leiden tot geweld of nieuw beleid en wisseling van leiders.  De spanningen leiden tot economische onevenwichtigheid.  Maar gelukkig groeit het element Metaal uitbundig in het Aapjaar. Over de hele wereld gaat daardoor de economie groeien. Vooral banken in het westen gaan het goed doen en dat leidt tot een algehele groei-impuls. Ondanks dat er in dit jaar verborgen gevaar en dreiging op de loer liggen, de economische groei zet toch door. Er is kans op herstel en een beter op de rails komende economie. U kunt daarom in het aapjaar investeringen doen. Zoals bij het gedrag van de aap past, want apen zijn vliegensvlug, zult u snel moeten reageren. Vooral bij short-selling is de kans groot om wat te kunnen verdienen. Dus snel inkopen en verkopen. Korte termijninvesteringen zijn geschikt in het aapjaar. Maar let op: Apen zijn niet alleen snel, ze kunnen ook  roven, afpakken en na-apen en zijn ze gewiekst. Bovendien valt in de bazì van het Aapjaar het verschijnsel ‘beroving’ op.  Daar komt bij dat het Kosmisch element van het geboortejaar Vuur is, dat o.m. gierigheid en zelfzuchtigheid inhoudt. Het gevolg daarvan is dat in het Aapjaar grote fraude- en plagiaatzaken kunnen voorkomen. Ook al reageert u snel genoeg op kansen, u zult toch tegelijkertijd beducht moeten zijn op bedriegers en fraudeurs.

TERUG NAAR INHOUD

 

Geslacht en leeftijd

Mannen van middelbare leeftijd. Wanneer naast de combinatie huis en richting de trigrammen erbij gehaald worden, kunnen wij zien we zien wat vrouwen of mannen van verschillende leeftijden van het jaar van de Aap kunnen verwachten. Het trigram in het oosten staat voor de oudste zoon, mannen tussen ca 40 en 50 jaar oud, dus mannen van middelbare leeftijd. De Negen Paarse (jiǔ  zǐ xing) doet haar positieve energie gelden in het oosten. Haar element is Vuur.  De Negen Paarse heeft alles met blijdschap en vreugde te maken. Kinderen en/of kleinkinderen te krijgen, trouwen of gaan samenwonen. Uitbreiding van het gezin. Mensen die elkaar opzoeken, etc.  Deze mannen gaan het t.o.v. het vorig jaar beter krijgen in het Aapjaar voor wat betreft vreugdevolle gebeurtenissen.

Vrouwen van middelbare leeftijd. Het zuidoosten heeft het trigram Xún en staat voor de oudste dochter , vrouwen tussen de ca. 40 en 50 jaar oud. De yì bái of Één Witte, doet haar kracht stralen in deze richting. Door deze kracht is de kans groter dat deze vrouwen desgewenst een partner krijgen. Maar pas op:  Een Witte staat ook voor buitenechtelijke affaires en seksschandalen.  Vrouwen in deze leeftijdscategorie hebben ook kans op onverwachte inkomsten.

Oudere vrouwen. De Acht Witte (Ba bái) is een zeer gunstige ster die staat in het teken van vooral geld, vermogen, promoties en vooruitgang. Dit jaar doet zij haar kracht gelden in de zuidwestelijke richting. Haar element is Aarde. In deze richting staat het trigram Kun en dat staat voor de oudere vrouw of moeder. Oudere vrouwen van 50 plus,  krijgen het dit jaar daarom beter met betrekking tot geld en fortuin. Ook  oudere vrouwen met een publieke functie maken het uitstekend. Zowel in de politiek als in de economie kunnen zij ver boven anderen uitsteken.

Jonge vrouwen. Dan komen we bij het trigram dui. Gesitueerd in het westen staat zij voor jonge vrouwen van 20 tot ca 30 jaar. De Vier Groene (si lú xing) doet haar kracht dit jaar gelden in het westen. Deze energieën zijn heel positief en hun element is Hout.  Vanwege deze invloed kunnen in het Aapjaar jonge vrouwen door hun creativiteit befaamd worden. De Vier groene stimuleert ook mensen om mondig te worden. Naast dat jonge vrouwen befaamd kunnen worden door artistieke prestaties, kunnen ook mensen met een baan waar veel gepraat moet worden profijt krijgen van deze kracht. Denk aan advocaten en presentatoren.

Jonge mannen. In  het Noordoosten staat het trigram ‘gen’ en staat voor de jongste zoon, mannen tussen de ca. 20 en 30 jaar. De Vijf Gele (wǔ huáng) gaat dit jaar in het noordoosten haar vernietigende kracht uitoefenen.  Vooral bij  jongeren kan het plegen van strafbare feiten toenemen. Jongens  die nog studeren of net in de maatschappij zijn getreden, kunnen maatschappelijk ontevreden worden. Boosheid neemt toe.

Mannen die de  middelbare leeftijd naderen. In het noorden heerst het trigram voor de middelste zoon, leeftijd tussen de 30 en 40 jaar oud.  De Zeven Rode (qi chì) doet haar negatieve kracht gelden in deze richting en haar element is Vuur. Haar kracht staat vooral voor vechten, beroving, gevangenhouding etc. Het gevolg is dat genoemde categorie mannen in het Aapjaar makkelijk in conflictsituaties terecht kunnen  komen

Oudere mannen.  In het Noordoosten symboliseert het trigram Qiǎn, vader, oudere man of een man die de leiding heeft. Mannen die hun positie ontlenen aan regering, autoriteit, gezagsdrager, leiders, gouvernement, enz. krijgen het extra moeilijk in het Aapjaar. Onderlinge ruzies maken het moeilijk voor elkaar. Leidinggevenden met een politieke, publieke of bedrijfsfunctie, gerespecteerde oudere mannen kunnen door roddels, manipulaties of intriges worden beschadigd of afgezet. In erstige gevallen kunnen deze mannen ook in rechtszaken verwikkeld raken.

TERUG NAAR INHOUD

 

Het bedrijfsleven en de Vijfelementen in het jaar van de Aap.

Metaal: in dit jaar is het element Metaal sterk en haar kracht is volledig. Zij staat voor geld, effecten/fondsen en valuta, investering enz.. Goud en zilverprijs, financiële bedrijven en aandelen groeien dit jaar. De markt stabiliseert zich. Er zijn winsten te verwachten. Investeringen nemen toe, maar de verwachtingen liggen hoger bij speculeren.  

Hout: dit jaar is dat element verzwakt. Zij staat voor uitgeverijen,  milieuactiviteiten etc.  Uitgeverijen en bedrijven die met milieuactiviteiten bezighouden krijgen het dit jaar moeilijk. De winstmarges worden kleiner. Ook de media branche, zoals kranten, tijdschriften, reclame enz. krijgt het moeilijk.

Water: het element Water is in dit jaar ontoereikend. Water staat voor de reisbranche, transport, hotels , restaurants en goederenstroom  waarvan de winst een dalende trend aangeeft met tegenslagen. Gelukkig wordt dit element gesteund door Metaal. Landen gaan deze bedrijven helpen door beleidsversoepeling of reclameacties.  Zodoende worden ze gesteund door de overheid om deze bedrijven te laten groeien en versterken.

Vuur:  zodra op 4 februari de lente-energie ingaat zal het element Vuur sterk zijn, maar haar vuurkracht is niet volop. Dit geeft groei aan.  Zaken die tot het element Vuur horen, zoals elektronica, informatica en allerlei brandstoffen zullen een groeiende trend te zien geven en tegelijkertijd ook in hevige concurrentie terecht komen.  Zwakkere bedrijven worden daardoor weggewerkt en de sterke blijven over. 

Aarde:  zodra de lente ingaat wordt het element Aarde  zwak. Gelukkig is bij de zijwortels meerdere elementen aarde te vinden. Daarom valt de zwakte van dit element nog mee. Dit geeft aan dat met alles wat met onroerend goed (grond, huizen, panden, gebouwen) te maken heeft geen vooruitgang laat zien is maar ook geen achteruitgang. Het hele Aapjaar zitten dit soort bedrijven in een rustige, saaie positie.

TERUG NAAR INHOUD

 

Schema van de 9 Sterren ook huizen of paleizen genoemd en de richtingen waar deze energieën in 2016 hun scepter zwaaien. Toegepast op de Fengshǔi.     
Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen in uw huis, tuin, (bedrijs-) gebouw of verblijfplaats.

                             

1 Een Witte (一白)

Zuidoosten

6 Zes Witte (六白)

Zuiden

(三煞 San shà)

8 Acht Witte (八白)

Zuidwesten

(太歲Tài suí)

9  Negen Paarse(九紫)

Oosten

2 Twee Zwarte (二黑 )

Midden of centrum

4 Vier Groene (四绿)

Westen

5 Vijf Gele (五黄)

Noordoosten

(嵗破Suì pò)

7 Zeven Rode (七赤)

Noorden

3 Drie Groene (三碧 )

Noordwesten

Het oosten.

De Negen Paarse (jiǔ  zǐ xing) doet haar positieve energie gelden in het oosten. Haar element is Vuur. Alles wat met blijdschap te maken heeft geeft deze Negen Paarse . Ook al bent u er niet op uit (meer) kinderen en/of kleinkinderen te krijgen, te trouwen of te gaan samenwonen, deze richting van uw woning of gebouw te stimuleren is altijd goed en kan positieve zaken teweegbrengen. Zoals al vermeld, behoort haar element tot Vuur. De oostelijke richting heeft zelf het element Hout. Om het element Vuur te stimuleren hebben we element Hout nodig. Hout stimuleert Vuur. Van nature wordt de Negen Paarse al gestimuleerd door het Hout element.  Als u planten en bloemen, vooral rode bloemen, in deze richting van uw huis en/of tuin laat groeien en bloeien, kunt u deze positieve energieën  nog krachtiger laten worden. Als u geen plant in huis in deze richting kan plaatsen, dan kunt u ook kunstbloemen in een vaas neerzetten. Of ornamenten/objecten van de kleuren rood, paars of oranje.

Zuidoosten.

De Een Witte (yì bái) met element Water vestigt haar plaats in zuidoostelijke landen en zuidoostelijke richting. Deze ster staat voor menselijke (liefdes-)relaties. Het element van deze richting is Hout en Hout ontrekt aan Water. De kracht van Een Witte neemt daardoor af. Als u een partner zoekt, dan kunt in de zuidoostelijke richting van uw huis, tuin of verblijf waar u vaak vertoeft een object met waterelementen plaatsen of een bloeiende plant in een witte , zilver- of bronskleurige pot neerzetten om zodoende deze energieën te stimuleren.

Zuiden.

De Zes Witte (liù bái), met als vast element Metaal (de ster van (militaire) strijdlust en macht en arbeiders) heeft haar invloed dit jaar in het zuiden. Deze energieën hebben vooral invloed op mensen die in het midden- en kleinbedrijf werken.  De zuidelijke richting heeft het element Vuur en dat vernietigt Metaal. Om  de energieën van Zes Witte te stimuleren zult u eerst het element Vuur moeten indammen. Dat kan door gebruik te maken van het element Aarde, zoals de kleuren bruin, geel of goud objecten in deze richting te plaatsen. Ook het cijfer 8 hoort tot het element Aarde. Zeker als de woning of tuin mensen huisvest die hun brood verdienen in de techniek, het leger, beveiliging , politie enz., kunnen deze energieën gestimuleerd worden.

Let op! Dit geldt zeker niet voor mensen die actief zijn in de literaire wereld.

Zuidwesten.

De Acht Witte (Ba bái) is een zeer gunstige ster die staat in het teken van vooral voor geld, vermogen, promoties en vooruitgang. Waardoor de Acht Witte zo gunstig is komt omdat we nu leven in de zogenaamde  8e beweging. De 8e beweging  begon in het jaar 2004 en eindigt in 2024. Dan begint de 9e beweging haar kracht te doen gelden. Dit jaar doet zij haar kracht gelden in de zuidwestelijke richting. Haar element is Aarde. De zuidwestelijke richting heeft ook als element Aarde. Aarde steunt Aarde. Omdat de Acht Witte zo gunstig is moeten we die energie stimuleren met Vuur dat op zijn beurt Aarde stimuleert en/of Aarde die Aarde steunt. Juist waar er sprake is van  positieve energieën, moeten we deze meer in beweging zien te brengen. Door bijvoorbeeld bakken, potten, aquarium met vissen of andere bewegende objecten neer te zetten om deze hoek of richting van het huis of gebouw meer in ‘beweging’ te laten brengen. Hoe meer beweging hoe meer positieve energieën vrijkomen.

Westen.

De Vier Groene (si lú xing) doet haar kracht gelden in het westen. Deze energieën zijn heel positief en haar element is Hout. Hout wordt door Water gestimuleerd. Maar het element van de westelijke richting is Metaal en Metaal vernietigt Hout. Des te meer zullen we het element Water kunnen gebruiken als een brug tussen deze 2 botsende elementen Metaal en Hout. Want Metaal stimuleert Water en Water weer Hout. 

Noordwesten

De Drie Jadegroene (san bì) staat dit jaar in het noordwesten en heeft als element Hout. De Drie Jadegroene staat voor ruzies, conflicten, manipulaties etc.. Haar kracht kan makkelijk ruzies en conflicten laten ontstaan tussen mensen en landen met verstrekkende gevolgen, zoals oorlogen. Hout wordt gestimuleerd door Water. Omdat het element van het noordwesten Metaal is, wordt de kracht van Drie groene tegengehouden. Wordt dit in het kader van de Fengshǔi toegepast, zult u geen waterelement in deze richting van een( huis)kamer of (bedrijf-) gebouw plaatsen. De kleuren blauw , grijs en zwart dragen het element Water. Beter is het om ornamenten die het element Vuur dragen,  bijvoorbeeld de kleuren rood, paars of oranje te gebruiken, daarmee wordt de negatieve werking van de Drie Jadegroene ontladen. U mag ook het element Metaal gebruiken, maar Metaal is hier een agressieve manier om het element Hout te beteugelen. Heeft u in deze richting de voordeur van uw huis, hang dan (binnen) een bronzen windorgel met 6 pijpjes op. Het geluid ervan verstrooit de negatieve energie.

Noorden.

De Zeven Rode (qi chì) doet haar negatieve kracht gelden in de noordelijke richting, haar element is Vuur. Het noorden heeft als element Water. Van nature wordt de Zeven Rode dus in bedwang gehouden. Heeft u een voordeur of achterdeur in deze richting, dan kunt u beter zo weinig mogelijk gebruik maken van deze deur. Hoe meer  door deze deur in- en uitgelopen wordt, hoe meer negatieve energie in beweging wordt gebracht. Plaats daar geen objecten waar groei in zit, bijvoorbeeld planten, want planten groeien en dat stimuleert daardoor het element Vuur.  Wel kunt u zwarte, grijs of blauwe potten met water zonder planten neerzetten. Ook kunt u waterobjecten zonder beweeglijke vissen plaatsen, want het element Water dooft Vuur.

Noordoosten.

De Vijf Gele (wǔ huáng) met als element aarde gaat dit jaar in het noordoosten haar vernietigende kracht uitoefenen. Deze Vijf Gele brengt desastreuze calamiteiten voort, zoals aardbevingen, grote overstromingen, grootschalige ziektes en epidemieën, enz.  Haar kracht wordt verder gesteund door Aarde, het element van deze richting. U kunt in uw huis, tuin of werkplaats in de noordoostelijke richting , vooral als uw voor- en of achterdeur in deze richting bevindt de negatieve energie ontladen door Metaal te stimuleren met bijv. een brons of koper windorgel met 6 pijpjes boven de deur aan te brengen. Niet alleen een voordeur is belangrijk, ook  ramen in deze richting laten veel energie van buiten het gebouw binnen. En niet te vergeten, een hoek in deze richting waar u veel moet zijn of uw werkzaamheden uitvoert wordt ook gezien als kwetsbaar vanwege de negatieve energieën die zich hier doen gelden.

Het midden of centrum.

In het centrum heerst de Twee Zwarte (èr hei). Dit is een  vernietigende kracht. Ofschoon haar kracht minder desastreus is dan die van de Vijf Gele, zullen we er toch alert op moeten zijn. Zij heerst dit jaar in het midden of centrum maar wordt  daardoor geïsoleerd of gevangen genomen door de andere 8 richtingen. De twee zwarte heeft het element Aarde en het midden of centrum heeft ook het element Aarde. Deze twee elementen steunen elkaar. Enerzijds groeit de negatieve kracht en anderzijds wordt zij geïsoleerd door de andere richtingen.

Toch verdient het aanbeveling om de Aarde van de Twee Zwarte nog wat verder af te zwakken. U kunt geluidsboxen midden in uw woonkamer plaatsen. Of een windorgel ophangen van 6 (element Metaal) metalen pijpen. Metaal onttrekt aan Aarde. Muziek uit de boxen en het getingel van het windorgel verstrooid de binnenkomende energie van de Twee Zwarte.

TERUG NAAR INHOUD

*Wat heeft het Jaar van de Aap voor uzelf in petto?

Inleiding

2016 is het jaar van de Aap, dat officieel loopt van 8 februari 2016 tot 27 januari 2017.  In werkelijkheid wordt het begin van elk jaar volgens de zonnetermijnen gerekend van 4 soms 5 februari tot 4 of 5 februari van het volgend jaar. Het is ook het begin van het eerste seizoen van het jaar waarvan de lente als eerst is. De twee bijbehorende elementen zijn: kosmisch yáng Vuur en aards yáng Metaal. Dus vuur en metaal zijn de elementen van het jaar 2016. Om iets over de aard van het komend jaar te kunnen zeggen, is het van cruciaal belang de elementen van het jaar te kennen en om kennis te hebben van de Chinese Vijfelemententheorie.  De analyses die u hierna kunt lezen zijn een toepassing van de Vijfelemententheorie. Tevens worden soms de trigrammen, de zogeheten Bagùa hieraan toegevoegd.

Voor de Apen onder u  is (weer) een volledige cyclus van 12 jaren voorbij gegaan, met andere woorden, als u geboren bent in een jaar van de Aap, dan is na 12 jaar de cyclus van de 12 aardse Takken voor de Aap weer rond. Wordt u in dit jaar van de Aap 60 jaar, dan heeft u een complete levenscyclus doorgemaakt en vallen de elementen van het jaar van uw geboorte, vuur en metaal samen met die van het huidige jaar van de Aap.

Realiseert u zich wel dat hieronder alleen algemene tendensen vermeld worden.  Dat komt omdat er slechts twee van de elementen (kosmisch en aards) van het jaar van de Aap en de het vaste aards element van uw geboortejaar genomen kunnen worden voor de interpretaties.

Specifieker wordt de ‘voorspelling’ (de Chinezen spreken liever van ‘berekening’) als meer aspecten van uw 8 geboortekarakters in beschouwing worden genomen; voor de maand, de dag en het uur van uw geboorte. Dat is gespecialiseerd werk en tijdrovend.

In deze tekst komen we veel Chinese begrippen tegen. Ik ga die niet allemaal vertalen en uitleggen. Wat ik wel aangeef is of iets positief/gunstig of negatief/ongunstig  voor u kan uitpakken. Het gaat in deze tekst om prognoses die dus alleen gebaseerd zijn op de aards elementen van uw geboortejaar. Ze zijn niet op iedereen in gelijke mate van kracht. Zoals hiervoor al gezegd; het kan veel specifieker, maar dan moeten ook de elementen van maand, dag en uur worden meegenomen in de berekening. Dan kan men pas specifieker toelichten in welke mate u bepaalde positieve of negatieve invloeden zult kunnen ervaren.  Bijvoorbeeld: twee personen die in het jaar van de aap geboren zijn, gemakshalve persoon A en persoon B genoemd.  Persoon A is geboren in 1956 en persoon B in 1944. Ze hebben allebei als vast aards element Metaal, maar het variabele kosmisch element van persoon A is Vuur en van persoon B  Hout. Alleen al door deze  verschillen van de elementen zal persoon A niet in dezelfde mate negatieve of positieve invloeden ervaren. Het pakt bij de een anders uit dan  bij de ander. Daarom kan in onderstaande beschouwingen slechts sprake zijn van algemene tendensen. Die richten we op voor ieder belangrijke categorieën, geld en vermogen, werk, carrière en relaties. Op het terrein van gezondheid kan slechts beperkt worden ingegaan, omdat de elementen van geboortemaand, -dag en –uur niet in de beoordeling meegenomen kunnen worden.

Let op. Om precies te weten tot welk astrologisch dier u behoort zult u altijd 4 februari van een jaar tot en met 3 februari van het jaar daarna als jaar/periode moeten nemen.  Op basis van de theorie van de 24 zonnetermijnen vindt op 4 februari van elk jaar de omslag van winterenergie naar lente-energie plaats. Wie geboren is tussen die datum en het Chinese Nieuwjaar moet zich dus al bij het volgende  jaar rekenen. Wie geboren is tussen 1 januari en 4 februari hoort nog tot het voorafgaande astrologische jaar. Voorbeeld: iemand geboren op 1 februari is nog een Geit en iemand die geboren is op 5 februari is al een Aap.

 

ANALYSE PER DIER

Klik op het dier van uw keuze:

AAP        HAAN        HOND        ZWIJN        RAT        OS        TIJGER        KONIJN     DRAAK        SLANG        PAARD   GEIT

 

 Aap

Vast aards element is +Metaal, het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2016 (Bǐng +vuur)  -2004 ( jiǎ, +hout )  – 1992 ( rèn, +water )  – 1980 ( gěng, +metaal )  – 1968  ( wǔ, +aarde )  – 1956 ( bǐng, +vuur )  – 1944 ( jiǎ, +hout )  - 1932 ( rèn, +water )    

- 1920 ( gěng, +metaal)

U komt Tài Sùi (uw eigen regerend jaar) tegen, het leven gaat met sprongen op en neer. Neem zelf deel aan blijde gebeurtenissen om het negatieve te verzachten.

Apen die in hun eigen geboorte dierjaar binnentreden komen tài sùi tegen (zie verderop onder het kopje fàn tài sùi voor het begrip tài sùi)  

De kosmische elementen van dit Aapjaar en uw geboortejaar vallen samen alleen voor mensen die dit jaar 60 zijn geworden.  Zij gaan een jaar vol ‘ups en downs’ tegemoet. Apen die binnentreden in hun eigen dierjaar kunnen extreme sprongen maken. ‘Fàn tài suì’ is niet per definitie negatief. De term fàn tài suì  is neutraal. Het brengt heftige bewegingen met zich mee zowel negatief als positief.  De Chinese volksmond zegt: als er geen positieve dingen gebeuren, zal men zich moeten voorbereiden op negatieve gebeurtenissen. En dit geldt voornamelijk voor mensen van wie hun geboorte elementen samenvallen met de geboorte-elementen van het regerend jaar. Belangrijk is dat u van te voren acties onderneemt om deze invloeden te kunnen verminderen. Als er het komend jaar geen bijzondere gebeurtenissen lijken te komen, organiseer die dan zelf, neem zelf het heft in handen. Geef een feest, maak een reis, enz. Dit ‘kanaliseert’  of reguleert de energie van fàn tài suì.

Door deze invloed kampen de Apen dit jaar met tegenslagen. In het dagelijks leven krijgen ze te maken met allerlei botsingen met anderen en vooral hun stemming wordt verstoord met grote ups en downs. Bij het naderen van het eind van het Geitjaar krijgen de Apen al met beginnende veranderingen te maken en dat gaan ze zeker merken. Veranderingen zoals verhuizing, verbouwing, uitbreiding, verandering in werk of functie of verandering van het aantal personen in huis, etc. Ook de gezondheid laat wat te wensen over. Vooral in de partnerrelatie zult u op moeten letten.

Als u in het jaar van de Aap één van de 3 grote blijde gebeurtenissen in een mensenleven meemaakt, kan dit de negatieve invloed van de ‘fàn tài sùi’ doorbreken en verzachten. De 3 grote blijde gebeurtenissen zijn, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen of van woning veranderen.  Zonder dit soort gebeurtenissen  kan de energie zich op een onverwachte negatieve manier  thuis of op het werk manifesteren. Zijn er geen blijde gebeurtenissen  ophanden, dan kunt u bijvoorbeeld uw huis anders inrichten of misschien nieuwe meubels aanschaffen of verbouwen. Door de meubels anders te plaatsen of uw huis verbouwen erkent u de invloeden die zullen gaan plaatsvinden. Alleen, u doet dit nu zelf. U neemt het heft  in eigen hand en laat het niet vanzelf gebeuren.

Gelukkig zijn een aantal positieve sterren of invloeden aanwezig die de Apen steunen.

Sùi jià, wén chang, en tian chú. Sùi jià houden in dat in de oude tijd de keizer in een draagstoel de burgers bezoekt buiten het paleis. Zij staan voor nieuwe groei in de carrière of  werk, terwijl wén chang goed is voor studies, examens en promoties. Apen kunnen dit jaar met goede resultaten studies gaan volgen.  En tian chú geeft aan dat U vaker wordt uitgenodigd kan worden voor een etentje of iets van dien aard. Over het algeheel genomen wordt het toch, ondanks de invloed van fàn tài sùi, een prettig jaar voor u.

Behalve tài sùi zijn er nog 2 negatieve invloeden. Jian feng en zhǐ bei. Jian feng heeft te maken met scherpe voorwerpen van metaal en/of steen. U zult dit jaar alert moeten zijn met allerlei metalen voorwerpen. De kans is groot dat u zich bezeert met scherpe voorwerpen. Ook is de kans groot dat er mensen in uw omgeving u achter uw rug om uitschelden. Onderlinge spanningen ontstaan en roddels over u nemen toe. Verder houdt dit in dat uw contacten met anderen teruglopen. Waar u ook moet letten is uw gezondheid. Tegen het einde van het Geitjaar kunt u bijvoorbeeld een algehele medisch onderzoek laten doen. Dit is zeker geen luxe.

Samenvatting en/of suggesties:

 *Dit jaar is een jaar vol veranderingen voor u. Dit gaat gepaard met grote sprongen. Draag een souvenir in de vorm van een Draak of Rat. Zie de tabel aan het einde van deze tekst.

*Gaat u trouwen of samenwonen, of u verwacht u in het Aapjaar een kind of kleinkind, dan kunnen deze blijde gebeurtenissen de fàn tài suì verzachten.

*Doe een lichamelijke medische check up vóór het einde van het Geitjaar. Dit is geen luxe.

*Als u een woning/pand koopt of uw woninginrichting verandert, kan dit de negatieve invloeden verzachten en vooral uw thuissituatie harmoniseren.

*Kijk uit voor de negatieve invloeden van ‘2 Zwarte’ en ‘5 Gele’. raadpleeg de algemene tekst hierboven.

ANDER DIER KIEZEN

 

Haan 

Vast aards element is -Metaal, het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2005 ( yǐ, -hout ) – 1993 ( gui,  -water )  - 1981 ( xin, -metaal )  - 1969 ( jǐ, –aarde)  - 1957 ( ding, -vuur )  - 1945 ( yǐ, -hout ) – 1933 ( gui,  -water ) – 1921 ( xin, -metaal )

Edelen staan klaar om u te helpen. In beweging komen brengt geluk.

Als u zich buitenhuis ontplooit, straalt u van alle kanten.

Degenen die geboren zijn in het jaar van de Haan maken grote vooruitgang in het Aapjaar ten opzichte van het Geitjaar. Vooral vanwege een hele reeks aan positieve sterren zoals Tài yáng, Tian yǐ, Tian kong en Táng fǔ. Deze sterren zijn als edelen die klaar staan om te helpen.

Daarnaast hebben Hanen vechtlust en zijn ze creatief. Dit alles maakt dat ze in het Aapjaar met sprongen vooruitgang boeken in carrière en werk. Tài yáng  (vertaling de zon) is een traditionele en krachtige geluksster en staat voor ‘schijnen of stralen op afstand’. Met behulp van deze kracht zullen Hanen in hun carrière en werk grote vooruitgang maken. Vanwege de aard van deze kracht, kunnen Hanen hun kansen nog beter realiseren buitenshuis of verder weg;  in het buitenland.  Omdat  tài yáng mannelijke edelen voorstelt, zullen vrouwelijke Hanen makkelijk worden opgemerkt door mannen. De vrouwen doen het beter in de liefde en stralen meer aantrekkingskracht uit.

Tian yǐ is ook een edelenster. Deze ster houdt in dat er edelen klaar staat om u te helpen en vooral in de communicatiesfeer. Zo laat deze kracht u makkelijk contact maken met anderen en is er behulpzaamheid in werkzaamheden zoals verkoper.  Tian kong heeft creativiteit en inspiraties in zich. Hanen die zich bezig houden met design of scenario’s schrijven krijgen volop inspiratie.  Bij táng fǔ is sprake aanzien en leiderschap. Ook is táng fǔ verantwoordelijk voor macht en waardigheid. Hanen die een functie hebben bij de politie, douane of militaire macht bekleden gaan dit jaar beter presteren. Vanwege de overvloed van positieve sterren gaan leidinggevenden, familie en vrienden de Hanen flink steunen. Grijp deze kans en maak er wat van.

Twee negatieve invloeden waar de Hanen te maken krijgen zijn xián chí táo hua en hǔi qì. Xián chí táo hua houdt in dat de kans groot is dat u meerdere kortdurende relaties krijgt.  En Hǔi qì betekent dat wanneer 2 mensen onderling met elkaar onvoldoende communiceren dit wrevel met zich mee brengt. Mensen worden boos op u als u teveel praat.  Zeg geen dingen die niet nodig zijn en kijk uit met wat u zegt. Laat uw werkzaamheden of carrière niet daaronder lijden. Algeheel is het Aapjaar en goed jaar voor de Hanen.  Vrouwelijke Hanen krijgen meer weerklank in de liefde. Ook geld en vermogen gaan dit jaar goed. Maar er is sprake van in- en uitstroom van gelden. Maak van te voren een plan om de uitstroom van geld in te dammen. Als  Haan kunt u samenwerken met mensen die geboren zijn met de Aardse takken shen (Aap) en xu (Hond). Want Shen (Aap), you (Haan) en xu (Hond) zijn de 3 overeenkomende krachten die elkaar geweldig steunen en helpen. Zie de tabel aan het einde van deze tekst.

Samenvatting en/of suggesties: 

*Dit jaar komt u edelen tegen die u graag helpen. Vooral mannelijke edelen helpen u het beste. Uw carrière groeit zonder obstakels.

*De ster Tài yáng (de zon) is u dit jaar goed gezind. Zij straalt aan alle kanten. U kunt het beste uw carrière buitenshuis laten opbloeien. 

* In de liefde ontwikkellen zich nieuwe zaken. Vooral Haanvrouwen worden aantrekkelijk als nooit  te voren.

*Neem eerst maatregelen of maak een plan hoe u uw geld kan sparen, gelet op de in- en uitstroom van geld in dit jaar.

*Dit is een jaar vol roddels. Ontkracht de energie van de 3 groene in uw huis of slaapkamer. Zie daarvoor in de algemene tekst.

ANDER DIER KIEZEN

 

Hond 

Vast aards element is +Aarde, variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2006 ( bǐng, +vuur ) – 1994 ( jiǎ, +hout ) – 1982 ( rèn, +water )  - 1970 ( gěng, +metaal ) – 1958 ( wǔ, +aarde ) – 1946 ( bǐng, +vuur ) – 1934 ( jiǎ, +hout ) – 1922 ( rèn, +water ) 

Voldoende hulpkracht ontbreekt; u zult meer geduld moeten hebben. Steun goede doelen, verhoog het geluk door uw weldaden.
U maakte tegelijkertijd  2 verschillende fàn tài sùi mee in het Geitjaar, met name Xíng tài sùi  (straffen) en Pò (breken). U beleefde een jaar vol tegenwerking en problemen. Het geluk kende een op- en neergaande beweging. Binnentreden in het Aapjaar wordt het veel soepeler voor u. Maar helaas zijn er in het Aapjaar geen positieve sterren of invloeden te vinden die u gaan helpen. Een manier om toch aan een verbetering te komen is de positieve stralingen van uw tegenoverliggende huis of paleis nemen. Daar kunt u ongeveer een derde van de kracht aan ontlenen. Húa gài straalt vanuit het tegenoverliggende huis  Draak.  Húa gài heeft invloed op talenten zoals schrijven. Maar húa gài heeft ook een negatieve kant. Door haar invloed krijgt u goede ideeën, maar het kan u ook laten falen. Bijvoorbeeld doordat uzelf uw creaties bewondert. Zo ligt er het gevaar dat u eenzaam wordt. Ook al heeft u een partner, zij of hij  begrijpt niet voldoende waar u op dat moment mee te maken heeft. Dit kan leiden tot depressieve gevoelens. Het kan u ook hoogmoedig maken. Zonder positieve sterren zijn er helaas wel negatieve sterren te zien. Shang men betekent dat er directe oudere familieleden een ongeluk kunnen krijgen of ziek worden. Let wel op en neem dit serieus. Daarnaast zult u wel op moeten letten dat u zelf geen ongeluk krijgt.   Vooral bij activiteiten buitenshuis zult u zich moeten behoeden voor schrik en ongelukken. Wees alerter dan anders omtrent de veiligheid. Het zal veel beter zijn als u uw huiselijk interieur  verandert door meubels, banken of stoelen anders neer te zetten of het huis een likje verf geven. Door zelf veranderingen  in huis of leefomgeving te brengen kanaliseer je vervelende gebeurtenissen. Door deze acties te ondernemen doet u al energie in beweging brengen. Die beweging kan toch  komen ook al doet u niets. Maar het pakt dan wel negatief uit. U neemt het heft in eigen handen. Onderweg  moet u voorzichtig zijn als u moet reizen (voor vakanties of zaken), auto rijden etc. Dat door de invloed van Tian Ku (huilende kosmos). Er is nog een negatieve invloed met de naam Yúe sha (betekent negatieve maanstraling ). Zij symboliseert vrouwen die problemen met zich meebrengen. Daarom het advies,  geen samenwerking aangaan en geen financiële  relaties die met vrouwen te maken hebben. Want anders kan dit leiden tot een lastige probleemsituatie. Dus wees gewaarschuwd.

Bào wěi betekent letterlijk ‘de staart van een panter’. Dit brengt met zich mee dat u in het Aapjaar makkelijk in conflict kan raken met anderen. Stelt u zich voor wat er gebeurt als u (per ongeluk) op de staart van een panter trapt. Wat zal de reactie van de panter zijn! Dit geeft al aan dat in dit jaar plotselinge veranderingen in relaties met anderen gebeuren en dat ook ruzies kunnen ontstaan.

Algeheel is een Aapjaar een verbetering voor U ten opzichte van het Geitjaar. De negatieve invloeden zullen niet gelden voor allen die geboren zijn in het jaar van de Hond. Welke invloeden sterker overkomen bij u of juist positief uitwerken, hangt weer af van het  kosmisch element van het geboortejaar. Zo zal bijvoorbeeld iemand die in het 1958 geboren is het beter krijgen door  edelen  die helpen en steunen. In het werk zullen zij veel beter uit de verf komen. Ook hun inkomen gaat vooruit. Zowel het gewone reguliere inkomen als onvoorziene inkomsten kunnen de 1958 er goed gezind zijn. Maar het neemt niet weg dat er ook ongelukken op de loer liggen.  Wees geduldig en let op uw woorden zodat u niet achteloos  een ander pijn doet. Let op uw contacten met anderen.

Samenvatting en/of suggesties:

*Let op de invloeden van de 2 Zwarte en 5 Gele met hun zeer negatieve krachten gelet op uw zwakke positie in het Aapjaar. Verzwak deze 2 krachten in huis, tuin, werkomgeving of verblijf. Zie de tekst van het algemene gedeelte.

*Vooral in huiselijk kring kunnen in dit jaar ongelukken gebeuren. Plaats uw meubels, tafel en stoelen anders en zet mogelijke obstakels in huis opzij of geef een likje verf in of rondom het huis.  Daardoor brengt u veranderingen teweeg die anders ongecontroleerd zouden optreden.

*Wees alert als u op reis gaat. U kunt makkelijk schrikken of een ongeluk krijgen buitenshuis.

* Doe aan goede doelen door te doneren of vrijwilligers werk te doen.

ANDER DIER KIEZEN

 

Zwijn 

Vast aards element is +Water, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

2007 ( ding, -vuur) – 1995 ( yǐ, -hout )  - 1983 ( gui, -water ) – 1971 ( xin,- metaal ) – 1959 ( jǐ, –aarde ) – 1947 ( ding, -vuur) – 1935( yǐ, -hout )  - 1923 ( gui,  -water)

Edelen zijn er om u te helpen en te steunen voor probleemloze groei.

Bij Hài tài sùi (benadelen) zult u zich moeten hoeden voor personen met een bekrompen geest.

Bent u geboren in het jaar van het Zwijn, dan wordt u dit jaar benadeeld door de Aap. Omdat het Kosmisch element van het Aapjaar Vuur is en die van de Zwijn element Water is, houd deze 2 elementen elkaar in bedwang met name dat element Water opdroogt door Vuur. Het element Water wordt hierdoor ‘benadeeld’. Dit is ook een vorm van Fàn tài sùi maar dan van een mildere vorm. Bovendien zijn er 3 positieve energieën die een rol spelen bij het Zwijn. Tài yin, Yù táng en Dì jiě.

Tài yin staat vooreen vrouwelijk edele die u helpt of bijstaat. Als uw leidinggevende of baas een vrouw is, is de kans groter dat zij u steunt en helpt om hogerop te komen. De aard van deze ster is ‘langzaam en geleidelijk groeien’. U moet daarom niet haastig en vlug hogerop willen komen. yù táng versterkt uw inkomsten en vermogen. Omdat de elementen van de aardse takken van de Aap en Zwijn Metaal en Water zijn.  Metaal stimuleert Water. Daardoor zal zowel uw reguliere als onvoorziene inkomsten en vermogen groeien. Dì jiě houdt in dat de mogelijkheid bestaat dat u in het Aapjaar gaat verhuizen of onroerend zaken koopt, zoals een huis. Daarnaast zijn er mensen die u graag helpen met het oplossen van problemen. Naast dat er goede sterren zijn die een rol spelen bij u in het Aapjaar, zijn er ook negatieve sterren die u kunnen gaan beïnvloeden. In het kader van hài tài sùi (benadelen), wordt u makkelijk prooi van mensen die u in de val willen lokken of benadelen. Bovendien spelen andere negatieve invloeden een rol. Ze zijn lìu hài, wáng shén, guan suo en gu chén. Deze kleinere invloeden kunnen de harmonie in huiselijke kring ontwrichten. lìu hài staat voor dat u makkelijk in de val kan lopen , guan suo staat voor roddels  en  gu chén staat voor eenzaamheid. Deze negatieve energieën beïnvloeden rechtstreeks de relaties tussen u en anderen. wáng shén en gu chén hebben meer invloed op uw huiselijk kring en de relatie met uw partner. Daarnaast zult u moeten letten op huidziektes en ziektes van  het zenuwstelsel.

Zoals vermeld is Hài tài sùi minder zwaar dan de andere vormen. Mocht u in het jaar van de Aap één van de 3 grote blijde gebeurtenissen in een mensenleven meemaken,  dan kan dit de negatieve invloed van de ‘fàn tài sùi’ doorbreken en verzachten. De 3 grote blijde gebeurtenissen zijn, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen of van woning veranderen.  Zonder dit soort gebeurtenissen  kan deze negatieve energie op een onverwachte manier  thuis of op het werk plaatsvinden. Zijn er geen blijde gebeurtenissen te ophanden, dan kunt u uw huis anders inrichten of misschien nieuwe meubels aanschaffen of verbouwen. Door de meubels anders te plaatsen of uw huis verbouwen erkent u de invloeden die zullen gaan plaatsvinden. Alleen, u doet dit nu zelf. U neemt het heft  in eigen hand en laat het niet vanzelf gebeuren.

Wat nog vermeld moet worden is dat uw stemming dit jaar makkelijk kan worden beïnvloed. Het advies is, als het niet echt nodig is, niet op zieken- of rouw bezoek gaan. Ga juist naar blijde gebeurtenissen, zoals feestjes, uit eten, etc.

Samenvatting en/of suggesties:

*De ster tài yìn staat voor vrouwelijke edelen. Deze vrouwen kunnen u steunen en helpen. Vooral in uw carrière en werkzaamheden. Er zit kans in dat u  hogerop komt.

*Yù táng is goed voor uw geld en vermogen.

*Wáng shen en gu chén zijn 2 negatieve invloeden in het kader van de relationele sfeer. Ontlaad of demp de energieën van 2 Zwarte en 5 gele in huis en tuin. Zie daarvoor het algemene gedeelte van deze tekst.

* ga als het niet echt nodig is niet naar begrafenissen of op ziekenbezoek. Ga juist meer naar feestelijke gebeurtenissen toe. 

*u bent dit jaar kwetsbaar in relaties met anderen. Zet deze desnoods op een laag pitje om ruzies te voorkomen.

ANDER DIER KIEZEN

 

Rat  

Vast aards element is -Water, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

2008 ( wǔ, +aarde ) - 1996 ( bǐng, +vuur ) – 1984 ( jiǎ, +hout )  – 1972 ( rèn, +water ) – 1960 ( gěng, +metaal) – 1948 -( wǔ, +aarde ) – 1936 ( bǐng, +vuur ) – 1924 ( jiǎ, +hout )

U valt samen met Tài Sùi (regerend jaar), het geluk groeit weer.

Er zijn edelen die u welgezind zijn in uw werkzaamheden.

Omdat u in het Paardjaar te maken had gehad met chòng tài sùi ( het element van uw geboortejaar botste met het element van het Paardjaar 2014). In het Geitjaar werd u benadeeld  door de invloed van Hài tài sùi. Daarmee beleefde u een bewogen tijd in de afgelopen 2 jaar. Binnentredend in het Aapjaar, valt uw aards element samen met die van de Aap (het regerend jaar) en Draak. Deze wordt de ‘3 overeenkomende’ genoemd. Omdat het Aards element van uw geboortejaar samen valt met die van de Aap, gaat uw geluk met een rap tempo omhoog. Niet alleen verbetert uw relaties met anderen, maar u krijgt gemakkelijk hulp van mensen. Ook  zit er vooruitgang in uw werk en carrière , inkomen en vermogen groeien gestaag. Wat werk en carrière betreft, daar zijn een aantal positieve sterren te vinden die daar een rol in hebben. Ze zijn san tài, jiang xing en táng fǔ.  San tài houd in dat uw werkzaamheden en carrière stap voor stap omhoog gaat. Mensen uit uw omgeving merken uw talenten op.  Het Aapjaar geeft u kansen om te presteren en omhoog te komen. Als u werkzaam bent bij de overheid, als administratieve ambtenaar of als u een openbare functie bekleedt, geldt dit des te sterker. Jiang xing is een ster die invloed heeft op leiderschap. Heeft u een leidinggevende functie, dan zult merken dat u uw werk soepeler uitvoert. Daarbij heeft deze ster een sterk karakter. Zij staat ook bekend vanwege haar  vastberadenheid en volharding. Dus mensen die een functie hebben bij de douane,  brandweer, politie- of  militaire macht , zullen goed uit de verf kunnen komen. Táng fǔ symboliseert macht en prestige.  Zij is ook een positieve ster. Met al deze positieve invloeden, wordt u aangeraden in het Aapjaar kansen te grijpen en zodoende uw werk- en carrièrepositie  verhogen. U zult merken dat u doorbreekt, met als gevolg dat uw inkomsten en vermogen toenemen.

In het kader van de yin en yáng is nooit alles alleen maar positief. Behalve positieve invloeden zijn er ook negatieve invloeden te verwachten. Deze zijn wǔ gǔi (5 geesten genoemd), fei fǔ en guan fǔ.

Wǔ gǔi maakt u achterdochtig tegenover anderen. U gelooft niet gemakkelijk in de onbaatzuchtigheid van helpers. Pas op om niet  achterdochtig over te komen. Er kan over u geroddeld worden, hetgeen het er niet gemakkelijker op maakt. Het vertrouwen in uw medemens raakt verzwakt. In dit jaar kunt goed zakelijke contracten sluiten, maar door invloed van fei fǔ en guan fǔ, want allebei hebben invloed op geld en kosten, zult u goed op de kleine lettertjes moeten letten. Guan fù staat voor rechts- of beroepszaken. Want als u niet voorzichtig bent kan dit zelfs tot rechtszaken leiden met alle mogelijke gevolgen van dien.  Algeheel geeft het Aapjaar u ‘vechtlust’ met kansen op vooruitgang . Bovendien zijn er edelen die u graag helpen en steunen. U kunt meer tijd besteden aan werk en carrière. Want daar zijn de kansen groot dat u gaat uitblinken en hogerop kan komen. Wel moet u er op letten dat u door alle drukte in stemmingwisselingen terecht kan komen. Dat zou de relatie met uw partner nadelig kunnen beïnvloeden. Probeer tussen werk en ontspanning een passend evenwicht te vinden.

Samenvatting en/of suggesties:

*Het geluk in uw werkzaamheden neemt toe. U kunt de richting in huis en tuin waar de 4 groene heerst stimuleren. Zie de algemene tekst

* goed jaar voor studies. U kunt zich opgeven voor studies die relateren met uw werkzaamheden.

* Als het niet nodig is, ga niet naar begrafenis of op ziekenbezoek. Zoek juist meer naar feestelijke gebeurtenissen.

*Roddels kunnen een hel zijn voor u. Verzacht de energieën van de 3 groene in huis en tuin. Zie de algemene tekst.

ANDER DIER KIEZEN

 

Os 

Vast aards element is -Aarde, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

2009 ( jǐ, –aarde ) – 1997 ( ding, -vuur) – 1985 ( yǐ, -hout ) – 1973 ( gui,      -water)  - 1961 ( xin, -metaal ) – 1949 ( jǐ, –aarde ) – 1937 ( ding, -vuur) – 1925 ( yǐ, -hout )

De kracht van de edelen is sterk, blijde gebeurtenissen vinden keer op keer plaats. Het geluk stijgt weer en stabiliseert zich. Een jaar van opnieuw beginnen.

Omdat de Ossen in het Geitjaar te maken had gehad met chòng tài sùi, hadden ze een moeilijke tijd met ups en downs. Er gebeurden vele onverwachte zaken, vooral in de liefde en onderlinge contacten in de huiselijke kring. Binnentredend in het Aapjaar zullen de Ossen in  beter en rustiger vaarwater komen. Alles stabiliseert zich en bovendien zijn er sterke positieve sterren die u gaan beïnvloeden. Als u in het Geitjaar één van de blijde gebeurtenis heb meegemaakt zal de positieve energie daarvan zich tot in het Aapjaar voortzetten. Heeft u geen van de 3 blijde gebeurtenissen meegemaakt, dan wordt het jaar van de Aap voor uw gevoel een jaar van opnieuw beginnen.  Maakt u zich gereed voor het verwelkomen van het Aapjaar, waar 3 edele sterren een rol gaan spelen in uw leven. Yùe dé (maan edele), tian xǐ (kosmische blijdschap) , gúo yìn(betekent landstempel). Yùe dé en tian xǐ kunnen samen het geluk en blijdschap in de huiselijke en/of familiekring verhogen. Daarnaast is er mogelijkheid tot verbetering in het werk en carrière. Dat u in dit jaar de edele ster Yùe dé te hulp krijgt is zeker niet overbodig. Deze straalt sterk uit en maakt problemen oplosbaar. Zij brengt ook harmonie en rust in u. Tian xǐ staat ook voor terugkerende blijdschap. Bent u in het Geitjaar getrouwd, dan is de kans groot dat er gezinsuitbreiding komt. Dit is een nawerking van de blijde gebeurtenis (huwelijk) die zich voortzet in het Aapjaar. Mocht u met uw partner in het Geitjaar gebroken hebben, dan  is dit jaar de kans aanwezig om een geschikt partner te vinden om trouwplannen mee te maken. Gúo yìn betekent landstempel. Vroeger gebruikte de keizer zo’n stempel. Degene die een landstempel beheerst heeft macht over het volk. Zij staat voor werk en carrière en stimuleert u om hogerop te klimmen op de carrièreladder. Dat geeft aan dat u het in dit jaar, wat uw werkzaamheden betreft, beter gaat doen en  meer macht in handen krijgt. Toch  zijn er naast alle positieve ook enkele negatieve invloeden. De sterren met haar negatieve stralingen zijn xiǎo máo (betekent klein verlies in de financiën). Hetgeen betekent dat u door kleine investeringen wat geldelijk verlies lijdt. Gelukkig is deze kracht goed te bestrijden. U kunt iets kopen dat toch zijn waarde behoudt. Of doneer aan goede doelen. Dit heet ‘door anderen te helpen helpt u uzelf’. 

Sǐ fú (doodskerf) geeft aan dat als u een ouder mannelijk familielid hebt, u extra moet opletten dat hij geen ongeluk  krijgt. Behalve dat zo iemand  gemakkelijk een ongeluk kan krijgen, is hij ook vatbaar voor ziektes. Geef dus meer aandacht aan deze oudere. Nog een negatieve invloed waarvoor u moet oppassen is dat u sterk de neiging krijgt op zoek te gaan naar een andere baan. Zoeken naar een andere baan is niet slecht. Maar het nog niet in dienst genomen zijn in de nieuwe baan en al voor die tijd uw oude baan opgeven kan lijden dat u beide banen verliest. Let dus op wat u doet. Algeheel zal het Aapjaar in het teken staan van edelen zijn die u helpen en steunen. Uw macht en positie verbetert. Uw stemming wordt eindelijk  positief. U wordt helder in uw werkzaamheden. Grijp de kansen die er zijn en maak er wat van.

Samenvatting en/of suggesties:

*Omdat de ster tian xǐ dit jaar invloed op u heeft, zult u de richting in huis en tuin de 9 paarse kunnen stimuleren. Zie verder onder het kopje  Schema van de 9 Sterren/Invloeden

en  Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen.

*Dit jaar zijn er edelen die u graag helpen en steunen. Grijp de kans en probeer te groeien.

*Verander de inrichting in huis door meubels te verplaatsen of nieuwe meubels neer te zetten. Of doe een kleinschalig verbouwing.  Daardoor brengt u nieuwe frisse energie in huis in beweging.

*De invloed van xiǎo máo betekent dat u klein verlies aan geld lijdt. U kunt ook in het kader van de fengshǔi de zuidwestelijke richting van uw huis en tuin de ‘8 Witte’ stimuleren. lees het onderdeel Schema van de 9 Sterren/Invloeden en Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen.

ANDER DIER KIEZEN

 

Tijger 

Vast aards element is +Hout, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

2010 ( gěng, +metaal ) – 1998 ( wǔ, +aarde ) – 1986 ( bǐng, +vuur ) – 1974 ( jiǎ, +hout ) – 1962 ( rèn, +water )  - 1950 ( gěng, +metaal ) – 1938 ( wǔ, +aarde ) – 1926 ( bǐng, +vuur )

Botsing met tài sùi (regerend jaar), veranderingen keer op keer.

Kom in beweging om het geluk te doen stijgen.
De aardse takken van de Aap en uw geboortejaar, elementen Metaal en Hout botsen dit jaar. Dit is een vorm van fàn tài sùi. voor meer informatie over genoemd onderwerp kunt u het kopje fán tài sùi lezen. Deze botsing is één van de 6 botsingen tussen aardse takken in de dierenriem. Deze botsing is vrij zwaar. Mocht u één van de drie blijde gebeurtenissen meemaken in het Aapjaar, dan kan de invloed van de botsing worden verminderd door deze positieve energie.

Fàn tài suì’ is niet per definitie negatief. De term fàn tài suì  is neutraal. Het brengt heftige bewegingen met zich mee zowel negatief als positief.  In de Chinese volksmond zegt men, als er geen positieve dingen gebeuren, zal men zich moeten voorbereiden op negatieve gebeurtenissen. Belangrijk is dat u van te voren acties onderneemt om deze invloeden te kunnen verminderen. Als er het komend jaar geen bijzondere gebeurtenissen lijken te komen zoals de 3 grote blijde gebeurtenissen, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen of onroerende zaken kopen, kan deze negatieve kracht heftige uitwerking hebben.  Organiseer dan zelf een blijde gebeuren, neem daarmee zelf het heft in handen. Geef een feest, maak een reis, enz. Dit ‘kanaliseert’ de energie van fàn tài suì.

Door deze invloed kampen de Tijgers  dit jaar met tegenslagen. In het dagelijks leven krijgen ze te maken met allerlei botsingen met anderen, met grote ups en downs vooral in de gezondheid en stemming. Vanwege de invloed van het element Metaal van de Aap zult u zich moeten hoeden voor ongelukken en dan vooral met metalen voorwerpen en voor vallen. Ook de relationele sfeer met anderen krijgt een knauw. U wordt geraden meer geduld te hebben met anderen om zo de onderlinge verstandhouding te bewaren. Gelukkig zijn er twee gelukssterren die  dit jaar invloed hebben op u. Yì mǎ (het postpaard) en tian jiě (kosmische oplossing). Het postpaard komt dit jaar  als geroepen voor de Tijgers. Als iemand in een bepaald jaar te maken krijgt met fàn tài sùi, is het goed om ‘beweging’ te zijn. ‘In beweging’ komen, betekent niet perse dat u gaat sporten of lichaamsbeweging neemt. Maar dat u niet passief afwacht. Juist gaat u  aanpakken. Omdat het postpaard een dier is dat niet op één plek blijft , maar  overal naar toe gaat, is de invloed van deze ster voor u goed op zijn plaats. U kunt daarom beter wat verder van huis uw werkzaamheden verrichten. Mocht u de kans krijgen om in het buitenland zaken te doen of  als u voor uw werk naar het buitenland moet, komt het postpaard goed van pas. Dit kanaliseert ook de negatieve invloed van fàn tài sùi.

Tian jiě lost eventueel  problemen voor u op. Maar zij kan het probleem zelf niet voorkomen. Zij toont haar kracht pas achteraf. Dat wil zeggen, dat er altijd eerst een probleem ontstaat en dat de persoon van alles meemaakt, om uiteindelijk te constateren dat het toch tot een oplossing gekomen is.

Er is nog een vrij negatieve invloed. Lán gan (balustrade) wordt zij genoemd. Door de invloed van deze kracht wordt u tegengewerkt als u iets wilt doen of bereiken zonder enige oplossing. Dit jaar wordt het een jaar vol tegenwerkingen. Geduld is de beste manier om het jaar door te brengen. Wat betreft het inkomen en vermogen; u kan verlies lijden in geld en vermogen. Daarnaast kunt u als u niet oppast  makkelijk in aanraking kan komen met autoriteiten dat leidt tot verlies van geld. Vooral zult u zich moeten behoeden voor scherpe objecten of valpartijen. Ook kunnen fricties ontstaan tussen partners. Denk tweemaal na voordat u iets onderneemt. Algeheel wordt het een moeilijk jaar voor de Tijgers. Gelukkig door de invloed van yì mǎ, het postpaard, kunt gerust buitenshuis of in het buitenland uw werkzaamheden verrichten. Kom in ‘beweging’ en ga niet stilzitten, dit om de negatieve energieën te kanaliseren. Zowel in de gezondheid als in de investering zult u dubbel op uw hoede moeten zijn. Let op scherpe metalen en of stenen voorwerpen in huis en tuin.  De kans is groot dat u zich daaraan bezeert. Draag een beeldje in de vorm van een Hond of Paard aan uw sleutelbos om de invloeden te verzwakken. Zie de tabel aan het einde van deze tekst.

Wat betreft de gezondheid. Door de invloed van het element Metaal van de Aap kunnen bij Tijgers long- en hartklachten de kop op steken. Wees alert.

Samenvatting  en/of suggesties:

*u komt in botsing met het regerend jaar. Dit is een vorm van fàn tài sùi. Draag een beeldje in de vorm van een Hond of Paard bij uw sleutelbos of tas. Welke dier bij u past, kunt u vinden in  de rubriek ‘De 6 en de 3 overeenkomende’  tabel voor het jaar van de Aap. Jaar 2016.

*Yì mǎ (het postpaard) beweegt . U doet er goed aan om in ‘beweging’ te komen. Als het kan kunt u uw werkzaamheden of zaken in het buitenland doen.

* Dá máo houdt in dat u grote geld- en vermogensverlies kan lijden. Als u iets duurs koopt, kies dan voor objecten die hun waarde behouden. Daarmee beperkt u het geschetste risico en kunt u misschien op wat langere termijn nog winst maken.

 *Omdat u zo kwetsbaar bent voor het jaar van de Aap, zult u moeten letten op de richtingen in huis en tuin waar de 2 Zwarte en 5 Gele hun krachten gaan uitoefenen. Verzwak deze richtingen met fengshǔi strategieën. Lees het kopje fengshŭi suggesties voor de negen richtingen

ANDER DIER KIEZEN

 

Konijn 

 

Aards element is -Hout, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

2011 ( xin,- metaal ) – 1999 ( jǐ, –aarde ) – 1987 ( ding, -vuur) – 1975 ( yǐ, -hout ) – 1963 ( gui,  -water) – 1951 ( xin, -metaal ) – 1939 ( jǐ, –aarde ) – 1927 ( ding, -vuur)

Er zijn edelen die de helpende hand reiken, problemen kunnen daardoor worden opgelost. Behoedt u voor roddels en houdt u in.

In het jaar van de Aap krijgen Konijnen twee sterke positieve sterren . Zǐ wei ( lagerstroemia indica) en lóng de (lett. draken deugd). Ze komen in een jaar vol interessante ontmoetingen terecht. Als er problemen zijn worden die weer ongedaan gemaakt door deze energieën. Vooral in werk en carrière krijgen de Konijnen volop steun en hulp van edelen. In het algemeen wordt het een jaar van gestage groei. Zǐ wei is een ster die voor status, achtbare identiteit staat en heeft invloed op het verhogen van iemands positie. Deze twee sterren zijn uitermate positief voor mensen die voor een baas werken of als hun werkzaamheden uit een ambtelijke functie voortvloeit. In dit jaar kunnen ze hun inspiraties en leidinggevende capaciteiten tonen. Grijp de kansen die er zijn en laat u helpen en steunen. Ondanks dat er edelen zijn die u willen helpen zult  u zich  toch bij alles wat u onderneemt moeten inhouden. Er zijn jaloerse mensen die u een hak willen zetten, zodat u als konijn plotseling niet meer weet hoe te handelen. Konijnen kunnen dit jaar makkelijk  vijanden maken door op te komen voor anderen. Het wordt niet op prijs gesteld, sterker nog, door deze ontstane vijandschap kan uw doen en laten grote sprongen vertonen. Eerst ziet het naar uit alsof alles goed gaat maar dan verkeert alles plotseling in zijn tegendeel. Wat betreft geld en vermogen; als u al speculeert zult u dit met mate doen. Want door invloed van een negatieve ster kan er plotseling verlies optreden. Pò sùi (lett. gebroken) en tian è houd in dat u buitenshuis een ongeluk kan overkomen. Wees alert als u op straat bent. Ook als u op reis gaat zult u alert moeten zijn. U kunt dit jaar makkelijk in een valkuil van roddels terechtkomen.

Behalve dat u in het werk, carrière geld en vermogen een stabiel jaar krijgt,  dat geldt ook voor de liefde en gezondheid. U zult meer uitnodigingen kunnen verwachten in het Aapjaar met volop eten en drinken.  Denk aan uw gezondheid. Algeheel genomen krijgen Konijnen het dit jaar goed. Opereer op een laag pitje en probeer meer contacten te maken.

Samenvatting en/of suggesties:

*Dit jaar zijn er sterke edelen die u helpen en steunen. Grijp deze helpende handen en profiteer daarvan  in uw werk en carrière.

 *Er is groei in uw werk te verwachten. U wordt geadviseerd in uw huis en tuin de richting waar de 4 Groene haar kracht doet stralen, te versterken. Daarvoor verwijs ik u naar het schema van de 9 Sterren/Invloeden en Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen.

*Bào bài is een ster die dit jaar invloed op u heeft. Dat houdt in dat u voorzichtig moet zijn voor onvoorzien geldverlies.

*Weet dat veel woorden kan leiden tot verlies. Hou u gedeisd. Praat niet te veel ter voorkoming van contactbreuk met anderen.

ANDER DIER KIEZEN

 

Draak  

Vast aards element is +Aarde,het  variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2012 ( rèn, +water ) – 2000 ( gěng, +metaal ) – 1988 ( wǔ, +aarde )  - 1976 ( bǐng, +vuur ) – 1964 ( jiǎ, +hout ) -1952 ( rèn, +water ) – 1940 ( gěng, +metaal ) – 1928 ( wǔ, +aarde )

U valt samen met tài sùi, uw werk kent een stijgende beweging. Een jaar vol roddels en manipulaties, let op uw stemmingswisselingen.

Omdat de aardse takken van de Draak, chén, en Aap shen, tot elkaar- of samenkomen, staat dat voor kansen op nieuwe samenwerking met probleemloze groei. Waar wel opgelet moet worden is dat dit soort elementen die tot elkaar  of samenkomen ook makkelijk veranderingen kunnen inhouden. Oppervlakkig ziet het er vlekkeloos uit maar in feite kan het problemen met zich meebrengen. Neem deel aan blijde feestelijke bijeenkomsten om de mogelijke negatieve veranderingen te verzachten. Vooral thuis zult u voorzichtig zijn met obstakels die gevaarlijk kunnen zijn. Mocht u gaan speculeren op de markt, bereidt u zich dan goed voor.   De Aardse elementen van de Draak, de Aap en de Rat zijn de ‘3 overeenkomende’. Mocht de Draak iemand nodig hebben voor hulp of steun, dan kan hij zich het beste richten tot de Rat. De kans is groter dat de Rat hem beter kan helpen dan de andere dieren.

Jammer dat de Draak dit  jaar maar één positieve ster heeft, met name húa gài.  Húa gài heeft invloed op talenten zoals schrijven. In het jaar van de Aap zit u vol inspiraties en doet het goed in uw werk. Maar húa gài heeft ook een negatieve kant. Door haar invloed krijgt u wel goede ideeën, maar het kan u ook laten falen. Bijvoorbeeld doordat u zelf uw creaties overschat. Zo ligt er het gevaar dat u eenzaam wordt. Bovendien kan het u hoogmoedig maken. Hoogmoedigheid  kan leiden tot botsingen met anderen. Contacten kunnen daardoor verbreken. Vergt uw werk goede contacten met anderen, dan zult u daar zuinig op moeten zijn. Behalve deze enige goede ster zijn er ook 4 negatieve sterren van invloed op u. Huáng fán ontstaan zorgen in familiekring.  En dan zijn er nog bái hǔ,  fei lían en dà shà. Door de invloed van huáng fán gaan Draken het druk krijgen in hun werk. Daarnaast moeten ze opletten voor ongelukken. Bái hǔ symboliseert ook ongelukken, vooral met metalen voorwerpen en beten door dieren. Daarom zullen Draken in het Aapjaar alert moeten zijn op dit soort ongelukken. Door het element van de Aap is de kans groter dat u bloed gaat vergieten.  Let op de veiligheid! Alsof deze waarschuwing nog niet genoeg is; er zijn nog twee andere negatieve invloeden die extra waarschuwen voor gevaar voor ongelukken. Wees extra alert! Dit jaar is beslist geen jaar voor risicovolle sporten zoals bergbeklimmen, parachute springen of duiken etc. Veilig autorijden is een pre.

Algeheel genomen zullen Draken een goed werkjaar hebben. Wel moeten ze zich behoeden voor stemmingswisseling. Neem zoveel mogelijk deel aan  blijde gebeuren zoals feestjes. 

Samenvatting en/of suggesties:

*dit jaar heeft húa gài invloed op u. Zo geeft zij u inspiraties zodat u uw talent tot uiting komt. Zij is positief maar heeft een keerzijde die falen inhoudt.

*Door invloed van het element Metaal van de Aap, bent u dit jaar extra kwetsbaar voor zich bezeren aan metalen of stenen voorwerpen.  Mijdt risicovolle sporten en wees voorzichtig met autorijden.

*Ook de invloed van bái hǔ (witte tijger) komt dit jaar in uw leven. Behoedt u zich voor opzettelijke onredelijke provocatie door vrouwen.

*Bezoek geen begrafenissen en ga niet op ziekenbezoek als het niet echt nodig is. Ga juist naar blijde gebeurtenissen zoals feestjes.

*Mensen die geboren zijn in het jaar van de Rat zijn degenen die u goed kunnen helpen mocht u problemen hebben. Zie de tabel aan het einde van deze tekst.

ANDER DIER KIEZEN

 

Slang  

Vast aards element is +Vuur, het  variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2013 ( gui, -water ) – 2001 ( xin,- metaal ) – 1989 ( jǐ, –aarde ) – 1977 ( ding, -vuur) – 1965 ( yǐ, -hout )  - 1953 ( gui, -water ) – 1941 ( xin,- metaal ) – 1929 ( jǐ, –aarde ) – 1917 ( ding, -vuur)

Tài sùi (regerend jaar) straft en breekt, het geluk kent ups en downs. Bereidt u zich lichamelijk en geestelijk voor op veranderingen die komen.

In het jaar van Aap zullen Slangen zich voor moeten bereiden op veranderingen. Aanvankelijk valt het element van de Aap en het element van uw geboortejaar samen. Maar u hebt dit jaar  ook te maken heb met xíng tài sùi ( straffen) en pò tài sùi (breken). Het straffen en breken zijn ook een vorm van fàn tài sùi. Daarvoor verwijs ik u naar het rubriek fàn tài sùi  voor de uitleg. Uw element valt samen, straft en breekt ten opzichte van het element van de Aap. Het gevolg daarvan is dat u een jaar van grote ups en downs meemaakt.  Geplande zaken kunnen plotselinge wendingen krijgen met onvoorziene consequenties. U zult zich er daarom van te voren op moeten voorbereiden dat er plotselinge veranderingen kunnen plaatsvinden en ga die met een optimistische instelling tegemoet. Als u uw doelstellingen niet (te) hoog stelt, voorkomt u dat ideeën en feiten instorten.  Daardoor kunt u ook de klap van de eventuele verandering beter opvangen. Behalve op veranderingen zult u alert moeten zijn op gebeurtenissen  in huiselijke kring .

Mocht er het komend jaar geen bijzondere gebeurtenissen lijken te komen zoals de 3 grote blijde gebeurtenissen, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen of onroerende zaken kopen, dan kan deze negatieve energie heftig uitwerken.   Organiseer daarom zelf of neem deel aan blijde gebeuren. U neemt dan zelf het heft in handen. Geef een feest, maak een reis, enz. Dit ‘kanaliseert’ de energie van fàn tài suì. Op alles wat u in dit jaar doet zult u extra moeten letten. Blijf alert, want ook al zou u zich midden in een blij gebeuren bevinden, toch kan plotseling iets volkomen verrassend veranderen.

Gelukkig zijn er ook positieve sterren die u goed gezind zijn. Tian dé staat voor kosmische deugd en staat voor ongedaan maken van narigheden en problemen.  Fú xing (lett. geluksster)  en ba zùo staan beide voor vriendelijkheid en blijdschap. Zij maakt ook uw stemming blij. En Lù xun (officiële verdienstelijkheid). Dit houd in dat een persoon een keizerlijk salaris verdient. Dat geeft aan dat uw geld en vermogen toch stijgt ondanks  narigheden. Hoe dan ook, u verkeert in een jaar van straffen en breken. Zo zult u er alert op moeten zijn dat uw contacten met anderen kunnen verminderen of zelfs stoppen. Waar u ook mee  te maken kan krijgen zijn roddels. Er wordt over u geroddeld. Dat leidt tot vijandschap, vooral met oudere bekenden en zakenpartners. Onder invloed van xíng tài sùi (straffen) kan dit weer leiden tot gezondheidsproblemen en botsingen in de familiekring. Breng wat verandering in uw interieur of doe aan verbouwingen aan huis. Door deze actie brengt u zelf nieuwe energie in huis en dat kan de negatieve invloeden verzachten, want u neemt zo zelf het heft in handen.

Algeheel genomen, in zo’n gecompliceerd met vele onverwachte veranderingen gepaard gaand  jaar, kunt het beste  een terughoudende houding aannemen. Het is voor u geen goed jaar voor het doen van investeringen. Mocht u toch willen investeren, begin dan klein. Nogmaals het is een jaar vol plotselinge veranderingen en dat kan leiden tot verlies. Draag een Haan of Os als ornament aan uw sleutelbos. Zie de tabel aan het einde van deze tekst.

 Samenvattingen/of suggesties:

*Samenvallen van elementen, straffen en breken zijn zware negatieve invloeden voor u in dit jaar. Dit leidt tot plotselinge veranderingen. Neem een conservatieve houding aan.

*Roddels brengen meestal schade en/ of gevaar met zich mee. Draag een ornament aan uw sleutelbos in de vorm van een Haan of een Os.

*Zeker omdat u in dit jaar kwetsbaar bent, zult u in huis en tuin de richting waar de 5 Gele en 2 Zwarte hun kracht doen gelden verzwakken. Hiervoor wordt verwezen naar het rubriek Schema van de 9 Sterren/Invloeden en  Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen.

*Er wordt meer tumult in de familiekring verwacht dit jaar. Doe een verbouwing aan huis of verander uw interieur door meubels, tafel en stoelen anders neer te zetten.

*Wees optimistisch ook al ontmoet u tegenslagen.

ANDER DIER KIEZEN

 

Paard  

Vast aards element is -Vuur, het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2014 -( jiǎ, +hout )  2002 ( rèn, +water ) – 1990 ( gěng, +metaal ) – 1978    ( wǔ, +aarde )  - 1966 -( bǐng, +vuur )  1954 ( jiǎ, +hout ) – 1942 ( rèn, +water )  - 1930 ( gěng, +metaal) – 1918 ( wǔ, +aarde ).

Geen botsingen en geen samenvallen, uw geluk stijgt weer gestaag.

Op eigen kracht en daden komt u vooruit.

Weliswaar kwam u in het vorige jaar in een rustiger vaarwater, maar toch waren de gevolgen heftige gebeurtenissen in uw eigen Paardjaar 2014 nog steeds voelbaar in het Geitjaar. Dit jaar heeft u geen samenvallende elementen noch botsende elementen. Het gevolg daarvan is dat rust in alles wat u doet of laat steeds toeneemt en verder stabiliseert. Vervelend echter is dat u dit jaar geen enkel positieve ster kan vinden die u steunt en helpt. U kunt alleen van uw tegenoverliggende huis/tempel, huize Rat, de volgende positieve sterren een beetje kracht ontlenen. Ze zijn san tái, jiang xing en táng fǔ. Jiang xing en táng fǔ houdt in macht en waardigheid is verantwoordelijk.  Door deze invloed worden Paarden wat strijdlustiger in hun werk. Paarden kunnen door deze invloeden hun leidinggevende talenten tot uiting laten komen.   Helaas geven deze geleende sterren maar een derde deel van al hun normale kracht. 

Ook al boekt u een beetje vooruitgang, bereid u zich er maar op voor dat u daarbij geen steun van anderen krijgt. U zal alles zelf moeten doen. Het is een jaar van meer geven dan  krijgen.

Hoewel er geen positieve invloeden te vinden zijn, zijn er wel een aantal negatieve sterren die een rol spelen in het Aapjaar. Yáng rèn (het mes). Dit symboliseert dat er ongelukken kunnen gebeuren, of er dreigt het gevaar van een operatie etc. Het is dus een waarschuwing dat Paarden zich kunnen bezweren of ongelukken krijgen wat met bloedverlies  te maken heeft. Dit jaar zullen Paarden daarom extra alert moeten zijn en onderneem geen risicovolle sport. Behalve dat yáng rèn ongeluk met zich meebrengt, beïnvloedt het ook de stemming. Zo kunnen Paarden lijden aan stemmingwisselingen. U kunt koppig worden en u kunt extreem eenzijdige standpunten innemen. Beheers uw stemming en voorkom impulsief gedrag. Onder invloed van tian gou (lett. kosmische hond), kunt u allerlei kleine ongelukken en/of schrik buitenshuis krijgen. Mocht u op reis gaan, zult u voorzichtig moeten zijn voor ongemakken zoals bagageverlies, vertraging, geldverlies etc. Verzeker uzelf goed voordat u op reis gaat. Een ander negatieve ster is Diao Ke (lett. opgehangen gast).  Deze kracht beïnvloedt de huiselijk sfeer. Zij brengt botsingen en ziektes teweeg bij mensen en vooral in de familie. Als het niet nodig is, breng dan geen ziekenbezoek en ga niet naar een begrafenis. Neem eerder positieve energieën op door naar feesten te gaan.

Ook al kwam u na een heftig Paardjaar in een wat rustiger Geitjaar, u zal in het Aapjaar meer eigen initiatief moeten tonen om iets voor elkaar te krijgen. Het voornaamste waar u moet opletten is uw gezondheid. Dit is een jaar met kans op ongelukken en bloedvergieten. Ook in de huiselijke kring gaat het moeizaam. Wees extra alert.

Samenvattend en/of suggesties.

*Een ongeluk ligt op de loer in het jaar van de Aap want yáng rèn heeft invloed op u. Wees voorzichtig, vooral als u buitenhuis bent.

* Omdat u in dit jaar kwetsbaar bent, zult u in huis en tuin de richtingen waar de 2 Zwarte en 5 Gele hun kracht doen gelden, verzwakken. Voor hoe u dit kan doen verwijs ik u naar het Schema van de 9 Sterren/Invloeden en Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen.

*Door het ontbreken van ‘edelen’ die u steunen en helpen, gaat u alles dit jaar zelf in uw eentje doen.

*Als het gegund is, kunt u wat aan goede doelen doen.

ANDER DIER KIEZEN

 

Geit   

Vast aards element is -Aarde, variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2003 (gui, -water) – 1991 (xin,- metaal) – 1979 (jǐ, –aarde) 1967 ( ding, -vuur) – 1955 ( yǐ, -hout) – 1943 ( gui,  -water)  - 1931 (xin, -metaal) – 1919 (jǐ, –aarde)

Het geluk stabiliseert zich, u begint opnieuw.

Hóng Lǔan (rode feniks) staat u bij en brengt groei voor u mee.

Door invloed van fàn tài sùi , omdat uw geboortejaar met het regerend jaar samenvallen, heeft u in het jaar van de Geit zowel in het werk, geld en vermogen, als in de liefde veel veranderingen meegemaakt. De term fàn tài suì  is neutraal. Het brengt heftige bewegingen met zich mee zowel negatief als positief.  In de Chinese volksmond zegt men, als er geen positieve dingen gebeuren, zal men zich moeten voorbereiden op negatieve gebeurtenissen. En dit geldt voornamelijk voor mensen van wie hun geboorte aardse elementen samenvallen met de geboorte- aards elementen van het regerend jaar. Bent u verhuisd, woning gekocht, geboorte van een (klein-) kind, getrouwd of samenwonen, zijn dat voorbeelden van gebeurtenissen die de negatieve kracht doet kanaliseren. In het Aapjaar kunt u nog steeds de blijde gevolgen ervan merken. Heeft u geen van deze gebeurtenissen mogen of kunnen beleven, dan kende het jaar veel (uitzichtloze) veranderingen. Degenen die van hun partner zijn gescheiden en of het leven anderszins ontwricht is, is het jaar van de Aap een jaar van opnieuw beginnen en het houdt de belofte in voor meer algehele stabiliteit. Vooral als de rode feniks nog extra haar kracht over u doet stralen. Deze hóng lǔan (rode feniks) symboliseert de liefde. Voor Geiten die alleen zijn komen te staan, is de kans groot dat ze in het Aapjaar hun nieuwe liefde tegenkomen. Dan wordt het een jaar vol rozengeur en maneschijn. De liefde kan plotseling in een rap tempo ontstaan en er is sprake van een huwelijk op korte termijn. Daarnaast heeft de rode feniks invloed op menselijke contacten. Mocht u in uw werk afhankelijk zijn van contacten maken met anderen, dit zal soepel verlopen. Vooral Geiten in de publieke sector, tussenpersonen en bestuurders doen het goed dit jaar. Heeft u een eigen bedrijf versterk dan de klantbenadering. Dit kan positief  uitwerken  voor het bedrijf.

Behalve hóng lǔan zijn er helaas ook andere sterren. Deze zijn negatief. Bìng fǔ (lett. ziektes), de vertaling zegt het al. U kunt door deze invloed vele kleine aandoeningen als verkoudheden en griep krijgen in het Aapjaar. Doe meer aan beweegoefeningen om uw lichaam te versterken, zodat u zich beter tegen de ziektes kan verweren. Mò yùe symboliseert onwennigheid en druk. Mocht u zich in een vreemde omgeving begeven dan kunt u daar maar moeizaam aan wennen. Als u bijvoorbeeld in het jaar van de Geit van werk bent veranderd, dan kunt u daaraan u in het jaar van de Aap nog niet aan  wennen.  U gaat wellicht zorgen maken en uw stemming verandert. Als u uw stemmingswisselingen niet in de hand hebt kan dat vervelende gevolgen hebben voor uw directe omgeving. Het tast direct uw contacten met anderen aan. Vooral in de relationele sfeer  brengt het ernstige achterdochtigheid, argwaan en wantrouwen met zich mee. Bovendien krijgen Geiten nog een negatieve invloed erbij. Gǔa shù (lett. eenzaamheid). Deze staat voor alleen willen zijn. Dit jaar beïnvloed  hóng lǔan de Geiten maar daarnaast is ook Gǔa shù die een rol speelt.  Dat maakt het voor de verliefde Geiten gecompliceerd. Geiten krijgen het gevoel dat, ondanks dat ze iemand hebben gevonden waar ze hun leven mee willen delen, de andere partij hen niet genoeg begrijpt.  Het gevolg is dat ondanks dat ze verliefd op elkaar zijn, de Geit zich diep van binnen eenzaam voelt.

Algeheel genomen zullen Geiten het dit jaar beter hebben dan in hun eigen geboorte regerend jaar 2015. Na een jaar vol strubbelingen en veranderingen brengt het Aapjaar u weer naar een wat rustiger vaarwater. Roddels en manipulaties nemen af en wat liefde betreft wordt dit jaar mogelijk een nieuw begin. Waar u op moet letten is uw gezondheid en stemming. Stort uw hart uit bij vrienden om te voorkomen dat u in de problemen raakt. De invloed van hóng lǔan creëert ook veel uitnodigingen voor feesten en eten. Heeft u  een partner, wees dan alert dat er geen derde partij zijn intrede doet.

Samenvatting en/of suggesties:

* De hóng lǔan beweegt in uw leven, contacten met anderen zijn goed. De kansen zijn groot dat u als alleenstaande snel verliefd wordt.

*Stimuleer de richting in huis en tuin waar de 9 Paarse haar kracht doet gelden. Deze doet de blijdschap in uw leven en gezin versterken. Voor hoe u dit kan doen verwijs ik u naar het Schema van de 9 Sterren/Invloeden en Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen.

 *U zich moet hoeden voor kleine ziektes zoals aanhoudende verkoudheid en griep. Laat u medisch onderzoeken, dit is geen luxe.

*Mò yùe heeft ook invloed op u. Pas op voor stemmingwisselingen .

ANDER DIER KIEZEN

TERUG NAAR INHOUD

fàn tài sùi’

Grote veranderingen in positieve of negatieve zin. Hieronder wordt aangegeven wie te maken zullen krijgen met een van de vormen van ‘fàn tài sùi’. Deze fàn tài sùi kan zwaar of minder zwaar zijn. Drie  grote blijde gebeurtenissen in een mensenleven kunnen de negatieve invloed van ‘fàn tài sùi’ doorbreken, kanaliseren en verzachten. De 3 grote blijde gebeurtenissen zijn, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen of onroerende zaken (huis) kopen, verhuizen.  Zonder dit soort gebeurtenissen  kan deze negatieve energie op een onverwachte manier  thuis of op het werk tot uiting komen. Zijn er geen blijde gebeurtenissen  ophanden, dan kunt u uw huis anders inrichten of misschien nieuwe meubels aanschaffen of verbouwen. Door de meubels anders te plaatsen of uw huis verbouwen erkent u de invloeden die zullen gaan plaatsvinden. Alleen, u doet dit nu zelf. U neemt het heft  in eigen hand en laat het niet vanzelf gebeuren.

 

Wie krijgen te maken met fàn tài sùi?

*Bent u geboren in een jaar van de Aap?   (valt samen) tài sùi. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Met grote ups en downs wordt uw stemming beïnvloed; daar zult u goed op moeten letten. U denkt aan allerlei doemscenario’s. Vooral mensen die te maken krijgen met zulke fàn tài sùi, zullen feestjes kunnen geven , andere werkzaamheden verrichten, verhuizen, nieuwe plaatsing van je meubels in huis,  of  nieuwe meubels plaatsen, etc.  Zo neemt u zelf het heft in handen en kanaliseert u de invloeden van deze fàn tài sùi. Daarnaast zult u extra moeten letten op uw gezondheid. Apen kunnen dit jaar makkelijk ziek worden. Bij milde ziektes, kunt u denken aan griep. Maar bij ernstige ziektes moet u ook denken aan ongelukken. Dus wees voorzichtig met apparaten in huis en doe niet aan extreme sporten.

*Bent u geboren in een jaar van de Tijger? Tijgers krijgen dit jaar te maken met Chòng tài sùi en Xíng tài sùi. Chòng (botst)  tài sùi  is de zwaarste vorm van fàn tài sùi. Deze  energie heeft invloed op allerlei grootschalige veranderingen, vooral negatief maar het kàn ook positief zijn. Het gaat om  ingrijpende  gebeurtenissen, zoals van baan veranderen, verhuizen, trouwen of scheiden. Veel Tijgers zullen vooral in de liefde met grote vooral botsende veranderingen te maken kunnen krijgen. Xíng (straffen) tài sùi. Houdt in dat relaties met Tijgers verhit raken. Ruzies ontstaan en relaties tussen vrienden kunnen verbreken. Stemmingen en gezondheid staan onder slechte invloed. Dit jaar staat in het teken van ‘eerst goed en rustig  nadenken voordat u iets doet of in actie komt.

*Bent u geboren in een jaar van de Slang? Xíng (straffen) tài sùi en (breekt of vernielt)  tài sùi en xíng (straffen) tài sùi. Eigenlijk zijn beide wat betreft de ‘zwaarte’ wat minder erg ten opzichte van de andere fàn tài  sùi. Maar omdat u dit jaar niet met één maar twee wat lichtere invloeden te maken heeft, kan het toch behoorlijk moeilijk voor u worden. Bestaande connecties kunnen makkelijk breken. Daarnaast krijgt u te maken met geroddel dat leidt tot conflicten. Let op uw woorden, want ruzies/conflicten kunnen door woorden ontstaan.

*Bent u geboren in een jaar de Zwijn? Hài (benadeelt) tài sùi en xíng (straffen) tài sùi.  Dit speelt vooral op het gebied van de gezondheid en stemmingwisselingen. Menselijke contacten kunnen gemakkelijk conflictueus worden. Ook kunnen mensen over u roddelen waar u geen verweer tegen heeft. Wees bescheiden en doe gewoon uw dagelijks werk.
              

 

 ‘De 6 en de 3 overeenkomende’  tabel voor het jaar van de Aap 2015.

Hieronder presenteer ik een tabel waarin u kunt zien aan welke mensen u hulp kunt vragen als u met fàn tài sùi te maken heeft.  Maar  als er een X bij staat aangegeven  moet u deze mensen toch niet vragen, want ook zij hebben te kampen met een moeilijk jaar. Als ze zichzelf niet  kunnen of nauwelijks kunnen redden, hoe kunnen ze u dan steunen?
De tabel geeft 2 soorten groepen aan. De zogenoemde de ‘3 overeenkomende’ en de ‘6 overeenkomende’.
De ‘6 overeenkomende’  houdt in dat bij  de 12 aardse Takken, de dierjaren in twee groepen zijn verdeeld. Dat zijn geboortejaren met hun overeenstemmende dieren  die in harmonie met elkaar samen kunnen leven.
Bij de ‘3 overeenkomende’ zijn de jaren met hun overeenstemmende diersoorten verdeeld in 4 groepen. Zo ontstaan er 4 groepen van 3 diersoorten die het goed met elkaar kunnen vinden.  Probeer eerst iemand te vinden  bij de ‘6 overeenkomende ‘ . Als daar een X bij staat kunt u uitwijken naar de ‘3 overeenkomende’.

 

Geboorte dierjaar

De 6 overeenkomende

De 3 overeenkomende

Rat

Os

Aap X ,   Draak

Os
 

Rat

Slang X ,      Haan

Tijger

fàn tài sùi

Zwijn X

Paard ,    Hond

Konijn
 

Hond

Zwijn X,        Geit

Draak
 

Haan

Rat ,        Aap X

Slang

fàn tài sùi

Aap X

Os  ,        Haan

Paard

Geit

Tijger X,       Hond

Geit

Paard

Zwijn X,       Konijn

Aap

fàn tài sùi

Slang X

Rat ,        Draak

Haan

Draak

Os  ,         Slang X

Hond

Konijn

Paard ,    Tijger X

Zwijn

fàn tài sùi

Tijger X

Konijn ,    Geit

TERUG NAAR INHOUD

Verwacht u een kind in dit jaar van de aap?

Wat valt er te zeggen over kinderen die in de komende maanden geboren worden?

Op grond van het geboortejaar kunnen we om te beginnen vaststellen dat uw kind een Vuur-aap zal zijn. Dat vloeit voort uit het variërend kosmisch element van dit jaar, Vuur. Daaruit valt al het een en ander af te leiden. Het voornaamste van dit jaar is dat het element Metaal sterk is. Het wordt een jaar vol ‘bewegingen ‘.  Zij staat voor ‘zich naar alle kanten verplaatsen en niet stilzitten’. Dat betekent dat de meeste kinderen die in het jaar van de aap geboren worden, levendig en beweeglijk zijn. Voor kinderen die geboren worden in de 2e helft van het jaar zijn de elementen Metaal en Water overvloedig. Dit leidt tot een meer evenwichtige leven dan bij  kinderen uit het eerste halfjaar. In de eerste helft van het aapjaar zijn de elementen Hout en Vuur uitbundig en vanwege de botsende karakter van de elementen Hout en Metaal liggen ongelukken (bij de gewrichten) op de loer. Dit geldt vooral voor de lenteperiode. Kinderen, geboren in de zomer hebben te maken met overvloedig Vuur, dat leidt tot opwinding, boosheid en ongeduld. Kinderen die geboren worden in de herfst hebben overvloedig het element Metaal. Deze kinderen hebben een betere gezondheid en kinderen die geboren worden in de winter zijn in alles veel evenwichtiger.

Als we ook de symbolen van de geboortemaand er bij kunnen betrekken zijn er een aantal algemene uitspraken te doen over aard, karakter, gezondheid en levensloop.

NB. Dit geldt in principe alleen voor dit jaar en voor andere Apen met het kosmisch element Vuur!

 

Geboren tussen 4 februari en 4 maart 2016

De meegekregen elementen botsen met elkaar. Deze kinderen kunnen zich in de toekomst beter richten op scholing en werk in het buitenland. Om familierelaties beter te houden moet frequent contact worden voorkomen. Vreemd maar waar; wat lossere relaties zijn waardevoller

 

Geboren tussen 5 maart en 3 april 2016.

De elementen Hout en Metaal botsen hevig. Kinderen die in deze periode zijn geboren, zijn extra vatbaar voor ongelukken. Daarnaast is de vatbaarheid voor bronchiale- en longaandoeningen groot. Oppassen dus.

 

Geboren tussen 4 april en 4 mei 2016.

De elementen Vuur en Water botsen. Kinderen die geboren zijn in deze periode zijn vatbaarder voor hoofdpijn, aangezichtspijn e.d. In de toekomst worden ze meesters in relaties  leggen met anderen.

 

Geboren tussen 5 mei en 4 juni 2016.

De elementen Water en Vuur botsen.  Het relaties of contacten onderhouden  met anderen gaat prima. Deze kinderen hebben moeilijkheden met het zich kunnen concentreren op een bepaalde taak. Pas op voor ongelukken aan benen en voeten.

 

Geboren tussen 5 juni en 6 juli 2016.

Kinderen geboren in deze periode hebben Vuur dat overweldigend heerst. Ze zijn daardoor wat ongeduldiger van karakter, worden makkelijk boos en winden zich snel op. Ze zijn ook vatbaarder voor ongelukken.

 

Geboren tussen 7 juli en 6 augustus 2016.

De elementen Vuur en Aarde zijn in deze maand het zwaarst. Dat beïnvloedt nog sterker ongeduld, boosheid en opwinding.  Het kan er ook toe leiden dat het overweldigend Vuur zich uit in huidproblemen zoals allergieën. Geef het kind wat vaker verkoelende drankjes en -  voeding.

 

Geboren tussen 7 augustus en 6 september 2016.

Kinderen die geboren zijn in deze maand hebben te maken met een overlappende jaar en maand. Alles wat in positieve en negatieve zin te zeggen valt wordt daardoor extra versterkt. Het kind maakt grote veranderingen mee. Ups en downs gaan met sprongen. Deze kinderen zijn vatbaar voor ziektes en zullen daardoor vaker medicijnen nodig hebben.


Geboren tussen 7 september en 7 oktober 2016.

Deze kinderen leggen makkelijk contacten met anderen. In hun hele leven worden ze door ouders of oudere familieleden gesteund. Ze zijn durfals en ze zijn liefhebbers van nieuwe uitdagingen.

 

Geboren tussen 8 oktober en 6 november.

Deze kinderen hebben van nature een sterke fantasie. Ze zijn goed voor werkzaamheden in de creatieve sector. Maar hun gedachtes zijn wat vertroebeld. Ze kunnen zich niet voldoende focussen op iets. Dat leidt mogelijk tot innerlijke onrust.

 

Geboren tussen 7 november en 6 december 2016.

Deze kinderen zijn heel intelligent. Ze kunnen vlug en gewiekst handelen. Ze steken met kop en schouders uit boven anderen wat betreft schoolprestaties.

 

Geboren tussen 7 december 2016 en 4 januari 2017.

Deze kinderen zijn meer gericht op feest en vermaak. Ze zijn heel geschikt om met anderen samen te werken of om iets op te bouwen. Maar om meer kan van slagen te hebben zullen ze zich wel extra inspanning moeten getroosten om geconcentreerd te blijven.

 

Geboren tussen 5 januari en 3 februari 2017  vóór 23:35 uur.

Bij deze kinderen treedt wat zwakheid op bij  keel en longen. Problemen bij bronchiën en keel en oor kunnen heel vervelend zijn. Maar ze zijn van nature uitstekende wezens voor de kunst. Misschien dat uw kind in de toekomst zich kan verdiepen in de kunst en daarin carrière maken.

TERUG NAAR INHOUD

Een persoonlijke Chinese horoscoop (Bazi) laten opstellen? Kosten vanaf € 50,--

 

Voor een kind of kleinkind, voor uzelf of voor iemand in uw omgeving? Een Bazi is feitelijk een analyse van het geboortemoment; hoe verhouden de elementen (energieën) zich tot elkaar en wat betekent dat voor het individu. Het mag zeker niet gezien worden als een voorspelling; meer als een soort gids voor het leven. Als je bijvoorbeeld voor moeilijke keuzes staat zoals een vak kiezen, dan kan de Bazi gebruikt worden om te zien of iets wel of niet bij je past. Als je een keuze maakt die bij je past verloopt je levenspad wellicht gemakkelijker dan als je iets kiest wat feitelijk tegen je aard indruist.

Het is interessant de ontwikkeling van een kind te vergelijken met wat zijn of haar Bazi hierover aangeeft.

Een Bazi van jezelf biedt je de kans om je leven tot nu toe te vergelijken met de analyse. De mens heeft van nature veelal de neiging zijn innerlijke keuzes te volgen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De Bazi geeft tendenties aan, waarschijnlijkheden. Bijvoorbeeld, iemand met een artistieke aanleg hoeft daar niet perse iets mee gedaan te hebben.

Wie later in zijn leven met belangrijke vragen zit kan de Bazi gebruiken om aan een deskundige te tonen met de specifieke vraagstelling. Mocht u ooit naar China gaan, neem dan in ieder geval de Bazi mee. Een goede (tempel) deskundige kan uw Bazi in verband brengen met de vragen waar u mee zit. Alle daarvoor benodigde Chinese karakters en symbolen zijn aanwezig.

Een Bazi is zoals gezegd een gids voor het leven; aan u de keus of u de aanwijzingen volgt of niet.

Wilt u meer informatie over wat de Bazi allemaal inhoudt en wat de kosten zijn om hem te laten analyseren, vraag dan een offerte aan middels ons contactformulier of stuur een mail naar edelaar.j@gmail.com

TERUG NAAR INHOUD