Het jaar van de Haan 2017

(丁ding, yin vuur   酉yoù, yin metaal)

NB. Het staat u vrij te citeren uit deze tekst, maar wij stellen het wel op prijs als u dan de bron vermeldt.

 

                  INHOUD

klik op het onderwerp van uw keuze

*Algemene analyse van het Jaar van de Haan 2017,

                    terugblik en vooruitblik

* Fengshui-schema van de 9 Sterren/Invloeden/Huizen

               positieve en negatieve effecten

* Betekenis van de richtingen op wereldschaal

* Invloed op geslacht, leeftijd en bedrijfsleven

*Wat heeft het Jaar van de Haan voor uzelf in petto?

*De analyse per Dier

*Fàn tài sùi, uitleg en advies

*Kinderen geboren in 2016 en 2017 (incl. algemene karakterbeschrijving van Hanen)

 

Algemene analyse van het Jaar van de Haan 2017

Deze analyse is niet alleen gebaseerd op de Bazi (8 karakters) van het beginmoment van het jaar van de Haan, maar ook op de wisselende kosmische energieën van de Negen Invloeden/Sterren en de vaste energieën van de aardse richtingen, de zogeheten Fengshǔi. Ook wordt hier de combinaties van de 8 trigrammen, Bagùa, bij betrokken voor een nauwkeuriger interpretatie. Met behulp van de Vijfelemententheorie kan beoordeeld worden of bepaalde tendenties worden gestimuleerd, verzwakt dan wel afgeremd. U krijgt zo een kijkje in de keuken van de voorspeller/analist die diverse gebieden van Chinese esoterie toepast.

Bazi

Elk jaar, maand, dag en uur heeft een steeds veranderend kosmisch element en een vast aards element. Totaal 8 karakters verdeeld in 4 pilaren; in het Chinees Bazi.

Let op: Het Jaar van de Haan gaat officieel in op 28 januari 2017 (Chinees Nieuwjaar), maar feitelijk gaan de energieën van dat jaar pas in op 3 februari om 23 uur 35 minuten. Dit houdt in dat degenen die geboren zijn tussen 28 januari en 3 februari, 23.35 uur van dit jaar voor de astrologische duiding nog niet behoren tot het jaar van de Haan. Hier worden veel fouten mee gemaakt. 3 Februari is gebaseerd op de zonnetermijnen, dan gaan de lente energieën beginnen. De zonnecyclus, met zijn 24 zonnetermijnen, beheerst de kosmische energieën; dat moet als uitgangspunt worden genomen.

Hiermee rekening houdend ziet de 8 karakteropstelling verdeeld in 4 pilaren voor het Jaar van de Haan er als volgt uit.

De Bazì van de geboorte van de Haan.

 

Geboorte jaarpilaar

 

2017

Geboorte maandpilaar

 

Februari

Geboorte dagpilaar

 

3

Geboorte tijdpilaar

 

23:35 uur

丁ding

yin vuur

壬rèn

yáng Water

 

壬rèn

yáng Water

庚gěng

Yáng Metaal

酉yòu

yin metaal

寅yin

Yáng hout

戌xu

Yáng aarde

子zǐ

Yin Water

 

Neven elementen

ook nevenenergieën genoemd

vergelijkbaar met hoofd- en zijwortels van een boom

 

辛xin
yin Metaal

甲jiǎ
yáng Hout

辛xin
yin Metaal

 

癸gui
yin Water

 

丙bǐng
yáng Vuur

丁ding
yin Vuur

 
 

戊wǔ
yáng Aarde

戊 wǔ

Yáng Aarde

 

NB. De bovenste rij geeft de wisselende kosmische elementen weer, de tweede de vaste aardse elementen. De volgende rijen geven de zogenaamde nevenelementen weer, welke zijn afgeleid van de kosmische elementen.

Als we deze opstelling nader gaan bestuderen dan blijkt dat Water 3x voorkomt, Hout 1x, Vuur 1x, Aarde 1x en Metaal 2x. Het element Water is het kosmisch element van de dagpilaar. Volgens de Bazi-leer wordt dit element Water door de aardse tak Hout bij de geboortemaand onttrokken. De energie lekt weg bij de aardse tak van de geboortemaand. Gelukkig wordt Water nog gestimuleerd en gesteund door de aardse takken van het geboortejaar en tijd.

Deze Bazì is in te delen in de categorie 食神shi shén (lett. vertaald, God van het voedsel)

Terugblik

Als we terugblikken naar het jaar van de Aap, konden we zien dat vrouwen veel hebben betekend. Waar mannen zich bezig hielden met onderlinge ruzies, rees bij de vrouwen de macht. Bijvoorbeeld in Engeland. In meer landen ging het vrouwen politiek gezien voor de wind. Maar ook op andere terreinen blonken vrouwen uit, denk bijvoorbeeld aan de sport, economie en literatuur. Mannen zouden hun energie vooral richten op het bestrijden van elkaar. In het Aapjaar ging de economie er weliswaar op vooruit, maar de daarmee samenhangende spanningen tussen bevolkingsgroepen zou maar weinig verminderen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Regeringen en politiek staan vrijwel machteloos aan de kant. De macht zit in het Aapjaar "gevangen". Apen zijn veranderlijk, creatief, intelligent en snel. Ze delen niet graag de macht met anderen. Landen hebben de neiging het eigen belang voorop te stellen. In het vooruitzicht op vorig jaar werd ook vermeld dat er in de maatschappij sluwe elementen van beroving een kans krijgen, passend bij het karakter van de Aap die plotseling iets weggrist en ermee vandoor gaat. De verrassende uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezing lijkt hier heel goed bij te passen.

 

Jaar van de Haan.

Binnentredend in het jaar van de Haan wordt het element Water wat sterker. Daarnaast staat het element Metaal niet sterk. Op grond van de elementen is deze Bazì "zwak". De afwijking is niet zo groot dat men hier van een onstabiele Bazì kan spreken. Voor de analyse van het komende jaar kijken we niet alleen naar de Bazì, maar ook naar de constellatie van de negen sterren en de aard van het heersende dier, de Haan. Dit alles heeft bepaalde invloeden op het gedrag en de situatie in de samenleving. Terugblikkend op het jaar van de Aap, weten we dat Apen houden van in eigen kring koning worden en te domineren. Ze accepteren geen buitenstaanders en ze hebben een offensief karakter. U zult merken dat zodra het Aapjaar aan haar einde komt en de energie van de Haan opkomt het elkaar steeds maar bestrijden afneemt.

Ofschoon kippen er ook van houden in groepen te leven en constant in beweging te blijven, neemt de maatschappelijke agressiviteit af. Maar pas op, Hanen zijn van nature heel alert. Zijn gebogen snavel heeft een zekere aanvalskracht, bovendien is het een luidruchtig dier. Dat geeft aan dat ook in het Haanjaar veel ruzies, commentaren en discussies ontstaan. Het kan er heftig aan toe gaan. Alleen de omstandigheden en de omvang daarvan zijn minder ernstig dan in het Aapjaar. Bij een nadere analyse van het Haanjaar, zien we dat de kosmische stammen van het geboortejaar 丁ding en 壬rèn van de geboortemaand, en de dagsymbolen samenvallen. Stel dat dit een Bazì is van een persoon is, dan staat dit voor een van nature pessimistische houding en met onstabiele op- en neergaande stemmingen. Dat symboliseert dat in het Haanjaar, wereldwijd een jaar is met donkere wolken van negativiteit en een soort verloren gevoel. Denk aan mensen die zijn of waren getroffen door de inzakking van de economie, die langdurig geen werk kunnen vinden en bovendien nog door (uitkering-) instanties worden opgejut om aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld solliciteren met uitzichtloze kansen op banen. Gezinnen met kinderen die in armoede leven. De stijgende ontevredenheid onder de bevolking neemt toe, vooral bij mensen met langdurige opgehoopte problemen. Het inzicht groeit dat arm en rijk steeds verder uit elkaar groeien en dat daar weinig of niets tegen te doen valt. Rassendiscriminatie kan toenemen vanuit het westen, met Amerika voorop. Ondanks deze negatieve tekenen in de samenleving gaat in het Haanjaar,  de economie, vergeleken met de voorbijgaande 3 jaren, beter worden. Het wordt een jaar waar de economie aanzienlijk , feitelijk verbeterd. Alleen profiteren de "gewone mensen" daar niet genoeg van; wel de grote bedrijven. Het kosmisch symbool van de geboortedag van het jaar van de Haan, draagt het element Water met zich mee. Dit element is sterk. En Water staat ook voor import , export en transport. Waar het element Water overvloedig voorkomt in een bepaald jaar, wordt de economie gestimuleerd. Bovendien wordt het element Water nog eens versterkt door het element Metaal. Het trigram Water staat in het Noorden. Daarnaast straalt de positieve‘6 witte’ haar kracht in het Noorden. Dat geeft aan dat Noordelijke landen in het Haanjaar het economisch beter gaan doen. Deze landen gaan de economie stimuleren en vooral China gaat de leiding nemen. De Noordelijke landen gaan streven het pessimisme onder de bevolking te bestrijden. Er kan een plan groeien om het bestaan van de samenleving als geheel te verbeteren. Bij het geboortejaar van de Haan is een fortuinsymbool te zien. En bij de nevenelementen is ook zo’n fortuinsymbool te vinden. Een dubbel fortuinsymbool dus. Het is zichtbaar dat de fortuin energie in het Haanjaar verder toeneemt en dat geen bluf is. Er zullen vele zakelijke kansen opborrelen. Eigenlijk is de economie al vanaf de 2e helft van het Aapjaar mondiaal aan het verbeteren. Zodra het Haanjaar ingaat, gaat de werking van 2 symbolen in die de economie verder steunen. Daarenboven werken in dat jaar de dubbele fortuinsymbolen , Yìn xing en cái xing, plus het element Water. Heel het jaar door zijn de fondsen en kapitalen vergeleken met andere jaren in overvloed op de markt. Dus kansen voor speculaties zijn er ook. Maar investeerders en zakenlieden zullen wel moeten weten dat het jaar van de Haan ook hevige concurrentie kent. Het symbool dat daar voor staat wordt (比肩) Bĭ jian genoemd. Het staat voor elkaar fors beconcurreren. Dat leidt tot een verhitte sfeer op de markt. Speculaties op de markt nemen daardoor toe. Het is een jaar van geld dat binnenstroomt en even makkelijk weer verdwijnt. Zakenlieden die elkaar fel aftroeven. Met veel kracht en moeite valt slecht een gering resultaat te behalen.

Alles bij elkaar is het een jaar vol turbulente concurrentie tussen zakenlieden en investeerders. Men moet veel moeite en veel werk doen voor een beetje winst. Toch liggen er kansen op de markt. Dit jaar neemt de economie vergeleken met andere jaren toe. Net als bij de ochtendkraai van de Haan, een nieuw begin breekt aan. Kansen borrelen op, mondiaal gezien zal de economie gaan verbeteren.

Terug naar de Inhoud

 

*Fengshui-schema Negen sterren

We kijken ook naar de positie van de negen sterren/huizen/paleizen/richtingen, met hun positieve of negatieve energieën.

 

Zuidoosten (positief)

9 Negen Paarse(九紫)

Zuiden (zeer negatief)

5 Vijf Gele (五黄)

Zuidwesten (negatief)

7 Zeven Rode (七赤)

(太歲Tài suí)

Oosten (positief)

8 Acht Witte (八白)

(三煞 San shà) en (嵗破Suì pò)

Midden of centrum

(positief, maar opgesloten)

1 Een Witte (一白)

Westen (negatief)

3 Drie Groene (三碧 )

Noordoosten (positief)

4 Vier Groene (四绿)

Noorden (positief)

6 Zes Witte (六白)

 

Noordwesten (negatief)

2 Twee Zwarte (二黑 )

Het oosten.

De Acht Witte (Ba bái) is een zeer gunstige ster die staat in het teken van vooral voor geld, vermogen, promoties en vooruitgang. Dit jaar doet zij haar kracht gelden in de oostelijke richting. Haar element is Aarde. De oostelijke richting heeft element Hout. Hout houd Aarde tegen. Omdat de Acht Witte zo gunstig is moeten we die energie stimuleren met Vuur dat op zijn beurt Aarde stimuleert en/of Aarde die Aarde steunt. Juist waar er sprake is van positieve energieën, moeten we deze meer in beweging zien te brengen. Door bijvoorbeeld bakken, potten, aquarium met vissen of andere bewegende objecten neer te zetten om deze hoek of richting van het huis of gebouw meer in ‘beweging’ te laten brengen. Hoe meer beweging hoe meer positieve energieën vrijkomen.

Waardoor de Acht Witte zo gunstig is komt omdat we nu leven in de zogenaamde 8e beweging. De 8e beweging begon in het jaar 2004 en eindigt in 2024. Dan begint de 9e beweging haar kracht te doen gelden.

Zuidoosten.

De Negen Paarse (jiǔ zǐ xing) doet dit jaar haar positieve energie gelden in het zuidoosten. Haar element is Vuur. Alles wat met blijdschap te maken heeft geeft deze Negen Paarse . Ook al bent u er niet op uit (meer) kinderen en/of kleinkinderen te krijgen, te trouwen of te gaan samenwonen, deze richting van uw woning of gebouw te stimuleren is altijd goed en kan positieve zaken teweegbrengen. Zoals al vermeld, behoort haar element tot Vuur. De zuidoostelijke richting heeft zelf het element Hout. Om het element Vuur te stimuleren hebben we element Hout nodig. Hout stimuleert Vuur . Van nature wordt de Negen Paarse dus al gestimuleerd door het Hout element. Als u planten en bloemen, vooral rode bloemen, in deze richting van uw huis en/of tuin laat groeien en bloeien, kunnen deze positieve energieën nog krachtiger worden. Als u geen plant in huis in deze richting kan plaatsen, dan kunt u ook volstaan met kunstbloemen in een vaas neerzetten. Of ornamenten/objecten van de kleuren rood, paars of oranje.

Zuiden.

De Vijf Gele (wǔ huáng) met als element aarde gaat dit jaar in het zuiden haar vernietigende kracht uitoefenen. Deze Vijf Gele brengt desastreuze calamiteiten voort, zoals aardbevingen, grote overstromingen, grootschalige ziektes en epidemieën, enz. Haar kracht wordt verder gestimuleerd door Vuur, het element van deze richting. U kunt in uw huis, tuin of werkplaats in de zuidelijke richting , vooral als uw voor- en of achterdeur in deze richting bevindt de negatieve energieën ontladen door Metaal te stimuleren met bijv. een bronzen of koperen windorgel met 6 pijpjes boven de deur aan te brengen. Niet alleen een voordeur is belangrijk, ook ramen in deze richting laten veel energie van buiten het gebouw binnen. En niet te vergeten, een hoek in deze richting waar u veel moet zijn of uw werkzaamheden uitvoert wordt ook gezien als kwetsbaar vanwege de negatieve energieën die zich hier doen gelden. Ook objecten die het element Water dragen zijn goed om de kracht te doen verminderen.

Zuidwesten.

De Zeven Rode (qi chì) doet haar negatieve kracht gelden in de zuidwestelijke richting, haar element is Vuur. Het zuidwesten heeft als element Aarde. Van nature wordt de kracht van de Zeven Rode dus afgezwakt door Aarde. Heeft u een voordeur of achterdeur in deze richting, dan kunt u beter zo weinig mogelijk gebruik maken van deze deur. Hoe meer door deze deur in- en uitgelopen wordt, hoe meer de negatieve energieën in beweging worden gebracht. Plaats daar geen objecten waar groei in zit, bijvoorbeeld planten, want de groei van planten stimuleert het element Vuur en daarmee de Zeven Rode. Wel kunt u zwarte, grijze of blauwe potten met water zonder planten neerzetten. Ook kunt u waterobjecten zonder beweeglijke vissen plaatsen, want het element Water dooft Vuur.

Westen.

De Drie Jadegroene (san bì) staat dit jaar in het westen en heeft als element Hout. De Drie Jadegroene staat voor ruzies, conflicten, manipulaties etc. Haar kracht kan makkelijk ruzies en conflicten laten ontstaan tussen mensen en landen met verstrekkende gevolgen, zoals oorlogen. Hout wordt gestimuleerd door Water. Omdat het element van het westen Metaal is, wordt de kracht van Drie groene juist tegengehouden. Wordt dit in het kader van de Fengshǔi toegepast, moet u geen waterelement in deze richting van een( huis)kamer of (bedrijf-) gebouw plaatsen. De kleuren blauw, grijs en zwart dragen het element Water. Beter is het om ornamenten die het element Vuur dragen, bijvoorbeeld de kleuren rood, paars of oranje te gebruiken, daarmee wordt de negatieve werking van de Drie Jadegroene ontladen. U mag ook het element Metaal gebruiken, maar Metaal is hier een agressieve manier om het element Hout te beteugelen. Heeft u in deze richting de voordeur van uw huis, hang dan een bronzen windorgel met 6 pijpjes. Het geluid ervan verstrooit de negatieve energie.

Noordwesten
De Twee Zwarte (èr hei). Dit is een vernietigende kracht. Ofschoon haar kracht minder desastreus is dan die van de Vijf Gele, zullen we er toch alert op moeten zijn. Zij heerst dit jaar in het noordwesten. De twee zwarte heeft het element Aarde en het noordwesten draagt het element Metaal. Metaal verzwakt Aarde, maar toch is het geen luxe een windorgel, het liefst gemaakt van 6 bronzen pijpen, te hangen boven de deur.

Wat u ook kan doen is een muziekbox te plaatsen waar metalige klanken uit komen. Metaal onttrekt aan Aarde. Het getingel van het windorgel verstrooit de binnenkomende energie van de Twee Zwarte.

Noorden.

De Zes Witte (liù bái), met als vast element Metaal (de ster van (militaire) strijdlust en macht en arbeiders) heeft haar invloed dit jaar in het noorden. Deze energieën hebben vooral invloed op mensen die in het midden- en kleinbedrijf werken. De noordelijke richting heeft het element Water en dat onttrekt aan Metaal. Om de energieën van Zes Witte te stimuleren zult u gebruik kunnen maken van het element Aarde, zoals de kleuren bruin, geel of goud objecten in deze richting te plaatsen. Ook het cijfer 8 hoort tot het element Aarde. Zeker als de woning of tuin mensen huisvest die hun brood verdienen in de techniek, het leger, beveiliging , politie enz., kunnen deze energieën gestimuleerd worden.

Let op! Dit geldt zeker niet voor mensen die actief zijn in de literaire wereld.

Noordoosten.

De Vier Groene (si lú xing) doet haar kracht gelden in het noordoosten. Deze energieën zijn heel positief en haar element is Hout. Hout wordt door Water gestimuleerd. Maar het element van de noordoostelijke richting is Aarde en Hout houdt Aarde juist tegen. Des te meer zullen we het element Water moeten gebruiken als een brug tussen deze 2 botsende elementen Metaal en Hout. Want Metaal stimuleert Water en Water weer Hout.

Het midden of centrum.

De Een Witte (yì bái) met element Water vestigt haar plaats in het centrum van de aarde. Deze ster staat voor menselijke (liefdes-)relaties. Het element van deze richting is Aarde en Aarde en Water houden elkaar tegen. De kracht van Een Witte neemt daardoor af. Als u een partner zoekt, dan kunt in het midden van uw huis of woonkamer, tuin of verblijf waar u vaak vertoeft een object met waterelementen plaatsen of een bloeiende plant in een witte , zilver- of bronskleurige pot neerzetten om zodoende deze energieën te stimuleren. Maar let op. Het ziet er naar uit dat dit jaar een chaotische jaar voor (liefdes-) relaties wordt. Denk goed na voordat u zich daarin laat verwikkelen.

Van de negen richtingen is het Centrum het sterkst. Het Centrum zit opgesloten tussen de acht andere richtingen en kan zich daardoor niet doen gelden. Dit jaar is de ‘1 Witte’ opgesloten in het Centrum. En ‘1 Witte’ staat voor menselijke (liefdes-)relaties. Deze ster is op zich een positieve ster, mits zij niet opgesloten is zoals in het jaar van de Haan. Er zullen vele verstoorde (liefdes-) verhoudingen ontstaan, wat vooral zichtbaar wordt bij bekende mensen in de politiek en entertainment. Denk aan verbroken liefdesrelaties, geheime relaties, geroddel, bespioneren. Dit doet heel wat stof opwaaien en leidt tot heftige discussies onder de bevolking over dit soort gebeurtenissen. Omdat de ‘1 Witte’ (一白Yì Bái xing) opgesloten zit tussen de andere 8 richtingen, kan dit soort relaties die zijn ontstaan nauwelijks perspectief hebben. Het element van de ‘1 Witte’ (Yì Bái xing) is Water. Omdat het opgesloten wordt in het midden, zal men extra alert moeten zijn voor calamiteiten die worden veroorzaakt door Water, zoals overstroming, vervuiling, etc.

 

Daarnaast zullen we ook moeten kijken naar de negatieve en positieve sterren, en in welke richting die haar kracht doet gelden. De ‘8 Witte’ (八白Ba Bái xing) staat voor fortuin. Zij is positief en doet haar kracht dit jaar gelden in het Oosten. In het Zuid-oosten is de ‘9 Paarse’(九紫Jiǔ zĭ xing) van kracht die voor allerlei vreugdevolle en feestelijke gebeurtenissen staat, vooral in familiekringen. Beide positieve sterren staan als buren naast elkaar. Dit geeft aan dat landen in het oosten en zuidoosten het dit jaar economisch goed gaat en dat verzoening weer plaatsvindt na een langdurige verscheuring. Families en vrienden vinden elkaar weer. Reünie na lange tijd uit elkaar zijn geweest, vindt in het gelukkige Haanjaar plaats. Japan gaat het economisch gezien beter doen dit jaar. Ze zullen het vooral veel beter doen in de toeristenbranche.
Net als hanen onderling gaan de westelijke landen gewoon door met kibbelen, elkaar de loef afsteken, beschuldigen, intriges, manipuleren, ruziën, enz., dit door de invloed van de 3 Groene vanuit het Zuidwesten. Dit leidt tot rechtszaken en afzetten uit machts- of ambtsposities.
Vrouwen die het in het Aapjaar goed hebben gedaan en vooral degenen die aan de top zitten, hebben de neiging in het Haanjaar radicale beslissingen te nemen. Zelfs met harde afdwingende maatregelen, die waarschijnlijk niet geaccepteerd worden. Dat is te danken aan de 7 Rode die haar negatieve militaire kracht uitoefent in het zuidwesten.

Terug naar de Inhoud


Richtingen positief op wereldschaal

De ‘6 Witte’(六白Liù Bái) doet haar kracht stralen in het noorden. De noordelijke landen zoals Nederland, Zweden, Noorwegen, Duitsland, China, Canada enz. zijn landen die te maken krijgen met de ‘6 Witte’ (六白liù bái). De Zes Witte maakt dat deze landen in het algemeen evenwichtiger omgaan met hun economie en geld. De economie zal in deze noordelijke landen verbeteren

De ‘8 Witte’ (八白Ba Bái) straalt haar kracht uit naar het oosten. Oostelijke landen zoals Japan, gaan dit jaar ook economisch groeien. Vooral in de reisbranche gaat het goed.

De ‘9 Paarse’(九紫jiǔ zĭ xing ) doet haar energieën stralen in het zuidoosten. Hun energieën brengen mensen naar elkaar toe en dat is goed voor blijde gebeurtenissen. Vooral zuidoostelijke landen profiteren ervan. Deze landen hebben genoeg vermogensbuffers opgebouwd. Mensen in de zuidoostelijke landen komen na lange tijd weer bij elkaar in een sfeer van hereniging.

De 4 Groene (四绿sì lù xing) met haar wijsheid doet haar scepter zwaaien in de noordoostelijke richting. Landen in deze richting doen het goed in de economie. Door de 4 Groene kunnen mensen die in deze landen verblijven grote naam of faam maken.

Richtingen negatief op wereldschaal

‘2 Zwarte’ (二黑 èr hei) staat voor ziektes, calamiteiten en (natuur-) rampen. Weliswaar is zij minder ernstig dan de ‘5 Gele’ (五黃wǔ húang) maar haar kracht is niet te onderschatten. Haar element is Aarde. Dit jaar is haar kracht in het noordwesten. Dat betekent dat landen in de noordwestelijke richting kunnen kampen met natuurlijke calamiteiten en ziektes. De noordwestelijke richting heeft het element Metaal. Metaal doet de kracht van Aarde verzwakken. Dus van nature zullen de krachten van dit soort calamiteiten al verzwakt worden. Heb je een voordeur in deze richting of loop je veel in en uit een bepaalde deur die gevestigd is in deze richting, is het aan te raden een klankorgel gemaakt van 6 brons of metalen pijpen boven de voordeur te plaatsen. De bedoeling is, telkens als de deur opengaat, de klank van het orgel in werking komt, de energieën daardoor verstrooid worden.
‘5 Gele’ (五黃wǔ húang) werd al genoemd als de meest destructieve energie die er heerst. Dit jaar is zij in de zuidelijke richting. Haar element is Aarde en de zuidelijke richting heeft het element Vuur. Vuur creëert Aarde. Hetgeen betekent dat deze negatieve energie nog erger wordt. Calamiteiten die veroorzaakt zijn door Vuur, zoals vulkaan uitbarsting, bosbranden, aardbeving, grote explosies enz. zijn de voornaamste calamiteiten die dit jaar kunnen gebeuren. Landen zoals Australië, Indonesië etc. moeten alert zijn. Ook is bekend dat de ‘5 gele’ calamiteiten met zich meebrengt in de vorm van (onbekende) ziektes.
De 3 Groene (三碧 San Bì xing) met haar roddels, manipulaties en intriges heeft haar positie in westelijke richting. De kracht van deze energie kan leiden tot conflicten en oorlogen. In het westen heeft Amerika de leiding. U zult zien dat onderlinge conflicten in het westen gewoon doorgaan, en mogelijk zelfs verergeren. Strijd tussen etnische groepen gaat gewoon door. Terroristische aanslagen en grote (politieke) conflicten, geschillen, rechtszaken en verontrusting kan het hele jaar voorkomen. Er komt maar moeizaam vrede en harmonie bij de bevolking.

De 7 Rode (七赤qi chì xing) doet haar energie stralen in het zuidwesten. Deze ster heeft een behoorlijke dodelijke kracht. In zuidwestelijke landen zou militaire optreden kunnen plaatsvinden

Terug naar de Inhoud

De invloed van het jaar van de Haan op geslacht en leeftijd

Wanneer naast de combinatie huis en richting de trigrammen erbij gehaald worden, kunnen wij zien we zien wat vrouwen of mannen van verschillende leeftijden van het jaar van de Haan kunnen verwachten.

Wanneer naast de combinatie huis en richting de trigrammen erbij gehaald worden, kunnen wij zien we zien wat vrouwen of mannen van verschillende leeftijden van het jaar van de Haan kunnen verwachten.

Mannen van middelbare leeftijd.
Het trigram in het oosten, Zhèn, staat voor de oudste zoon, mannen tussen ca 40 en 50 jaar oud, dus mannen van middelbare leeftijd. De ‘8 Witte’ (八白Ba Bái) straalt dit jaar haar kracht uit het oosten. Dat houdt in dat mannen van genoemde leeftijd het stokje kunnen overnemen van hun ouders als het om leidinggeven gaat van een zaak of concern. Vooral de oudste zoon van een familie kan moeiteloos de leiding overnemen van bijvoorbeeld een bedrijf.

Vrouwen van middelbare leeftijd. Het zuidoosten heeft het trigram Xún en staat voor de oudste dochter, vrouwen tussen de ca. 40 en 50 jaar oud. Negen Paarse (jiǔ zǐ xing) doet haar positieve energie gelden in het zuidoosten. Haar element is Hout. De Negen Paarse heeft alles met blijdschap en vreugde te maken. Kinderen en/of kleinkinderen te krijgen, trouwen of gaan samenwonen. Uitbreiding van het gezin. Mensen die elkaar opzoeken, etc. In het jaar van de Haan zullen meerdere vrouwen op middelbare leeftijd nog kinderen krijgen.

Oudere vrouwen. De 7 Rode (七赤qi chì xing ) heerst dit jaar in het zuidwesten. Volgens de trigram Kun in het zuidwesten staat dit voor oudere vrouwen, oma en of moeder. Dit jaar doet de 7 Rode haar kracht gelden in de zuidwestelijke richting. Haar element is Aarde. De Zeven Rode (qi chì) doet haar negatieve kracht gelden in deze richting en haar element is Vuur. Haar kracht staat vooral voor vechten, beroving, gevangenhouding etc. Door de invloed van deze energieën kunnen vooral oudere vrouwen verkeerde beslissingen nemen, met alle gevolgen van dien. Ze kunnen hard en kordaat optreden. Dit in tegenstelling tot het afgelopen Aapjaar, waar van zachtheid sprake was. Nu gaat het heel anders en men ziet de aardige kant van deze vrouwen niet meer.

Jonge vrouwen. Dan komen we bij het trigram Dui. Gesitueerd in het westen staat zij voor jonge vrouwen van 20 tot ca 30 jaar. De 3 Groene (三碧 San Bì xing) heerst dit jaar in het westen. Zij staat voor ruzies, conflicten, manipulaties, roddels, rechtszaken etc.. Haar kracht kan makkelijk ruzies en conflicten laten ontstaan tussen mensen en landen met mogelijk verstrekkende gevolgen. Deze categorie vrouwen krijgt het moeilijk dit jaar. Er ontstaan veel onderlinge conflicten. Door deze negatieve invloed kunnen ze moeilijk hun (artistieke) prestaties laten gelden. Ook mensen die met spreken hun brood moeten verdienen krijgen het moeilijk. Hier is te denken aan advocaten en presentatoren.

Oudere mannen. In het Noordoosten symboliseert het trigram Qiǎn, vader, oudere man of een man die de leiding heeft. Mannen die hun positie ontlenen aan regering, autoriteit, gezagsdrager, leiders, gouvernement, enz. hebben het moeilijk gehad in het Aapjaar. Leidinggevenden met een politieke-, publieke- of bedrijfsfunctie, gerespecteerde oudere mannen, konden door roddels, manipulaties of intriges worden beschadigd of afgezet. Bij ernstiger gevallen konden deze mannen ook in rechtszaken verwikkeld raken. In plaats elkaar te steunen, zaagden ze elkaars stoelpoten af. Zij hebben aan macht ingeboet. Helaas krijgen zij het dit jaar van de Haan ook moeilijk. Sommigen zijn letterlijk ziek geworden van wat zij in het jaar van de Aap hebben beleefd. Dit soort belevenissen gaan door in het nieuwe jaar. Velen zullen geen energie meer hebben om hun carrière op te krikken. Niet alleen degene die een ambt draagt of een politieke functie bekleedt, maar ook mannen in de zakenwereld of artistieke wereld krijgen het moeilijk. Het is een jaar van wonden likken.

Mannen die de middelbare leeftijd naderen. In het noorden heerst het trigram voor de middelste zoon Kǎn, leeftijd tussen de 30 en 40 jaar oud. De ‘6 Witte’(六白Liù Bái) doet haar kracht stralen in het noorden. Het gevolg is dat genoemde categorie mannen het in het Haanjaar dit jaar gemakkelijker krijgt. Ze kunnen vooral economisch gezien vooruitgang boeken.

Jonge mannen in leeftijd tussen ca. 20 en 30 jaar zijn vertegenwoordigt in het trigram Gen. Haar element is Aarde. De Vier Groene (si lú xing) doet haar kracht dit jaar gelden in het noordoosten. Deze energieën zijn heel positief en haar element is Hout. Vanwege deze invloed kunnen in het Haanjaar jonge mannen door hun creativiteit befaamd worden. De Vier groene stimuleert ook mensen om mondig te worden. Naast dat jonge mannen (internationaal) roem kunnen oogsten, kunnen ze dit jaar ook algemeen gezien beter presteren. Zeker in vergelijking met het afgelopen jaar van de Aap.

Terug naar de Inhoud

Bedrijfsleven en de vijf elementen

Metaal: staat voor geld, effecten/fondsen en valuta, investering enz. Goud en zilverprijs, financiële bedrijven en aandelen. Ondanks dat er element Metaal te vinden is in de Bazì van het jaar van de Haan, is de kracht daarvan in dit jaar niet groot. Daarom zal in de financiële sector, aandelenmarkt en goud markt enz. niet meer stijgen zoals voorheen. Het zal een jaar zijn van ‘stap voor stap kritisch handelen, risico’s vermijden en zoveel mogelijk zekerheid inbouwen.

Hout: gedurende het jaar van de Haan is Houtenergie aan de zwakke kant. Staat voor uitgeverijen, milieuactiviteiten, meubels enz. Uitgeverijen en bedrijven die zich met milieuactiviteiten bezighouden, verkoop van meubels kunnen zich dit jaar moeilijk ontwikkelen. Net als vorig jaar worden de winstmarges kleiner. Ook de media branche, zoals kranten, tijdschriften, reclame enz. krijgt het moeilijk.

Water: tegenovergesteld tot de voorbijgaande jaren waarin het element Water zwak was, is dit jaar Water in overweldigende mate aanwezig. Water staat voor de reisbranche, transport, hotels , restaurants en goederenstroom. Dit jaar zullen genoemde bedrijven het goed gaan doen. Eindelijk zit daar weer ontwikkeling in waar bedrijven van kunnen profiteren, dat vergeleken met de voorbijgaande jaren.
Vuur: zodra op 3 februari de lente ingaat zal het element Vuur verzwakken. In de Bazì van het jaar van de Haan is het element Vuur aan de zwakke kant. Bovendien wordt het een jaar vol concurrentiestrijd tussen de branches waarvan de groei aan de lage kant zit. Zaken die tot het element Vuur horen zijn elektronica, wetenschappelijke technologische producten, informatica en allerlei brandstoffen. Vooral in de e-commercial branche is er een concurrentiestrijd van jewelste.
Aarde: zodra de lente ingaat verzwakt het element Aarde nog verder. Gelukkig is bij de zijwortels meerdere elementen aarde te vinden. Daarom valt de zwakte van dit element nog mee. Dit geeft aan dat alles wat met onroerend zaken (grond, huizen, panden, gebouwen) te maken heeft geen vooruitgang laat zien maar ook geen achteruitgang. Het hele Haanjaar zitten dit soort bedrijven in een rustige, saaie positie.

Terug naar de Inhoud

 

*Wat heeft het Jaar van de Haan voor uzelf in petto?

Inleiding

2017 is het jaar van de Haan, dat officieel loopt van 28 januari 2017 tot 15 februari 2018. In de Chinese astrologie wordt het begin van elk jaar volgens de zonnetermijnen gerekend; op 4 februari, maar soms op 3 of 5 februari. Dit jaar begint op 3 februari, om 23.35 uur, dus net voor de 4e. Het is het begin van het eerste seizoen van het jaar, de lente. De zon begint weer kracht te krijgen. De twee bijbehorende elementen van de Haan zijn: kosmisch yin Vuur en aards yin Metaal. Dus yin Vuur en yin Metaal zijn de elementen van het jaar 2017. Om iets over de aard van het komend jaar te kunnen zeggen, is het van cruciaal belang de elementen van het jaar te kennen en om kennis te hebben van de Chinese Vijfelemententheorie. De analyses die u hierna kunt lezen zijn een toepassing van de Vijfelemententheorie. Tevens worden soms de trigrammen, de zogeheten Bagùa hieraan toegevoegd. De negen richtingen van de Fengshǔi spelen ook een grote rol.

Voor de Hanen onder u is (weer) een volledige cyclus van 12 jaren voorbij gegaan, met andere woorden, als u geboren bent in een jaar van de Haan, dan is na 12 jaar de cyclus van de 12 aardse Takken voor de Haan weer rond. Wordt u in dit jaar van de Haan 60 jaar, dan heeft u een complete levenscyclus doorgemaakt en vallen de elementen van het jaar van uw geboorte, yin Vuur en yin Metaal samen met die van het huidige jaar van de Haan.

Realiseert u zich wel dat hieronder alleen algemene tendensen vermeld worden. Dat komt omdat er slechts twee van de elementen (kosmisch en aards) van het jaar van de Haan en de vaste aards element van uw geboortejaar genomen kunnen worden voor de interpretaties.

Specifieker wordt de ‘voorspelling’ (de Chinezen spreken liever van ‘berekening of analyse’) als meer aspecten van uw 8 geboortekarakters in beschouwing worden genomen; voor de maand, de dag en het uur van uw geboorte.

In deze tekst komen we veel Chinese begrippen tegen. Ik ga die niet allemaal vertalen en uitleggen. Wat ik wel aangeef is of iets positief/gunstig of negatief/ongunstig voor u kan uitpakken. Het gaat in deze tekst om prognoses die alleen gebaseerd zijn op de aards elementen van uw geboortejaar. Ze zijn niet op iedereen in gelijke mate van kracht. Zoals hiervoor al gezegd; het kan veel specifieker, maar dan moeten ook de elementen van maand, dag en uur worden meegenomen in de berekening. Bijvoorbeeld: twee personen die in het jaar van de Haan geboren zijn, gemakshalve persoon A en persoon B genoemd. Persoon A is geboren in 1945 en persoon B in 1969. Ze hebben allebei als vast aards element Metaal, maar het variabele kosmisch element van persoon A is Hout en van persoon B, Aarde. Alleen al door deze verschillen van de kosmische elementen zal persoon A niet in dezelfde mate negatieve of positieve invloeden ervaren. Het pakt bij de een anders uit dan bij de ander. Daarom kan in onderstaande beschouwingen slechts sprake zijn van algemene tendensen. Die richten we op voor ieder belangrijke categorieën, geld en vermogen, werk, carrière en relaties. Op het terrein van gezondheid kan slechts beperkt worden ingegaan, omdat de elementen van geboortemaand, -dag en –uur niet in de beoordeling meegenomen kunnen worden.Wilt u informatie over het laten opstellen van een persoonlijke analyse van uw 8 geboorteaspecten (Jaar, maand, dag en uur zowel aards als kosmisch)? Klik dan HIER

 

‘Fàn tài sùi’

Houdt in grote veranderingen in positieve of negatieve zin. Na de analyse per Dier wordt nog eens apart aangegeven wie te maken zullen krijgen met een van de vormen van ‘fàn tài sùi’. Deze fàn tài sùi kan zwaar of minder zwaar zijn. Drie grote blijde gebeurtenissen in een mensenleven kunnen de negatieve invloed van ‘fàn tài sùi’ doorbreken, kanaliseren en verzachten. De 3 grote blijde gebeurtenissen zijn, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen of onroerende zaken (huis) kopen, verhuizen. Zonder dit soort gebeurtenissen kan deze negatieve energie op een onverwachte manier thuis of op het werk tot uiting komen. Zijn er geen blijde gebeurtenissen ophanden, dan kunt u uw huis anders inrichten of misschien nieuwe meubels aanschaffen of verbouwen. Door de meubels anders te plaatsen of uw huis verbouwen erkent u de invloeden die zullen gaan plaatsvinden. Alleen, u doet dit nu zelf. U neemt het heft in eigen hand en laat het niet vanzelf gebeuren. Ook een eigen verjaardagsfeest geven, het liefst zo groots mogelijk en bezoek zo veel mogelijk feesten die u positieve energie geven.

 

Let op. Om precies te weten tot welk astrologisch dier u behoort zult u 4 februari van een jaar tot en met 3 februari van het jaar daarna als jaar/periode moeten nemen. Op basis van de theorie van de 24 zonnetermijnen vindt op 4 februari van elk jaar (soms op 3 of 5 februari)de omslag van winterenergie naar lente-energie plaats. Wie geboren is tussen die datum en het Chinese Nieuwjaar moet zich dus al bij het volgende jaar rekenen. Of, als de officiële begindatum voor 4 februari ligt, tot het vorige jaar. Het jaar van de Haan begint dit jaar officieel op 28 januari 2017; dus, wie geboren is tussen 28 januari 2017 tot 3 februari 2017, om 23 uur 35 minuten is voor de Chinese astrologie nog steeds een Aap.

 

*De analyse per Dier

 

Klik op het dier van uw keuze

 

HAAN    HOND    ZWIJN    RAT    OS    TIJGER    KONIJN    DRAAK    SLANG    PAARD    GEIT    AAP

 

                                                                                                      Haan

Vast aards element is -Metaal, het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2017 (ding, -Vuur) - 2005 ( yǐ, -hout ) – 1993 ( gui, -water ) - 1981 ( xin, -metaal ) - 1969 ( jǐ, –aarde) - 1957 ( ding, -vuur ) - 1945 ( yǐ, -hout ) – 1933 ( gui, -water ) – 1921 ( xin, -metaal )

Een jaar van fan tài sùi, veranderingen nemen dit jaar toe. Doe iets leuks om dit te verzachten.
U komt Tài Sùi (uw eigen regerend jaar) tegen, het leven gaat met sprongen op en neer. Neem zelf deel aan blijde gebeurtenissen om het negatieve te verzachten.

De kosmische elementen van dit Haanjaar en uw geboortejaar vallen precies samen alleen voor mensen die dit jaar 60 worden. Zij gaan een jaar vol ‘ups en downs’ tegemoet. Hanen die binnentreden in hun eigen dierjaar kunnen extreme sprongen maken. ‘Fàn tài suì’ is niet per definitie negatief. De term fàn tài suì is neutraal. Het brengt heftige bewegingen met zich mee zowel negatief als positief. De Chinese volksmond zegt: als er geen positieve dingen gebeuren, zal men zich moeten voorbereiden op negatieve gebeurtenissen. En dit geldt voornamelijk voor mensen van wie hun geboorte elementen samenvallen met de geboorte-elementen van het regerend jaar. Belangrijk is dat u van te voren acties onderneemt om deze invloeden te kunnen verminderen. Als er het komend jaar geen bijzondere gebeurtenissen lijken te komen, organiseer die dan zelf, neem zelf het heft in handen. Geef een feest, maak een reis, enz. Dit ‘kanaliseert’ of reguleert de energie van fàn tài suì.

Door deze invloed kampen de Hanen dit jaar met tegenslagen. In het dagelijks leven krijgen ze te maken met allerlei botsingen met anderen en vooral hun stemming wordt verstoord met grote ups en downs. Bij het naderen van het eind van het Aapjaar krijgen de Hanen al met beginnende veranderingen te maken en dat gaan ze zeker merken. Veranderingen zoals verhuizing, verbouwing, uitbreiding, verandering in werk of functie of verandering van het aantal personen in huis, etc. Ook de gezondheid laat wat te wensen over. Vooral in de partnerrelatie zult u op moeten letten.

Als u in het jaar van de Haan één van de 3 grote blijde gebeurtenissen in een mensenleven meemaakt, kan dit de negatieve invloed van de ‘fàn tài sùi’ doorbreken en verzachten. De 3 grote blijde gebeurtenissen zijn, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen of van woning veranderen. Zonder dit soort gebeurtenissen kan de energie zich op een onverwachte negatieve manier thuis of op het werk manifesteren. Zijn er geen blijde gebeurtenissen ophanden, dan kunt u bijvoorbeeld uw huis anders inrichten of misschien nieuwe meubels aanschaffen of verbouwen. Door de meubels anders te plaatsen of uw huis verbouwen erkent u de invloeden die zullen gaan plaatsvinden. Alleen, u doet dit nu zelf. U neemt het heft in eigen hand en laat het niet vanzelf gebeuren.

Desondanks zijn er gelukkig een aantal positieve sterren of invloeden aanwezig die de Hanen steunen.

Wén chang , sùi jià, jiang xing en yù táng. Deze invloeden zij goed voor uw werkzaamheden en geld. Wén chang is goed voor studies, examens en promoties maken. Als u erover denkt van werk of carrière te veranderen, kunt u studies volgen om uw kennis te versterken. Sùi jià houdt in dat in oude tijden de keizer in een draagstoel de burgers bezoekt buiten het paleis. Zo’n vertoning van de keizer straalt uit naar alle kanten en staat er voor dat u in de schijnwerpers komt te staan. U wordt opgemerkt. Jiang xing staat er voor dat uw leiderscapaciteit wordt versterkt. Met al deze genoemde positieve sterren bij elkaar zijn er, ondanks dat het een jaar van (grote) ups en downs is, toch nog positieve energieën die u helpen en steunen.

  1. Behalve de positieve sterren zijn er ook negatieve sterren die invloed hebben op u. Dat zijn tài sùi, jian feng, fú shi en san xing. Al deze vermelde sterren hebben invloed op uw gezondheid. Vooral uw stemming, gedachtegang en gezondheid gaan achteruit. Jian feng symboliseert een zwaard. Dat geeft aan dat er ongelukken kunnen plaatsvinden die te maken hebben met metalen voorwerpen. Mocht u bezig zijn met metalen voorwerpen, moet u extra alert zijn om te voorkomen dat u uzelf verwondt. Ook het ondergaan van een operatie staat past bij dit teken. Gú shi en san xing staan beiden voor ziektes, pijn en terugval wat de gezondheid betreft. dat u met uw gezondheid bezig bent, zult u mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld familieleden of kennissen, meer aandacht geven. Ondanks een jaar vol veranderingen; dit kan terugkijkend zeker ook positief uitvallen. U kunt ook reizen maken. Daar kan uw stemming beter van worden. Maar nogmaals, wees alert met metalen voorwerpen. Daaronder vallen ook auto's! Wees alert.Tegen het einde van het Aapjaar kunt u bijvoorbeeld een algeheel medisch onderzoek laten doen. Dit is zeker geen luxe.

Samenvatting en/of suggesties:

*Dit is een jaar van fàn tài sùi. U komt uw eigen regerend jaar tegen. Heeft u een sleutelring van een Draak. Dan kunt u een miniatuurtje aan een sleutelbos of autosleutel hangen. De Draak is uw lievelingdier die u kan helpen de grote ups en downs te doen verzachten.
*Ook trouwen, samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen, verhuizen of woning kopen zijn allen feestelijke gebeuren. Deze kunnen ook de invloed van fàn tài sùi verzachten.
* Jian feng is een zwaard die invloed heeft op ongelukken. Wees alert voor scherpe metalen voorwerpen. Deze kunnen u verwonden. Auto’s, treinen en andere vervoermiddelen zijn ook onderdeel daarvan.

*Uw gezondheid gaat dit jaar minder goed. Aan het einde van het jaar een gezondheidscheck doen is geen luxe.
*Omdat u kwetsbaar bent dit jaar, kunt u kijken waar de ‘2 zwarte en 5 gele’ hun negatieve energieën doen gelden. Zie bij 9 sterren. (KLIK HIER) Heeft u een voordeur of een deur waar u vaak in en uitloopt in deze richtingen, dan zult u maatregelen moeten nemen de invloed daarvan te minimaliseren. Als uw bed in een verkeerde richting staat, verzet hem dan.

ANDER DIER KIEZEN

 

Hond

Vast aards element is +Aarde, variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2006 ( bǐng, +vuur ) – 1994 ( jiǎ, +hout ) – 1982 ( rèn, +water ) - 1970 ( gěng, +metaal ) – 1958 ( wǔ, +aarde ) – 1946 ( bǐng, +vuur ) – 1934 ( jiǎ, +hout ) – 1922 ( rèn, +water )

Hài tài sùi heeft dit jaar invloed op u. Voorzichtig bij het aangaan van relaties. Doe meer aan buitenshuis activiteiten.
Hài tài sùi heeft invloed op u dit jaar. Dat maakt dat uw relaties met anderen en uw gezondheid achteruit gaan. Maar de kracht van Hài tài sùi is minder heftig dan de andere soorten fàn tài sùi, heeft minder invloed. Ook hier geldt als u aan feestelijkheden deelneemt, de negatieve invloed verzacht wordt. Het is te adviseren dit jaar een groter verjaardagsfeest te geven. Toch gaat u dingen of zaken meemaken die niet vaak bij u voorkomen. Wees geduldig en stel uzelf zoveel mogelijk op de achtergrond. Gelukkig zijn er 2 sterren die positieve invloed op u hebben. Tài yáng (de zon) is één van sterkste krachtigste energie die overal straalt. Zij staat ook voor de mannelijke edele. Vrouwen die geboren zijn in het jaar van de Hond, worden dit jaar aantrekkelijk voor de andere sekse. Zij kunnen dit jaar een partner voor het leven tegenkomen. De tweede positieve ster die invloed heeft is tian kong (de kosmos). Zij staat voor het hemels paard dat in de kosmos rent. Zij geeft oplopende inspiraties in alles wat u doet. Wie bezig is met het opzetten van een industrie, scenarioschrijver of adviseur is, is onder deze ster het beste af.

Naast de positieve sterren zijn er ook negatieve sterren die invloed hebben op u. Liù hài, Hǔi qì, Ban àn en yin shà zijn de negatieve invloeden. Wees alert in menselijk relaties. Lùi hài geeft aan dat u er door anderen kan worden ingeluisd. Mensen kunnen u in de rug aanvallen. Dit jaar krijgt u meer te maken met roddelverhalen over u. Ook al heeft u daarmee niets mee te maken, toch lijdt u eronder. Het is aan te raden niet als tussenpersoon op te treden tussen twee partijen. Want wat als goed bedoeld werd wordt als vals opgevat. Wat Hǔi qì betreft, heeft te maken met strubbelingen in familiekring, waarvan u de schuld krijgt. Gelukkig doet Tài Yàng (de zon) de kracht van Hǔi qì verminderen zodat deze invloed verzacht wordt. Maar kleine ruzies zijn desondanks onvermijdbaar. Praat meer met uw familie om tegenstrijdigheden te voorkomen. Ban àn maakt dat u de neiging krijgt om van werkzaamheden te willen veranderen. Zoals vermeld, is deze een negatieve ster. U krijgt de neiging iets anders te doen, terwijl dat ander werk onstabiel is. Denk goed na voordat u stappen neemt naar verandering, want u kunt er zich behoorlijk in vergissen en uzelf in de problemen werken. Yin shà heeft een vrouwelijk karakter. Zij staat voor een vrouw die problemen met zich meebrengt. In het Haanjaar is het af te raden samenwerking aan te gaan met vrouwen. Dit soort samenwerking kan botsingen tussen partijen leiden. Deze ster heeft daarnaast ook invloed op de gezondheid. Vrouwen die geboren zijn in het jaar van de Hond, wordt aangeraden zich medisch te laten checken op vrouwenziektes.

Eigenlijk is het een jaar van ‘geen winst en geen verlies’. Terwijl Hài tài sùi negatieve invloed heeft op u, wordt deze gelukkig verzacht door Tài yáng (de zon). Relaties met anderen lopen stroef.

Samenvatting en/of suggesties:

*Er zijn edelen die u graag willen helpen als het nodig is. Wilt u met iemand samenwerken, dan gaat dat het beste met een man.
*Tài yáng (de zon) is een krachtige positieve ster die dit jaar invloed heeft op u. De zon schijnt met een grote reikwijdte. Doe meer buitenshuis activiteiten.
*Vrouwen die geboren zijn in het jaar van de Hond, worden aantrekkelijk voor het andere geslacht. U kunt de kansen pakken een partner te vinden.
* Dit is een jaar vol geroddel om u heen. Probeer in huis en of op het werk de richting van de San Bì xing (drie groene)te bepalen en neem maatregelen om de negatieve straling te doen verminderen. Voor dit vind rubriek verwijs ik u naar het kopje ‘Schema van de 9 Sterren/Invloeden/Huizen’, Westen. (KLIK HIER)
*Om de invloed van Hài tài sùi te verminderen is het aan te raden de volgende dieren in de vorm van een tijger en of paard aan uw sleutelbos of autosleutel te hangen.

ANDER DIER KIEZEN

 

Zwijn

Vast aards element is +Water, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

2007 ( ding, -vuur) – 1995 ( yǐ, -hout ) - 1983 ( gui, -water ) – 1971 ( xin,- metaal ) – 1959 ( jǐ, –aarde ) – 1947 ( ding, -vuur) – 1935( yǐ, -hout ) - 1923 ( gui, -water)

Het postpaard ontwikkelt zich naar buiten toe. De edelen ondersteunen u, uw werkzaamheden ontwikkelen zich vloeiend.

In het afgelopen Aapjaar heeft u een lichte vorm van Hài tài sùi ondergaan. Relaties met anderen zijn afgenomen en u maakte ook vervelende zaken mee. Eindelijk komt u van dit soort vervelende problemen af in het jaar van de Haan. Bovendien zijn er krachtige sterren met positieve invloeden die dit jaar in uw leven een rol gaan spelen. De nare situatie wordt dit keer omgedraaid. Als u nog werkende bent, is dit jaar een kans voor u om u daarin verder te ontwikkelen. Grijp die kans en ga er moedig voor. Tian yĭ staat voor edelen die positief stralen rondom u. Menselijke relaties worden daardoor verbeterd. Familieleden, vrienden, collega’s of bazen, ze doen hun best om u te steunen. Uw carrière kan nog een stapje omhoog. Daarnaast, door invloed van Yì mǎ (letterlijk vertaald het postpaard), krijgt u dit jaar de kans meer buitenshuis activiteiten te ontplooien. Bent u een zakenmens, dan is dit de kans om elders markten aan te boren. Bent u in loondienst, dan kunt u streven om op zakenreis te gaan of langdurig voor het werk in het buitenland verblijven. Hoewel u meer moet reizen en wat harder moet werken, wordt het resultaat bevredigend. Grijp die kans om uzelf te ontwikkelen. Ook degenen die nog studeren kunnen er naar streven om naar het buitenland te gaan voor studie. Om Yì mǎ te kunnen bevestigen zult u zich meer buitenhuis moeten ‘bewegen’. Ook Dì jiě heeft invloed op u. Deze ster staat voor de verandering van een woonomgeving. Bijvoorbeeld koop- en verkoop van uw woning, verhuizing of verbouwing. Mocht u al plannen hebben om ergens anders te gaan wonen, dan is het Haanjaar een geschikt jaar voor u om het te doen. Maar u zult zich ook moeten behoeden voor negatieve invloeden. De volgende sterren die negatief voor u zijn, Shang mén, Dì shang en Fei lián. Deze invloeden zijn vooral negatief voor uw woonverblijf. Besteedt wat meer tijd aan uw familie, partner of naasten. Let vooral op hun gezondheid. Omdat de kans groot is dat in het Haanjaar een verhuizing plaatsvindt, krijgt u het druk. Wees geduldig bij het oplossen van dit geheel. Nog een negatieve ster, Gu chéng, speelt vooral in op uw stemming. Deze ster staat voor eenzaamheid. Vooral mannelijke Zwijnen hebben de neiging om zich te vereenzamen. Ondanks dat ze partners hebben, krijgen ze het gevoel niet begrepen te worden, met stemmingswisselingen van dien. Ga meer buitenhuis activiteiten doen, sporten of meer de natuur ingaan, dit om de negatieve stemming te verminderen. Dà shà brengt geld en vermogensverlies met zich mee. Dat houdt bijvoorbeeld in dat uitgeleende gelden oninbaar zijn geworden. Wees behoudend wat betreft het regelen van uw financiën. En zeker als het om leningen gaat en of garant staan voor leningen. Kortom, dit jaar zijn er geen grote ups en downs voor u en er zijn meerdere positieve sterren van invloed. Dit jaar kunt u vorderingen maken zowel in het werk als in zaken. De invloed van Yì mǎ staat voor meer ‘bewegen’ (dus allerlei buitenshuis activiteiten ). Zou u een partner willen zoeken, dan ook kunt u de blik naar het buitenland richten om meer kans te maken. Al met al is dit een goed jaar voor u.

Samenvatting en/of suggesties:

*Dit jaar staat in het teken van ‘een goed jaar voor uw werk of carrière. Zoek in welke richting de 4 Groene (Sì Lù) haar invloed heeft. Stimuleer deze richting in huis of op het werk. (KLIK HIER om naar het kopje ‘Schema van de 9 Sterren/Invloeden/Huizen’ te gaan.)
*Onder invloed van Yì mǎ doet het u goed buitenshuis activiteiten te doen. Dit biedt kansen om hogerop te komen.

*U krijgt te maken met edelen die welwillend helpen. Neem de kans om u verder te ontwikkelen.
* De huiselijk sfeer laat wat te wensen over. U kunt wat kleine verbouwingen doen en de inrichting veranderen.

*Plaats in uw slaapkamer een witte porselein of bronzen kalebas. Dit kan uw gezondheid verbeteren.
ANDER DIER KIEZEN

 

Rat

Vast aards element is -Water, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

2008 ( wǔ, +aarde ) - 1996 ( bǐng, +vuur ) – 1984 ( jiǎ, +hout ) – 1972 ( rèn, +water ) – 1960 ( gěng, +metaal) – 1948 -( wǔ, +aarde ) – 1936 ( bǐng, +vuur ) – 1924 ( jiǎ, +hout )

De gelukster dringt door in huis, feestelijkheden keer op keer.

Pò tài sùi, behoed u voor menselijke relaties.

U treedt dit jaar in een jaar van Pò tài sùi. Hoewel Pò tài sùi minder veranderingen met zich meebrengt, de invloed minder ernstig zijn, brengt dit toch nederlaag en verlies. betekent letterlijk (af-)breken. Dat betekent dat in het Haanjaar, menselijke relaties wat broos zijn, bovendien zijn er meer roddels over u gaande. Bezigheden willen niet zo vlotten. Ook hier geldt als u feestelijke verwachtingen hebt, zoals trouwen, kinderen of kleinkinderen krijgen, een nieuw onderkomen betrekken enz., deze gebeurtenissen de (af-) brekende invloed van Pò tài sùi doen kanaliseren.

Sterren zoals Tian xĭ en Tài Yin, zijn twee positieve invloeden van ‘edelen’ die u graag steunen. Uw stemming wordt heel het jaar positief door deze sterren beïnvloed. Tian xĭ staat voor blijdschap keer op keer en vooral in huiselijk gebeuren. Heeft u plannen om te trouwen of kinderen krijgen, kunt u deze prima in het Haanjaar laten plaatsvinden. Als het om werk of carrière gaat, dan zult u zich moeten behoeden voor de (af-)brekende invloedkracht. Menselijke relaties nemen af en kan daardoor negatief voor u uitpakken. Tài Yin staat voor vrouwelijke edele. Ook staat zij voor fortuin, rijkdom. Alleen haar werking is wat traag. Dus in het Haanjaar is geld en vermogen bij de Ratten redelijk stabiel. Geen ups en downs wat dat betreft. Bent u zakenman en heeft u in meerderheid vrouwen als klanten, dan kunt u best wel aardige winst maken bij deze klanten.

Tài Yin staat ook voor rijpere oudere vrouwen. Als u geen leeftijdbezwaar hebt, dan kunt u best een leuke partner daaruit vinden. Zo’n relatie kan langdurig stabiel zijn.

Negatieve sterren zijn Gou shén en Guan suo. Gou shén laat (ex-)partners zowel zakelijke partners als levenspartners aan u ‘plakken’ ; niet willen loslaten.

Guan suo staat voor geroddel. Dit heeft betrekking op uw geld en vermogen. Daarnaast is de invloed van het gebroken jaar aanwezig. Kijk uit met zakelijke relaties aangaan. Door een klein conflict kan u geld en vermogen kwijt raken. Het advies is, blijf liever op uw huidige post dan nieuwe zakenrelaties aangaan. Alhoewel er genoeg positieve sterren zijn die u welgezind zijn, de invloed van Pò tài sùi kan roet in het eten gooien. Als u behoudend blijft en geen nieuwe zaken aangaat, kan ondanks de negatieve invloed dit jaar vredig verlopen.

Samenvatting en/of suggesties:

*Tài yin is een vrouwelijke edele. Het zijn vooral vrouwen die u graag helpen en of steunen mocht u in de problemen geraken.
* Tian xĭ straalt aan alle kanten. Zoek in welke richting de 9 Paarse (jiǔ zĭ xing) haar scepter zwaait. Stimuleer deze richting. U wordt verwezen naar ‘Schema van de 9 Sterren/Invloeden/Huizen’. (KLIK HIER)

* Door de invloed van Pò tài sùi nemen menselijke relaties af. De Os is uw geluksdier. Hang een miniatuurtje aan uw sleutelbos of tas
*Dit jaar kunt makkelijk in conflict raken met uw zakenpartner wegens geld en of vermogen. Kijk uw boeken goed na. Maak dat de cijfers in de boeken correct zijn.

ANDER DIER KIEZEN

 

Os

Vast aards element is -Aarde, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

2009 ( jǐ, –aarde ) – 1997 ( ding, -vuur) – 1985 ( yǐ, -hout ) – 1973 ( gui, -water) - 1961 ( xin, -metaal ) – 1949 ( jǐ, –aarde ) – 1937 ( ding, -vuur) – 1925 ( yǐ, -hout )

De drie symbolen komen bij elkaar. Uw werk en carrière verlopen soepel.

Kijk uit voor roddels en let op uw stemming.

Omdat het jaar van de Os, Slang en Haan een '3 overeenkomenden' vormen en tevens het aards element van de Haan en die van de Os samenvallen, staat voor een nieuw begin met hulp van edelen. Dit alles geeft aan dat er nieuwe kansen en samenwerking zontstaan. In beginsel is het Haanjaar een continue goed jaar voor de meeste Ossen. Alleen bij een minderheid komen wat ups en downs voor. Als u geestelijk voorbereid bent en veranderingen accepteert, pakt het Haanjaar positief uit voor u. Er zijn enkele positieve sterren die invloed op u hebben. Vooral op het gebied van werk en carrière kan een doorbraak plaatsvinden. Táng fǔ staat voor macht en autoriteit. Vooral degenen die bij de politie, militaire macht, brandweer of douane hun werkzaamheden verrichten doen het dit jaar goed. Húa gài staat voor kunsttalent. Dit jaar zou u kunstwerken kunnen maken. Probeer daarbij niet zo zelfgenoegzaam te zijn dat u zelf uw grootste bewonderaar wordt. Dat kan tot isolatie leiden. Dus Húa gài kan ook eenzaamheid en zelfgenoegzaamheid met zich meebrengen. Mocht u werkzaamheden verrichten waar u met mensen in aanraking komt, zoals in de verkoopbranche, gaan de prestaties achteruit. San tái heeft invloed op mensen die werk doen als ambtenaar of bij een groot bedrijf. Deze mensen hebben kansen om hoger op de carrièreladder te klimmen. Tian jiě geeft aan dat problemen die ontstaan door deze invloed ongedaan wordt gemaakt. Deze invloed komt pas in werking wanneer deproblemen al zijn ontstaan. Dus mocht u dit jaar problemen tegenkomen, de oplossing dient zich bijna als vanzelf aan.

Sterren zoals Guan fǔ, Wǔ gǔi, Fǔ cheng en Huáng fán stralen negatieve energieën uit. U zult extra alert moeten zijn op uw stemming en onderlinge menselijke relaties. Door invloed van Guan fǔ bent u dit jaar kwetsbaar voor rechtszaken en ambtelijke geschillen. Vooral documenten en contracten zult u goed moeten doorlezen voordat u een handtekening zet. Houdt u aan verkeersregels enz. Wǔ gǔi staat voor paranoia. Vermijd plaatsen waar het stil, verlaten en bijna niemand te vinden is. U bent extra gevoelig voor deze invloed die uw stemming negatief beïnvloedt. Ook staat deze ster voor geroddel en manipulatie. Ga zoveel mogelijk dat soort roddels uit de weg en vermijd conflicten. Fǔ cheng en Huáng fán staan voor watergevaar en letsel oplopen. In het Haanjaar is het daarom af te raden aan watersport te doen waar makkelijk ook letsels kan worden opgelopen. Door invloed van Huá gai gaat u een heel jaar door zaken in je eentje doen, ook al zou u een beroep op een partner kunnen doen. Daardoor wordt de werkdruk bij Ossen zwaar.

Samenvatting en/of suggesties:
*Dit is een werk en of carrière jaar voor u. Zoek de richting waar de 4 Groene (sì lù xing) haar scepter zwaait. Stimuleer deze richting in huis of werkplaats voor betere resultaten. U wordt verwezen onder het kopje ‘Schema van de 9 Sterren/Invloeden/Huizen’. (KLIK HIER)

*Dit jaar levert water een gevaar voor u op. Wees extra voorzichtig bij watersport.

*Vermijd zoveel mogelijk op ziekenbezoek te gaan of vermijd stille plaatsen waar weinig mensen zijn. Integendeel: bezoek zoveel mogelijk feestelijkheden.
*Dit jaar bent u kwetsbaar voor rechtszaken. Zoek waar de richting de 3 Groene (San bì xing) haar straling heeft. Verminder deze invloed thuis en op het werk. U wordt ook hiervoor verwezen naar het kopje ‘Schema van de 9 Sterren/Invloeden/Huizen’.
*Een zwarte (edel)steen bij u dragen kan deze negatieve invloeden verzachten.

ANDER DIER KIEZEN


Tijger

Vast aards element is +Hout, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

2010 ( gěng, +metaal ) – 1998 ( wǔ, +aarde ) – 1986 ( bǐng, +vuur ) – 1974 ( jiǎ, +hout ) – 1962 ( rèn, +water ) - 1950 ( gěng, +metaal ) – 1938 ( wǔ, +aarde ) – 1926 ( bǐng, +vuur )

Het geluk keert terug en wordt stabiel. Een jaar van opnieuw beginnen. Er zijn ‘edelen’ die jou de helpende hand reiken. Pak deze kans.
In het jaar van de Aap botsten de symbolen met hun elementen met die van het regerend jaar. U heeft dit kunnen ervaren als negatieve gebeurtenissen. Binnentredend in het jaar van de Haan verbetert de situatie en wordt weer stabiel. Daarnaast krijgt u dit jaar te maken met ‘edelen’ die u graag helpen. Bovendien zijn er positieve sterren te vinden die het goed met voor u hebben. Dat leidt zeker tot een positief verlopend Haanjaar. Had u in het Aapjaar een groot (verjaardags)feest gegeven of heeft u een kind of kleinkind gekregen, of bent u getrouwd, verhuisd of een woning gekocht enz. Dan kanaliseerde dat de negatieve invloeden van het Aapjaar. Dit soort blij gebeuren klinkt nog steeds door in het Haanjaar. Heeft u niets van genoemde gebeurtenissen meegemaakt, wordt het Haanjaar een nieuw begin voor u.

Verheug u op een positief komend jaar. In het Haanjaar zijn bij uw geboortesymbolen met die van de Haan geen enkele botsingen noch samenvallende symbolen te vinden. Dat geeft aan dat dit een normaal jaar wordt zonder enige strubbelingen. Een jaar van harmonie en stabiliteit. Ook al zou u wat problemen tegenkomen, door een aantal positieve sterren, verdwijnen de problemen vanzelf zonder uw energie daarin te hoeven steken. De sterren die u zo goed gezind zijn, Gúo yìn en yùe dé. Gúo yìn staat voor landstempel die de keizer gebruikte voor officiële documenten. Degene die een landstempel beheerst heeft macht over het volk. Dat stimuleert u om hogerop te klimmen op uw werk of carrièreladder. Werk betekent hier niet alleen werken voor een baas, maar alle werkzaamheden die u doet, zowel voor het inkomen als voor hobby. Daarnaast brengt Gúo yìn inspiratie met zich mee. Yùe dé staat voor ‘vriendelijke edelen’. Zij staan u bij en helpen met oplossen van problemen. Ook versterken zij uw relaties met anderen.

Wat betreft negatieve sterren; ze zijn xiǎo mao, jíé sha en Sĭ fú. Xiǎo mao staat voor klein geldverlies. In het Haanjaar gaat u kleine onverwachte uitgaven doen. Hoewel het niet om grote bedragen gaat, houd in de gaten of het om terechte betalingen zijn of niet. De laatste twee Jié sha en Sĭ fu hebben invloed op uw thuissituatie. Schenk wat meer aandacht aan (de gezondheid van) uw familie en of naasten.

Kortom, de Tijgers zijn verlost van die vervelende invloed fàn tài sùi, de botsing met het jaar van de Aap. Algeheel wordt het geluk stabieler en zal gestaag gaan stijgen. Vooral voor degenen die werken voor hun geld. Er zijn bovendien ‘edelen’ die u gezind zijn. U kan het geen jaar van grote vooruitgang noemen, maar er zijn wel mensen die u graag helpen. Mocht u al in het Aapjaar ruzie of conflict hebben gehad, in het Haanjaar gaat dit vanzelf oplossen. Voor degenen die in het Aapjaar naar een andere werk of werkplek zijn gestuurd of voor het werk naar het buitenland zijn gestuurd, stijgt de kans om terug te keren naar de eigen oude werk of werkplek. De sfeer zowel op het werk als thuis wordt beter, positief geluk stijgt gestaag Er wacht u een stabiel en harmonieus jaar.

Samenvatting en/of suggesties:

*Dit is een jaar waar uw werkzaamheden beter worden. U zou een gele of paarse (edel)steen aan uw sleutelbos kunnen hangen vanwege hun positief effect op werk en inkomen.
*Een jaar waar ‘edelen’ u graag helpen. Mensen die u gunstig gezind zijn, zult u de kans moeten geven.
* Geef wat meer aandacht aan uw thuissituatie. Doe aan kleine verbouwing of schaf nieuwe meubels of herschik uw interieur. Door deze ingreep stabiliseert u de mogelijke veranderingen bij uw naasten in huis.
*Xiǎo mao heeft te maken dat u vele kleine onverwachte uitgaven gaan doen. Zoek in huis of werkplek waar de ‘8 Witte’ haar kracht doet stralen. Stimuleer deze richting met genoemde objecten. U wordt verwezen naar het rubriek ‘Schema van de 9 Sterren/Invloeden/Huizen’. (KLIK HIER)

*Budgetteer om onverwachte geldverlies te voorkomen.
ANDER DIER KIEZEN

 

Konijn

Aards element is -Hout, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

2011 ( xin,- metaal ) – 1999 ( jǐ, –aarde ) – 1987 ( ding, -vuur) – 1975 ( yǐ, -hout ) – 1963 ( gui, -water) – 1951 ( xin, -metaal ) – 1939 ( jǐ, –aarde ) – 1927 ( ding, -vuur)

U botst met Tài sùi, onverwachte veranderingen zijn op komst. Doe aan buitenshuis activiteiten, de veranderingen verzachten.

Binnentredend in het jaar van de Haan, hebben Konijnen te maken met chóng tài súi. Dit is ook een vorm van fàn tài sùi. Van alle Dieren zijn het de Konijnen die het meest onder deze invloed gaan lijden. Wees geestelijk voorbereid dat dit komen zal zodat u er niet plotseling mee geconfronteerd wordt. Fàn tài sùi is een neutrale term. Niet alle Konijnen maken hetzelfde mee. Het gaat er vooral om dat als er iets gebeurt dit grote veranderingen met zich mee kan brengen. 60 á 70 procent van de Konijnen kunnen problemen en obstakels krijgen en of extreme veranderingen meemaken, terwijl de resterende 30 procent een (nieuwe) doorbraak in hun leven kunnen maken. Of het negatief of positief uitpakt, hangt af wat de andere levensymbolen van uw Bazì zijn. Ongeacht hoe, u botst met het regerend jaar, dan is de kans per definitie groot dat u (extreme) veranderingen met ups en downs meemaakt. Als u in het jaar van de Haan een van de drie blijde gebeurtenissen te wachten staan, dan wordt de energie van chóng tài súi in banen geleid.

De 3 grote blijde gebeurtenissen zijn, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen. Huis kopen of verhuizen of zelf een (groots)verjaardagsfeest geven. Zonder dit soort gebeurtenissen kan deze negatieve energie op een onverwachte manier thuis of op het werk plaatsvinden. Zijn er geen blijde gebeurtenissen te ophanden, dan kunt u uw huis anders inrichten of verbouwen of misschien nieuwe meubels aanschaffen. Door de meubels anders te plaatsen of uw huis verbouwen erkent u de invloeden die zullen gaan plaatsvinden. Alleen, u doet dit nu zelf. U neemt het heft in eigen hand en laat het niet vanzelf gebeuren. Partners kunnen door deze invloed zelfs uit elkaar gaan. Geef meer aandacht aan je partner. Als u werkt is de kans aanwezig dat u van werkplaats of functie verandert. Omdat dit jaar geen enkel positieve ster aanwezig is om u te steunen, kunt u alleen de sterren van uw 'overbuur' ter leen nemen. De kracht van zulke geleende sterren zijn maar 30 procent sterk. Wees mentaal voorbereid en weet dat het Haanjaar een jaar van ‘hollen en hard werken’ wordt. Ook krijg je het gevoel dat je alles in je eentje moet doen. Behalve Fàn tài sùi zijn er nog een aantal negatieve sterren die u beïnvloeden. Ze zijn Pò sùi (letterlijk gebroken), Dà máo (grote uitgaven), Lán gan (balustrade) en Zai sha. (calamiteit) Pó Sùi brengt met zich mee dat contacten met anderen verbroken kunnen worden. Vooral mensen met een machtspositie kunnen zich beledigd voelen. Advies is, niet te hoog van de toren blazen en voorzichtig zijn met wat u zegt. Voorkom piekerproblemen die ontstaan zijn door menselijke contactbreuken. Dà máo (betekent letterlijk grote uitgaven), brengt met zich mee dat u grote uitgaven doet. Bent u in de zakenwereld, kijk dan uit met grootschalig investeren. Door de invloed van de botsende Tài sùi, zijn inkomsten en vermogen onstabiel geworden. Er kunnen zelfs grote uitgaven plaatsvinden zonder dat het de bedoeling is. Lán gan (balustrade) en Zai sha staan voor problemen en wendingen (keren en verdraaien). In het jaar van de Haan komt u veel belemmering tegen als u iets onderneemt. Het vergt meer geduld en tijd om tot oplossingen te komen.

Wat de gezondheid betreft. In het Haanjaar komen er meerdere kleine gezondheidsproblemen voor. Bovendien krijgt u het fenomeen waar Hout en Metaal elkaar tegenhouden. Dit vertaalt zich in ongelukken met scherpe (metalen) voorwerpen. Advies is, neem een algehele medische check up voor het beëindigen van het Aapjaar. Draag een sieraad in de vorm van een zwijn of geit. Welke kleur voor u het gunstigst is hangt weer van uw volledige Bazì af.. Daarnaast kunt kijken waar de 5 Gele en 2 Zwarte hun negatieve energie gaan laten stromen. U wordt daarvoor verwezen onder het kopje ‘Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen’. Mocht uw voordeur of een deur waar u vaak in- en uitloopt en de richting van uw bed in vermelde richting staan opgesteld, kunt u deze straling verzachten.
Samenvatting en/of suggesties:

*een jaar van botsingen met Tài sùi. Draag een sieraad in de vorm van een zwijn of geit. Het liefst aan uw sleutelbos of autosleutel hangen, zodat u die altijd meeneemt als u het huis verlaat.

*Dà mao krijgt invloed op u. Dat betekent dat u grote uitgaven kan moeten doen. Als het kan kunt u uw geld omzetten in vastgoed. Zodat verlies uitgeven daardoor geblokkeerd wordt. Vermijd risicovolle investeringen.

*Zoek in welke richting de ‘8Witte’ haar kracht doet gelden. Daarvoor verwijs ik u naar het schema van de 9 Sterren/Invloeden en Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen. (KLIK HIER) Stimuleer deze richting volgens het advies.

*Wees voorzichtig met de richtingen waar de ‘5 Gele’ en de ‘2 Zwarte’ haar negatieve energie laat gelden. Is uw voordeur of een deur waar u vaak in- en uitloopt en of uw bed in deze richting, verander de slaaprichting en hang een windorgel met 6 bronzen of koper pijpen boven de deur. Bij elke beweging, rinkelen de pijpen en de klanken verstrooien de negatieve energieën.

* Een jaar waar u makkelijk mensen met een machtspositie kan beledigen. Dat vertaalt zich weer in uw ontplooiingskansen. Wees voorzichtig met wat u zegt

ANDER DIER KIEZEN

 

Draak

Vast aards element is +Aarde,het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2012 ( rèn, +water ) – 2000 ( gěng, +metaal ) – 1988 ( wǔ, +aarde ) - 1976 ( bǐng, +vuur ) – 1964 ( jiǎ, +hout ) -1952 ( rèn, +water ) – 1940 ( gěng, +metaal ) – 1928 ( wǔ, +aarde )

U valt samen met tài sùi, overal liggen kansen. Een jaar met veel ‘edelen’, grijp deze helpende krachten.

Omdat Draak en Haan elkaars maatjes zijn, vallen de symbolen van deze twee Dieren samen.

In het haanjaar komt de Draak in een Hé tài sùi, welke inhoudt, de gecombineerde samenstelling van symbolen. De aardse takken van de Draak辰chén en Haan 酉yòu vallen van nature samen. Het staat voor kansen op nieuwe samenwerking. In principe is dit soort samenwerking goed uit te breiden. Maar helaas door de kracht van Hé tài súi, kunnen makkelijk onvoorzienbare veranderingen ontstaan. Het advies is, Draken moeten conservatief en behoudend optreden en niet impulsief te werk gaan en zo verkeerde beslissingen nemen. Eigenlijk kunt u (gecombineerde samenstelling) tài sùi vergelijken met Chòng (botsend) tài sùi. De werking is hetzelfde. De invloeden kunnen (plotselinge) veranderingen teweeg brengen. Circa 60 á 70 procent van de mensen kunnen positieve verwachtingen krijgen, terwijl 30 procent daarvan problemen en wendingen beleven. Ongeacht hoe het zich ontwikkelt, als u één van de 3 grote blijde gebeurtenissen mag beleven, wordt de negatieve invloed verzacht. De 3 grote blijde gebeurtenissen zijn, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen. Huis kopen of verhuizen of zelf een (verjaardags)feest geven. Zonder dit soort gebeurtenissen kan deze negatieve energie op een onverwachte manier thuis of op het werk plaatsvinden. Zijn er geen blijde gebeurtenissen te ophanden, dan kunt u uw huis anders inrichten of misschien nieuwe meubels aanschaffen of gaan verbouwen. Door de meubels anders te plaatsen of uw huis verbouwen erkent u de invloeden die zullen gaan plaatsvinden. Alleen, u doet dit nu zelf. U neemt het heft in eigen hand en laat het niet vanzelf gebeuren. Analyseer de mogelijk risico’s voordat u zich stort in een nieuwe samenwerking. Door deze invloed kunnen verwachtingen niet uitkomen. Als u kleinschalig begint, is succes dichterbij dan wanneer u grootschalig investeert. Het zal wel reuze meevallen als u de inzet niet te hoog maakt. Dit jaar kunt u problemen krijgen met maag en darm vanwege de gecombineerde samenstelling van de aardse takken 辰Chén en 酉Yòu. En de gecombineerde samenstelling van de kosmische stammen van beide dierjaren kan conflicten brengen in huiselijk sfeer. Mocht u een ouder familielid of kennis hebben, geef hem of haar dan wat meer aandacht, bijvoorbeeld door te checken of er geen onveilige situaties in huis zijn en probeer die op te heffen. Gelukkig zijn er positieve sterren die u welgezind zijn. Zǐ wei( de plant lagerstroemia indica) en lóng dé (lett. draken deugd). Deze twee sterren staan voor sterke ‘edelen’. Als er problemen zijn worden die weer ongedaan gemaakt door deze energieën. Vooral ten aanzien van uw werk en of geld en vermogen zijn ze welgezind.

De volgende sterren zijn negatief; Bào bài, Tian è. Bào bài beïnvloedt de relatie met uw partner. Door uw houding kan de relatie bekoelen. Besteedt tijd en aandacht aan uw partner. Praat meer met elkaar om breuk te voorkomen. Bào bài houdt ook in dat wat u aan inkomsten binnenhaalt, er even hard weer uitstroomt. Tian è en Tian sha geven aan dat er ongelukken kunnen gebeuren buitenshuis. Wees alert wanneer u op straat bent. Ook als u op reis gaat zult u extra alert moeten zijn. Het is een jaar waar uw werk en inkomen goed verlopen, maar het kan zijn dat u hierop nog niet voldoende mentaal bent voorbereid.

Samenvatting en/of suggesties:

*Door de gecombineerde samenstelling van symbolen ontstaan nieuwe kansen voor samenwerking. Maar bereid u voor op wendingen. Denk heel goed na voordat u met iets nieuw begint.
*In een jaar waar Hé tài sùi voorkomt, is dit gunstig voor gezinsuitbreiding. Draag een robijn om dit geluk te versterken.
*Zǐ wei( lagerstroemia indica) en lóng dé (lett. draken deugd) zijn sterke ‘edelen’ die u helpen en steunen. Grijp deze kans. U kunt ze vinden in uw naaste omgeving.
*Wees alert op ongelukken buitenhuis. Ga goed verzekerd op reis om hoge medische kosten te voorkomen.

*Kijk uit voor de negatieve ster Bào bài. Voorkom dat de relatie met uw partner bekoeld raakt. Neem de tijd voor elkaar.

ANDER DIER KIEZEN

 

Slang

Vast aards element is +Vuur, het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2013 ( gui, -water ) – 2001 ( xin,- metaal ) – 1989 ( jǐ, –aarde ) – 1977 ( ding, -vuur) – 1965 ( yǐ, -hout ) - 1953 ( gui, -water ) – 1941 ( xin,- metaal ) – 1929 ( jǐ, –aarde ) – 1917 ( ding, -vuur)

Het geluk keert terug, u gaat opnieuw beginnen. U gaat heel veel zaken zelf doen.

Door de samenvallen van symbolen in het jaar van de Aap beleefde u op- en neergaande veranderingen. U had ook te maken met xíng tài sùi ( straffen) en pò tài sùi (breken). Het straffen en breken zijn ook een vorm van fàn tài sùi. Daarvoor verwijs ik u naar het rubriek fàn tài sùi voor de uitleg. Uw element valt samen, straft en breekt ten opzichte van het element van de Aap. Het gevolg daarvan was dat u een jaar van grote ups en downs hebt meegemaakt. Binnentredend in het jaar van de Haan denderen de gevolgen van het jaar van Aap nog even door. Later in het jaar keert het geluk terug en gaat u een stabiele periode tegemoet. Het wordt een jaar van opnieuw beginnen. Er is maar één positieve ster te vinden voor de Slangen en dat is Tian chú (betekent letterlijk hemelse keuken). Zij staat voor uitnodigingen voor eten en drinken. Slangen maken dit jaar veel vrienden. Vooral mensen van wie hun werk uit verkoop bestaat, krijgen dit jaar meer klanten. Ook wordt dit een jaar vol blijdschap en positieve stemming. Werknemers kunnen opslag krijgen. Omdat Slangen, Hanen en Ossen de drie overeenkomende vormen, kunnen Slangen in het jaar van de Haan nog beter presteren als ze iemand kunnen vinden om mee samen te werken die in het jaar van de Os is geboren.

Negatieve sterren zijn Bái hǔ (witte tijger), Tian xiong (kosmische man), zhĭ bei (in de rug iemand uitschelden) en Pò sùi (gebroken). Door deze invloeden zult u op moeten passen voor conflicten en of roddels. Bài hǔ staat voor gewond raken of problemen krijgen met tanden en kiezen. Als u auto rijdt, zult u in het Haanjaar op moeten letten in het verkeer. Deze ster staat ook voor een vrouw met een sterk karakter. Ongeacht op het werk of in de liefde kunnen Slangen opzettelijke provocatie meemaken van vrouwen. U zult heel veel geduld moeten uitoefenen. Daarnaast staat Bái hǔ ook voor verwondingen opgelopen door dieren. Let op het gedrag en stemming van uw huisdieren als u die heeft. Ze kunnen u onverhoeds bijten. Zhĭ bei (in de rug iemand uitschelden), de vertaling zegt het al. Ondanks dat Tian chú invloed op u heeft, en deze Zhĭ bei ook invloed uitoefent, wordt de relatie met anderen gecompliceerd. Het advies is, bemoei u niet met problemen van anderen. En vergeet niet dat woorden kunnen beledigen. Toom uzelf in. Dit voorkomt onnodige absurde aanvallen door anderen. Wat betreft Pò sùi (gebroken) staat voor afbreken en opnieuw beginnen. Zij staat voor gebroken relaties met anderen opnieuw kunnen herstellen. In allerlei vormen van sociale relaties kunnen onderhuidse spanningen een rol spelen die plotseling tot uitbarsting kunnen komen.Wat u het beste kunt doen is zich eerst terugtrekken om later dan weer in te zetten.

Het ziet er naar uit dat u vaker uitgenodigd wordt voor etentjes en feestjes. Houdt uw gewicht in de gaten.

Maar gelukkig verbeteren uw inkomsten in het Haanjaar. Uw leven wordt stabieler als u veel zelf doet en zelf plannen maakt.
Samenvattingen/of suggesties:

*Tian chú, de hemelse keuken is u welgezind. U krijgt veel uitnodigingen voor eten en drinken. Let op dat u geen last krijgt van de spijsvertering
*Allerlei menselijke relaties heeft aan de oppervlakte een gunstig verloop, maar wat u niet ziet zijn de verborgen spanningen. Bij samenwerking met anderen is het daarom aan te raden goed op uw woorden te letten.

*Mensen die geboren zijn in het jaar van Os zijn uw geluksvrienden. Als u iemand kan vinden die in genoemd jaar is geboren om een samenwerking aan te gaan, dan is hij zeer geschikt voor. Neem zelf het initiatief en probeer een samenwerking tot stand te brengen. Samenwerking gaat hier niet alleen om werkzaamheden, maar ook alle andere bezigheden vallen daaronder.
*door invloed van de ‘Witte Tijger’, moet u oppassen voor vrouwen die opzettelijke provocatie op touw zetten. Blijf optimistisch ook al maakt u tegenslagen mee
*Er liggen kleine ongelukken en of schrik op de loer. Hang ter bescherming een miniatuur draak aan uw sleutelbos of autosleutel. Of plaats in huis een bronzen draak of schildpad. Zoek de beste richting waar u zo’n beeld kan plaatsen. Hiervoor wordt u verwezen naar het rubriek ‘Schema van de 9 Sterren/Invloeden en Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen’. (KLIK HIER)

ANDER DIER KIEZEN

 

Paard

Vast aards element is -Vuur, het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2014 -( jiǎ, +hout ) 2002 ( rèn, +water ) – 1990 ( gěng, +metaal ) – 1978 ( wǔ, +aarde ) - 1966 -( bǐng, +vuur ) 1954 ( jiǎ, +hout ) – 1942 ( rèn, +water ) - 1930 ( gěng, +metaal) – 1918 ( wǔ, +aarde ).

De ‘edelen’zijn jou welgezind. Door hun steun en hulp neemt de ontwikkeling verder toe. Hóng Luǎn (rode feniks) ster beweegt, perzikbloesem geurt overal.

Paarden kennen in het jaar van de Haan geen botsingen noch samenvallen van symbolen. U gaat een stabiel jaar tegemoet en er zijn geen (grote) veranderingen, ups en down waar te nemen. Er zijn wel positieve sterren te vinden die goed voor uw werk, inkomen en ‘edelen’ zijn. Edelen zijn mensen die u graag helpen en steunen waar nodig is. Algeheel zal uw geluk het hele jaar door beter zijn vergeleken met het jaar van de Aap 2016. Nu komt een jaar vol vooruitgang. De eerste geluksster is Tian dé. Deze ster staat voor kosmisch deugd. Ook staat zij voor vriendelijkheid en aangenaam. In het Haanjaar leert u veel mensen kennen. Deze mensen zijn u goed gezind en willen met u samenwerken. Haal voordeel uit nieuwe plannen tot samenwerking. Fú xing (ster van het fortuin), doet niet alleen u steunen in uw werk, ook geeft het inspiratie om door zelfbedachte ideeën wat extra inkomsten te behalen. In het algemeen wordt uw stemming goed, U bent blij en vrolijk. Lù xun (officiële verdienstelijkheid), houdt in dat een persoon een keizerlijk salaris verdient. Dat geeft aan dat u promotie zou kunnen maken inclusief stijging van uw salaris. Deze ster is zeer goed voor ambtenaren of mensen die in de administratie beheer werken. Zij maken grote kans op salarisverhoging.

Wat betreft de liefde; Hóng Luǎn (rode feniks) beïnvloedt u. De ster brengt sterke liefdesperikelen met zich mee. Heeft u al een partner, dan kunt u uw relatie daardoor verstevigen. Alleenstaanden maken kans dit jaar een wederhelft te vinden. Een jaar vol geurende perzikbloemen. Maar relaties die ontstaan kunnen ook van korte duur zijn, of men komt bedrogen uit. Neem de tijd en kijk goed rond. Niet meteen de eerste de beste nemen, voorkom liefdespijn. Heeft u al een partner of een vaste relatie, zult u er op moeten letten niet teveel enthousiasme tonen tegenover de andere sekse. Dat wekt verwachtingen. Verwikkelt u zich in een driehoeksverhouding, dan merkt u wel wat voor problemen dat met zich meebrengt.

In het Haanjaar zijn er ook negatieve sterren. Jǔan shé, Jiǎo sha en Pi má zijn de vervelende invloeden. Jǔan shé staat voor roddels en manipulaties. Advies is, bemoei u niet met andermans zaken. Zeker als het u niet aangaat, blijf er dan buiten, want ondanks uw goede bedoelingen loopt u de kans de schuld te krijgen. Jiǎo sha staat voor traag en talmen en ingewikkelde onderlinge relaties. Mocht u van plan zijn ander werk te gaan doen, weet dan zeker dat u al aangenomen bent, voordat u bij de oude werkgever ontslag neemt. Door genoemde invloed kan het bij de nieuwe werkbetrekking traag en talmend verlopen. Dus let wel op. Pi má geeft aan dat een oudere naaste of familielid iets kan gaan mankeren. U zult meer tijd nemen om aandacht te schenken aan zo iemand.

Algeheel, Paarden die binnentreden in het jaar van de Haan worden omringd door positieve energie. Of het nou gaat om werk, inkomen, geld, vermogen en ‘edelen’, de ontwikkelingen zijn goed. Grijp de kans van welwillende ‘edelen’ om hogerop te komen.

Samenvattend en/of suggesties.

*U krijgt sterke ‘edelen’ die u graag helpen en steunen. Grijp deze hulp om een doorbraak te realiseren in uw werk of andere bezigheden.
*Vooral mensen die werkzaam zijn als ambtenaar of werken in de administratieve branche, hebben kans op promotie en salaris verhoging. Neem zelf initiatief tot functieverhoging

*Fú xing heeft invloed op onvoorzien fortuin. Dit jaar is de kans voor u groot om een aardig onvoorzien vermogen binnen te halen. Plaats een flink stuk (edel) steen in de kleur geel in de richting waar de ‘8 Witte’ haar scepter doet zwaaien. In dit geval heeft ‘8 Witte’ haar energie in het oostelijke richting van uw huis of werkplaats.

*Hong lǔan (rode feniks) doet haar liefdesenergie stralen over u. Bent u alleenstaand en u wilt graag een relatie aangaan, dan kunt in de zuidoostelijke richting van uw huis een bos gekleurde bloemen op de vensterbank, voor de deur of voor het raam plaatsen
*Dit jaar brengt ook veel roddels en manipulaties met zich mee. Zoek waar de ‘3 Groene’ haar invloed heeft. Hoe u dit kan doen verwijs ik u naar het ‘Schema van de 9 Sterren/Invloeden en Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen’. (KLIK HIER)

ANDER DIER KIEZEN

 

Geit

Vast aards element is -Aarde, variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

2003 (gui, -water) – 1991 (xin,- metaal) – 1979 (jǐ, –aarde) 1967 ( ding, -vuur) – 1955 ( yǐ, -hout) – 1943 ( gui, -water) - 1931 (xin, -metaal) – 1919 (jǐ, –aarde)

Hulpkracht ontbreekt. Gebruik het statische om het dynamische onder controle te houden. U kunt het beste de meeste dingen zelf doen.

In het jaar van de Haan zijn geen enkel positieve sterren te bekennen die u gezind zijn. Het is onvermijdelijk dat u te maken krijgt met tegenwerking en problemen. In zo'n situatie probeert u gebruik te maken van de positieve sterren van het tegenoverliggende dier. Daar komt helaas niet meer uit dan het advies: doen wat uzelf vindt dat goed is, geen advies van anderen aannemen en zelf beslissingen nemen. Algeheel zijn er dus geen ‘edelen’ te vinden die u helpen en of steunen. Bereidt u zich er mentaal op voor dat het een jaar van hollen en hard werken wordt. Toch kunt u een beetje profijt hebben van de sterren van het tegenoverliggende dierTáng fǔ, Húa gài, San tái en Tian jiě zijn deze energiekrachten. Deze beïnvloeden uw werk, dat betekent dat het Haanjaar ondanks de ontbrekende positieve sterren, uw werkzaamheden stabiel blijven verlopen. Maar dat geldt niet voor andere zaken buiten het werk; die ontwikkeling is niet rooskleurig. Tian jiě houdt in dat mocht u in de problemen raken, deze wel wat verzacht worden. Maar dan moet het probleem eerst ontstaan, vervolgens ebt het weg. Het heeft geen voorkomende functie. Húa gài beïnvloedt kunst en talent, maar is niet bevorderlijk voor onderlinge menselijke relaties. Zoals gezegd, het is onvermijdelijk dat Geiten het zwaar krijgen dit jaar. Zij doen bijna alles alleen en nemen zelf beslissingen. Misschien kunt u beter deelnemen aan cursussen die direct te maken hebben met uw werk of bezigheden en wachten tot er een beter jaar aankomt, waar u uw nieuwe kennis aan kan wenden.

Wat betreft negatieve sterren; in het Haanjaar is dat Tian gǒu (hemels of kosmisch Hond). Zij brengt mee, ongelukken buitenshuis en schrik. Ondanks dat deze invloed verzacht kan worden door Tian jiě, toch is het een onstabiel jaar. Advies is, doe niet aan risicovolle sporten zoals bergbeklimmen, duiken, parachute springen enz. Daarnaast is Diao Ké (lett. de hangende gast). Deze beïnvloedt het huiselijk geluk negatief. Heeft (een) oudere of jongere persoon in huis, neem dan meer tijd voor ze. Plaats meubels en dergelijke op een veilige manier. Guǎ shù is uiterst negatief voor (vaste) relaties. Geiten voelen zich in het Haanjaar heel eenzaam. Ondanks dat er een partner aanwezig is, krijgen zij het gevoel dat ze moeilijk met hun partner kunnen communiceren. Bovendien, de aanwezigheid van Húa gài, bevordert geen onderlinge relaties. Húa gài is een baldakijn dat keizers van vroeger boven hun hoofd hadden tijdens bezoektochten buiten het paleis. Maar Húa gài kan ook eenzaamheid en zelfgenoegzaamheid met zich meebrengen. Ook uw gezondheid laat te wensen over. Advies is, probeer ziekenbezoek en begrafenissen te vermijden, maar kies zoveel mogelijk voor feestelijke bijeenkomsten, waar u positieve energie kunt opdoen.
Kortom, Geiten ontwikkelen zich iets beter in het Haanjaar, maar krijgen geen hulp en steun van anderen. Neem een positieve mentale houding aan om problemen beter aan te kunnen. Let verder op uw gezondheid. Laat u vaak medisch onderzoeken. Plaats een zware grote bronzen of koperen object neer in de richting waar de ‘5 Gele’ en ‘2 Zwarte’ heersen.

Samenvatting en/of suggesties:

* In het Haanjaar is nergens een positieve ster te vinden. U doet grotendeels uw zaken alleen en neemt zelf beslissingen. Zaken kunnen beter door uzelf worden gedaan dan dat u het aan anderen overlaat.
*Volg cursussen die direct te maken hebben met uw werk en wacht tot er een gunstig jaar komt. Daardoor kunt u ook uw stemming opkrikken.

*Zoek in welke richtingen de ‘5 Gele’ en ‘2 Zwarte’ hun negatieve krachten doen gelden. Hoe u dit kan doen verwijs ik u naar het Schema van de ‘9 Sterren/Invloeden en Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen’ (KLIK HIER). Komen ze in de richting waar uw voordeur of bij de deuropening waar u meestal in- en uitloopt, of staat uw bed met uw hoofd naar deze richtingen, verplaats dan de richting van uw bed en of hang een windorgel van 6 bronzen of koperen pijpjes boven de deur. De klanken daarvan verstrooien de negatieve energie.

*Mocht u op reis gaan of buitenhuis activiteiten doen, zult u voorzichtig moeten zijn voor ongelukken. Zoals vallen op straat of zich bezeren aan straattegels enz.
Draag een zwarte of donkerbruine (edel) steen aan uw sleutelbos of autosleutel.

*In het Haanjaar kunt u wat geven aan goede doelen. Daarmee kunt u uw geluk en gezondheid opkrikken.

ANDER DIER KIEZEN

 

Aap

Vast aards element is +Metaal, het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar: 2016 (Bǐng +vuur) -2004 ( jiǎ, +hout ) – 1992 ( rèn, +water ) – 1980 ( gěng, +metaal ) – 1968 ( wǔ, +aarde ) – 1956 ( bǐng, +vuur ) – 1944 ( jiǎ, +hout ) - 1932 ( rèn, +water )- 1920 ( gěng, +metaal)

Het geluk keert terug naar een stabiel punt. Een jaar van opnieuw beginnen. Let op uw huiselijke situatie en houdt uw stemming in evenwicht.
Door de invloed van het regerend Aapjaar, met zijn veranderingen en ups en downs, hebt u een onzekere tijd meegemaakt. Dit geldt minder voor diegenen die in hun eigen Bazì verzachtende elementen hebben, of die een van de drie grote blijde gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dan zijn de negatieve energieën verzacht of in een positievere richting geleid. Er zijn zelfs mensen die door deze invloeden zodanig zijn getroffen dat ze uit elkaar zijn gegaan (of juist tot elkaar zijn gekomen). Gelukkig, het jaar van de Haan wordt het jaar van opnieuw beginnen. Neem een positieve mentale houding aan en ga er voor! Ondanks dat er geen positieve sterren te vinden zijn in het jaar van de Haan is het vooruitgang dat ze uit de greep van Fàn tài sùi zijn geraakt. Aap en Haan horen van nature bij elkaar, omdat de helft van hun aardse takken samenvallen. Daardoor is er toch hulp en steun aanwezig die de Apen bijstaan. De individuele emoties worden positiever en dat is weer de motor die hun geluk in het Haanjaar bevordert. Bij het overbuur dierjaar zijn de volgende goede sterren te vinden die 1/3 deel van hun kracht doen gelden op de Apen. Ze zijn Gúo yìn en Yùe dé. Gúo yìn betekent een stempel dat in een land vroeger gebruikt werd voor officiële documenten en aankondigingen. Degene die een landstempel beheert, heeft macht over het volk. Deze invloed, stimuleert u om hogerop te klimmen op de carrièreladder. Daarnaast geeft Gúo yìn inspiratie. Vooral literaire werkzaamheden en andere vormen van creatief schrijven. Werk betekent hier niet alleen werken voor een baas, maar alle werkzaamheden die u doet, zowel voor het inkomen als hobby. Yùe dé staat voor ‘vriendelijke edelen’. Zij staan u bij en helpen met oplossen van problemen. Komt u iets vervelends tegen, dan zal dat meestal vanzelf oplossen zonder enige inspanning. Ook versterkt zij uw relaties met anderen. Maar besef wel dat deze ster maar 1/3 deel kracht heeft over u. Verwacht niet teveel van het Haanjaar; wees tevreden met een stabiel jaar. Negatieve invloeden die de sterren met zich meebrengen zijn, Mò yùe en Bìng fǔ . Mò yùe staat voor druk die ontstaat zijn door vreemde omgevingen. Apen zullen zich in een nieuwe omgeving moeten aanpassen en aan verandering van werkplek. Bovendien ontstaat er grotere concurrentie onder collega’s. Behalve dat het wat tijd kost om u aan te passen, zult u aan uw persoonlijk houding kunnen werken. Volharden, geduld hebben en continue dapper naar voren treden.

Bìng fǔ (gebouw vol ziektes) is een negatieve ster die te maken heeft met ziektes. Uw lichaam kan signalen afgeven dat er iets mis is. Ondanks dat er geen erge ziektes in het Haanjaar te verwachten valt, maar kleine gezondheidsproblemen zoals griep en verkoudheid zijn onvermijdelijk. Ook wegens drukte dat invloed heeft op uw slaap. Doe meer aan uitstapjes, ga de natuur in of doe aan ontspanningsoefeningen om de nerveuze stemming te ontladen. Wáng shén heeft te maken met geluk in huis. Doe aan kleine verbouwingen, of schaf een nieuw meubelstuk aan, of ga uw interieur herinrichten

Kortom, voor Apen die binnentreden in het jaar van de Haan betekent dit een jaar van opnieuw beginnen. Mocht u één van de drie blijde gebeurtenissen mogen meemaken in het jaar van de Aap, dan blijft de positieve uitstraling daarvan in het jaar van de Haan nog voortduren. Voor degenen die aan hun carrière werken brengt dit jaar een klein beetje vooruitgang. Voor diegenen die in het Aapjaar niet of weinig getroffen zijn door de negatieve aspecten van hun eigen regerend jaar, kunnen het jaar van de Haan als een periode van fixatie beschouwen en rustig afwachten tot het jaar van Hond zich aankondigt. Want dat is een jaar waar de Apen grote vooruitgang gaan boeken.

Samenvatting en/of suggesties:

*Er zijn geen positieve sterren te vinden in het jaar van de Haan. Er zijn geen ‘edelen’ die u kunnen helpen en of steunen. U zult bijna alles zelf moeten doen.

*Na een chaotische Aapjaar keert u terug naar een stabieler jaar. Probeer in die stabiliteit toch een beetje vooruitgang te boeken.
*Mò yùe en Wáng shén zijn twee negatieve sterren die invloed hebben op uw stemming. Doe aan oefening om u te ontstressen zodat geest en lichaam in evenwicht zijn.

*Kleine gezondheidsproblemen doen zich voor zoals griep of verkoudheid. Als u een stuk helder kristallen object kan plaatsen in de zuidoostelijke richting, bevordert dit het huiselijk geluk.

*In het Haanjaar zult meer tijd en aandacht besteden aan uw (oudere) familieleden als u die heeft.

ANDER DIER KIEZEN    

Verwacht u in het komende jaar van de Haan een baby? Of heeft u na 3 februari 2016 een kind gekregen? Dan kan er al wat meer over het karakter e.d.van dat kind gezegd worden, omdat nu ook de maandsapecten bekend zijn. Kijk in de speciale rubriek KINDEREN GEBOREN IN...

 

Terug naar de INHOUD

*Fàn tài sùi, uitleg en advies

Wie krijgen te maken met fàn tài sùi?

*Bent u geboren in een jaar van de Haan? Hanen hebben dit jaar te maken met (valt samen) tài sùi en Xíng (straffen) tài sùi. (valt samen) tài sùi betekent dat alle Hanen door hun eigen regerend jaar getroffen worden. Dit kan zowel positief als negatief tot uitdrukking komen. Xíng (straffen) tài sùi houdt in dat relaties met Hanen verhit kunnen raken. Ruzies ontstaan en relaties tussen vrienden kunnen verbreken. Ze straffen elkaar. Met grote ups en downs wordt uw stemming beïnvloed; daar zult u goed op moeten letten. U denkt aan allerlei doemscenario’s en raakt besluiteloos. Vooral mensen die te maken krijgen met zulke fàn tài sùi, zullen feestjes moeten geven, andere werkzaamheden gaan verrichten, verhuizen, nieuwe plaatsing van je meubels in huis, of kleine verbouwingen in huis laten doen. Zo neemt u zelf het heft in eigen handen en kanaliseert u de invloeden van deze fàn tài sùi.. Stemmingen en gezondheid staan onder druk. Dit jaar staat in het teken van ‘eerst goed en rustig nadenken voordat u in actie komt.

Daarnaast zult u extra moeten letten op uw gezondheid. Hanen kunnen dit jaar makkelijk ziek worden. Bij milde ziektes, kunt u denken aan griep. Maar bij ernstige ziektes moet u ook denken aan ongelukken. Dus wees voorzichtig met apparaten in huis en doe niet aan extreme sporten.

Draag een sieraad in de vorm van een miniatuur Draak. Dit kunt aan uw sleutelbos of autosleutel hangen. Als u de deur uitgaat heeft u deze dichtbij.

*Bent u geboren in een jaar van het Konijn? Konijnen krijgen dit jaar te maken met Chòng tài sùi. Chòng (botst) tài sùi is de zwaarste vorm van fàn tài sùi. Deze energie heeft invloed op allerlei grootschalige veranderingen, vooral negatief maar het kán ook positief zijn. Het gaat om ingrijpende gebeurtenissen, zoals van baan veranderen, verhuizen, trouwen of scheiden. Veel Konijnen zullen vooral in de liefde met grote vooral botsende veranderingen te maken kunnen krijgen.

Draag een sieraad in de vorm van een miniatuur Zwijn of Geit. Dit kunt aan uw sleutelbos of autosleutel hangen, zodat u ze altijd bij u hebt als u de deur uitgaat.

*Bent u geboren in een jaar van de Rat? Dan krijgt dit jaar te maken met (breekt of vernielt) tài sùi. Eigenlijk is deze invloed wat betreft de ‘zwaarte’ wat minder erg ten opzichte van de andere fàn tài sùi. Als u dit jaar maar goed op uw woorden en houding let, want anders kunt u conflicten teweeg brengen door uw uitlatingen.

Draag een sieraad in de vorm van een miniatuur Os. Die kunt aan uw sleutelbos of autosleutel hangen, zodat u hem altijd bij u hebt wanneer u de deur uitgaat.

*Bent u geboren in een jaar de Hond? Dan krijgt u te maken met Hài (benadeelt) tài sùi . Ook deze vorm van invloed is minder ernstig dan andere vormen van Fàn tài sùi. Dat houdt in dat u door toedoen van ‘kleine mensen’ benadeelt wordt. Wees bescheiden en doe gewoon uw dagelijks werk.
Draag een sieraad in de vorm van een Draak. Die kunt aan uw sleutelbos of autosleutel hangen, zodat u hem altijd bij u hebt wanneer u de deur uitgaat.


‘De 6 en de 3 overeenkomende’ tabel voor het jaar van de Aap 2015.

Hieronder presenteer ik een tabel waarin u kunt zien aan welke mensen u hulp kunt vragen als u met fàn tài sùi  te maken heeft. Maar als er een X bij staat aangegeven moet u deze mensen toch niet vragen, want ook zij hebben te kampen met een moeilijk jaar. Als ze zichzelf niet kunnen of nauwelijks kunnen redden, hoe kunnen ze u dan steunen?
De tabel geeft 2 soorten groepen aan. De zogenoemde de ‘3 overeenkomende’ en de ‘6 overeenkomende’.
De ‘6 overeenkomende’ houdt in dat bij de 12 aardse Takken, de dierjaren in twee groepen zijn verdeeld. Dat zijn geboortejaren met hun overeenstemmende dieren die in harmonie met elkaar samen kunnen leven.
Bij de ‘3 overeenkomende’ zijn de jaren met hun overeenstemmende diersoorten verdeeld in 4 groepen. Zo ontstaan er 4 groepen van 3 diersoorten die het goed met elkaar kunnen vinden. Probeer eerst iemand te vinden bij de ‘6 overeenkomende ‘ . Als daar een X bij staat kunt u uitwijken naar de ‘3 overeenkomende’.

 

Geboorte dierjaar

De 6 overeenkomende

De 3 overeenkomende

Rat

Fàn tài sùi

Os

Aap , Draak

Os
 

Rat X

Slang , Haan X

Tijger

 

Zwijn

Paard , Hond X

Konijn
Fàn tài sùi

Hond X

Zwijn , Geit

Draak
 

Haan X

Rat X, Aap

Slang

 

Aap

Os , Haan X

Paard

Geit

Tijger , Hond X

Geit

Paard

Zwijn, Konijn X

Aap

 

Slang

Rat X , Draak

Haan

Fàn tài sùi

Draak

Os , Slang

Hond

Fàn tài sùi

Konijn X

Paard , Tijger

Zwijn

 

Tijger

Konijn X, Geit

 

 

Wij van Shàolín Qìgong wensen u een voortvarend Jaar van de Haan.

 

Terug naar de INHOUD