Het jaar van de Haan 2017

Als u leert hoe de Haan is kunt u uw kind beter begrijpen.

Inleiding

De Haan is een cultureel symbool van de 12 dierenriem , hij staat op de 10e plaats. Hij lijkt schijnbaar een gewoon huisdier/pluimvee, maar eigenlijk is zijn status in de Chinese cultuur vrij hoog. De Chinezen hebben hanen/kippen al 3000 jaar als huisdier gehouden. Kippen worden niet alleen vaak voor consumptie of als offer voor de goden gebruikt, maar ze werden al van oudsher ‘een dier met vijf deugden’ genoemd. Hoe komt het dat een gewoon huisdier/pluimvee 5 deugden heeft? Dit verhaal is afkomstig van een gedicht uit de Han dynastie (rond het begin van de jaartelling). Daarin staat aangegeven dat de Haan 5 deugden heeft. Respectievelijk 1. Als een beschaafde geleerde draagt en loopt hij trots met een kam op zijn kop. Dat staat voor civiel of beschaafdheid. 2. Tijdens het vechten trapt hij flink met zijn poten van zich af en dat staat voor vechten, worstelen of militaire actie. 3. Hij durft als eerst de vijand aan te vallen en dat staat voor dapperheid. 4. Als hij eten krijgt of vindt geeft hij dat door aan anderen om samen te genieten en dat staat voor goedhartigheid. 5. Tijdens de wacht in de nacht houden vergist hij zich niet in de tijd en kraait de ochtend in. Dat staat voor betrouwbaarheid of trouw zijn. Omdat hij de vijf deugden met zich mee draagt, beschaafdheid, vechtlust, dapperheid, goedhartigheid en betrouwbaarheid, worden kippen niet alleen gegeten maar ze worden ook gerespecteerd. In de oude tijd had men de 1e dag van de 1e maand ‘de dag van de kippen’ genoemd. Mensen knipten haanfiguren uit felrood papier en plakten of hingen ze deze voor hun deur of ramen. Het symbool van de Haan moet de wenselijkheid van de 5 deugden bij de mensen brengen. Mensen hebben een nobel idee van de Haan. Draken en feniksen zijn 2 magische mythische dieren. De originele vorm van de draak is een slang. De originele vorm van de feniks is de haan. Van oudsher geloofden mensen dat draken en feniksen door jaren verdienstelijk te zijn voor de maatschappij zichzelf transformeerden tot de hoge status van mythische dieren. Hoewel de Haan in de Chinese cultuur niet zo nobel is als de feniks, zijn mensen dol op Hanen. Want ze kondigen elke dag de ochtend aan en dat staat symbool voor trouw en ijver. Daarnaast is de klank van het woord kip, , in het Hàn Chinees dezelfde klank als van het woord geluk. Daarom kan men heel wat gedichten vinden waar het woord Haan naar voren komt. Zo kunt u zien hoe dol mensen zijn op het imago van een Haan.

Een analyse van het karakter van een persoon die in een jaar van de Haan geboren is
Basis kenmerken van de Haan zijn 1. nauwkeurig berekenen en strikt budgetteren en 2. Neemt voorstel van anderen niet of nauwelijks aan. Ze houden hardnekkig vast aan hun eigen ideeën en of meningen.
Hanen zijn luidruchtige dieren. Ze zijn heel gevoelig voor tijden. Mensen die geboren zijn in het Haanjaar weten goed hoe ze tijd en middelen kunnen gebruiken. Ze houden er van in korte tijdsduur heel veel dingen doen . Ook weten ze hoe je met een laag budget zoveel mogelijk profijt binnen kan halen. Gelukkig zijn Hanen geen dieren die andermans profijt inpikken. Ze houden zich alleen met hun eigen zaken bezig en vechten voor een toekomst. Daarnaast houden Hanen niet van preken van anderen over fouten die ze zouden hebben begaan. Ze gaan niet zelf zitten dubben of piekeren waar ze fouten hebben gemaakt. Ze leren van het dagelijks leven. Feitelijke ervaring die ze in het verleden hebben opgebouwd gebruiken ze voor hun toekomstige weg richting/pad. Daarom hebben Hanen volop vertrouwen in hun levensgewoonten en de manier van dingen doen. Ze houden daar hardnekkig aan vast.

Hanen zoeken geen confrontatie met anderen. Ze gaan vriendelijk om met anderen. Ze doen dingen op hun eigen manier. Is men het niet met hem eens, hij gaat stug door met waar hij in gelooft.

Kippen zijn gewend aan groepsleven en ze zijn beweeglijk. Daarom zijn mensen die tot de dierenriem Haan horen meestal levendig van aard. Ze houden van praatjes en maken grappen. Ze kunnen zonder belemmering goed met anderen omgaan en ze houden van kletsen over hun eigen ideeën. Maar soms kunnen ze heel stil zijn zonder een woord te zeggen. Dan staan ze achterdochtig in het rond kijken en wachten af of er iets gaat gebeuren of veranderen. Dat komt omdat ze in een vreemde omgeving terecht zijn gekomen. In een bekende omgeving zijn ze op hun gemak en laten ze hun ware ik zien. Maar stel dat ze in een vreemde omgeving terechtkomen of ze krijgen geen veiligheidsgevoel, dan nemen Hanen een sterke defensieve houding aan. Ze voelen zich onveilig en bovendien staan ze klaar om weg te vluchten. Besef wel dat geen enkele Haan hetzelfde is; de aspecten die te maken hebben met maand, dag en uur van geboorte spelen uiteraard ook een rol.
Hun verdienstelijkheid.
Hun verdienstelijkheid is regelmaat en orde. Ze zijn op hun hoede en waakzaam. Hanen kunnen heel slim zijn in het leven. Ze kunnen zaken goed tot in de details regelen en een goede tijdsplanning maken. Ze zijn vlot in het uitvoeren van werk. Hanen kunnen met regelmaat zonder wanorde hun werk volbrengen. Mocht er plotseling meer werk op ze afkomen, zij begrijpen hoe je flexibel het werk kan mobiliseren. Ze raken bijna nooit in de chaos. Daarnaast is hun alertheid bovengemiddelde. Als er maar iets van geluid in hun directe omgeving klinkt, zoals geritsel in het gras en dergelijk, zijn ze daar heel gevoelig voor. Zij kunnen beter dan anderen daarop reageren. In groepsverband zijn ze betrouwbaar. Door deze eigenschappen worden ze als een hooggewaardeerd standvastig persoon beschouwd waar je op mag vertrouwen.
In het algemeen hebben Hanen geluk in relaties met anderen. Sommige Hanenmensen worden zelfs beschouwd als meester in het sociale netwerk. Over sociale trucs gesproken zijn Hanen niet beter dan de Paarden. Degenen die geboren zijn in een Paardjaar zijn mensen die goed zijn in de sociale omgang. En Hanen zijn niet briljanter dan de Rat. Maar de Hanen hebben wel een grote vriendenkring. In principe kunnen ze met iedereen omgaan. Hanen kunnen ook boos worden, maar vaak neemt de boosheid af naarmate de tijd voortduurt. Ze zijn niet haatdragend.
Hun nadelen.
Ze houden van twisten en zijn controversieel. En ze hebben een tekort aan diepgang. Hanen zijn van nature recht door zee; kunnen maar moeilijk compromissen sluiten. Daarnaast houden Hanen er van met anderen te twisten. Ze zeggen dingen heel direct zonder terughoudendheid. In discussies met anderen kan dat heel gemakkelijk overkomen als beledigend, of als een aanval op de persoon. Hoewel er geen kwaad mee bedoeld is, kan hun volhardendheid de ander een onprettig gevoel geven. Dit kan soms zo ver gaan dat anderen een hekel aan hem krijgen. Zoals gezegd gaan Hanen hun eigen gang. Ze hebben een sterke eigen wil. Gedachten van anderen worden nauwelijks in overweging genomen. Ook al doet men zijn best Hanen van gedachten te laten veranderen, vaak krijg je als reactie terug: Ik luister niet eens naar wat je zegt.'. Men kan vaak al zien aankomen dat Hanen door hun eigenwijsheid en koppigheid struikelen. Het beste is om dat maar te laten gebeuren; de Haan leert er heus wel wat van.
Zoals gezegd kunnen hanen goed hun werk plannen en uitvoeren. Maar planning op lange termijn laat gebreken zien. Stel dat een Haan een opdracht krijgt om iets te hervormen, ondanks hun vlugge reactie wordt zo’n hervorming niet optimaal uitgevoerd. Dat komt omdat ze dingen vaak te oppervlakkig zien. Jonge Hanen gedragen zich vaak roekeloos. Maar hun levenservaring maakt ze met de dag wijzer, hun gedachten worden rijper en ze krijgen meer diepgang. Het is de moeite waard om hier aandacht te geven. Hanen hebben de neiging fanatieke trendvolgers te worden. Dit kan eigenlijk geen kwaad. Maar bij sommige Hanen kan dat tot blinde verering leiden. Ze kunnen luidruchtig zichzelf en anderen zoveel lof toezwaaien dat de indruk van oppervlakkigheid ontstaat.
Advies.
Als je van een Haan verwacht verandering te brengen in het doen en laten is dat te veel van hem gevraagd. Ook al zal hij daartoe gedwongen iets aanpassen in zijn gedrag , het resultaat daarvan laat te wensen over. Hij moet leren meer open te staan voor de meningen en ideeën van anderen. Dat druist tegen zijn aard in; probeer toch om de inbreng van anderen rustig op je af te laten komen en dan pas tot een conclusie te komen of je eigen plan te trekken. Hanen pas op je woorden! Onderdruk de neiging om fel van leer te trekken. Dat kan verkeerd of pijnlijk bij de ander over komen, ook al heb je het helemaal niet zo bedoeld.

Verwacht u een kind in dit jaar van de Haan?

Wat valt er te zeggen over kinderen die in de komende maanden geboren worden?

 

Alle kinderen die vanaf 3 februari 2017, omstreeks 23 uur en 35 minuten tot 4 februari 2018 omstreeks 5 uur en 30 minuten geboren worden, horen tot de Vuur Haan. Dat vloeit voort uit het kosmisch symbool丁ding, element yin Vuur en aards symbool 酉yòu, element yin Metaal.

Kinderen die in het jaar van de aap zijn geboren hebben groot element Vuur meegekregen. Vooral kinderen die geboren zijn in de 1e helft van het aapjaar (2016). Maar kinderen die geboren worden in het Haanjaar krijgen ook wel Vuur mee, maar veel minder dan in het jaar van de Aap. Vooral de aardse tak yòu heeft grotere invloed op het kind.

De vijfelementen zijn in het Haanjaar redelijk in evenwicht. Daarom zullen de Bazì van kinderen die in het Haanjaar geboren worden niet veel eenzijdige elementen bevatten. Maar dat wordt pas echt duidelijk als ook de symbolen van dag en uur bekend zijn.

Ook treden er verschillen per seizoen op: bij kinderen die geboren worden in de lente ( de eerste drie maanden van de maankalender) is het element Hout wat aan de sterke kant. Dat kan gecompenseerd worden door de elementen van geboortedag en -tijd

Bij degenen die geboren zijn tussen de 4e en 6e maand van de maankalender, de zomer, is het element Vuur sterk. Als het kosmisch element van het geboortejaar ding丁(element Vuur) daar bij geteld wordt, draagt het kind een overweldigend element Vuur in zich. Het gevolg is dat er sprake is van een onevenwichtige verdeling van de vijfelementen. Deze kinderen kunnen beter gedijen in koude landen. Om de Vuurenergie wat te verzwakken kan men ook juwelen van goud, zilver en platina dragen.
Wat betreft de herfst, de kinderen geboren tussen 7e en 9e maand van de maankalender, die dragen een wat zwaarder element Metaal in zich. Plus het aards element van het geboortejaar yòu, ook Metaal, draagt het kind een overweldigend Metaal in zich. Metaal staat op zich voor ‘beweeglijk, sterk, vastberaden met een sterk levendig karakter’. Deze kinderen zijn niet alleen levendig en beweeglijk. Ze zijn, vergeleken met andere Hanenbaby’s die ook in hetzelfde jaar geboren zijn, koppig en kunnen niet tegen hun verlies. Ouders kunnen daar in de opvoeding op inspelen, om de scherpe kantjes er van af te krijgen. Geboren tussen de 10e en 12e maand van de maankalender, de winter, krijgen kinderen het element Water aan de zware kant. Metaal stimuleert Water. Deze kinderen zijn van nature meestal mooi van uiterlijk. Ze worden mede daardoor geliefd en ze zijn van nature briljant en flexibel.

 

Maandoverzicht

Geboren tussen 3 februari en 4 maart 2017.

De elementen Metaal en Hout botsen met elkaar. Daardoor kan de stemming van het kind wat afnemen. Maar ze worden geliefd en ze kunnen goed verbeelden.

Geboren tussen 5 maart en 3 april 2017.

Zijn van nature actieve kinderen. Maar omdat een botsing bestaat tussen kosmisch en aards element, moet er gelet worden op handen , voeten, ogen en huidkwalen. Deze kinderen kunnen mogelijk beter in een ander omgeving gedijen, zoals pleeggezin of kostschool. Het oordeel hierover hangt mede af van de symbolen van dag en uur van de geboorte.

Geboren tussen 4 april en 4 mei 2017.

Deze kinderen krijgen van nature mensen om zich heen die ze graag willen helpen. Deze mensen worden ‘edelen’ genoemd. Maar kijk uit dat ze niet verwend worden. Er kunnen klachten ontstaan bij maag en darm. Let op de spijsvertering.

Geboren tussen 5 mei en 4 juni 2017.

Deze kinderen krijgen de elementen Hout en Vuur in het leven. Dat betekent dat ze sterk creatief worden. Ze hebben hulp nodig om hun creativiteit tot uiting te laten komen. Zonder hulp en begeleiding kan hun creativiteit niet gerealiseerd worden.

 

Geboren tussen 5 juni en 6 juli 2017.

Kinderen geboren in deze periode hebben Vuur dat overheerst. De invloed daarvan is dat ze snel reageren en goed kunnen praten. Ze kunnen daarnaast hard werken en hebben een groot uithoudingsvermogen. Soms kunnen ze wat radicaal en hard zijn.
 

Geboren tussen 7 juli en 6 augustus 2017.

Ze kunnen scherpzinnig zijn. Hebben een goed waarnemingsvermogen. Ze houden van huiselijk sfeer, maar kunnen moeilijk zelfstandig zijn. Ze leunen graag op anderen.

Geboren tussen 7 augustus en 6 september 2017.

Dubbel Metaal hebben deze kinderen in zich. Deze kinderen zijn niet alleen levendig en beweeglijk. Ze nemen zelf initiatief, ze zijn koppig en kunnen niet tegen hun verlies. Ouders kunnen in de loop der tijd deze kinderen leren zich aan te passen, om hun koppigheid en vooringenomenheid te verzachten. Ze kunnen goed worden in sport.

Geboren tussen 7 september en 7 oktober 2017.

Deze kinderen kunnen makkelijk leren. Maar in hun Bazì komen beide symbolen yòu elkaar tegen. Deze symbolen 'straffen' elkaar. Dat houdt in dat deze kinderen goed moeten blijven letten op maag- en darmproblemen en lopen grote kans op ongelukken bij handen en voeten.

Geboren tussen 8 oktober en 6 november 2017.

Deze kinderen krijgen van nature aandacht van ouderen. Relaties met anderen zijn ideaal. Werk en scholing gaat goed. Ouders hoeven niet al te veel zorgen maken over ze.

Geboren tussen 7 november en 6 december 2017.

Deze kinderen zijn slim en intelligent. Ze hebben een mooie uiterlijk en ze hebben meer geluk in de liefde. Maar geluk in het werk is onstabiel. Er ontstaan veel wijzigingen en of veranderingen in het werk wat ze doen.
 

Geboren tussen 7 december 2017 en 4 januari 2018.

De symbolen 丁ding en 壬rèn vallen samen. Ondanks dat er geluk zit in de liefde, ondergaat de stemming van deze kinderen grote ups en downs. Ook zijn ze koppig. Ze zijn meer geschikt zich elders (buitenland) te gaan ontplooien.

 


Geboren tussen 5 januari en 4 februari 2018 vóór 5:30 uur.

Zij hebben meer huiselijk geluk vergeleken met andere Hanen. Ze zijn sterk vergevensgezind. Twee symbolen, 癸gui en 丁ding botsen met elkaar. Daarom zal er meer aandacht moeten worden gegeven aan hartziektes en oogproblemen die door deze invloed kunnen ontstaan.

 

Meer weten over uw kind?

Als ook de symbolen van dag en uur bij de beoordeling worden betrokken, kan veel dieper op de toekomst van het kind worden ingegaan. Er kan meer gezegd worden over karakter, kansen en bedreigingen, gezondheid, relaties, beroep en carrière.   Met Fengshui- adviezen kunnen eventuele bedreigingen worden afgezwakt. Heeft u belangstelling voor een dieper gaande analyse en de kosten daarvan, KLIK DAN HIER voor meer informatie.

 

Het jaar van de Aap 2016

 

Wat valt er te zeggen over kinderen die in het jaar van de Aap 2016 geboren zijn?

Op grond van het geboortejaar kunnen we om te beginnen vaststellen dat uw kind een Vuur-aap zal zijn. Dat vloeit voort uit het variërend kosmisch element van dit jaar, Vuur. Daaruit valt al het een en ander af te leiden. Het voornaamste van dit jaar is dat het element Metaal sterk is. Het wordt een jaar vol ‘bewegingen ‘.  Zij staat voor ‘zich naar alle kanten verplaatsen en niet stilzitten’. Dat betekent dat de meeste kinderen die in het jaar van de aap geboren worden, levendig en beweeglijk zijn. Voor kinderen die geboren worden in de 2e helft van het jaar zijn de elementen Metaal en Water overvloedig. Dit leidt tot een meer evenwichtige leven dan bij  kinderen uit het eerste halfjaar. In de eerste helft van het aapjaar zijn de elementen Hout en Vuur uitbundig en vanwege de botsende karakter van de elementen Hout en Metaal liggen ongelukken (bij de gewrichten) op de loer. Dit geldt vooral voor de lenteperiode. Kinderen, geboren in de zomer hebben te maken met overvloedig Vuur, dat leidt tot opwinding, boosheid en ongeduld. Kinderen die geboren worden in de herfst hebben overvloedig het element Metaal. Deze kinderen hebben een betere gezondheid en kinderen die geboren worden in de winter zijn in alles veel evenwichtiger.

Als we ook de symbolen van de geboortemaand er bij kunnen betrekken zijn er een aantal algemene uitspraken te doen over aard, karakter, gezondheid en levensloop.

NB. Dit geldt in principe alleen voor dit jaar en voor andere Apen met het kosmisch element Vuur!

 

Geboren tussen 4 februari en 4 maart 2016

De meegekregen elementen botsen met elkaar. Deze kinderen kunnen zich in de toekomst beter richten op scholing en werk in het buitenland. Om familierelaties beter te houden moet frequent contact worden voorkomen. Vreemd maar waar; wat lossere relaties zijn waardevoller

 

Geboren tussen 5 maart en 3 april 2016.

De elementen Hout en Metaal botsen hevig. Kinderen die in deze periode zijn geboren, zijn extra vatbaar voor ongelukken. Daarnaast is de vatbaarheid voor bronchiale- en longaandoeningen groot. Oppassen dus.

 

Geboren tussen 4 april en 4 mei 2016.

De elementen Vuur en Water botsen. Kinderen die geboren zijn in deze periode zijn vatbaarder voor hoofdpijn, aangezichtspijn e.d. In de toekomst worden ze meesters in relaties  leggen met anderen.

 

Geboren tussen 5 mei en 4 juni 2016.

De elementen Water en Vuur botsen.  Het relaties of contacten onderhouden  met anderen gaat prima. Deze kinderen hebben moeilijkheden met het zich kunnen concentreren op een bepaalde taak. Pas op voor ongelukken aan benen en voeten.

 

Geboren tussen 5 juni en 6 juli 2016.

Kinderen geboren in deze periode hebben Vuur dat overweldigend heerst. Ze zijn daardoor wat ongeduldiger van karakter, worden makkelijk boos en winden zich snel op. Ze zijn ook vatbaarder voor ongelukken.

 

Geboren tussen 7 juli en 6 augustus 2016.

De elementen Vuur en Aarde zijn in deze maand het zwaarst. Dat beïnvloedt nog sterker ongeduld, boosheid en opwinding.  Het kan er ook toe leiden dat het overweldigend Vuur zich uit in huidproblemen zoals allergieën. Geef het kind wat vaker verkoelende drankjes en -  voeding.

 

Geboren tussen 7 augustus en 6 september 2016.

Kinderen die geboren zijn in deze maand hebben te maken met een overlappende jaar en maand. Alles wat in positieve en negatieve zin te zeggen valt wordt daardoor extra versterkt. Het kind maakt grote veranderingen mee. Ups en downs gaan met sprongen. Deze kinderen zijn vatbaar voor ziektes en zullen daardoor vaker medicijnen nodig hebben.


Geboren tussen 7 september en 7 oktober 2016.

Deze kinderen leggen makkelijk contacten met anderen. In hun hele leven worden ze door ouders of oudere familieleden gesteund. Ze zijn durfals en ze zijn liefhebbers van nieuwe uitdagingen.

 

Geboren tussen 8 oktober en 6 november.

Deze kinderen hebben van nature een sterke fantasie. Ze zijn goed voor werkzaamheden in de creatieve sector. Maar hun gedachtes zijn wat vertroebeld. Ze kunnen zich niet voldoende focussen op iets. Dat leidt mogelijk tot innerlijke onrust.

 

Geboren tussen 7 november en 6 december 2016.

Deze kinderen zijn heel intelligent. Ze kunnen vlug en gewiekst handelen. Ze steken met kop en schouders uit boven anderen wat betreft schoolprestaties.

 

Geboren tussen 7 december 2016 en 4 januari 2017.

Deze kinderen zijn meer gericht op feest en vermaak. Ze zijn heel geschikt om met anderen samen te werken of om iets op te bouwen. Maar om meer kan van slagen te hebben zullen ze zich wel extra inspanning moeten getroosten om geconcentreerd te blijven.

 

Geboren tussen 5 januari en 3 februari 2017  vóór 23:35 uur.

Bij deze kinderen treedt wat zwakheid op bij  keel en longen. Problemen bij bronchiën en keel en oor kunnen heel vervelend zijn. Maar ze zijn van nature uitstekende wezens voor de kunst. Misschien dat uw kind in de toekomst zich kan verdiepen in de kunst en daarin carrière maken.