Het jaar van de Hond 2018

(wǔ aardexu aarde)

NB. Het staat u vrij te citeren uit deze tekst, maar wij stellen het wel op prijs als u dan de bron vermeldt.

 

          INHOUD klik op het onderwerp van uw keuze

*Algemene analyse van het Jaar van de Hond 2018

 

*9 Sterren/Invloeden en hun positie in het Jaar van de Hond

 

*Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen

 

*De Vijfelementen en hun betekenis voor handelsvakken in het jaar van de Hond.

 

*Wat heeft het Jaar van de Hond voor uzelf in petto?

 

*De analyse per Dier

 

*Fàn tài sùi, uitleg en advies

 

*Kinderen geboren in 2018

 

 

 

*Algemene analyse van het Jaar van de Hond 2018

Deze analyse is gebaseerd op de wisselende kosmische energieën van de Negen Invloeden/Sterren en de vaste energieën van de aardse richtingen, gecombineerd met de zogeheten Fengshǔi. Ook worden hier uit de Yjing  de 8 trigrammen, Bagùa, bij betrokken voor een nauwkeuriger interpretatie. Met behulp van de Vijfelemententheorie kan beoordeeld worden of bepaalde tendenties worden gestimuleerd, verzwakt dan wel afgeremd. U krijgt zo een kijkje in de keuken van de voorspeller/analist die diverse gebieden van Chinese esoterie toepast. Meer weten over de werkzaamheid van de Vijf Elementen? Klik HIER  om een artikel te lezen dat wij  daarover gepubliceerd hebben in het tijdschrift TQT. 

 

 

Bazì

Elk jaar, maand, dag en uur heeft een steeds veranderend kosmisch element en een vast aards element. Totaal 8 karakters verdeeld in 4 pilaren; in het Chinees Bazì. (spreek uit: paatse)

Let op: Het Jaar van de Hond gaat officieel in op 16 februari 2018, maar feitelijk zijn de energieën al ingegaan op 4 februari om 05 uur 30minuten en eindigt op 4 februari 2019 om11uur en16 minuten. Dit houdt in dat degenen die geboren zijn tussen 4 en 15 februari voor de astrologische duiding al behoren tot het jaar van de Hond. Hier worden veel fouten mee gemaakt. 4 Februari is gebaseerd op de zonnetermijnen en 16 februari op de maancyclus. De zonnecyclus, met zijn 24 zonnetermijnen, beheerst de kosmische energieën; die moet als uitgangspunt worden genomen.

Hiermee rekening houdend ziet de 8 karakteropstelling verdeeld in 4 pilaren voor het Jaar van de Hond er als volgt uit.

 

De Bazì van de geboorte van de Hond.

Geboorte jaarpilaar

 

2018

Geboorte maandpilaar

Februari

Geboorte dagpilaar

 

4

Geboorte tijdpilaar

 

05:30 uur

戊 wǔ

+ aarde

甲jiǎ

+hout

丁ding

-vuur

癸gui

-water

戌xu

+aarde

寅yin

+hout

卯máo

-hout

卯 máo

-hout

 

Neven elementen

ook nevenenergieën genoemd

vergelijkbaar met  hoofd- en zijwortels van een boom

 

辛xin

-metaal

甲jia

+hout

乙  yĭ

-hout

乙 yĭ

-hout

丁 ding

-vuur

丙 bǐng

+vuur

   

戊  wǔ

+aarde

戊 wǔ

+aarde

   

NB. De bovenste rij geeft de wisselende kosmische elementen weer, de tweede de vaste aardse elementen. De volgende rijen geven de zogenaamde nevenelementen weer, welke zijn afgeleid van de kosmische elementen.

 

Als we deze opstelling nader gaan bestuderen dan blijkt dat Water 1x voorkomt, maar is zeer zwak, Hout 4x maar ze is overheersend, Vuur 1x is ook te zwak, Aarde 2x en Metaal 0x. Metaal ontbreekt hier maar komt wel voor in de nevenelement en is zeer zwak.  Het element Vuur is het kosmisch element van de dagpilaar. Volgens de Bazi- leer wordt dit element Vuur door de aardse tak Hout bij de geboortemaand, dag en tijd fors gestimuleerd zodanig dat het uitdooft. Het element Vuur is namelijk te zwak en door de overvloed van Hout, laait het vuur niet op maar wordt juist uitgedoofd. Daarnaast wordt Vuur ook nog door het Kosmische element Hout uitgedoofd bij de geboortemaand. Het element Vuur is hier totaal uitgedoofd. Gelukkig zijn er wel elementen Vuur te vinden in de nevenelementen.

 

Terugblik en vooruitblik

Als we terugblikken naar het jaar van de Haan 2017, ontstonden overal verhitte discussie en twisten. Maar omdat in de Bazì van de Haan 2017, element Metaal voorkomt dat Water stimuleert is de economie meer gaan groeien dan in de voorgaande jaren.  Vooral op de investeringsmarkt was het levendig. Ook kansen op speculeren zijn toegenomen. Denk aan de Bitcoin en de records op beurzen. Een jaar waar overal handelskansen ontstonden
Komend in het jaar van de Hond 2018 is het kosmisch symbool van de geboortedag 丁ding, element yin Vuur. Element Hout is overheersend en element Aarde, zwaar. De hele Bazì heeft nauwelijks het element Metaal. Het heeft een kleine beetje Vuur en Water. Dit geeft weer dat de economische ontwikkeling onder druk staat. Als we de vijfelementen theorie toepassen voor een meer uitgebreide analyse; Hout kan Vuur aansteken en stimuleren, maar de geboortedag symbool van het Hondsjaar is yin Vuur en deze is heel zwak. Als een kaarsje dat zwaar omringd is door het overheersende Hout. Dat betekent dat gedurende het Hondjaar het overheersende Hout het Vuur uitdooft. Bovendien zijn de elementen die voor economie en geld als symbool staan, Metaal en Water, zwak en daardoor zijn de algehele marktomstandigheden niet te vergelijken met die van het Haanjaar.
In de Bazì van de Hond 2018 is de geest sterk maar het lichaam zwak. Hoewel er toch wel ‘edelen’ zijn die steun geven ontstaat geen stroming in het wel aanwezige Water. De economie raakt in het slop. Omdat het lichaam geen kracht heeft, is niet alleen het speculeren dat op een laag pit komt te staan, andere financiële systemen kunnen nog makkelijker tegenstand krijgen. Alle landen zullen op moeten passen, vanwege marktbubbels of te hoge leningen dat tot een ‘aardbeving’ kan leiden bij effectenbeurzen en/of banken.
Daarnaast zijn de symbolen van het Hondjaar dubbel Aarde, en de overheersende elementen Hout blokkeren Aarde. Het Hondjaar wordt bij wijze van spreken overvallen. Dat houdt in dat de grond- en huizenmarkt daardoor wordt onderdrukt. Bouwondernemers en makelaars zullen moeilijk winst kunnen maken.

Volgens de vijfelementen theorie is Aarde het 'graf' van Metaal. Metaal is al zeer zwak in het Hondjaar. Daarboven op bedelft  de zware Aarde het Metaal helemaal. Behalve dat de financiële markt achterblijft, gaan er ook oninbare schulden ontstaan.

Maar alles heeft twee kanten.  In het Hondjaar doet de ontwikkeling van grond en huizen een stap terug. De huizenprijzen worden weer naar beneden bijgesteld. Dat geeft kansen aan de gewone man om een huis te kopen. Als men voor de midden of lang termijn wil investeren in huizen of om er zelf te gaan wonen, dan is het Hondjaar daar geschikt voor. Bovendien staat de geest in de Bazì van het jaar van de Hond sterk. Dat geeft aan dat er ‘edelenkracht’ met een hogere macht aanwezig is om te helpen. Mijn analyse is dat het niet ondenkbaar is dat de overheid meer beleid gaat maken betreffende de grond. Bijvoorbeeld meer bouwgrond creëren of uitgeven en of jonge mensen helpen aan een eigen huis. Dat is een positieve hulp voor de gewone man om aan een eigen onderdak te kunnen komen.
Ondanks dat de Bazì van het jaar van de Hond niet evenwichtig is, zijn de symbolen ten opzichte van elkaar toch gunstig. Daarom hoef men niet bang te zijn dat het jaar wordt met veel negatieve gebeurtenissen. Dat het element Hout zo overweldigend is heeft ook haar positieve kanten. Want Hout staat voor denken of denkwerk en culturele ondernemingen. Dus het jaar van de Hond is een gunstig jaar voor ontwikkeling van kunst en cultuur. Over de hele wereld gaat uitstekende kunst en literatuur ontstaan. Er komen meer kunst- en literaire creaties. Ook is het een jaar waar mensen meer religieus worden. De religieuze sfeer wordt, vergeleken met vroeger, veel zichtbaarder. Het publiek gaat enthousiast meer aandacht geven aan nastreven van lichamelijke en geestelijke gezondheidsactiviteiten.
Daarnaast staat het symbool 戌 xu ook voor strijd. De eigenschappen van een hond zijn: conservatief, behendig en ook strijdlustig. Dat valt te vertalen  dat landen die ontevreden zijn met hun ingenomen land of met een beleid dat rechtstreeks grondbezitters treft, dat daar  strijd over wordt gevoerd, zowel in geschrift  als met echt geweld. Ook op het politieke vlak kan  strijd ontstaan. Verschillende partijen trachten elkaar door rechtszaken te spannen zwart te maken of hun recht halen. Toch is het tij gunstig voor conservatieve krachten. Want in het jaar van de Hond komen nieuw gemaakt beleid of veranderingen moeilijk tot stand. Politici en machthebbers en mensen onderling strijden voortdurend met elkaar.

Als twee symbolen van een Bazì samenvallen, heeft dat gevolgen voor het geheel. Komt het voor bij een Bazì van een persoon, dan staat dat voor ‘denken in allerlei scenario’s wat er  gebeuren zal’ en rusteloosheid. In de Bazì van de Hond vallen de symbolen卯máo en 戌xu, 寅yin en卯máo aan samen. Vandaar dat er in het jaar van de Hond een sfeer van angst in de samenleving heerst. Een instabiele stemming in het algemeen.  De politiek zal de beroering van de massa moeten afleiden. Men moet niet met harde hand ingrijpen, want het hard optreden kan nog grotere problemen veroorzaken in de samenleving. Behalve dat er symbolen samenvallen zijn er twee symbolen die met elkaar botsen. Ze zijn 癸gui (element yin water) en 丁ding (element yin vuur). Dit vertaalt zich er in dat in het Hondjaar meer mensen kunnen gaan lijden aan hartziektes, problemen met de ademhalingsfunctie en oogziektes.
Omdat het element Hout zo overweldigend is, zal het Hondjaar calamiteiten kunnen brengen die gerelateerd zijn met wind. Daarnaast omdat het element Hout en Aarde met elkaar botsen, kunnen aardbevingen, modderstromen en instorten van gebouwen voorkomen. Vooral dat laatste. Ongelukken in bergen en bossen komen ook veel voor. Wees voorzichtig met allerlei activiteiten in bossen en of bergen. Er is oud een gezegde dat luidt ‘xu is een opslagplaats voor vuur’ Het Hondjaar brengt daardoor makkelijk explosies en vuurrampen met zich mee.

TERUG NAAR INHOUD

 

 

 

9 Sterren/Invloeden en hun positie in het Jaar van de Hond

 

Negatieve energieën  

 

Als je de richtingen van het heersend jaar ook bij de analyse betrekt, kan men het probleem voor de hand zien liggen. De Negen Paarse komt in het kader van de negen richtingen in het centrum van het Hondjaar. De negen paarse draagt het element Vuur. Het centrum van de negen richtingen is Aarde. Er ontstaat een beeld dat Vuur gevangen wordt genomen en een beeld van brandende Aarde. Bovendien stimuleert element Vuur  element Aarde. Dat betekent dat in het Hondjaar makkelijk rampen kunnen ontstaan die gerelateerd zijn met vuur en elektriciteit. Ook bliksem hoort hierbij en alles wat te maken valt met energie. Behalve vuurrampen zijn er ook aardbevingen of rampen die ontstaan zijn door brandstof, elektriciteitsleidingen etc.
 

De ‘Vijf Gele’ zwaait haar scepter gedurende het jaar van de Hond in de noordelijke richting. Het element van de ‘vijf gele’ is Aarde terwijl het noorden tot het element Water hoort. Dat betekent dat de kans op natuurrampen of ziektes in landen van het noordelijk halfrond  relatief het grootst is.  Het gaat dan voornamelijk om  natuurrampen die gerelateerd zijn met water en ijs.


De ‘Twee Zwarte’ kan allerlei ziektes  en ook rampen veroorzaken. Dit jaar is ze de baas in de westelijke richting. Landen zoals Amerika en andere westelijke landen kunnen problemen krijgen van onrust in de samenleving. Behalve dat er in het westen natuurrampen kunnen heersen, ontstaat ook politieke instabiliteit en  cybernet aanvallen op computers.

Jonge vrouwen tussen ca. 20 en 30 jaar oud vallen onder het trigram dui en staat in westelijke richting. In deze richting heeft de ‘2 zwarte’ dus haar kracht. Dit brengt tegenwerkingen en problemen mee voor deze leeftijdscategorie vrouwen. Door de negatieve invloed zal deze categorie mensen alert moeten zijn op hun gezondheid. Vooral als u thuis de jongste dochter bent. Maar als in een film de plot over ziektes zoals pandemie en of (natuur-) rampen gaat, maakt de producent veel meer winst op dit soort verhalen. Daarnaast staat trigram dui voor entertainment en voor mensen die hun brood verdienen met praten, zoals advocaten, juristen, zangers, kunstenaars en presenteren. Dat allemaal door de invloed van de ‘2 zwarte’.

De Zeven Rode is ook een negatieve ster en die heerst dit jaar in het oosten. Zij uit zich in vernietigingskracht en hoort tot het element Metaal. Vast element in de oostelijke richting is Hout. Zodoende ontstaat botsing tussen Hout en Metaal. Oostelijke landen richting krijgen te kampen met vuurrampen. Men moet niet alleen denken aan bosbranden, maar alles wat met energie te maken heeft valt daaronder. Ook blikseminslagen of elektriciteitpalen en centrales. Ook kunnen vanwege de hitte ernstig verliezen ontstaan in landbouwgewassen. En er kunnen giftige groenten en of fruit op de markt komen.

Als het om mannen gaat tussen ca 40 en 50 jaar oud, die doen het niet goed onder de invloed van de Zeven Rode. Zoals eerder genoemd, komt deze ster in het oosten. Het oosten staat voor de oudste zoon, mannen van middelbare leeftijd.  Als zij tot een grote familie behoren, kunnen zij hun macht verliezen.
Ook zal machtsconcurrentie plaatsvinden in oostelijke landen. Partijen die elkaar geen meter toegeven.


De Drie Jadegroene met haar roddels, manipulaties en intriges  doet haar negatieve straling uiten in Noordoostelijke richting. Noordoostelijke landen krijgen te kampen met sociale onrust of met maatschappelijke problemen. Roddels, onrust zaaien en grote rechtszaken zijn aan de orde. Het trigram Gen staat voor de jongste zoon, leeftijdscategorie mannen tussen de ca. 20 en 30 jaar oud en staat voor de noordoostelijke richting. Omdat in deze richting de negatieve ster  ‘drie Jadegroene' haar scepter zwaait is de kans groot op  ruzies, conflicten, manipulaties, roddels, rechtszaken etc. Haar kracht kan makkelijk ruzies en conflicten laten ontstaan tussen mensen en landen met verstrekkende gevolgen. Deze invloed oefent druk uit op vooral deze jongeren.


Positieve energieën.


Als eerste de Een Witte,  ook Perzikbloesemster genoemd.  Haar energieën brengen mensen naar elkaar toe en is goed voor blije gebeurtenissen. Dit jaar komt zij in noordwestelijke richting. Haar element is Water en het noordwesten hoort tot het element Metaal. Dus de noordwestelijke richting wordt gestimuleerd ofwel gevoed. Mensen gaan vooral trekken naar landen in deze genoemde richting. Behalve west en noord Europa waar vakantieoorden in trek zijn, zullen andere landen die daaromheen zijn mee profiteren. 

Het Noordwesten symboliseert het trigram Qiǎn, vader, oudere man of een man die de leiding heeft. Mannen die hun positie ontlenen aan regering, autoriteit, gezaghebbende, leider, gouvernement, enz. krijgen het dit jaar veel beter. Vooral oudere mannen met een gezag of iemand in de zakenwereld krijgen veel meer geluk dan de jaren daarvoor.

 

De Vier Groene met haar kunst, cultuur en literaire vaardigheden doet haar scepter zwaaien in de zuidelijke richting. Zij draagt het element Hout en de zuidelijke richting hoort tot element Vuur. Hout steekt Vuur aan, dus is hier sprake van stimulans van elementen. Een situatie die kunst, cultuur en literaire meer kracht geven. Mensen uit zuidelijke landen kunnen naam maken in het Hondsjaar. Er zullen geweldige atleten en kunstenaars opstaan. Trigram離‘lí ‘staat voor de middelste dochter, vrouwen tussen de 30 en 40 jaar oud. En dat zijn de meeste die prijzen winnen voor kunst, cultuur en literatuur.

 

De Zes Witte. De Zes Witte komt in zuidwestelijke richting. In deze richting staat ook de trigram Kun dat voor moeder aarde staat. Dat betekent dat moeders van 50 plus het dit jaar kans maken op onvoorzien fortuin. Vrouwen met een publieke functie krijgen het wat makkelijker en maken kans op onverwachte oogst.

 

De Acht Witte straalt haar kracht uit naar het zuidoosten en staat voor de oudste dochter, vrouwen tussen de ca. 40 en 50 jaar oud. Rijke en nobele vrouwen presteren  uitstekend. Als zij in de politiek, ambtelijke functie of in de zakenwereld bezig zijn, kunnen zij dit jaar  succesvol zijn.

TERUG NAAR INHOUD

 

 

 

Schema van de 9 Sterren

ook huizen of paleizen genoemd en de richtingen waar deze energieën in 2018 hun scepter zwaaien, toegepast op de Fengshǔi.    
Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen in uw huis, tuin, (bedrijs-) gebouw of verblijfplaats.

                              

8 Acht Witte (八白)

Zuidoosten
(嵗破Suì pò)

4 Vier Groene (四绿)
Zuiden

6 Zes Witte (六白)

Zuidwesten

7 Zeven Rode (七赤)

Oosten

9  Negen Paarse(九紫)

Midden of centrum

2 Twee Zwarte (二黑 )

Westen

3 Drie Groene (三碧 )

Noordoosten

5 Vijf Gele (五黄)

Noorden
(三煞 San shà)

1 Een Witte (一白)

Noordwesten
(太歲Tài suí)

 

Het oosten.

De Zeven Rode doet haar negatieve kracht gelden in de Oostelijke richting, haar element is Metaal. Haar vernielingskracht is zeer sterk. Als je niet oplet en deze richting stimuleert, groeit haar kracht. En dat brengt geen goeds voor je verblijfplaats thuis en op  kantoor. Kortom in gebouwen waar je de meeste tijd doorbrengt. Haar eigen element is Metaal en de oostelijke richting is van zichzelf Hout. Er ontstaat hier dus botsing tussen deze twee elementen. Omdat de ‘zeven rode’ een grote vernielingskracht heeft kunnen de bij de botsing vrijkomende energieën dodelijk zijn. Het is aan te bevelen deze richting met rust te laten. Bijvoorbeeld niet onderhoud plegen aan de oostkant van het huis of de tuin op het oosten niet gaan herinrichten. Dit kan beter wachten tot volgend jaar, als de energie gunstig is. Plaats geen bewegende objecten in het oosten. Elke beweging maakt de energie vrij. Denk aan de vissen die heen en weer zwemmen of de klaterende fontein. Deze richting gewoon met rust laten. Wat je wel kan doen is een object in de kleur blauw (draagt het element Water) plaatsen. Daardoor breng je Yin en Yáng meer in evenwicht. Water onttrekt energie aan Metaal.
 

Het midden of centrum.

De Negen Paarse met haar positieve energieën wordt vastgehouden in het centrum. Haar element is Vuur. Alles wat met blijdschap te maken heeft geeft deze Negen Paarse . Ook al bent je er niet op uit (meer) kinderen en/of kleinkinderen te krijgen, te trouwen of te gaan samenwonen, deze richting van je woning of gebouw te stimuleren is altijd goed en kan positieve zaken teweegbrengen. Als je deze energieën stimuleert wordt zij natuurlijk krachtiger. Zoals vermeld, zij draagt het element Vuur en Hout stimuleert Vuur. Daarom is het geschikt om een plant met grote bladeren in het midden van de woning te plaatsen.  Ook planten die vruchten of bessen dragen in de kleuren paars, rood of oranje zijn uitstekend. Wel planten met aarde gebruiken; waterplanten zijn uit den boze. Daarnaast zijn de kleuren blauw, grijs en zwart ongeschikt voor het centrum van een huis of gebouw.

 

Zuidoosten.

De Acht Witte is een zeer gunstige ster die staat in het teken van geld, vermogen en promoties en vooruitgang. Waardoor de Acht Witte zo gunstig is komt omdat we nu leven in de zogenaamde  8e beweging. De 8e beweging  begon in het jaar 2004 en eindigt in 2024. Daarna begint de 9e beweging haar kracht te doen gelden. Dit jaar doet de Acht Witte haar kracht gelden in de zuidoostelijke richting. Haar element is Aarde. De zuidoostelijke richting heeft zelf als element yin Hout. Als je de Acht Witte wilt laten groeien dan kan je in genoemde richting elementen plaatsen die het element Vuur dragen, want Vuur stimuleert Aarde. Plaats in deze richting een vierkante bak of pot met planten erin. Waterplanten zijn ook geschikt. Daarnaast kan je ook objecten plaatsen in de kleur wit, goud en of zilver. Al deze genoemde objecten kunnen energie in deze richting opwekken.  


Zuiden.

De Vier Groene doet haar kracht gelden in het zuiden. Deze energieën zijn heel positief en haar element is Hout. Zij is gunstig voor examen doen, verder studeren, reputatie en civiele dienstverleners. Het getal 4 draagt ook het element Hout. Dus je kan bijvoorbeeld 4 takjes bamboe in water zetten en in deze richting plaatsen. Als het een slaapkamer of woonkamer is, precies in de zuidelijke richting zetten. Scholieren kunnen met hun gezicht naar genoemde richting kijken tijdens studeren of huiswerk maken. Allerlei andere groene planten mogen geplaatst worden. Maar denk erom dat je nooit de planten laat verdrogen of dood laten gaan. Dus  niet vergeten water te geven.

 

Zuidwesten.

Zes Witte met als vast element Metaal (de ster van -militaire- strijdlust en macht en arbeiders) heeft haar invloed dit jaar in het zuidwesten. Deze energie heeft vooral invloed op mensen die in het midden- en kleinbedrijf werken, technici, sporters, militairen en mensen die werken in de handhaving. Als je in een van genoemde branches werkzaam bent, is het raadzaam deze richting in je huis of werkplek te stimuleren. De zuidwestelijke richting draagt haar eigen element Aarde. En Aarde stimuleert Metaal. Het getal 8 is ook van element Aarde. Dus als 8 objecten en objecten die bewegen in deze richting geplaatst worden, groeien en stromen hier de energieën. Bijvoorbeeld 8 goudvissen in een aquarium of viskom in deze richting plaatsen. Plaats daarbij ook en waterpomp zodat niet alleen de vissen bewegen maar het water ook in beweging is. Of een ventilator in de kleur wit of geel plaatsen en laten draaien. Ook waterplantjes in gele of witte pot helpt ook.
De zes witte is 'bang' voor het element Vuur. Dus waar je op moet letten is, niet in deze richting objecten die element Vuur dragen neerzetten. Ook geen rode, paarse of oranje kleur gebruiken. Deze kleuren dragen element Vuur. Daarnaast is in deze richting dit jaar niet gunstig om wierook of kaarsen aan te steken.

 

Westen.

De Twee Zwarte. Dit is een  vernietigende kracht. Ofschoon haar kracht minder desastreus is dan die van de Vijf Gele, zullen we er toch alert op moeten zijn. Zij heerst dit jaar in het westen. De Twee Zwarte draagt het element Aarde en de westelijke richting draagt element Metaal. Aarde stimuleert Metaal en Metaal ontkracht Aarde. Omdat metaal Aarde ontkracht zal de vernietigingskracht van de Twee Zwarte afnemen. Toch moeten we op onze hoede zijn, vooral als in deze richting een deur is die frequent gebruikt wordt. Alle beweging stimuleert de energie van de Twee Zwarte. Door het ophangen van een windorgel met 6 pijpjes wordt de negatieve energie verstrooid door de metalen klanken. Het westen is geen goede plaats in huis of tuin om er lange tijd te verblijven.

 

Noordwesten

De Een Witte met als eigen element Water vestigt haar plaats in zuidoostelijke landen en zuidoostelijke richting. Deze ster staat voor menselijke (liefdes-)relaties, huwelijk, op stap gaan of verre reizen maken. Het vaste element van deze richting is Metaal en Metaal stimuleert Water.  Mocht jij je relaties met anderen verbeteren of wil je partner vinden, kan je deze richting verder stimuleren door waterplantjes te plaatsen in een witte, blauwe, grijze of zwarte pot of bak.
Daarnaast is deze richting waar ‘Tài Sùi’ heerst. Dat betekent dat de grond, bijvoorbeeld de tuin, in deze richting met rust gelaten moet. Men kan beter  dit jaar de grond in genoemd richting niet bewerken. Ook kan je beter niet groot onderhoud plegen. Als de keuken of de voordeur in deze richting is, moet je nog meer opletten. Hier opent zich een dilemma; neem je tegenmaatregelen, dan verzwak je ook de positieve kracht van de Een Witte.
 

Noorden.

De Vijf Gele, met haar eigen element water, gaat dit jaar in het noorden haar vernietigende kracht uitoefenen op noordelijke halfrond.  Deze Vijf Gele brengt desastreuze calamiteiten voort, zoals aardbevingen, grote overstromingen, grootschalige ziektes en epidemieën, enz.  Haar kracht wordt wat afgeremd door de noordelijke richting. Want deze richting draagt het element Water. Je kunt in huis, tuin of werkplaats in de noordelijke richting , vooral als uw voor- en achterdeur in deze richting bevindt de negatieve energie ontladen door Metaal te stimuleren door bijv. een bronzen of koperen windorgel met 6 pijpjes boven de deur aan te brengen. Niet alleen een voordeur is belangrijk. Ook  ramen in deze richting laten veel energie van buiten het gebouw binnen. Ook is het af te raden in het noorden in de grond (bijvoorbeeld de tuin of pad) te spitten. Als het echt gedaan moet worden, kan je beter wachten tot een nog komend gunstiger jaar. En niet te vergeten, een hoek in deze richting waar u veel moet zijn of uw werkzaamheden uitvoert wordt ook gezien als kwetsbaar vanwege de negatieve energieën die zich hier doen gelden.

 

Noordoosten.

De Drie Jadegroene staat dit jaar in het noordoosten en heeft het zelf element Hout. De Drie Jadegroene staat voor ruzies, conflicten, manipulaties etc.. Haar kracht kan makkelijk ruzies en conflicten laten ontstaan tussen mensen en landen met verstrekkende gevolgen, zoals oorlogen. Hout wordt gestimuleerd door Water, dat moet in dit geval voorkomen worden. Omdat het element van het noordoosten Aarde is, wordt de kracht van Drie groene tegengehouden. Wordt dit in het kader van de Fengshǔi toegepast, zult u geen waterelement of waterplanten in deze richting van een( huis)kamer of (bedrijf-) gebouw moeten plaatsen. De kleuren blauw , grijs en zwart dragen het element Water. Beter is het om ornamenten/objecten te kiezen die het element Vuur dragen. Bijvoorbeeld de kleuren rood, paars of oranje te gebruiken, daarmee wordt de negatieve kracht van de Drie Jadegroene ontladen. U mag ook het element Metaal gebruiken, maar Metaal is hier een  agressieve manier om het element Hout te beteugelen. Heeft u in deze richting de voordeur van uw huis, hang dan een bronzen windorgel met 6 pijpjes. Ieder keer als u de voordeur opendoet, klinken metaalachtige klanken die de energie uit die richting verstrooien.

TERUG NAAR INHOUD

 

 

 

 

De Vijfelementen en hun betekenis voor handelsvakken in het jaar van de Hond.

 

Metaal: Zij staat voor geld, effecten/fondsen en valuta, investering, goud en zilver. Dit jaar is er bijna geen Metaal en dat zien we terug in de moeizame prestaties van banken en de financiële markt. Kans op speculatiewinst wordt moeilijk.

 

Hout: dit jaar is Hout overweldigend.  Zij staat voor uitgeverijen,  milieuactiviteiten etc.  Een goed jaar voor bedrijven die met milieuactiviteiten bezighouden. Bedrijven die medicijnen maken en kleding krijgen het dit jaar beter dan ooit. Kunst en cultuur krijgen het dit jaar ook goed. Branches die opereren in bloemenkunst, schilderijen, kunstveiling en media doen het dit jaar goed. Omdat het element Hout overheerst, ontstaat ook felle concurrentie tussen genoemde branches. Vooral bij de media.

 

Water: het element Water is zwak in de Bazì van het Hondjaar. Hotels, transport inclusief logistiek, reizen, restaurants en goederenstroom krijgen het dit jaar moeilijk.  

 

Vuur: in de Bazì van het Hondjaar is maar een beetje Vuur. Olie, technologische producten en elektronische media hebben een kleine marge om winst te maken. Er blijft wel ruimte voor overleven. Maar er komt geen doorbraak voor deze branches. Vooral doordat het element Hout overweldigend heerst, wordt Vuur gedoofd. Internetontwikkeling wordt onderdrukt en wordt strenger aan banden gelegd.


Aarde:  zodra de lente ingaat wordt het element Aarde zwaar. Tegelijkertijd is er sprake van botsing tussen Aarde en Hout. Want Hout houdt Aarde tegen. Hoewel er sprake is dat makelaars zeer actief zijn in de onroerende zakenmarkt, de resultaten daarvan gaan in een neerwaartse richting. In plaats daarvan zullen de gewone burgers  profiteren van kansen op een eigen huis.

TERUG NAAR INHOUD

 

 

 

*Wat heeft het Jaar van de Hond voor uzelf in petto?

 

Inleiding

De twee bepalende elementen zijn: kosmisch Yáng Aarde en aards ook Yáng Aarde. Dus Aarde en Aarde zijn de elementen van het jaar 2018. De analyses die u hierna kunt lezen zijn een toepassing van de Vijf- elemententheorie. Tevens worden de trigrammen van de Yijing, de zogeheten Bagùa hieraan toegevoegd.

Voor degene die geboren zijn in het jaar van de Hond is (weer) een volledige cyclus van 12 jaren voorbij gegaan, met andere woorden, als u geboren bent in een jaar van de Hond, dan is na 12 jaar de cyclus van de 12 aardse Takken voor de Hond weer rond. Dit wordt 'kleine cyclus' genoemd. Wordt u in dit jaar van de Hond 60 jaar, dan heeft u een complete levenscyclus doorgemaakt en vallen de elementen van het jaar van uw geboorte, beide aarde samen met die van het huidige jaar van de Hond. Dit wordt 'grote cyclus' genoemd

Realiseert u zich wel dat hieronder alleen algemene tendensen vermeld worden.  Dat komt omdat er slechts twee van de elementen (kosmisch en aards) van het jaar van de Hond en de het vaste aards element van uw geboortejaar genomen worden voor de interpretaties.

Nog specifieker wordt de ‘voorspelling’ (de Chinezen spreken liever van ‘berekeningen’) als meer aspecten van uw 8 geboortekarakters in beschouwing worden genomen; voor de maand, de dag en het uur van uw geboorte. Dat is gespecialiseerd werk en tijdrovend.

In deze tekst komen we veel Chinese begrippen tegen. Ik ga die niet allemaal vertalen en uitleggen. Dat is meer iets voor workshops.  Wat ik wel aangeef is of iets positief/gunstig of negatief/ongunstig  voor u kan uitpakken. Het gaat in deze tekst om prognoses die alleen gebaseerd zijn op de aards elementen van uw geboortejaar. Ze zijn niet op iedereen in gelijke mate van kracht. Zoals hiervoor al gezegd; het kan veel specifieker, maar dan moeten ook de elementen van maand, dag en uur worden meegenomen in de berekening. Dan kan men pas specifieker toelichten in welke mate u bepaalde positieve of negatieve invloeden zult kunnen ervaren.  Bijvoorbeeld: twee personen die in het jaar van de Hond geboren zijn, gemakshalve persoon A en persoon B genoemd.  Persoon A is geboren in 1958 en persoon B in 2006. Ze hebben allebei als vast aards element yáng Aarde, maar het variabele kosmisch element van persoon A is Yáng Aarde en van persoon B Yáng Vuur. Alleen al door deze  verschillen van de elementen zal persoon A niet in dezelfde mate negatieve of positieve invloeden ervaren. Het pakt bij de een anders uit dan bij de ander. Daarom kan in onderstaande beschouwingen slechts sprake zijn van algemene tendensen.

Die richten we op voor ieder belangrijke categorieën, geld en vermogen, werk, carrière en relaties. Op het terrein van gezondheid kan niet zinvol worden ingegaan, omdat de elementen van geboortemaand, -dag en –uur niet in de beoordeling meegenomen kunnen worden.

Let op! Om precies te weten tot welk astrologisch dier u behoort zult u altijd 4 februari van een jaar tot en met 3 februari van het jaar daarna als jaar/periode moeten nemen.  Op basis van de theorie van de 24 zonnetermijnen vindt op 4 februari ( heel soms op 5 februari ) van elk jaar de omslag van winterenergie naar lente-energie plaats. Wie geboren is tussen die datum en het officiële Chinese Nieuwjaar moet zich dus al bij het volgende  jaar rekenen. Of, als de officiële begindatum voor 4 februari ligt, tot het vorige jaar. Het Jaar van de Hond gaat in op 16 februari 2018, maar feitelijk zijn de energieën al ingegaan op 4 februari om 05 uur en 30 minuten en eindigt op 4 februari 2019 om11uur en16 minuten.

TERUG NAAR INHOUD

 

 

De analyse per dier

Klik op het dier van uw keuze:

 

HOND        ZWIJN        RAT        OS        TIJGER        KONIJN     DRAAK        SLANG        PAARD   GEIT       AAP     HAAN

 

 

       

Hond

Vast aards element is +Aarde, variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2018 (+Aarde) - 2006 (+vuur ) – 1994 (+hout ) – 1982 (+water )  - 1970 (+metaal ) – 1958 (+aarde ) – 1946 (+vuur ) – 1934 (+hout ) – 1922 (+water ) 

 

Een jaar van fàn tài sùi vol onzekerheden.

Ga als het kan naar feesten en houdt u stil om ‘bewegingen’ te onderdrukken.

 

 De term fàn tài sùi is op zichzelf neutraal. Het kan negatief of positief uitpakken. Alleen kunnen dingen gebeuren die men niet heeft voorzien, heftige, complexe gebeurtenissen. Dit wordt ook (valt samen) tài sùi genoemd.  Veranderingen met ups en downs beïnvloeden uw stemming. Of het positief of negatief uitpakt is moeilijk te zeggen. Alleen degene die daar mee te maken krijgt kan zelf uitmaken of het goed of slecht heeft uitgepakt. Om invloeden van fàn tài sùi te kanaliseren, kunt u zelf feestjes geven, van werk veranderen, verhuizen, een huis kopen, verplaatsing van je meubels in huis,  of  nieuwe meubels kopen,  je woning of verblijf opnieuw inrichten, trouwen/samenwonen of (klein-) kinderen krijgen etc.  Zo neemt u zelf het heft in handen en kanaliseert u de invloed van deze fàn tài sùi.

Huá gài en Sùi jià  zijn uw edelen die u goed gezind zijn. Húa gài  heeft invloed op talenten zoals schrijven en andere artistieke talenten. Maar húa gài heeft ook een negatieve kant. Door haar invloed krijgt u wel goede ideeën, maar het kan u ook laten falen. Bijvoorbeeld dat uzelf uw creaties teveel bewondert. Zo ligt er het gevaar dat u daardoor eenzaam wordt. Sùi jià  houdt in dat in de oude tijd de keizer in een draagstoel plaatsen en burgers bezocht buiten het paleis. Zij staat voor nieuwe groei in de carrière of  werk. Mensen die zich bezighouden op het gebied van nieuwe creatieve dingen, kunst, cultuur of op het gebied van administratieve werkzaamheden krijgen daarbij voordeel. Daarnaast hebben Jian feng en fú shi  beide negatieve invloeden op u.  Beide energieën hebben direct invloed op uw gezondheid.  Jian feng heeft te maken met scherpe voorwerpen van metaal en/of steen. U zult dit jaar alert moeten zijn met allerlei metalen voorwerpen. De kans groot is dat u zich bezeert aan scherpe voorwerpen.

Fú shi houdt in dat er iemand in uw omgeving, vooral een familielid , ziek kan worden.

Ga juist naar blijde gebeurtenissen, zoals feestjes, uit eten etc.

Het zal een jaar zijn waarin uw werkzaamheden naar verwachting stabiel en gestaag groeien. Alleen omdat u dit jaar te maken krijgt met fàn tài sùi, moet u eerst goed nadenken voordat u iets onderneemt of beslist.

Het is geen luxe een medische check- up te laten doen. Bovendien vergeet niet uw verjaardag uitbundig te vieren. Want feesten geeft blijde energieën en dat kanaliseert het negatieve dat op u afkomt. Als uw voor- en achterdeur in de richtingen west of noord zijn, dit jaar de grond in die richtingen niet omspitten om de slechte energieën niet te stimuleren.

 

Samenvatting en/of suggesties:

*dit jaar is een jaar waar u in  fàn tìa sùi terechtkomt. U kunt een ornamentje in de vorm van een konijn aan uw sleutelbos hangen. Het liefst in de kleur wit, goud of zilver
*vaker deelnemen aan feesten of zelf een feest organiseren. Dit kanaliseert de negatieve invloeden. Trouwen of samenwonen, huis kopen, (klein-) kinderen krijgen is ook zo'n feestelijk gebeurtenis.

*doe  een algehele medische check- up aan het eind van het Haanjaar. Ontlaad of demp de energieën van 2 Zwarte en 5 Gele in huis en tuin door een bronskleurig windorgel met zes pijpjes boven  deur of raam te hangen.

*doe aan budgetteren om uw financiële uitgaven in de hand te houden. Bent u ondernemer, dan is grote investeringen doen dit jaar niet aanbevolen
*verander de inrichting in huis of verblijf door meubels en of bed anders te plaatsen. Nieuwe meubels aanschaffen en kunt u een kalebas gemaakt van wit marmer, jade of steen aanschaffen. Lees in de RUBRIEK OVER DE 9 STERREN waar de beste richting is in uw huis en zet het voorwerp daar neer.

ANDER DIER KIEZEN                                TERUG NAAR INHOUD                                 MEER WETEN?

 

 

Zwijn

Vast aards element is +Water, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2007 (-vuur) – 1995 (-hout )  - 1983 (-water ) – 1971 (metaal ) – 1959 (–aarde ) – 1947 (-vuur) – 1935(-hout )  - 1923 (-water)

 

Geen botsingen, geen samenvallen van symbolen.  Dit wordt een jaar van stabiliteit.

Edelen zijn er voor hulp en steun, blijde gebeurtenissen nemen vaker toe.

 

Voor u geldt in het jaar van Hond geen botsingen en ook geen samengaan van symbolen.

Algeheel zal het een jaar van meer stabiliteit worden. Alleen zult u op moeten letten dat na  het Hondjaar  u in een jaar van fàn tài sùi terechtkomt. 
Twee sterren die in het Hondjaar goede energieën voor u brengen: Tian xi (betekent kosmische vreugde) houdt in dat er keer op keer vreugde heerst. Vooral degene die in het afgelopen Haanjaar zijn getrouwd of samenwonen is er grote kans dat er kinderen in het Hondjaar worden geboren. Tái yáng (betekent ‘de zon’) houdt in dat het vooral  mannen zijn die de helpende hand uitsteken naar u. Tài yáng (de zon) is traditioneel gezien de meest positieve invloedrijke energie die er bestaat. Hij straalt zijn kracht uit over de hele wereld. Als u uw werkzaamheden in het buitenland doet kunt u een trede stijgen op de maatschappelijke ladder. De zon staat ook voor de mannelijke edele. Dus het zijn mannen die u helpen als ze nodig zijn. Als ondernemer zult u meer mannenkleding, auto’s, muziek-  en videoapparaten  en speelgoed kunnen verkopen dan ooit. U verdient daar goed aan. Daarnaast straalt de zon ver weg aan alle kanten. Dat betekent dat u uw geluk meer buitenhuis kan zoeken. Bijvoorbeeld, als u ondernemer bent, uw zaken in het buitenland laten uitbreiden of uw geluk in het buitenland zoeken.
Ook zult u zowel in (liefdes-) relaties als ‘edelen’ een goed lopend jaar meemaken. U kunt uw liefdespartner vinden en zelfs vlug trouwen. Omdat het een jaar is waar de perzikbloesemster op u gaat inspelen, is het gevaar aanwezig dat, als u al een partner hebt, een derde tussenbeide komt. Wees alert, laat je niet overvallen met alle gevolgen van dien.
Negatieve sterren die invloed op hebben zijn Gu chéng,  Hǔi qì en Jié shà.  Gu chéng houd in dat er eenzaamheid dreigt. Zwijnen krijgen het gevoel dat ze onvoldoende worden begrepen door hun partner, ondanks de invloed van Tian xi.

Hǔi qì betekent dat wanneer 2 mensen onderling met elkaar onvoldoende communiceren dit wrevel met zich mee brengt. Mensen worden boos op u als u niet voldoende met ze praat. Dit gebeurt vooral met familieleden. De kans is aanwezig dat er over u geklaagd wordt. Het is aanbevolen  zich kalm en geduldig te houden om de invloed te dempen. Bij Jié shà zult u op moeten letten wat u onderneemt. Een zaak die er goed uitziet, kan uiteindelijk vals blijken te zijn.

Algeheel wordt het jaar van rust, gemak en stabiliteit. Het maakt niet uit of het om werk of vermogen gaat, het Hondjaar geeft een goede ontwikkeling. Toch zult u op uw uitgaven moeten letten. Behalve dat u zich kalm en geduldig houdt onder uw familie, zult u in de 4e kwartaal al kunnen beginnen met voorbereiding op het komend eigen geboortejaar,  het jaar van de Zwijn 2019.

 

Samenvatting en/of suggesties:

* Tài yáng (de zon) staat voor mannelijke ‘edelen’. U kunt meer hulp en of advies verwachten bij mannen.

* Wees meer actief buitenshuis. U kunt meer kansen boeken in het buitenland, niet alleen voor zaken maar ook voor allerlei andere dingen.
* Een jaar waar meer vreugden ontstaan. Als u op zoek bent naar een partner, kunt u een kristallen object,  het liefst in de kleur roze,  midden in de woonkamer plaatsen. Behalve kristal kunt u ook een bos rozen in een glazen vaas plaatsen . Wilt u kinderen krijgen, dan kunt een roze agaat ook in het midden van de woonkamer plaatsen.
* Uw werk en of vermogen nemen toe, maar er ontstaan ook uitgaven. Regel uw geldzaken goed zodat u geen onnodige uitgaven doet.
* Ook een jaar waar roddels over u voorkomen. Let op dat in de richtingen van uw huis of verblijf, de San bì xing ofwel de drie Groene genoemd, geen objecten staan geplaatst waar mee deze richting gestimuleerd wordt. Bestudeer daarvoor de RUBRIEK OVER DE 9 STERREN.

ANDER DIER KIEZEN                                 TERUG NAAR INHOUD                               MEER WETEN?

 

 

 

Rat

Vast aards element is -Water, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2008 (+aarde ) - 1996 (, +vuur ) – 1984 (+hout )  – 1972 (+water ) – 1960 ( +metaal) – 1948 -( +aarde ) – 1936 (+vuur ) – 1924 (+hout )

 

Tian jiě heeft invloed op u, een jaar van eerst moeilijk hebben daarna makkelijk.

Actief bezig zijn maakt gestage groei.

 

Omdat u in het Haanjaar te maken hebt gehad met pò tài sùi, kwamen relaties met anderen in het gedrang. Zorgen en roddels over u namen toe. Maar binnentredend in het Hondjaar wordt het stabieler. Het wordt een jaar waar geen botsingen en geen samenhangen van symbolen voorkomen. Een jaar waar in vlijtig gewerkt wordt, daardoor boekt u lichte vooruitgang. De positieve sterren Táng fǔ en Tian jiě hebben dit jaar invloed op u. Táng fǔ beïnvloedt u zodanig dat u goed werk doet en van aanpakken weet. Als u een werknemer bent, dan zal uw baas u met andere ogen bekijken. Dat kan zelfs tot promotie leiden. Mensen die in de handhaving of administratie werkzaam zijn, kunnen dit jaar in hun werk groeien. Terwijl Tian jiě (kosmische oplossing) een kracht is die, als u in de problemen raakt,  vanzelf een oplossing aanreikt. Tian jiě is niet helemaal positief. Zij brengt eerst moeilijkheden met veel wendingen met zich mee maar uiteindelijk eindigt het in goede oplossingen. Daarom zult u niet mogen opgeven. Hoewel er twee positieve energieën zijn die u beschermen in het werk zijn er geen sterren te vinden die gunstig zijn voor geld en liefde.

Daarnaast zijn er vier negatieve energieën die van invloed zijn.  1. Shang men (een familie in rouwstemming). 2. Fú chéng (betekent drijven, daarna zinken) is een kracht die u serieus in acht moet nemen. Deze invloed houdt in dat u een water gerelateerd ongeluk kan overkomen. Mijdt zoveel mogelijk watersport en wees alert dat u niet in het water valt. Ook zullen relaties met anderen onstabiel zijn, ook niet met de partner als u die hebt. Het is  aan te raden meer tijd te besteden met elkaar om te praten, want praten lost veel op.

3. Fei rèn  (letterlijk vertaald betekent dit ‘een vliegende lemmet’). Zij staat voor roddels zaaien en ongelukken laten gebeuren. Deze fei rèn heeft vooral invloed op de relationele kring, inclusief vrienden. 4. Zai shà. Betekent dat er ongelukken kunnen plaatsvinden buitenshuis. Als het niet hoeft kunt u beter niet op ziekenbezoek gaat, dit om opnemen van negatieve energieën te vermijden.
Algeheel zult u in het Hondjaar het wat stabieler krijgen in uw werk. Onderlinge relaties worden beter maar het blijft broos. Alleen in geld en of vermogen en liefde zijn geen vorderingen te waarnemen.

 

Samenvatting en/of suggesties:

* uw werkzaamheden verlopen gladjes. Stimuleer de richting waar de 4 Groene haar scepter gaat zwaaien. Zie de  RUBRIEK OVER DE 9 STERREN Als uw voordeur of raam in deze richting staat kunt u die stimuleren
*Fú chéng heeft dit jaar invloed op u, zij wordt gerelateerd aan water. Mijdt zoveel mogelijk watersport en wees alert dat u niet in het water valt.
*draag een klein stukje steen in de kleur zwart of een kristallen balletje in  theekleur bij u.
*als het niet nodig is, ga niet naar begrafenissen of op ziekenbezoek. Bezoek juist meer feestelijke gebeurtenissen om blijde energieën op te nemen.

ANDER DIER KIEZEN                             TERUG NAAR INHOUD                                MEER WETEN?

 

 

 

Os

Vast aards element is -Aarde, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2009 (–aarde ) – 1997 (-vuur) – 1985 (-hout ) – 1973 (-water)  - 1961 (-metaal ) – 1949 (–aarde ) – 1937 (-vuur) – 1925 (-hout )

 

Tài sùi straft, pas op voor wendingen.

Er zijn edelen die u helpen obstakels te overwinnen.

 

In het jaar van de Hond krijgt u te maken met edelen die u helpen, maar tegelijkertijd wordt u 'gestraft' door Tài Sùi. Dit hoort tot een soort van Fàn tài sùi. Hoewel het geluk en wat u ook onderneemt niet slecht hoeft te zijn, is oplettendheid  in een jaar van ‘straffen' toch nodig. Want door deze invloed kunnen zaken die u doet tegenwerking en problemen ondervinden. Hoe dan ook, u zal mentaal er op voorbereid moeten zijn wat u kan verwachten. Er zijn verschillende vormen van Fàn tài Sùi. Degene die in hun eigen geboorte dierjaar terechtkomt, kampt het meest met hun gezondheid. Bij ‘chòng tài sùi’  ondergaan mensen die daarmee te maken krijgen allerlei (heftige  veranderingen. ‘Pò tài sùi’  en  xíng tài sùi’  staan voor wat u onderneemt makkelijk allerlei tegenwerking ondervindt. Ook ondervindt u plotselinge veranderingen in  zaken die eigenlijk al uitgevoerd kunnen worden. Of zijn er zaken waarvan u denkt dat het niet zal lukken, die toch goed terechtkomen. Dus het is een periode van onzekerheid in zaken die u doet. Wat u kunt het beste kan doen, is gewoon afwachten wat er op u afkomt. Wees mentaal voorbereid om de uitdaging aan te gaan. Stel daarnaast uw doelen niet te hoog. 
Gelukkig zijn er de volgende positieve sterren die u goedgezind zijn. Tian yǐ (de kosmische wil) brengt met zich mee dat er mensen in uw omgeving zijn die graag een helpende hand willen reiken. Gúo yìn betekent landstempel. Degene die een landstempel beheerst heeft macht over het volk. Dat stimuleert u om hogerop te klimmen op de carrièreladder. Gúo yìn brengt inspiratie. Tài yin houdt in een vrouwelijk edele die u helpt of bijstaat. Vooral de mannelijke Ossen profiteren hiervan het meest. Hoewel u te maken krijgt met allerlei ups en downs, zijn er ‘edelen’ die u helpen en steunen zodat u  uiteindelijk toch het gevoel van een stabiel jaar overhoudt.
Ook zijn er negatieve energieën waar u mee te maken hebt. Guan suo en Gou shén.  Guan suo heeftinvloed op geld en financiën. Dat houdt in dat er problemen kunnen ontstaan in uw financiële relatie met anderen, maar ook met iets zoals boetes betalen. Let op geschillen die kunnen ontstaan met anderen of behoedt u voor ( rechts-) zaken waar geld mee maken heeft.

En Gou shén laat ex-partners, zowel zakelijke partners als levenspartners, aan u ‘plakken’ , niet willen loslaten.

 

Samenvatting en/of suggesties:

*Door invloed van xíng tài sùi, kunt een beeldje in de vorm van een Rat aan uw huis- en of autosleutelbos hangen.
*Gúo yìn is dit jaar de baas over u. U kunt op uw bureau thuis of kantoor aan de linkerkant een kristallen object plaatsen.
*Voor zover het niet nodig is, kunt u beter niet op ziekenbezoek of begrafenissen gaan. Want er heersen droevige energieën bij ziekenbezoek of begrafenissen. Dat zijn negatieve energieën die u absorbeert tijdens bezoek. Het beste is vaker naar feesten gaan en of blijde gebeurtenissen.

*mannelijke Ossen krijgen dit jaar kans een geliefde te vinden. Ga er voor, alleenstaanden!

*Let op waar de ‘Vijf gele’ en ‘Twee zwarte’ dit jaar hun scepter zwaaien. Is uw voor- en of achterdeur, of een raam in één van deze richtingen. Plaats dan een Koperen of bronskleurig windorgel met 6 pijpjes boven deur of raam. Elke keer als de deur of het raam opengaat tinkelt het en dat verstrooit negatieve energieën. Kijk in  de RUBRIEK OVER DE 9 STERREN in welke richtingen genoemde invloeden dit jaar voorkomen

ANDER DIER KIEZEN                               TERUG NAAR INHOUD                                MEER WETEN?

 

 

 

Tijger

Vast aards element is +Hout, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2010 (+metaal ) – 1998 (+aarde ) – 1986 (+vuur ) – 1974 (+hout ) – 1962 (+water )  - 1950 (+metaal ) – 1938 (+aarde ) – 1926 (+vuur )

 

Drie van uw geboortesymbolen vallen samen met de symbolen van het Hondjaar.

Geluk wordt stabiel. Verder klimt u er bovenop maar behoed je voor roddels.


Hoewel de Tijgers dit jaar slechts één positieve ster hebben, de ‘San tái xing, stimuleren de symbolen van de Tijgers en die van de Hond elkaar. De aardsymbolen van beide dierjaren vallen dan samen. Daarom brengt het nieuwe jaar voor u lichte vooruitgang. Hoe groot de vooruitgang te verwachten is, daarbij geldt vooral uw geboortemaand. Omdat het element van het Hondjaar Aarde is en dit element overheerst, is het geluk matig voor degene die geboren zijn in de maanden april, juli en oktober en januari volgend jaar.  Maar voor degenen die geboren zijn in de lente of winter, waar de elementen  Hout of Water aanwezig, neemt het geluk sterker toe. Daarnaast, in het kader van de ‘Drie overeenkomende’ horen  de jaren van de Tijger, Hond en van het Paard tot genoemd categorie. Deze drie geboorte dierjaren vormen de ‘Drie overeenkomende’. Lees meer onder de rubriek van de  ‘6 en 3 OVEREENKOMENDE SYMBOLEN’. Mocht u iets samen willen ondernemen, zoek dan naar iemand die geboren is in een Paardjaar, want zij/hij is de persoon die u leidt naar een opening van succes. ‘San tái xingsymboliseert een ladder, welke aangeeft dat men stapsgewijs omhoog gaat. Tijgers zullen dit jaar in hun werkzaamheden, geld en of vermogen en ook in de liefde ontwikkeling boeken. Vooral als u werkzaam bent bij een groot bedrijf of ambtenaar bent. Ook is het gunstig voor u als ondernemer. Omdat u in het Hondjaar maar één gunstig ster heeft, kunt twee andere sterren van uw overbuur 'lenen'. Met name de Wén chang en Yì mǎ. Toch zijn deze sterren niet direct bestemd voor u. Daarom gelden haar krachten slechts zwak voor u. Er kan maar een derde van haar krachten ontleend worden. Vandaar dat u maar stapsgewijs de geluksontwikkeling kan verwachten. Maak daarom geen grote afspraken of ga geen belangrijke beslissingen nemen. Wilt u investeren, dan is het raadzaam dit niet al te groots te doen, dit om risico’s te vermijden.
Daarnaast zijn er drie soorten negatieve energieën die invloed op u kunnen uitoefenen. 

Zhǐ bei wil zeggen dat er mensen in uw omgeving zijn die achter uw rug om zich negatief over u uitlaten. Spanningen onderling ontstaan en roddels over u nemen toe. Verder houdt dit in dat uw contact met anderen afneemt. Als u goed in uw werk bent, worden mensen in uw omgeving jaloers op u. Wees oplettend, want het kan u vervelende problemen geven.

Wǔ gǔi maakt u achterdochtig tegenover anderen. Het vertrouwen in de medemens komt op een lager pitje.

Guan fù staat voor rechts- of beroepszaken.  Vooral als u te maken hebt met documenten en of contracten. Lees ze goed door voordat u tekent. Bovendien kont u beter niet garant staan voor anderen in welke vorm dan ook.
Algeheel telt het Hondjaar voor de Tijger als een vlak jaar. Er zit wel wat ontwikkeling in maar in het geheel zijn geen grote ups en downs te verwachten.  Met de gezondheid zijn geen grote problemen te verwachten. Omdat het een gunstig jaar voor u wordt betreffende werk, moet u beslist alle kansen pakken om hoger op te komen. Het enige wat in de weg staat zijn de onderlinge contacten met anderen. Hou dit in de gaten.

Samenvatting  en/of suggesties:

*uw werkzaamheden verlopen dit jaar gladjes. Draag bij uw auto- of huissleutelbos een paars kristal. Dit kristal kan uw werkzaamheden en relaties met anderen verbeteren
*het Hondjaar is een gunstig jaar voor u om verder te studeren. U kunt melden voor werkgerelateerde cursussen

*Dit jaar is ongunstig voor u om ziekenbezoek te doen of het aanwezig zijn bij begrafenissen. Beide situaties brengen negatieve energieën met zich mee. Ook naar plaatsen gaan waar weinig mensen voorkomen is voor u ongunstig. Doe aan wandelingen of maak contact met de natuur om positieve energieën op te nemen.

*er wordt over u geroddeld. Hou dit in de gaten.
*de kans is groot dat u in aanraking komt met rechts- en of beroepszaken. Lees in de  RUBRIEK OVER DE 9 STERREN in welke richtingen genoemde invloeden voorkomen. Probeer de kracht in de richting waar de Drie Groene,  San bì xing voorkomt, te verzwakken.

ANDER DIER KIEZEN                                TERUG NAAR INHOUD                         MEER WETEN?

 

 

 

Konijn

Aards element is -Hout, het variabel kosmisch element hangt af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2011 (metaal ) – 1999 (–aarde ) – 1987 (-vuur) – 1975 (-hout ) – 1963 (-water) – 1951 ( -metaal ) – 1939 (–aarde ) – 1927 (-vuur)

 

Tài sùi valt samen, let op veranderingen.

De perzikbloemster zaait haar kracht overal, een jaar vol sterke ‘edelen’ die naast u staan.

 

Tijdens het Haanjaar had u te maken met Chòng (botsend) tài sùi. Allerlei veranderingen kwamen op uw pad met veel scheiden en reünie. Scheiden en reünie betekent dat veel zaken die werden ondernomen steeds weer te maken kregen met  tegenwerking. Het leek alsof niets wilde lukken en dat u bijna in de duivel ging geloven die u tegenspeelt.
Binnentredend in het jaar van de Hond beïnvloed (samenvallen) tài sùi  u.  Theoretisch gezien neemt het geluk gestaag toe en stabiliseert zich. Maar gelet op het samenvallen van uw geboortesymbool en die van het Hondjaar en hoe dit verder in het Hondjaar voor u gaat  uitpakken, hangt af welke richting of beslissing u tijdens het Haanjaar hebt gekozen.  De samenhang tussen chòng (botsing) tài sùi en  (samenvallen) tài sùi is een kwestie van vaker afwisseling van veranderingen. Voorbeeld: stel dat u in het Haanjaar juist door botsing van de symbolen de verandering(en) positief is (zijn) uitgevallen, zal in het Hondjaar door invloed van hé (samenvallen) tài sùi het positieve afnemen. Maar als het Haanjaar voor u door de botsing negatief is uitgepakt, gaat het in het Hondjaar voor u de positieve kant op. Maar ook omgekeerd;  hoe meer veranderingen in het Haanjaar voor u hebben geleid tot positieve resultaten, des te meer deze positieve resultaten afnemen in het Hondjaar met veel strubbelingen. Door de invloed van Hé tài sùi verloopt in het Hondjaar uw werk of carrière, liefde en onderlinge relaties  gladjes. Hangt ook af van de andere elementen van uw geboorte symbolen, hoe sterk die invloed op u hebben. Want bij sommige mensen wordt de positieve invloed door haar/zijn eigen andere symbolen ‘weggekaapt’ of teniet gedaan of juist sterker gemaakt. Net als bij Chóng tài sùi kan u beter de invloed van Hé tài sùi terug proberen te dringen door  meer naar feesten te gaan, verjaardag vieren of feestjes geven. Daarnaast zoveel mogelijk vermijden op ziekenbezoek en of begrafenis te gaan. Al met al zult u wat meer aandacht moeten geven aan uw gezondheid en huiselijke  problemen.
Gelukkig dringt  Yùe dé bij u binnen die haar positieve energieën doet stralen. Deze brengt met zich mee dat vrouwelijke edelen u de helpende hand reiken om uw wensen te vervullen. Yùe dé heeft sterke goede energieën die u helpt in uw werk, contacten met anderen versterkt en harmonie brengt in relatie met uw wederhelft. Yùe dé is een beroemde ster in het kader van de fengshǔi. Deze invloed is zeer sterk en geeft aan dat er ‘edelen’ zijn die u helpen mocht u in de problemen raken. De meeste problemen die u tegenkomt zullen daardoor kunnen worden verholpen.

Sùi hé brengt met zich mee dat er mensen zijn die graag met u willen samenwerken. Als die samenwerking tot stand komt heeft dit een grote kans van slagen in een harmonische sfeer.

Xián chí brengt dit jaar amoureuze kansen met zich mee. Een periode van kleurrijke rozengeur en maneschijn. Mocht u in het Haanjaar uit elkaar zijn gegaan, het Hondjaar brengt voor u nieuwe kansen. De kans op een wederhelft is groot en kan zelfs leiden tot snel trouwen of samenwonen na een korte kennisperiode. Omdat de invloed van de Perzikbloem ster  zo sterk is, wordt degene die al een partner hebben aangeraden op te letten niet in een amoureuze valkuil te vallen, waar een driehoeksverhouding bij ontstaat.
Daarnaast neemt de invloed van Xiǎo máo toe. Dit betekent voor u mogelijk een klein verlies in de financiën.

Algeheel zullen Konijnen dit jaar op hun gezondheid moeten letten en ook huiselijke problemen kunnen de kop opsteken. Als u uw interieur in huis verandert of de buitenkant van uw woning of verblijf  een ander verfkleur geeft e.d. doet u eigenlijk het heft in eigen handen nemen. Dit kanaliseert de energie van onverwachte gebeurtenissen die komen kunnen.
Wees terughoudend als u wilt investeren, want in een jaar waar de symbolen samenvallen,schuilt iets negatiefs. Oppervlakkig gezien lijkt het koek en ei te zijn terwijl er negatieve verandering in schuilt.

 

Samenvatting en/of suggesties:

*dit jaar is zeer gunstig voor werkzaamheden die te maken hebben met onderhandelingen en of werken in groepen. U kunt aan de linkerkant van uw bureau thuis en of kantoor een goud- of zilverkleurige abacus neerzetten. Deze versterkt uw geluk daarin.

 *het is een jaar dat gunstig is voor trouwen/samenwonen, (klein-) kinderen krijgen. Ook aankoop van onroerende goed kan dit jaar gunstig uitpakken

* stimuleer de richting in huis of kantoor waar de 8 Witte  heerst. Zie daarvoor de RUBRIEK OVER DE 9 STERREN Zet in deze richting een schaal of kom met witte, zilveren of goudkleurig steentjes er in.
*een jaar waar liefdesperikelen kunnen ontstaan.
*verander uw interieur in huis of verblijf door meubels en stoelen anders te zetten. Of schaf nieuwe meubels aan. Dit om de veranderingen die komen te kanaliseren. Want zo neemt u het heft in eigen handen.

ANDER DIER KIEZEN                                TERUG NAAR INHOUD                             MEER WETEN?

 

 

 

Draak

 

Vast aards element is +Aarde,het  variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2012 (+water ) – 2000 (+metaal ) – 1988 (+aarde )  - 1976 (+vuur ) – 1964 (+hout ) -1952 (+water ) – 1940 (+metaal ) – 1928 (+aarde )

 

Vier sterren in de schaal van de Grote Beer, de botsingen zijn groot.

Wees voorzichtig met alles, wijzig gestaag de veranderingen.

 

Aardse tak Aarde van de Draak en aardse tak Aarde van de Hond is de heftigste botsing die er is vergeleken met die van de 6 dierjaren met fàn tài sùi. Chén (symbool van de Draak) is de wateropslagplaats van de Grote Beer. En Xu (symbool van de Hond) is de vuuropslagplaats van de 4 sterren in de schaal. De botsing tussen Chén en Xu wordt uitgebeeld als de strakke omsluiting van een vangnet tussen kosmos en aarde. Men wordt gevangen genomen in een sleepnet met geen vluchtmogelijkheid. Dus wordt het een jaar van veranderingen met heftige ups en downs. Draken en Honden zijn van nature grote vijanden van elkaar. Wanneer deze twee mensen met deze geboorte dierjaren bij elkaar komen, lijkt het een gebed zonder einde. Alles wat de ene doet of goedvindt, wordt door de ander de grond in geboord. Maar geen paniek; want alle veranderingen hoeven niet per definitie te eindigen in negatieve resultaten. Toch gaat u veel tegenwerking ervaren. Met name als u iets doet of onderneemt,  krijgt u steeds het gevoel dat het maar niet wil lukken. Wat u zeker kunt doen is veranderingen zelf in gang zetten. Als u gaat verhuizen, huis of pand kopen, (klein-) kinderen krijgen, emigreren, studeren in het buitenland  etc, kan dat de invloed van chòng (bots) tài sùi al verzachten. De aanwezige heftige energie wordt  zo door uzelf gekanaliseerd. Maar let wel: dit zijn geen keuzes die u maakt maar zaken die op uw pad komen! Ook in de liefde kunnen veranderingen ontstaan. U kunt op een kruispunt belanden. Of u gewoon verder gaat of ermee kapt wordt zichtbaar.
Ook belangrijk; waar in een jaar de elementen Water en Vuur elkaar niet kunnen verdragen, heeft dat invloed op uw stemming en gezondheid. Deze invloeden maken u chagrijnig. U wordt aangeraden u zoveel mogelijk te ontspannen. En neem geen grote beslissingen.  Ga er vaak op uit om u te ontspannen.  Let op uw hart, bloeddruk, maag en darm, want genoemde organen worden dit jaar negatief beïnvloedt. Aarzel niet medisch consult te vragen. Zoek waar in uw woning of verblijf de richtingen met  ziekmakende energieën haar kracht doen gelden. Raadpleeg de RUBRIEK OVER DE 9 STERREN. Leg een zwaar metalen object (bijv. een klankschaal) in deze richtingen om ze te onderdrukken.
In het jaar van de Hond is er geen enkele positieve ster te vinden die u welgezind is.  Het enige wat overblijft  is de positieve energieën van uw 'overbuurpaleis'  te ontlenen. Sùi jià en Húa gài. Alleen zijn deze energieën niet zo sterk als ze direct in uw eigen paleis/huis zijn. Húa gài is een baldakijn of gewelf dat keizers van vroeger boven hun hoofd hadden tijdens bezoektochten buiten het paleis. Zij staat voor creatieve en artistieke talenten. Maar Húa gài kan ook eenzaamheid en zelfgenoegzaamheid  met zich meebrengen. Er zit namelijk een risico in dat het creatieve en of artistieke talent van u alleen door uzelf wordt bewonderd. Sùi jià houd in dat in de oude tijd de keizers in een draagstoel plaatsen en burgers bezoeken buiten het paleis. Zij staat voor nieuwe groei in de carrière, werk of onderneming. Dat staat los van het gegeven dat u veel ups en downs meemaakt. Relaties met anderen worden dit jaar oppervlakkiger.
De volgende invloeden die negatief voor u zijn:  Dà máo houdt in grote onverwachte uitgaven en financieel verlies. Lán gan, u wordt tegengewerkt als u iets wil doen of bereiken; zonder enige uitwijkmogelijkheid . Yúe sha. Dat betekent dat u zich moet hoeden voor vrouwelijke vrienden of familieleden die proberen u te betrekken in conflicten die u niets aangaan. U kunt daar zelf slachtoffer van worden. Ook staat zij voor opeenstapeling van problemen, die vaak verband houden met vrouwen.  Het is u aan te raden zoveel mogelijk op de achtergrond te blijven en wees alert bij alles wat u doet of onderneemt. Treedt niet op de voorgrond.
Al met al wordt het Hondjaar moeilijk voor u. Hard werken voor minder beloning. Waak voor uw stabiliteit; die heeft u nodig om alle veranderingen over u te laten komen. Kies voor de mentale houding:  ‘ik moet het toch meemaken, dus laat maar komen’.

 

Samenvatting en/of suggesties:

*een jaar van chòng tài sùi waar heftige veranderingen plaatsvinden. Hang een metalen aap en of rat aan uw auto- en of huissleutelbos en plaats in uw huis op de plaats van slechte energie een metalen voorwerp. (bijv. klankschaal) 
*organiseer zelf feesten om de negatieve invloeden te verzachten. Maar pas op dat u niet tijdens het organiseren van de feesten ruzie krijgt.

*Let op voor grote uitgaven. U kunt beter uw geld vastleggen door winstmakende objecten op te kopen.

*in een jaar waar botsingen voorkomen, kunt u beter zelf veranderingen in eigen hand nemen. Bijvoorbeeld uitstapjes maken of deelnemen aan leuke activiteiten buitenshuis. Maar ook zaken als, bloed laten afnemen, tandheelkundige behandelingen ondergaan en schenken aan goede doelen.

 

ANDER DIER KIEZEN                                TERUG NAAR INHOUD                                 MEER WETEN?

 

 

 

Slang

Vast aards element is +Vuur, het  variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2013 (-water ) – 2001 (metaal ) – 1989 (–aarde ) – 1977 (-vuur) – 1965 (-hout )  - 1953 (-water ) – 1941 (metaal ) – 1929 (–aarde )

Er zijn edelen die u helpen, uw geluk verloopt gladjes.

Hóng lǔan (mythische vogel) dringt binnen in uw leven, de liefde bloeit vloeiend.


Binnentredend in het jaar van de Hond, is de aardse tak van degenen die horen tot de  Slangjaren niet in botsing en geen samenvallen met de aardse tak van het Hondjaar. Dat houdt in dat het Hondjaar stabiel voor de Slangen zal verlopen. Bovendien zijn er velen positieve sterren die u welgezind zijn. Het maakt niet uit welke zaken u doet, dus alles wat u onderneemt, dit verloopt gladjes en in opgaande lijn.. Al met al wordt het voor u een jaar waarin  alles een gestage stijging  vertoont.
De gelukkige sterren die u welgezind zijn:  Zǐ wei en Lóng dé , twee krachtige sterren. Ze staan voor wat u ook doet, het pakt gunstig voor u uit.  Vooral op het werk zijn er mensen  die graag hun handen voor u uitsteken.  Daarnaast is Lù xun (officiële verdienstelijkheid) die ook invloed op u heeft.  Lù xun betekent letterlijk ‘een keizerlijk salaris’.  Dat houdt in dat u in het Hondjaar promotie kan verwachten met een loonstijging. Uw loopbaan verloopt naar alle tevredenheid. En Hóng luán (rode feniks) is een vrouwelijk edele die u helpt. De  aard van die hulp  ligt meer in de liefde en relaties. Slangen maken goede relaties met anderen en dat maakt niet uit of het gaat om de liefde of vriendenrelaties. Tevens brengt zij ook geluk in relatie verbetering met anderen. Als u producten verkoopt, zal u dit jaar meer kans maken op stijgende verkoopcijfers . Niet omdat uw producten goedkoper of beter zijn dan andere, maar alleen vanwege de kracht van Hóng luán.
Ondanks dat er positieve sterren zijn die u goed gezind zijn, zo zijn er ook negatieve sterren die u beïnvloeden. Bào bài laat uw geld en vermogen onstabiele stijging en terugval kennen. Als u van plan bent te gaan investeren of iets doen met uw vermogen, de kans is aanwezig dat plotselinge verandering plaats kan vinden. U kunt beter extra geld achterhouden voor dit soort onvoorziene veranderingen die zeker leiden tot extra uitgaven. Koop eventueel een object dat zijn waarde behoudt.  Wees niet te gretig!  Hoe meer contant geld in huis is, des te groter is de neiging het uit te geven. De kracht tussen  Hóng luán en bào bài geven afwisselende positieve en negatieve energieën. Voor degene die al van plan waren te trouwen kunnen het beter dit jaar doen. 

Tian è houdt in dat u buitenshuis een ongeluk kan overkomen. Wees alert als u op straat bent. Ook als u op reis gaat zult u alert moeten zijn. U kunt dit jaar makkelijk in een valkuil van roddels terechtkomen.

Wáng shén ( de dode geest) is ook een negatieve energie die u behoorlijk dwars kan zitten. Deze kan problemen brengen in uw huiselijk geluk.

Algeheel brengt het jaar van de Hond een stabiel jaar waarbij alles gladjes verloopt.  Het enige waar u nog aandacht moet geven is uw huiselijk geluk. Tijdens de 4e kwartaal van het Hondjaar kunt u al maatregelen nemen en denken over hoe u het jaar van de Zwijn, dat in 2019 komt, gaat doorbrengen. Want het Zwijnjaar wordt een Chòng tài sùi botsend jaar voor de Slangen.

 

 Samenvattingen/of suggesties:

* Zǐ wei  en Lóng dé hebben dit jaar invloed op u. Het zijn ‘edelen’ die u helpen en steunen. Maak zoveel mogelijk gebruik van deze goede handen om uw wensen waar te maken.
* Hóng luán (rode feniks) verstevigt dit jaar uw (liefdes-) relaties met anderen. Stimuleer de 9 Paarse midden in de woonkamer of verblijf.  Hiervoor wordt verwezen naar de RUBRIEK OVER DE 9 STERREN
* Een jaar waar uw geld en vermogen onstabiele stijging en val kennen. Schaf objecten met waarde aan en hou geen contant geld in huis. Anders geeft u dit te makkelijk uit. Ook kunt u gouden sieraden zoals ketting,  armband of ringen dragen.

*Waar u zeker meer aandacht moet geven is uw huiselijk geluk. Verander je interieur in huis door meubels anders te plaatsen of nieuwe meubels aan te schaffen. Een kleine verbouwing werkt ook. Dit kanaliseert de negatieve invloeden op het huiselijk geluk.
*wees  alert als u buitenshuis gaat, bijvoorbeeld op reis gaan.

ANDER DIER KIEZEN                              TERUG NAAR INHOUD                             MEER WETEN?

 

 

 

Paard

Vast aards element is -Vuur, het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2014 -( +hout )  2002 (+water ) – 1990 (+metaal ) – 1978    (+aarde )  - 1966 -( +vuur )  1954 (+hout ) – 1942 (+water )  - 1930 (+metaal) .

 

Goede sterren die u welgezind zijn, laten uw loopbaan gestaag stijgen.

Uw gezondheid wordt negatief beïnvloed, geef meer aandacht thuis.

 

Omdat de geboorte dierjaren, Paard, Hond en Tijger tot de ‘3 samen overeenkomende’  horen, valt het symbool van het Paard voor de helft samen met die van de Hond. Algeheel gaan de Paarden een glad verlopen Hondjaar tegemoet. Maar door de samenvallen van de symbolen nemen zaken heftige ups en downs met zich mee. Ook hier heeft te maken met de andere symbolen van uw Bazì. Ongeveer 70% van de Paarden  zien hun  zaken gladjes verlopen, terwijl 30% juist veel tegenwerkingen en of strubbelingen gaat ondervinden.   Gelukkig krijgen Paarden de volgende positieve sterren die hun energieën doen gelden.
Dì jiě  en Tian chú ( oplossen en hemelse keuken) hebben positieve invloed in uw werk of zaken die u onderneemt. Jiang xing houdt in macht en waardigheid.  Het is een ster die invloed heeft op leiderschap. Heeft u een leidinggevende functie, zult hier ook merken dat u uw werk probleemloos uitvoert. Daarnaast heeft deze ster een sterk karakter. Zij is ook bekend in haar vastberadenheid en volhouden of volharden. Dus mensen die een functie hebben bij de overheid, douane,  brandweer, politie- of  militaire macht brandweer of douane., zij komen goed uit de verf . Door deze invloed worden Konijnen wat strijdlustig in hun werk. Ze worden gewaardeerd in wat ze doen. Ook is er kans op promotie. Dì jiě  heeft invloed op verhuizen.  Dit jaar kan u vanwege uw werk moeten gaan verhuizen of wegens het aankopen van een ander huis. Dat geeft tevens kans om uw interieur in huis anders op te stellen. Ook is Dì jiě  van invloed op mensen die u graag helpen als het nodig is. Problemen worden door deze invloed opgelost. Vooral mensen die geboren zijn in het jaar van de Tijger zijn uw beste ‘edelen’. Wat betreft Tian chú (hemelse keuken), krijgt u het hele jaar uitnodigingen voor eten en drinken. Het wordt een jaar van vele sociale bijeenkomsten. Algeheel is te spreken van een blijde en gelukkige stemming. Hoewel het een goed jaar wordt voor uw werk en zaken die uw onderneemt,  er is geen positieve energieën te vinden die invloed heeft op geld en vermogen. Daarnaast is het een jaar dat negatieve invloed heeft op uw gezondheid. Paarden zullen dit jaar nauwlettend aandacht moeten schenken aan hun gezondheid.  Yáng rèn (lett. slachtmes) staat voor kans op blijvend letsel door een ongeluk of zich makkelijk verwonden aan metalen voorwerpen. Als u auto rijdt, zult u extra voorzichtig moeten zijn. Als u sport, kunt u beter risicovolle sporten in dit jaar vermijden.
Bái hǔ ( lett. witte tijger) heeft ook invloed op u . De kans bestaat dat u verwond raakt door een beest of insecten. Ook huisdieren kunnen u verwonden. Dus let op hun stemming. Bovendien staat Bái hǔ voor vrouwen met een opvliegende karakter en wisselende stemmingen. Als man zijnde zult u zich dit jaar moeten behoeden voor een of meer vrouwen die overal roddels over u verspreiden en die er op uit zijn om u te benadelen. Ook Kong wáng (betekent lett. leeg en dood) straalt dit jaar op u. Deze beïnvloedt het huiselijk geluk. In het nieuwe jaar zult u meer aandacht schenken aan uw oudere naaste(n).

Pi tóu beïnvloedt negatief wat uw uiterlijk betreft. Uw omgeving gaat u moeilijk accepteren als u uw uiterlijk laat of gaat veranderen. Algeheel is het Hondjaar een uitstekend jaar voor uw werk of carrière. Ook relaties met anderen nemen positief toe. Alleen de invloed van samenvallen van de symbolen brengen wat spanning met zich mee. U moet meer op uw hoede zijn. Is er kans op nieuwe samenwerking, zal u toch voorzichtig moeten zijn.  Doe alsof u een mes moet gebruiken om een boomstam doormidden te krijgen.  Dus beetje bij beetje zult u moeten ‘zagen’ om uw wens waar te maken. Omdat het jaar van de Hond niet positief is voor uw gezondheid en huiselijk geluk,  kunt u zaken ondernemen die de betreffende energie kanaliseren en de schade beperken. Te denken valt aan tandheelkundige ingrepen, bloeddonor zijn of geld geven aan medische goede doelen.  Door de invloed van Dì jiě  kunt u overwegen binnenhuis  teverbouwen of uw interieur laten herinrichten.

 

Samenvattingen/of suggesties:

*dit jaar zijn er kansen op nieuwe samenwerking, maar het geld en vermogen stijgt daardoor niet. Maak eerst een gedetailleerd plan voordat u  iets nieuws onderneemt.
*Tian chú  (hemelse keuken) neemt een belangrijk positie in uw leven dit jaar. Vele uitnodigingen voor eten, drinken en bijeenkomsten kan u verwachten. Algeheel is te spreken van een blij en gelukkig jaar.

* Bái hǔ ( lett. witte tijger ) speelt dit jaar een rol in uw leven. Behoedt u voor vrouwen met een opvliegende karakter en wisselende stemmingen. Daarnaast zult u zich moeten behoeden voor beesten en insecten die u kunnen verwonden. Ook huisdieren vallen daaronder. U kunt een zwarte gepolijste steen of zwarte edelsteen hangen aan uw auto- of huissleutelbos. Althans bij u dragen waar u ook gaat. Want dit zwarte (element Water) is juist de kleur die dat soort negatieve energieën  bij Paarden doet verstrooien. Wat u ook kan doen is in de auto bij de achteruitkijk spiegel een zwart vrolijk object hangen.
*mocht u problemen krijgen of heeft u advies nodig, dan kunt u altijd terecht voor hulp en steun bij degenen die geboren zijn in een jaar van de Tijger.

*ook kunt zelf het initiatief nemen uw huis het interieur anders te plaatsen of vernieuwen. Plaats in de zuidelijke richting van uw huis of verblijf een witte kalebas van jade of gepolijste steen.

ANDER DIER KIEZEN                               TERUG NAAR INHOUD                              MEER WETEN?

 

 

 

Geit 

Vast aards element is -Aarde, variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2003 (-water) – 1991 (metaal) – 1979 (–aarde) 1967 ( -vuur) – 1955 (-hout) – 1943 (-water)  - 1931 (-metaal) – 1919 (–aarde)

 

De invloeden van Xíng (straffen) tài sùi en (breken) tài sùi dringen uw relaties met anderen terug.

U zult eerst door de zure  appel moeten bijten, daarna wordt het makkelijk.

 

U wordt dit jaar aangevallen door twee verschillende Fàn tài sùi. Ze zijn  Pò tài sùi en Xing  tài sùi.  (Breken en straffen). Dat komt omdat uw geboortesymbolen niet harmonisch samenvallen met die van heersend jaar. Bovendien is de relatie tussen Geiten en Honden niet vriendelijk. Dit resulteert er in dat er wendingen voorkomen dit jaar, met ups en downs.
Het is aan te raden u mentaal voor te bereiden wat u te wachten staat en legt uw doelen niet te hoog.  Po tài sùi breekt uw relaties met anderen af. De kans dat u niet genoeg communiceert met anderen en daardoor misverstanden en betwisten ontstaan  is aanwezig. En Xing tài sùi haalt uw stemming zonder enige reden omlaag. Althans zo voelt  het aan. Daarnaast beïnvloedt ze ook uw gezondheid. Kleine gezondheidskwalen steken de kop op. Besteed dus meer aandacht aan uw gezondheid. Nogmaals voor degene die met Fàn tài sùi te maken krijgen geldt het volgende. Verhuizen, woning kopen, geboorte van een (klein-) kind, getrouwd of samenwonen. Er hoeft maar één van de genoemde gebeurtenissen plaats te vinden en dat kanaliseert de negatieve kracht. Vooral zult aandacht schenken aan uw huiselijk geluk. Ook dat u zich mentaal voorbereidt optegenwerkingen en of strubbelingen.  Ondernomen zaken die lijken te gaan lukken kunnen op het laatste moment  anders liggen.
Toch zijn er positieve sterren te vinden voor de Geiten. Yù táng versterkt uw inkomsten en vermogen. Yù táng betekent een huis vol goud en sieraden. Eenieders talent krijgt kans te ontplooien. U wordt makkelijk geprezen voor uw creaties zonder u zich veel hoeft in te spannen. Dat geeft tevens aan dat u dit jaar de kans krijgt om meer te verdienen. Wat betreft het inkomen en/of vermogen; dit jaar geeft een stijgende lijn te zien.

Fú xing (lett. geluksster)  en ba zùo staan beide voor vriendelijkheid en blijdschap. Zij maken ook uw stemming blij, ondanks negatieve invloeden.  Algeheel is het eerst moeilijk voor u maar daarna gaat het weer wat makkelijk. Stel u zich positief in, want zo erg wordt het niet.
Omdat  Pò tài sùi u beïnvloedt, brengt zij ook de volgende negatieve invloeden met haar mee. Jiǎo sha, Juǎn shé  (betekent lett. opgerolde tong), Guǎ shù en San xíng zijn alle vier negatieve energieën  die niet bevorderlijk zijn voor relaties met anderen. Ze brengen allerlei roddels en manipulaties met zich mee. U wordt dan schijnbaar zonder reden aangevallen. U wordt boos, de stemming verlaagt en  uw huisgenoten worden er nerveus van. U wordt aangeraden meer geduld en tijd te nemen voor uw huisgenoten. Communiceer goed met elkaar om misverstanden te voorkomen. Neem een stap terug. Zo creëert u ruimte voor elkaar. Algeheel wordt het jaar een vol met prikkels en veel uitdagingen. Laat u begin van het jaar medisch keuren. Geef aan goede doelen en plaats uw meubels anders in huis. Zo laat u de energieën in huis anders stromen  Wees wat terughoudend in het jaar van de Hond. Vooral wat betreft  uw werkzaamheden zult u beter geen ander soort werk moeten nemen. En laat het jaar rustig voorbij kabbelen.

 

Samenvatting en/of suggesties:

*Pò en Xing  tài sùi beide brengen voor u grote veranderingen. Hang een beeldje van een Paard aan uw auto-  en of huissleutelbos om de invloed te verzachten.
*aan de linkerkant van uw bureau kunt u een zwart gepolijste (edel-) steen of  theekleurige kristallen object neerzetten. U kunt vaker ermee spelen en dan weer op dezelfde plaats neerzetten. Het kan de negatieve invloed op onderlinge relaties verbeteren en kan het roddels en manipulaties van anderen verzachten.

*let op uw gezondheid. Is de voor- en of achterdeur van uw verblijf in de richting waar invloeden van de 2 Zwarte en 5 Gele met hun zeer negatieve krachten uitwerken, verzwak deze 2 krachten  in huis, tuin, werkomgeving of verblijf.Voor hoe u dit kan doen wordt u verwezen naar de RUBRIEK OVER DE 9 STERREN doe dit ook voor de richting waar de Drie Groene, San Bì xing  haar kracht heeft.

*er is kans op verandering in uw huiselijk geluk kan. Geef feestjes of verander uw interieur. U laat daardoor de energiestroom in huis anders lopen en daardoor wat  meer stabiliteit.

ANDER DIER KIEZEN                              TERUG NAAR INHOUD                              MEER WETEN?

 

 

 

Aap

Vast aards element is +Metaal, het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2016 (+vuur)  -2004 (+hout )  – 1992 (+water )  – 1980 (+metaal )  – 1968  (+aarde )  – 1956 (+vuur )  – 1944 (+hout )  - 1932 (+water ) - 1920 (+metaal)


Wén Chang straalt hoog boven u, dat maakt uw gedachtegang helder.

Invloed van het postpaard schept kansen buitenshuis. 


Binnentredend in het jaar van de Hond krijgen Apen geen botsingen en samenvallen van symbolen te verwerken. Geluk stijgt dit jaar nog verder, vergeleken met uw eigen geboortejaar, dus jaar van de Aap en het Haanjaar. De kansen zult u zeker moeten grijpen.
In het Hondjaar wordt uw gedachtegang helder. Analyseren en studies worden daardoor bij u versterkt. Zeker als u zich bezighoudt met creatieve dingen wordt u keer op keer geïnspireerd. Voor andere werkzaamheden kunt u zich opgeven voor werkgerelateerde studies. Want de kans van slagen is in dit jaar groot. Ook zit de kans op goede resultaten er in. Wat betreft Yì mǎ ('het postpaardligt de kans gunstig dat u vaker op stap gaat. Hoe meer u zich ‘beweegt’ hoe gunstiger de kansen voor u liggen. ‘Bewegen’ betekent hier niet dat u buiten uw huis gaat wandelen of sporten, maar betekent  vooral iets ondernemen. Alles wat u doet brengt u in beweging. Dus stilstaan of zitten is ongunstig voor u. Door invloed van Wén Chang (literair) en het Yi mǎ (postpaard), zijn de kansen voor mensen die nog verder willen studeren heel goed. Ook voor degene die al in de maatschappij functioneren  kunnen er aan denken korte studies te gaan volgen.
Ook uw werkzaamheden en financiën worden beïnvloed door het Postpaard. Als u voor een baas werkt, kunt u verzoeken buiten het bedrijf, bijvoorbeeld in het buitenland, te gaan werken. Bent u ondernemer, dan is de kans van slagen uw zaken uit te breiden in het buitenland gunstig. Omdat uw gedachtegang verhelderd wordt, kunt u zelf analyses maken waar u beter investeringen kan doen. En u hoeft zich niet in te perken op bepaalde gebieden. Zo zal u kunnen investeren in vreemde munten of investeringen doen in het buitenland. Het pakt gunstiger uit als u uw blikveld verruimt.
Het kan voorkomen dat u tijdens studiebijeenkomsten uw wederhelft leert kennen. Als u een partner hebt, dreig een uit elkaar groeien.   Trek daarom meer tijd om samen te kunnen zijn. Algeheel brengt het Hondjaar vooruitgang voor u. Stapsgewijs wordt het beter. 

 

Samenvatting en/of suggesties:

*doe meer aan uitstapjes of doe meer buitenshuis. Het is vooral een gunstig jaar voor u om studies te gaan volgen.
* U kunt de richting waar de Vier Groene,  Si lù xing  haar scepter zwaait, stimuleren. Hoe u dan kunt doen wordt verwezen naar de RUBRIEK OVER DE 9 STERREN

*mocht u willen investeren, dan kunt u  dat het beste door zelf analyses te maken.

*u zult op moeten letten als u  op stap bent. Het is raadzaam een ornament in de vorm van een kalebas of een stuk jade aan je auto- of sleutelbos hangen. U kunt deze ook als halsketting gebruiken.

*Ga naar feestjes. Vermijdt zoveel mogelijk op ziekenbezoek of begrafenissen te gaan. Door bijwonen aan feesten neemt u positieve energieën op

ANDER DIER KIEZEN                                TERUG NAAR INHOUD                                      MEER WETEN?

 

Haan

Vast aards element is -Metaal, het variabel kosmisch element hang af van uw geboortejaar:

NB elk jaar begint op 4 februari tot en met 3 februari van het volgend jaar!

2017 (-vuur) - 2005 (-hout ) – 1993 (-water )  - 1981 (-metaal )  - 1969 (–aarde)  - 1957 (-vuur )  - 1945 (, -hout ) – 1933 (-water ) – 1921 (-metaal )

 

Edelen staan klaar om u te helpen. In beweging komen brengt geluk.

Als u zich buitenshuis ontplooit, straalt u aan alle kanten.

 

Hoe het zal gaan in het Hondjaar met de Hanen hangt af wat zij in hun eigen geboortejaar, jaar van de Haan 2017, hebben meegemaakt. Heeft u in het Haanjaar (grote) negatieve veranderingen meegemaakt, dan brengt het Hondjaar weer wat stabiliteit in uw leven. Omgekeerd als u door de veranderingen er beter van geworden bent, zal het   in het Hondjaar juist de andere kant op gaat. Dat komt omdat u door Hài (benadelen) tài sùi wordt getroffen. Dus wat u in uw eigen geboorte dierjaar (Haanjaar 2017) hebt meegemaakt,  bepaalt de richting  van de veranderingen. Het kan zelfs neigen naar een tweedeling , of linksom of rechtsom. Er bestaat geen middenweg.  Wees daar extra alert op. Want hài (benadelen) tài sùi is een val die door anderen voor u wordt gezet. In het Hondjaar gaan uw relaties met anderen achteruit. Er zijn mensen om u heen die roddelen en u manipuleren, waardoor u in een situatie terechtkomt dat  vrienden en of zakenpartners met u breken. U wordt aangeraden in het Hondjaar meer op de achtergrond te blijven en geduldig  te zijn, om aanvallen  op uw persoon  te voorkomen. Omdat in het Hondjaar geen enkel positieve ster te vinden is voor de Hanen, kunt u alleen de sterren van uw overbuur 'lenen. Toch zijn de krachten van deze sterren voor u zwak. Hoe dan ook, het zijn geen sterren die hun kracht speciaal op u 'gericht' hebben. Deze leensterren heten Yùe dé en Sùi hé . Yùe dé, waarvan de kracht wordt afgeleid van de maan, straalt haar goede yin energieën over u. Dit brengt met zich mee dat vrouwelijke edelen u de helpende hand reiken om uw wensen te vervullen. Yùe dé heeft sterke goede energieën die u helpen in uw werk, contacten met anderen versterkt en harmonie brengt in relatie met uw wederhelft. Terwijl Sùi hé mensen bij elkaar brengt die graag met u willen samenwerken. Als die samenwerking tot stand komt, heeft dit grote kans van slagen in een harmonische sfeer. Nogmaals, deze krachten geldt voor u maar een deel; een derde. U hebt te maken met ‘het in eerste instantie moeilijk hebben, waarna het pas wat makkelijk wordt’. Maar let op: in het begin lijkt alles toch gladjes te gaan, maar tijdens  het verloop wordt pas de moeilijkheid  ervaren. Wees mentaal voorbereid en probeer zelf de problemen die u tegenkomt een voor een op te lossen. In het algemeen geldt, als voor iemand in een bepaald jaar geen positieve sterren of energieën zijn, men het beste in huis of verblijf  fengshǔi maatregelen  neemt. Daarnaast heeft Hài (benadelen) tài sùi invloed op uw gezondheid. Bovendien zijn er nog aantal negatieve sterren waar u mee te kampen krijgt.

Mò yùe  brengt met zich mee dat als u ergens in een vreemde omgeving terecht komt, u zich niet meteen kan aanpassen, waardoor u van slag kunt raken. U wordt daardoor onrustig. Een deel van de oorzaak is afkomstig door verandering in uw werkzaamheden of leefomgeving. In het Hondjaar kunt u moeilijk wennen aan nieuwe situaties. De druk neemt toe en dat kan zelfs uw slaap verstoren. Lìu hài  staat voor mensen die een val voor u zetten, wachtend tot u daarin trapt. Dit is ongunstig voor de onderlinge relaties. Wat betreft Bìng fǔ houdt in dat u zich moet hoeden voor kwalen zoals verkoudheid, griep en maag- en darmklachten. Hoewel dit geen ernstig ziektes zijn, brengen ze wel ongemakken met zich mee. Ook uw huiselijk geluk wordt daardoor getroffen. Het is aan te raden uw interieur thuis of verblijf anders in te richten door meubels anders neerzetten, zodat de energie stroming in huis anders wordt. Mijdt gebakken,  gefrituurd,  koud of rauw voedsel, want dat zijn boosdoeners voor maag en darm.

Algeheel wordt het voor de meest Hanen, 70% á 80%, beter dan in het afgelopen Hondjaar. Al kan men niet te spreken over grote verbetering, toch wordt het Hondjaar een wat stabieler jaar. Alleen dreigen er problemen in de relationele sfeer en kleine gezondheidskwalen. Het heeft tijd nodig en wacht met geduld af. Stel uw doelen niet te hoog. Eerst plannen wat u wilt gaan doen voordat u ermee begint.
 

Samenvatting en/of suggesties: 

*uw geluk wordt weer wat stabieler maar er zitten nog wat ups en downs  aan te komen. Bereidt u mentaal voor wat u te wachten staat en los problemen op met geduld.

* een jaar waar hài  tài sùi invloed op u heeft. Relaties met anderen komen op een lager pitje. Draag een ornament in de vorm van een Slang bij uw auto- of huissleutelbos

*er zijn geen positieve sterren voor u in het Hondjaar. Plaats beelden van een draak en of een schildpad in de gunstige richting van uw huis. Hoe u dat moet bepalen kunt u opmaken uit de RUBRIEK OVER DE 9 STERREN

*het jaar van de Hond brengt ook allerlei kleine kwalen met zich mee. Zoek de richtingen in huis waar de ‘5 gele’ en ‘2 zwarte’ komen en neem maatregel om deze invloeden te verzachten. Zie ook daarvoor de rubriek van de 9 Sterren.

*uw geest en stemming worden onder druk gezet. Dat kan uw slaap negatief beïnvloeden. Ga vaker naar vrolijke bijeenkomsten zoals (verjaardag -) feestjes.

ANDER DIER KIEZEN                                TERUG NAAR INHOUD                        MEER WETEN?

 

 

 

 

FÀN TÀI SÙI

 

Grote veranderingen in positieve of negatieve zin. Hieronder wordt aangegeven wie te maken zullen krijgen met een van de vormen van ‘fàn tài sùi. Deze fàn tài sùi  kan zwaar of minder zwaar zijn. Een drietal grote blijde gebeurtenissen in een mensenleven kunnen de negatieve invloed van ‘fàn tài sùidoorbreken en verzachten. De 3 grote blijde gebeurtenissen zijn, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen of onroerende zaken (huis) kopen.  Zonder dit soort gebeurtenissen  kan deze negatieve energie op een onverwachte manier  thuis of op het werk plaatsvinden. Zijn er geen blijde gebeurtenissen ophanden, dan kunt u uw huis anders inrichten of misschien nieuwe meubels aanschaffen of verbouwen. Door de meubels anders te plaatsen of uw huis verbouwen erkent u de invloeden die zullen gaan plaatsvinden. Alleen, u doet dit nu zelf. U neemt het heft  in eigen hand en laat het niet vanzelf gebeuren.

Geboortejaren die in 2018 te maken krijgen met fàn tài sùi zijn geboorte jaren van de Hond , Draak, Geit, Os/Buffel en Haan.

 

*Bent u een Hond?   (valt samen) tài sùi. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Met grote ups en downs wordt uw stemming beïnvloed; daar zult u goed op moeten letten. U denkt aan allerlei doemscenario’s. Vooral mensen die te maken krijgen met zulke fàn tài sùi  zullen feestjes kunnen geven , andere werkzaamheden  gaan verrichten, verhuizen,  nieuwe meubels kopen, kamers herinrichten etc. Zo neemt u zelf het heft in handen en kanaliseert u de invloed van deze fàn tài sùi.

Daarnaast zult u extra moeten letten op uw gezondheid. Honden kunnen dit jaar makkelijk ziek worden. Bij milde ziektes, kunt u denken aan griep. Maar bij ernstige ziektes moet u ook denken aan ongelukken. Dus wees voorzichtig met apparaten in huis en doe niet aan extreme sporten.

 

*Bent u een Draak? Draken krijgen dit jaar te maken met Chòng tài sùi.  Chòng (botst)  tài sùi  is de zwaarste vorm van fàn tài sùi. Deze  energie heeft invloed op allerlei grootschalige veranderingen, vooral negatief maar het kan ook positief zijn. Het gaat om  schokkende gebeurtenissen, zoals van werkzaamheden veranderen, verhuizen, trouwen of scheiden. Veel Draken zullen vooral in de liefde met grote botsende veranderingen te maken kunnen krijgen.

 
*Bent u een  Geit?  Xíng (straffen) tài sùi en (breekt of vernielt)  tài sùi en xíng (straffen) tài sùi. Eigenlijk zijn beide wat betreft de ‘zwaarte’ wat minder erg ten opzichte van de andere fàn tài  sùi. Maar omdat u dit jaar niet met één maar twee wat lichtere invloeden te maken heeft, kan het toch behoorlijk moeilijk voor u worden. Bestaande connecties kunnen makkelijk breken. Daarnaast krijgt u te maken met geroddel dat leidt tot conflicten. Let op uw woorden, want ruzies/conflicten kunnen door woorden ontstaan.

 

*Bent u een  Os/Buffel? Xíng (straffen) tài sùi geeft wat lichtere problemen. Er  wordt over u geroddeld. Vooral worden uw relaties met anderen beïnvloed. Wees bescheiden en houdt u op de achtergrond en bemoeit u niet met andermans zaken. Deze invloed speelt ook een negatieve rol in uw stemming.

*Bent u een  Haan? Hài (benadeelt) tài sùi  heeft lichte invloed op u. Dit staat er vooral voor dat er valkuilen zijn waar u voor moet oppassen. Verder roddelen mensen over u waar u geen verweer tegen heeft. Praat niet veel. Wees bescheiden en doe gewoon uw dagelijks werk.
TERUG NAAR ANALYSE PER DIER                                TERUG NAAR DE INHOUD

 

 

 

 

‘De 6 en de 3 overeenkomende’  tabel voor het jaar van de Hond 2018.

Hieronder presenteer ik een tabel waarin u kunt zien aan welke mensen u hulp kunt vragen als u met fàn tài sùi  te maken heeft. (ORANJE KLEUR) Maar  als er een X bij staat aangegeven  moet u deze mensen toch niet vragen, want ook zij hebben te kampen met een moeilijk jaar. Als ze zichzelf niet   of nauwelijks kunnen redden, hoe kunnen ze u dan steunen?
De tabel geeft 2 soorten groepen aan. De zogenoemde de ‘3 overeenkomende’ en de ‘6 overeenkomende’.
De ‘6 overeenkomende’  houdt in dat bij  de 12 aardse Takken, de dierjaren in twee groepen zijn verdeeld. Dat zijn geboortejaren met hun overeenstemmende dieren  die in harmonie met elkaar samen kunnen leven.
Bij de ‘3 overeenkomende’ zijn de jaren met hun overeenstemmende diersoorten verdeeld in 4 groepen. Zo ontstaan er 4 groepen van 3 diersoorten die het goed met elkaar kunnen vinden.  Probeer eerst iemand te vinden  bij de ‘6 overeenkomende ‘. Als daar een X bij staat kunt u uitwijken naar de ‘3 overeenkomende’.

 

Geboorte dierjaar

De 6 overeenkomende

De 3 overeenkomende

Rat

Os X

Aap  ,   Draak X

Os
fàn tài sùi

Rat

Slang  ,  Haan X

Tijger

 

Zwijn

Paard,   Hond X

Konijn
 

Hond X

Zwijn ,   Geit X

Draak
fàn tài sùi

Haan X

Rat , Aap

Slang

 

Aap

Os X   Haan X

Paard

Geit X

Tijger , Hond X

Geit

fàn tài sùi

Paard

Zwijn , Konijn

Aap

 

Slang

Rat ,  Draak X

Haan

fàn tài sùi

Draak X

Os X ,  Slang

Hond

fàn tài sùi

Konijn

Paard ,  Tijger

Zwijn

 

Tijger

Konijn ,    Geit

TERUG NAAR ANALYSE PER DIER                                       TERUG NAAR INHOUD

 

 Wij van Shàolín Qìgong wensen u een              voortvarend Jaar van de Hond.

                   恭賀新禧,狗年吉祥