Kinderen geboren in 2016, 2017, 2018

Klik op het jaar van uw keuze

 

Het jaar van de Hond 2018

Als u leert hoe de Hond is, kunt u uw kind beter begrijpen.

 

Inleiding.

 

Het Jaar van de Hond gaat officieel  in op 16 februari 2018, maar feitelijk zijn de energieën al ingegaan op 4 februari om 05 uur en 30 minuten  (de start van de lente-energie) en eindigt op 4 februari 2019 om 11uur en16 minuten.

 

In de tekst van de analyse per dier van het jaar van de Hond kunt u lezen dat die analyse zich beperkt tot de gegevens van het geboortejaar en het huidige jaar. Van Honden die in de loop van dit jaar geboren worden kunnen we ook de symbolen van de geboortemaand betrekken. Er is dan meer nuancering mogelijk.  Nog meer valt er te zeggen als ook dag en uur in de analyse wordt betrokken, maar dan spreken we van een complete Bazì-analyse. Het jaar 2018 is het jaar van de Aardehond omdat het kosmisch jaarsymbool戊wǔ is. Alle kinderen die geboren worden in dit jaar horen tot de dierenriem Aardehond.

De twaalf dieren weerspiegelen de aardse takken die ze dragen en elk dier heeft vanwege de takken haar speciale eigenschap. Wanneer de dieren met hun eigenschappen  bij elkaar zijn, beïnvloeden ze elkaar in allerlei manieren/vormen. Er zijn dieren die elkaar niet kunnen verdragen of ze bieden elkaar weerstand. Sommige dieren kunnen juist goed met elkaar opschieten, elkaar ondersteunen of verdragen.  Elke familie vormt zo een uniek samenspel. De kans dat alle symbolen van ouders en kinderen precies hetzelfde zijn is verwaarloosbaar klein. Elke familie heeft dus zijn eigen kenmerken en relaties. Wellicht waag ik mij nog eens aan het maken van een complete gezinsanalyse….  

 

De culturele betekenis van de Hond.


Van de twaalf dierenriem staat het Hondjaar op de 11e plaats. Sinds de oudheid benadrukken  bijna alle naties ter wereld de culturele betekenis van de hond. In het oude China, zijn van de zes huisdieren, paarden,koeien, geiten, kippen/hanen, honden en varkens, de paarden en honden favoriet. Het houden van paarden stelt hogere eisen dan het houden van honden, zij passen zich beter aan aan de mens. En als de baas goed voor ze is, kunnen ze voor altijd loyaal en aanhankelijk zijn. Van oudsher tot heden kunnen honden gewoon bij mensen in huis samenleven. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat  Chinezen al 7000 tot 8000 jaar geleden honden trainden en als huisdier hielden. Er zijn zelfs inscripties over honden op schildpadschild gevonden die stammen uit de Shang dynastie (c. 16e – 11e eeuw VC). Deze mensen uit de Shang dynastie selecteerden al honden voor allerlei doeleinden. Hooggeplaatste officieren hadden voor hun naam vaak het voorvoegsel 'hond' om aan te geven dat het trainen van honden voor jacht, bewaking en oorlogvoering aan hen was voorbehouden.  In de oudheid geloofden mensen dat de hond slechte invloeden kan weren. Tijdens de Chunqiu, de lente en herfst periode/annalen (770-476 VC), merkte men dat tijdens warm weer er meer kans op ziektes was.  Het bloed van een hond kon volgens hen ziektes afweren. Zo werden honden geslacht en druipend van het bloed hoog boven alle vier stedelijke poorten gehangen om ziektes af te weren, natuurrampen te voorkomen en om boze geesten weg te jagen. Het meest effectief was bloed van een zwarte hond.

Mandarijnen van de laatste Qin-dynastie  hielden honden voor de wacht, jacht en de weg wijzen. De keizer werd eens gered door een hond. Daardoor werden honden de beste trouwe makkers van de Mandarijnen. Mandarijnen mochten dan ook geen honden slachten. Zelfs werd het Han- mensen verboden huiden van een hond aan hun lijf te dragen, op straffe van het weren van hen uit hun huizen. Tot op heden worden de natuurlijke instincten en vermogens van honden door mensen geliefd. Van alle andere dieren staat de hond het dichtst bij de mens.
 

Karakteranalyse van een persoon die geboren is in een jaar van de hond.


Basis kenmerken: loyaal, betrouwbaar, belang hechtend aan relaties.
De hond wordt omschreven als de loyaalste vriend  van de mens. Hun natuurlijke instinct maakt mensen blij. Mensen die geboren zijn in het Hondjaar lijken daar op. Een van hun grootste/beste kenmerk is dat zij nadruk leggen op aanhankelijke relaties met anderen. De meeste mensen die geboren zijn in het jaar van de Hond zijn ten opzichte van andere mensen wat meer ingetogen en voorzichtig. Maar zodra ze elkaar beter leren kennen, worden ze enthousiaster en laten ze hun extraverte kant zien. Hun levendige en humoristische persoonlijkheid wordt langzaam zichtbaar. Wanneer ze zich in kringen bevinden met familieleden en vrienden, kunnen ze op slimme wijze de sfeer verlevendigen.  En vaak creëren ze veel blijdschap in kringen. Honden hebben een rijk gevoelsleven. Ze zijn oprecht en ze zijn aangeboren gevoelig. Vaak uiten ze hun ware gevoelens niet. Ze houden van hechte banden scheppen met anderen. En ze vertrouwen hun dichtstbijzijnde persoon voor honderd procent. Als ze in hun vertrouwen verraden worden kunnen ze daar vreselijk onder lijden. En ze komen er moeilijk weer bovenop.

Veel mensen denken dat honden altijd trouw blijven, maar dan moet de baas wel overtuigend genoeg overkomen, anders zijn ze niet bereidwillig.  Eigenlijk staat voor iemand die geboren is in het Hondjaar, een goede onderlinge relatie boven alles. Als werkgever of zakenpartner ze goed behandelen en ze als ze elkaar vertrouwen, kunnen zij heel loyaal worden. Ze kunnen zelfs nog harder werken. Kortom, geborenen in het Hondjaar maken beslissingen over hun carrière en toekomst vaak op basis van inter-persoonlijke factoren. Dus inter-persoonlijke factoren staan nog boven het verkrijgen van naam en eigen belang. Bovendien zij ze gefocust op hun eigen terrein. Vaak zijn ze tevreden met hun kleine wereld. Ze staan altijd open voor kennismaken met nieuwe vrienden. Maar wie deel wil hebben aan hun meest intieme kring zal veel geduld en oprechtheid moeten tonen.


Voordelige kanten van de Hond: enthousiast,  houdt van mensen helpen, eerlijk en oprecht en ruim van blik. Het maakt niet of het om publieke of persoonlijke zaken gaat, de meeste Honden zijn betrouwbaar en loyaal. Ze zijn rijk aan menslievendheid  en begrip. Ze kunnen andermans situatie goed doorzien. Voor familieleden en goede vrienden zijn ze het meest oprecht, enthousiast en royaal. En ze gedragen zich zeker niet vrekkig.
Ze presteren goed en hebben grote zorg voor eigen familie en goede vrienden.  Ze verfoeien mensen die manipuleren en roddelen over anderen. Ze worden verontwaardigd als iemand die dichtbij hem staat door anderen wordt gemanipuleerd of over wie geroddeld wordt. Zodra ze eenmaal elkaars goede vrienden zijn geworden, kunnen zij vrienden voor het leven blijven. Men kan zeker op ze vertrouwen. Ook hebben Honden een sterke intuïtie. Zeker wanneer gevaar of risico dreigt. Als groepslid zijn ze geschikt voorbereidend werk te doen. En ze kunnen zich, zodra ze er mee beginnen, helemaal inzetten voor het werk. Ze zijn niet lui. Als ze niet van hun werk houden, doen ze er alles aan om een andere baan te vinden. Ook in het werk telt eerlijkheid en oprechtheid het zwaarst. Zodra ze zeker zijn van hun oordeel, zullen ze tot het einde daaraan vasthouden.


Nadelige kanten van de Hond: onevenwichtige stemmingen en ophitsend gedrag. Vaak ligt de oorzaak hiervan  aan te veel enthousiasme dat leidt tot onrust. Dit probleem hebben de meeste jonge Honden. Ze hebben geen idee hoe ze met hun onrustige stemming om kunnen gaan. Als zij dan verkeerde vrienden maken of ze zijn een keer bedonderd, dan kunnen ze de wereld de schuld ervan geven. En dat kan zich ontwikkelen tot een overgevoelige en wantrouwige persoonlijkheid. Als het ego van de Hond voldoende gestreeld wordt zal hij zich aanhankelijk tonen tot die persoon. Hij steunt hem door dik en dun ook al is dat soms niet terecht. De Hond is dan zijn objectiviteit kwijt en kan dan niet zo fijntjes te werk gaan en gaat onwillekeurig fouten maken. Vooral ongeduldige jongeren zijn hierin extra kwetsbaar.  Voor complexe en grote opdrachten zijn ze minder geschikt. De Hond heeft de neiging om degene die hij vertrouwt te verwennen om zijn vriendschap te behouden. Dat hoeft echter geen gelijkwaardige relatie te zijn. De Hond doet er goed aan daar meer oog voor te hebben. 

De Hond moet ook leren over zijn negatieve gevoelens heen te stappen, bij onrust kalm te blijven om beter overzicht over situaties te hebben.
 

 

Wat valt er meer te zeggen over kinderen die in  2018de komende maanden geboren worden of zijn?

 

Geboren tussen 4 februari en 4 maart 2018.
Het element Hout in hun Bazì is welvarend. Ze  zijn barmhartig. Ze zijn praktisch en gereguleerd in het werk, maar ze zijn niet goed in besluiten nemen.
Verder zijn ze vatbaar voor aandoeningen aan maag en darmen.  Pas op voor valpartijen.


Geboren tussen 5 maart en 3 april 2018.

De aardse takken van de geboortejaar en maand vallen samen. Relatie met de ouders verloopt goed. Ze hebben van nature een nog aanhankelijker karakter. Gelet op de elementen in hun Bazì, zullen ouders ze moeten hoeden voor verwondingen door vallen. Ook zijn ze gevoelig voor huidallergie.

Geboren tussen 4 april en 4 mei 2018.

De elementen Vuur en Aarde zijn te overvloedig. En de aardse takken van geboortejaar en maand botsen met elkaar. Deze kinderen zijn slim en emotioneel. Ze zijn beter af als ze op latere leeftijd scholing in het buitenland  volgen. M.a.w. ze krijgen het beter als ze niet te lang bij hun ouders hoeven te blijven.


Geboren tussen 5 mei en 4 juni 2018.

Deze Honden kunnen zeer volhardend in hun werk zijn en hun sterke wil is boven normaal. Bovendien zijn hun hersenen levendig bij het uitdelen van bevelen.  Daarnaast hebben ze de neiging om over alles te twisten.
 

Geboren tussen 5 juni en 6 juli 2018.

Hoewel de onderlinge relaties met de ouders wat oppervlakkiger zijn, maken ze veel vrienden met anderen. Hun karakter is zelfstandig ingesteld en ze hebben een ridderlijk hart. Daardoor zijn vooral hun relaties met anderen uitstekend.

Geboren tussen 7 juli en 6 augustus 2018.

Ze zijn vrolijk van karakter en gedragen ze zich wat extreem, overdreven. Ze kunnen goed denken en ze zijn fantasierijk. Plus dat ze haat en liefde goed uit elkaar kunnen houden. Ze kunnen makkelijk op een emotioneel doodlopend pad terechtkomen.

Geboren tussen 7 augustus en 6 september 2018.

Deze kinderen dragen een zwaar element Metaal. Ze zijn van nature extreem actief/beweeglijk, mogelijk geboren sporters. Maar ze zijn wat te offensief tijdens hun bezigheden. Deze kinderen zijn daardoor minder geliefd bij anderen. Daarom moeten ze opletten bij het maken van vrienden.


Geboren tussen 7 september en 7 oktober 2018.

Niet alleen is het element Metaal in hun Bazì zwaar, ook is een symbool aanwezig dat van nature extra focus op het ander geslacht met zich meebrengt. Deze kinderen krijgen veel aandacht van het andere geslacht. Ze hoeven niet bang te zijn om geen partner te kunnen vinden. Alleen is het oppassen dat er daardoor mogelijk conflicten kunnen ontstaan.
 

Geboren tussen 8 oktober en 6 november 2018.

Bij deze kinderen is het element Aarde veel te zwaar. Het ligt in hun karakter bijna alles op te kroppen en dat leidt bij deze kinderen tot stilte en zwijgzaamheid. Ze raken makkelijk gefascineerd in religie en of worden aangetrokken tot  filosofie. Het zijn denkertypes.  

 

Geboren tussen 7 november en 6 december 2018.

Deze Honden maken brede vriendenkringen en ze zijn sterk in plannen maken. Maar in hun Bazi vallen de geboortesymbolen Wǔ (yáng Aarde) en Gui (yin water) samen. Dat staat voor kwalen en nervositeit. Kinderen die in deze maand geboren zijn, zijn vatbaarder voor kleine kwalen. Ook horen ze tot het meer nerveuze of angstige  type.

 

Geboren tussen 7 december 2018 en 4 januari 2019.

Deze kinderen kunnen makkelijk verwondingen oplopen aan armen en benen. Maar ze genieten zeker van huiselijk geluk. De ouders staan vaak voor ze klaar en ze krijgen veel steun. Bovendien zijn dit kinderen die goed kunnen leren. Ze zijn er geschikt voor zo vroeg mogelijk in de toekomst in het buitenland te gaan studeren. 

Geboren tussen 5 januari 2018 en 4 februari 2019  vóór 11uur en16 minuten.

In hun Bazì 'straffen' de symbolen van het Hondjaar en die van de geboortemaand elkaar. Door deze invloed ontstaat van nature stemmingwisseling bij deze kinderen. Ouder en kind leven mogelijk gescheiden. Maar gelukkig zijn het kinderen die alles afmaken waar ze aan beginnen, het liefst in hun eentje.

 

 

 

Het jaar van de Haan 2017

Als u leert hoe de Haan is kunt u uw kind beter begrijpen.

Inleiding

De Haan is een cultureel symbool van de 12 dierenriem , hij staat op de 10e plaats. Hij lijkt schijnbaar een gewoon huisdier/pluimvee, maar eigenlijk is zijn status in de Chinese cultuur vrij hoog. De Chinezen hebben hanen/kippen al 3000 jaar als huisdier gehouden. Kippen worden niet alleen vaak voor consumptie of als offer voor de goden gebruikt, maar ze werden al van oudsher ‘een dier met vijf deugden’ genoemd. Hoe komt het dat een gewoon huisdier/pluimvee 5 deugden heeft? Dit verhaal is afkomstig van een gedicht uit de Han dynastie (rond het begin van de jaartelling). Daarin staat aangegeven dat de Haan 5 deugden heeft. Respectievelijk 1. Als een beschaafde geleerde draagt en loopt hij trots met een kam op zijn kop. Dat staat voor civiel of beschaafdheid. 2. Tijdens het vechten trapt hij flink met zijn poten van zich af en dat staat voor vechten, worstelen of militaire actie. 3. Hij durft als eerst de vijand aan te vallen en dat staat voor dapperheid. 4. Als hij eten krijgt of vindt geeft hij dat door aan anderen om samen te genieten en dat staat voor goedhartigheid. 5. Tijdens de wacht in de nacht houden vergist hij zich niet in de tijd en kraait de ochtend in. Dat staat voor betrouwbaarheid of trouw zijn. Omdat hij de vijf deugden met zich mee draagt, beschaafdheid, vechtlust, dapperheid, goedhartigheid en betrouwbaarheid, worden kippen niet alleen gegeten maar ze worden ook gerespecteerd. In de oude tijd had men de 1e dag van de 1e maand ‘de dag van de kippen’ genoemd. Mensen knipten haanfiguren uit felrood papier en plakten of hingen ze deze voor hun deur of ramen. Het symbool van de Haan moet de wenselijkheid van de 5 deugden bij de mensen brengen. Mensen hebben een nobel idee van de Haan. Draken en feniksen zijn 2 magische mythische dieren. De originele vorm van de draak is een slang. De originele vorm van de feniks is de haan. Van oudsher geloofden mensen dat draken en feniksen door jaren verdienstelijk te zijn voor de maatschappij zichzelf transformeerden tot de hoge status van mythische dieren. Hoewel de Haan in de Chinese cultuur niet zo nobel is als de feniks, zijn mensen dol op Hanen. Want ze kondigen elke dag de ochtend aan en dat staat symbool voor trouw en ijver. Daarnaast is de klank van het woord kip, , in het Hàn Chinees dezelfde klank als van het woord geluk. Daarom kan men heel wat gedichten vinden waar het woord Haan naar voren komt. Zo kunt u zien hoe dol mensen zijn op het imago van een Haan.

Een analyse van het karakter van een persoon die in een jaar van de Haan geboren is
Basis kenmerken van de Haan zijn 1. nauwkeurig berekenen en strikt budgetteren en 2. Neemt voorstel van anderen niet of nauwelijks aan. Ze houden hardnekkig vast aan hun eigen ideeën en of meningen.
Hanen zijn luidruchtige dieren. Ze zijn heel gevoelig voor tijden. Mensen die geboren zijn in het Haanjaar weten goed hoe ze tijd en middelen kunnen gebruiken. Ze houden er van in korte tijdsduur heel veel dingen doen . Ook weten ze hoe je met een laag budget zoveel mogelijk profijt binnen kan halen. Gelukkig zijn Hanen geen dieren die andermans profijt inpikken. Ze houden zich alleen met hun eigen zaken bezig en vechten voor een toekomst. Daarnaast houden Hanen niet van preken van anderen over fouten die ze zouden hebben begaan. Ze gaan niet zelf zitten dubben of piekeren waar ze fouten hebben gemaakt. Ze leren van het dagelijks leven. Feitelijke ervaring die ze in het verleden hebben opgebouwd gebruiken ze voor hun toekomstige weg richting/pad. Daarom hebben Hanen volop vertrouwen in hun levensgewoonten en de manier van dingen doen. Ze houden daar hardnekkig aan vast.

Hanen zoeken geen confrontatie met anderen. Ze gaan vriendelijk om met anderen. Ze doen dingen op hun eigen manier. Is men het niet met hem eens, hij gaat stug door met waar hij in gelooft.

Kippen zijn gewend aan groepsleven en ze zijn beweeglijk. Daarom zijn mensen die tot de dierenriem Haan horen meestal levendig van aard. Ze houden van praatjes en maken grappen. Ze kunnen zonder belemmering goed met anderen omgaan en ze houden van kletsen over hun eigen ideeën. Maar soms kunnen ze heel stil zijn zonder een woord te zeggen. Dan staan ze achterdochtig in het rond kijken en wachten af of er iets gaat gebeuren of veranderen. Dat komt omdat ze in een vreemde omgeving terecht zijn gekomen. In een bekende omgeving zijn ze op hun gemak en laten ze hun ware ik zien. Maar stel dat ze in een vreemde omgeving terechtkomen of ze krijgen geen veiligheidsgevoel, dan nemen Hanen een sterke defensieve houding aan. Ze voelen zich onveilig en bovendien staan ze klaar om weg te vluchten. Besef wel dat geen enkele Haan hetzelfde is; de aspecten die te maken hebben met maand, dag en uur van geboorte spelen uiteraard ook een rol.
Hun verdienstelijkheid.
Hun verdienstelijkheid is regelmaat en orde. Ze zijn op hun hoede en waakzaam. Hanen kunnen heel slim zijn in het leven. Ze kunnen zaken goed tot in de details regelen en een goede tijdsplanning maken. Ze zijn vlot in het uitvoeren van werk. Hanen kunnen met regelmaat zonder wanorde hun werk volbrengen. Mocht er plotseling meer werk op ze afkomen, zij begrijpen hoe je flexibel het werk kan mobiliseren. Ze raken bijna nooit in de chaos. Daarnaast is hun alertheid bovengemiddelde. Als er maar iets van geluid in hun directe omgeving klinkt, zoals geritsel in het gras en dergelijk, zijn ze daar heel gevoelig voor. Zij kunnen beter dan anderen daarop reageren. In groepsverband zijn ze betrouwbaar. Door deze eigenschappen worden ze als een hooggewaardeerd standvastig persoon beschouwd waar je op mag vertrouwen.
In het algemeen hebben Hanen geluk in relaties met anderen. Sommige Hanenmensen worden zelfs beschouwd als meester in het sociale netwerk. Over sociale trucs gesproken zijn Hanen niet beter dan de Paarden. Degenen die geboren zijn in een Paardjaar zijn mensen die goed zijn in de sociale omgang. En Hanen zijn niet briljanter dan de Rat. Maar de Hanen hebben wel een grote vriendenkring. In principe kunnen ze met iedereen omgaan. Hanen kunnen ook boos worden, maar vaak neemt de boosheid af naarmate de tijd voortduurt. Ze zijn niet haatdragend.
Hun nadelen.
Ze houden van twisten en zijn controversieel. En ze hebben een tekort aan diepgang. Hanen zijn van nature recht door zee; kunnen maar moeilijk compromissen sluiten. Daarnaast houden Hanen er van met anderen te twisten. Ze zeggen dingen heel direct zonder terughoudendheid. In discussies met anderen kan dat heel gemakkelijk overkomen als beledigend, of als een aanval op de persoon. Hoewel er geen kwaad mee bedoeld is, kan hun volhardendheid de ander een onprettig gevoel geven. Dit kan soms zo ver gaan dat anderen een hekel aan hem krijgen. Zoals gezegd gaan Hanen hun eigen gang. Ze hebben een sterke eigen wil. Gedachten van anderen worden nauwelijks in overweging genomen. Ook al doet men zijn best Hanen van gedachten te laten veranderen, vaak krijg je als reactie terug: Ik luister niet eens naar wat je zegt.'. Men kan vaak al zien aankomen dat Hanen door hun eigenwijsheid en koppigheid struikelen. Het beste is om dat maar te laten gebeuren; de Haan leert er heus wel wat van.
Zoals gezegd kunnen hanen goed hun werk plannen en uitvoeren. Maar planning op lange termijn laat gebreken zien. Stel dat een Haan een opdracht krijgt om iets te hervormen, ondanks hun vlugge reactie wordt zo’n hervorming niet optimaal uitgevoerd. Dat komt omdat ze dingen vaak te oppervlakkig zien. Jonge Hanen gedragen zich vaak roekeloos. Maar hun levenservaring maakt ze met de dag wijzer, hun gedachten worden rijper en ze krijgen meer diepgang. Het is de moeite waard om hier aandacht te geven. Hanen hebben de neiging fanatieke trendvolgers te worden. Dit kan eigenlijk geen kwaad. Maar bij sommige Hanen kan dat tot blinde verering leiden. Ze kunnen luidruchtig zichzelf en anderen zoveel lof toezwaaien dat de indruk van oppervlakkigheid ontstaat.
Advies.
Als je van een Haan verwacht verandering te brengen in het doen en laten is dat te veel van hem gevraagd. Ook al zal hij daartoe gedwongen iets aanpassen in zijn gedrag , het resultaat daarvan laat te wensen over. Hij moet leren meer open te staan voor de meningen en ideeën van anderen. Dat druist tegen zijn aard in; probeer toch om de inbreng van anderen rustig op je af te laten komen en dan pas tot een conclusie te komen of je eigen plan te trekken. Hanen pas op je woorden! Onderdruk de neiging om fel van leer te trekken. Dat kan verkeerd of pijnlijk bij de ander over komen, ook al heb je het helemaal niet zo bedoeld.

Verwacht u een kind in dit jaar van de Haan?

Wat valt er te zeggen over kinderen die in de komende maanden geboren worden?

 

Alle kinderen die vanaf 3 februari 2017, omstreeks 23 uur en 35 minuten tot 4 februari 2018 omstreeks 5 uur en 30 minuten geboren worden, horen tot de Vuur Haan. Dat vloeit voort uit het kosmisch symbool丁ding, element yin Vuur en aards symbool 酉yòu, element yin Metaal.

Kinderen die in het jaar van de aap zijn geboren hebben groot element Vuur meegekregen. Vooral kinderen die geboren zijn in de 1e helft van het aapjaar (2016). Maar kinderen die geboren worden in het Haanjaar krijgen ook wel Vuur mee, maar veel minder dan in het jaar van de Aap. Vooral de aardse tak yòu heeft grotere invloed op het kind.

De vijfelementen zijn in het Haanjaar redelijk in evenwicht. Daarom zullen de Bazì van kinderen die in het Haanjaar geboren worden niet veel eenzijdige elementen bevatten. Maar dat wordt pas echt duidelijk als ook de symbolen van dag en uur bekend zijn.

Ook treden er verschillen per seizoen op: bij kinderen die geboren worden in de lente ( de eerste drie maanden van de maankalender) is het element Hout wat aan de sterke kant. Dat kan gecompenseerd worden door de elementen van geboortedag en -tijd

Bij degenen die geboren zijn tussen de 4e en 6e maand van de maankalender, de zomer, is het element Vuur sterk. Als het kosmisch element van het geboortejaar ding丁(element Vuur) daar bij geteld wordt, draagt het kind een overweldigend element Vuur in zich. Het gevolg is dat er sprake is van een onevenwichtige verdeling van de vijfelementen. Deze kinderen kunnen beter gedijen in koude landen. Om de Vuurenergie wat te verzwakken kan men ook juwelen van goud, zilver en platina dragen.
Wat betreft de herfst, de kinderen geboren tussen 7e en 9e maand van de maankalender, die dragen een wat zwaarder element Metaal in zich. Plus het aards element van het geboortejaar yòu, ook Metaal, draagt het kind een overweldigend Metaal in zich. Metaal staat op zich voor ‘beweeglijk, sterk, vastberaden met een sterk levendig karakter’. Deze kinderen zijn niet alleen levendig en beweeglijk. Ze zijn, vergeleken met andere Hanenbaby’s die ook in hetzelfde jaar geboren zijn, koppig en kunnen niet tegen hun verlies. Ouders kunnen daar in de opvoeding op inspelen, om de scherpe kantjes er van af te krijgen. Geboren tussen de 10e en 12e maand van de maankalender, de winter, krijgen kinderen het element Water aan de zware kant. Metaal stimuleert Water. Deze kinderen zijn van nature meestal mooi van uiterlijk. Ze worden mede daardoor geliefd en ze zijn van nature briljant en flexibel.

 

Maandoverzicht

Geboren tussen 3 februari en 4 maart 2017.

De elementen Metaal en Hout botsen met elkaar. Daardoor kan de stemming van het kind wat afnemen. Maar ze worden geliefd en ze kunnen goed verbeelden.

Geboren tussen 5 maart en 3 april 2017.

Zijn van nature actieve kinderen. Maar omdat een botsing bestaat tussen kosmisch en aards element, moet er gelet worden op handen , voeten, ogen en huidkwalen. Deze kinderen kunnen mogelijk beter in een ander omgeving gedijen, zoals pleeggezin of kostschool. Het oordeel hierover hangt mede af van de symbolen van dag en uur van de geboorte.

Geboren tussen 4 april en 4 mei 2017.

Deze kinderen krijgen van nature mensen om zich heen die ze graag willen helpen. Deze mensen worden ‘edelen’ genoemd. Maar kijk uit dat ze niet verwend worden. Er kunnen klachten ontstaan bij maag en darm. Let op de spijsvertering.

Geboren tussen 5 mei en 4 juni 2017.

Deze kinderen krijgen de elementen Hout en Vuur in het leven. Dat betekent dat ze sterk creatief worden. Ze hebben hulp nodig om hun creativiteit tot uiting te laten komen. Zonder hulp en begeleiding kan hun creativiteit niet gerealiseerd worden.

 

Geboren tussen 5 juni en 6 juli 2017.

Kinderen geboren in deze periode hebben Vuur dat overheerst. De invloed daarvan is dat ze snel reageren en goed kunnen praten. Ze kunnen daarnaast hard werken en hebben een groot uithoudingsvermogen. Soms kunnen ze wat radicaal en hard zijn.
 

Geboren tussen 7 juli en 6 augustus 2017.

Ze kunnen scherpzinnig zijn. Hebben een goed waarnemingsvermogen. Ze houden van huiselijk sfeer, maar kunnen moeilijk zelfstandig zijn. Ze leunen graag op anderen.

Geboren tussen 7 augustus en 6 september 2017.

Dubbel Metaal hebben deze kinderen in zich. Deze kinderen zijn niet alleen levendig en beweeglijk. Ze nemen zelf initiatief, ze zijn koppig en kunnen niet tegen hun verlies. Ouders kunnen in de loop der tijd deze kinderen leren zich aan te passen, om hun koppigheid en vooringenomenheid te verzachten. Ze kunnen goed worden in sport.

Geboren tussen 7 september en 7 oktober 2017.

Deze kinderen kunnen makkelijk leren. Maar in hun Bazì komen beide symbolen yòu elkaar tegen. Deze symbolen 'straffen' elkaar. Dat houdt in dat deze kinderen goed moeten blijven letten op maag- en darmproblemen en lopen grote kans op ongelukken bij handen en voeten.

Geboren tussen 8 oktober en 6 november 2017.

Deze kinderen krijgen van nature aandacht van ouderen. Relaties met anderen zijn ideaal. Werk en scholing gaat goed. Ouders hoeven niet al te veel zorgen maken over ze.

Geboren tussen 7 november en 6 december 2017.

Deze kinderen zijn slim en intelligent. Ze hebben een mooie uiterlijk en ze hebben meer geluk in de liefde. Maar geluk in het werk is onstabiel. Er ontstaan veel wijzigingen en of veranderingen in het werk wat ze doen.
 

Geboren tussen 7 december 2017 en 4 januari 2018.

De symbolen 丁ding en 壬rèn vallen samen. Ondanks dat er geluk zit in de liefde, ondergaat de stemming van deze kinderen grote ups en downs. Ook zijn ze koppig. Ze zijn meer geschikt zich elders (buitenland) te gaan ontplooien.

 


Geboren tussen 5 januari en 4 februari 2018 vóór 5:30 uur.

Zij hebben meer huiselijk geluk vergeleken met andere Hanen. Ze zijn sterk vergevensgezind. Twee symbolen, 癸gui en 丁ding botsen met elkaar. Daarom zal er meer aandacht moeten worden gegeven aan hartziektes en oogproblemen die door deze invloed kunnen ontstaan.

 

Meer weten over uw kind?

Als ook de symbolen van dag en uur bij de beoordeling worden betrokken, kan veel dieper op de toekomst van het kind worden ingegaan. Er kan meer gezegd worden over karakter, kansen en bedreigingen, gezondheid, relaties, beroep en carrière.   Met Fengshui- adviezen kunnen eventuele bedreigingen worden afgezwakt. Heeft u belangstelling voor een dieper gaande analyse en de kosten daarvan, KLIK DAN HIER voor meer informatie.

 

Het jaar van de Aap 2016

 

Wat valt er te zeggen over kinderen die in het jaar van de Aap 2016 geboren zijn?

Op grond van het geboortejaar kunnen we om te beginnen vaststellen dat uw kind een Vuur-aap zal zijn. Dat vloeit voort uit het variërend kosmisch element van dit jaar, Vuur. Daaruit valt al het een en ander af te leiden. Het voornaamste van dit jaar is dat het element Metaal sterk is. Het wordt een jaar vol ‘bewegingen ‘.  Zij staat voor ‘zich naar alle kanten verplaatsen en niet stilzitten’. Dat betekent dat de meeste kinderen die in het jaar van de aap geboren worden, levendig en beweeglijk zijn. Voor kinderen die geboren worden in de 2e helft van het jaar zijn de elementen Metaal en Water overvloedig. Dit leidt tot een meer evenwichtige leven dan bij  kinderen uit het eerste halfjaar. In de eerste helft van het aapjaar zijn de elementen Hout en Vuur uitbundig en vanwege de botsende karakter van de elementen Hout en Metaal liggen ongelukken (bij de gewrichten) op de loer. Dit geldt vooral voor de lenteperiode. Kinderen, geboren in de zomer hebben te maken met overvloedig Vuur, dat leidt tot opwinding, boosheid en ongeduld. Kinderen die geboren worden in de herfst hebben overvloedig het element Metaal. Deze kinderen hebben een betere gezondheid en kinderen die geboren worden in de winter zijn in alles veel evenwichtiger.

Als we ook de symbolen van de geboortemaand er bij kunnen betrekken zijn er een aantal algemene uitspraken te doen over aard, karakter, gezondheid en levensloop.

NB. Dit geldt in principe alleen voor dit jaar en voor andere Apen met het kosmisch element Vuur!

 

Geboren tussen 4 februari en 4 maart 2016

De meegekregen elementen botsen met elkaar. Deze kinderen kunnen zich in de toekomst beter richten op scholing en werk in het buitenland. Om familierelaties beter te houden moet frequent contact worden voorkomen. Vreemd maar waar; wat lossere relaties zijn waardevoller

 

Geboren tussen 5 maart en 3 april 2016.

De elementen Hout en Metaal botsen hevig. Kinderen die in deze periode zijn geboren, zijn extra vatbaar voor ongelukken. Daarnaast is de vatbaarheid voor bronchiale- en longaandoeningen groot. Oppassen dus.

 

Geboren tussen 4 april en 4 mei 2016.

De elementen Vuur en Water botsen. Kinderen die geboren zijn in deze periode zijn vatbaarder voor hoofdpijn, aangezichtspijn e.d. In de toekomst worden ze meesters in relaties  leggen met anderen.

 

Geboren tussen 5 mei en 4 juni 2016.

De elementen Water en Vuur botsen.  Het relaties of contacten onderhouden  met anderen gaat prima. Deze kinderen hebben moeilijkheden met het zich kunnen concentreren op een bepaalde taak. Pas op voor ongelukken aan benen en voeten.

 

Geboren tussen 5 juni en 6 juli 2016.

Kinderen geboren in deze periode hebben Vuur dat overweldigend heerst. Ze zijn daardoor wat ongeduldiger van karakter, worden makkelijk boos en winden zich snel op. Ze zijn ook vatbaarder voor ongelukken.

 

Geboren tussen 7 juli en 6 augustus 2016.

De elementen Vuur en Aarde zijn in deze maand het zwaarst. Dat beïnvloedt nog sterker ongeduld, boosheid en opwinding.  Het kan er ook toe leiden dat het overweldigend Vuur zich uit in huidproblemen zoals allergieën. Geef het kind wat vaker verkoelende drankjes en -  voeding.

 

Geboren tussen 7 augustus en 6 september 2016.

Kinderen die geboren zijn in deze maand hebben te maken met een overlappende jaar en maand. Alles wat in positieve en negatieve zin te zeggen valt wordt daardoor extra versterkt. Het kind maakt grote veranderingen mee. Ups en downs gaan met sprongen. Deze kinderen zijn vatbaar voor ziektes en zullen daardoor vaker medicijnen nodig hebben.


Geboren tussen 7 september en 7 oktober 2016.

Deze kinderen leggen makkelijk contacten met anderen. In hun hele leven worden ze door ouders of oudere familieleden gesteund. Ze zijn durfals en ze zijn liefhebbers van nieuwe uitdagingen.

 

Geboren tussen 8 oktober en 6 november.

Deze kinderen hebben van nature een sterke fantasie. Ze zijn goed voor werkzaamheden in de creatieve sector. Maar hun gedachtes zijn wat vertroebeld. Ze kunnen zich niet voldoende focussen op iets. Dat leidt mogelijk tot innerlijke onrust.

 

Geboren tussen 7 november en 6 december 2016.

Deze kinderen zijn heel intelligent. Ze kunnen vlug en gewiekst handelen. Ze steken met kop en schouders uit boven anderen wat betreft schoolprestaties.

 

Geboren tussen 7 december 2016 en 4 januari 2017.

Deze kinderen zijn meer gericht op feest en vermaak. Ze zijn heel geschikt om met anderen samen te werken of om iets op te bouwen. Maar om meer kan van slagen te hebben zullen ze zich wel extra inspanning moeten getroosten om geconcentreerd te blijven.

 

Geboren tussen 5 januari en 3 februari 2017  vóór 23:35 uur.

Bij deze kinderen treedt wat zwakheid op bij  keel en longen. Problemen bij bronchiën en keel en oor kunnen heel vervelend zijn. Maar ze zijn van nature uitstekende wezens voor de kunst. Misschien dat uw kind in de toekomst zich kan verdiepen in de kunst en daarin carrière maken.