HET JAAR VAN HET ZWIJN 2019

 

Het staat u vrij om uit deze tekst te citeren, maar vermeld dan svp de bron Shaolinqigong.nl

Inhoud

                          Klik op uw keuze:

  ►De Bazì van de geboorte van het Zwijn

  ►Schema van de negen sterren

  ►De Vijfelementen en hun betekenis voor de economie in het jaar van het Zwijn.

  ►Analyses per dier

  ►Fàn Tài Sùi en wie daarmee te maken krijgen

  ►‘De 6 en de 3 overeenkomende’  tabel voor het jaar van het Zwijn 2019.

   ► Het Zwijn als kind (wordt later toegevoegd)

 

Deze analyse is gebaseerd op de wisselende kosmische energieën van de Negen Invloeden/Sterren en de vaste energieën van de aardse richtingen, gecombineerd met de zogeheten Fengshǔi. Ook worden hier uit de Yjing  de 8 trigrammen, Bagùa, bij betrokken voor een nauwkeuriger interpretatie. Met behulp van de Vijfelemententheorie kan beoordeeld worden of bepaalde tendenties worden gestimuleerd, verzwakt dan wel afgeremd. U krijgt zo een kijkje in de keuken van de voorspeller/analist die diverse gebieden van Chinese esoterie toepast. Interessant is zich te realiseren dat eeuwenoude kennis onverkort van toepassing is op het huidig tijdsgewricht.

 

Bazì

Elk jaar, maand, dag en uur heeft een steeds veranderend kosmisch element en een vast aards element. Totaal 8 karakters verdeeld in 4 pilaren; in het Chinees Bazì. (spreek uit: paatse)

Let op: Het Jaar van het Zwijn gaat officieel in op 5 februari 2019, maar feitelijk zijn de energieën al ingegaan op 4 februari om 11 uur 16 minuten en eindigt op 24 januari 2020. Dit houdt in dat degenen die geboren zijn tussen 4 en 5 februari voor de astrologische duiding al behoren tot het jaar van het Zwijn. Kinderen geboren tussen 1 januari en 4 februari 2019 behoren nog tot het voorafgaande jaar van de Hond 2018. Hier worden veel fouten mee gemaakt. 4 Februari is gebaseerd op de zonnetermijnen en 5 februari op de maancyclus. De zonnecyclus, met zijn 24 zonnetermijnen, beheerst de kosmische energieën; die moet als uitgangspunt worden genomen.

Hiermee rekening houdend ziet de 8 karakteropstelling verdeeld in 4 pilaren voor het Jaar van het Zwijn er als volgt uit.

 

De Bazì van de geboorte van het Zwijn.
 

Geboorte jaarpilaar

 

2019

Geboorte maandpilaar

Februari

Geboorte dagpilaar

 

4

Geboorte tijdpilaar

 

11 uur en 16 minuten

己jĭ
-  aarde

丙bĭng

+ vuur

壬rèn

+ water

丙bĭng

+ vuur

亥hài

+ water

寅yin

+ hout

申shen

+ metaal

午 wǔ
- vuur

 

Neven elementen

ook nevenenergieën genoemd

vergelijkbaar met  hoofd- en zijwortels van een boom

 

壬rèn

+ water

甲jia

+ hout

庚gěng
+ metaal

丁 ding
- vuur

甲jia

+ hout

丙 bǐng

+ vuur

壬rèn

+ water

己jĭ
- aarde

 

戊 wǔ

+ aarde

戊  wǔ

+ aarde

 

 


NB. De bovenste rij geeft de wisselende kosmische elementen weer, de tweede de vaste aardse elementen. De volgende rijen geven de zogenaamde nevenelementen weer, welke zijn afgeleid van de kosmische elementen.

 

Als we deze opstelling nader gaan bestuderen dan blijkt dat Water 2x voorkomt en daarbij ook geaard is bij de aardse tak van de jaarpilaar. Bovendien wordt zij extra gestimuleerd door element Metaal die te zien is bij de aardse tak van de geboortedag. Water is dus sterk. Hout komt hier maar één keer voor en is zwak. Het element Hout wordt noch gesteund, noch gestimuleerd. Element Vuur komt 3 keer voor, waarvan de kosmische Vuurelementen extra gesteund wordt door de aardse tak van de geboortetijd pilaar. Vuur is sterk. Aarde komt 1 keer voor en wordt gestimuleerd door aardse tak van de geboortetijd pilaar. Metaal 0x. Net als in de voorbijgaande jaren is Metaal extra zwak.

 

                                                                                     Terug naar Inhoud

 

Schema van de 9 Sterren

ook huizen of paleizen genoemd en de richtingen waar deze energieën in 2019 hun scepter zwaaien, toegepast op de Fengshǔi.  Ook hier geldt als ingangsdatum 4 februari, maar het is niet zo dat de energieën van de ene dag op de andere veranderen; het gaat geleidelijk in elkaar over.  
Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen in uw huis, tuin, (bedrijs-) gebouw of verblijfplaats. Een nuttig overzicht voor mensen die in de afgelopen tijd een persoonlijke Bazì hebben laten opstellen. Zij kunnen hiermee hun persoonlijke gegevens actualiseren.

                              

7 Zeven Rode (七赤)

---Zuidoosten---
(岁破)

3 Drie Groene (三碧 )

--Zuiden--

5 Vijf Gele (五黄)
---Zuidwesten---

6 Zes Witte (六白)

+Oosten+

8 Acht Witte (八白)
+++Midden of centrum+++


1 Een Witte (一白)

++Westen++

三煞

2 Twee Zwarte (二黑 )

--Noordoosten--

4 Vier Groene (四绿)

+++Noorden+++
 

9  Negen Paarse(九紫)

++Noordwesten++
(太岁Tài suí)

 

 

Het oosten

Hoe u deze richting kan stimuleren.
De zes Witte (Liù Bái xing) met als vast element Metaal (de ster van -militaire- strijdlust en macht en arbeiders) heeft haar invloed dit jaar in het oosten. Deze energie heeft vooral invloed op mensen die in het midden- en kleinbedrijf werken, technici, sporters, militairen en mensen die werken in de handhaving. Ook is zij voor mensen met leiderschap in een bepaald (technisch) vak. Als je in een van genoemde branches werkzaam bent, is het raadzaam deze richting in je huis of werkplek te stimuleren.
De oostelijke richting draagt van zichzelf het element Hout en Metaal houdt Hout tegen wat ongunstig voor deze invloed is om zich te kunnen uiten. Wat men kan doen om toch de Zes Witte haar invloed te kunnen laten uitoefenen is element Aarde en Metaal in genoemde richting te plaatsen. Element Aarde stimuleert Metaal. In deze richting kunt u de kleuren geel, wit, zilver en goud toepassen. Alle objecten in genoemde kleuren en in het getal 8 (aarde) zijn  goed voor deze richting. Ook kunt u ook een object plaatsen die voortdurend in beweging is. Bijvoorbeeld een kleine ventilator in genoemde kleuren. Plaats geen viskom of aquarium met vissen. Want een viskom of aquarium bevat water. En Water stimuleert weer Hout. Bovendien moet u geen objecten plaatsen die het element Vuur dragen. Bijvoorbeeld kleuren zoals rood, oranje en paars vallen onder element Vuur, want Vuur vernietigt Metaal.  Daarnaast is in deze richting dit jaar niet gunstig om er wierook of kaarsen te branden.

 

 

Het zuidoosten 

Hoe u in deze richting de negatieven invloeden kan verminderen.
De Zeven Rode (qi chi xing) doet haar negatieve kracht dit jaar gelden in de zuidoostelijke richting. Haar element is Metaal. Haar vernielingskracht is zeer sterk. Als je niet oplet en deze richting stimuleert, groeit haar kracht nog meer. De zeven rode brengt het volgende met zich mee, vermogensverlies , diefstal, gevangenneming, verlies van een naaste(n).
Omdat de ‘zeven rode’ een grote vernielingskracht heeft kunnen de bij de botsing vrijkomende energieën dodelijk zijn. Het is aan te bevelen deze richting met rust te laten. Bijvoorbeeld geen onderhoud plegen aan de zuidoostkant van het huis of de tuin in deze richting gaan (her-) inrichten. Dit kan beter wachten tot volgend jaar, als de energie gunstig is.
Maar mocht de voordeur van uw huis of kantoor zich in deze richting bevinden, dan is het aan te raden zoveel mogelijk de energieën te verminderen. Omdat u vaak in en uit loopt in genoemde richting, komt veel negatieve energieën vrij. Daarom is het belangrijk de energieën te beteugelen zodat de invloed daarvan vermindert. Omdat de Zeven Rode tot het element Metaal hoort en de zuidoostelijke richting van zichzelf onder Hout valt, element Metaal en Hout van nature elkaar tegenstand geeft, wordt de kracht van de negatieve energieën ook verlaagd. Toch is het verstandig in deze richting blauwe en of zwarte objecten te plaatsen die vallen onder element Water. Water onttrekt aan de kracht van Metaal en stimuleert daarbij tegelijkertijd het element Hout.

 


Het zuiden                                                                                                     

Hoe u in deze richting de negatieve energie van de Drie (Jade)groene (san bì xing) kan beteugelen.
Drie Jadegroene (san bì xing) straalt dit jaar in het zuiden en draagt  het element Hout. Zij staat voor ruzies, conflicten, manipulaties etc.. Haar kracht kan makkelijk ruzies, conflicten  en manipulaties laten ontstaan tussen mensen en landen met verstrekkende gevolgen, zoals oorlogen. Hout wordt gestimuleerd door Water en dat moet in dit geval voorkomen worden. Omdat het element van het zuiden Vuur is, wordt de kracht van Drie groene sowieso al verminderd. Wordt dit in het kader van de Fengshǔi toegepast, zult u geen waterelement of waterplanten in deze richting van een( huis)kamer of (bedrijf-) gebouw moeten plaatsen. De kleuren blauw , grijs en zwart dragen het element Water. Beter is het om ornamenten/objecten te kiezen die het element Vuur dragen. Bijvoorbeeld de kleuren rood, paars of oranje te gebruiken, daarmee wordt de negatieve kracht van de Drie Jadegroen verder ontladen. U mag ook het element Hout gebruiken. Omdat Hout element Vuur stimuleert. Ook het getal 9 staat voor Vuur. Zo kunt u 9 rode, oranje of paarse (kunst)rozen in een vaas in deze richting plaatsen. Heeft u in deze richting de voordeur van uw huis, dan zal u zeker maatregelen moeten nemen. Ook kunt u in deze richting dag en nacht een lichtje laten branden.

 

 

                                                                                               

 Het Zuidwesten.

Hoe u deze richting de negatieve energieën kan beteugelen.
De Vijf Gele (Wǔ huáng xing), met haar eigen element Aarde, gaat dit jaar in het zuidwesten haar vernietigende kracht uitoefenen.
Deze Vijf Gele brengt desastreuze calamiteiten voort, zoals aardbevingen, grote overstromingen, grootschalige ziektes en epidemieën, enz.  Haar kracht wordt gestimuleerd in de zuidwestelijke richting, want deze richting draagt ook het element Aarde. Je kunt in huis, tuin of werkplaats in de zuidwestelijke richting, vooral als uw voor- of achterdeur zich in deze richting bevindt, de negatieve energieën ontladen door Metaal te stimuleren. Dit kan  door bijv. een bronzen of koperen windorgel met 6 pijpjes boven de deur aan te brengen. Het getal 6 valt ook onder element Metaal. Hoe meer metaal objecten er worden geplaatst, des te beter worden de energieën beteugeld. U kunt bijv ook een muziekdoosje plaatsen. Niet alleen een deur is belangrijk. Ook  ramen in deze richting laten veel energie van buiten het gebouw binnen. Ook is het af te raden in het zuidwesten in de grond (bijvoorbeeld de tuin of pad) te spitten. Als het echt gedaan moet worden, kan je beter wachten tot een nog komend gunstiger jaar. En niet te vergeten, een hoek in deze richting waar u veel moet zijn of uw werkzaamheden uitvoert, wordt ook gezien als kwetsbaar vanwege de negatieve energieën die zich hier doen gelden. De kleuren geel en rood moet u niet gebruiken in deze richting, want geel staat voor Aarde en rood staat voor Vuur. Aarde steunt Aarde en Vuur stimuleert aarde. Dus dat versterkt juist de negatieve energieën van de Vijf Gele. Zet geen aquarium in die hoek.

 

                                                                                                      

Het Westen.

Hoe u deze richting kunt stimuleren.
De Een Witte (Yì bái xing) met als eigen element Water is een positieve ster en straalt haar kracht  dit jaar in de westelijke richting. Deze ster staat voor menselijke (liefdes-)relaties, huwelijk, op stap gaan of (verre) reizen maken. Het vaste element van de westelijke richting is Metaal en Metaal stimuleert Water.  Mocht jij je relaties met anderen willen verbeteren of wil je een partner vinden, dan kan je in deze richting nog verder stimuleren door waterplantjes te plaatsen in een witte, blauwe, grijze of zwarte pot of bak. Maar stel dat deze kracht te sterk voor u wordt; u wilt helemaal geen nieuwe relaties, dan kunt het beter beteugelen met 8 stuks (edel-) stenen.
Daarnaast heerst de negatieve kleine ster San Shà deze richting. Dus u zult geen beweegbare objecten in genoemde richting mogen plaatsen, zoals aquarium of viskom met vissen. Bovendien is het ongunstig in deze richting te gaan spitten in de grond.

 

                                                                                                   

Het Noordwesten

De Negen Paarse (Jiǔ zĭ xing) met haar positieve energieën komt los na lang vastgehouden te zijn geweest in het centrum. Zij straalt dit jaar in het noordwesten.  Haar element is Vuur. Alles wat met blijdschap te maken heeft geeft deze Negen Paarse. Ook al bent je er niet echt op uit (meer) kinderen en/of kleinkinderen te krijgen, te trouwen of te gaan samenwonen, deze richting van je woning of gebouw te stimuleren is altijd goed en kan positieve zaken teweegbrengen. Als je deze energieën stimuleert wordt zij natuurlijk krachtiger. Vooral als je voordeur in deze richting staat, kan je deze positieve energieën doen stimuleren . Zoals vermeld, zij draagt het element Vuur en Hout stimuleert Vuur. Maar het noordwesten draagt het element Metaal. En Vuur is vijand voor Metaal. Dat betekent dat de positieve energieën door invloed van deze richting verminderd wordt. Daarom is het geschikt om een plant met grote bladeren of 9 rood, oranje of paarskleurige bloemen in deze richting te plaatsen.  Ook planten die vruchten of bessen dragen in de kleuren paars, rood of oranje zijn uitstekend. Wel planten met aarde gebruiken; waterplanten zijn uit den boze. Let wel op dat deze richting ongeschikt is voor objecten in de kleuren blauw, grijs en zwart.
Daarnaast heerst Tài sùi ook in deze richting. Tài sùi brengt ziektes en ongelukken met zich mee. Het is af te raden de tuin of grond om te spitten. Want door spitten komen de negatieve energieën los. Daarom is het verstandig alleen statische objecten te zetten en geen beweegbare zoals een aquarium met vissen of ventilator. Dus niet alleen de positieve invloed van de Negen Paarse heerst maar tegelijkertijd ook Tài sùi.


                                                                                               

 Het Noorden.

Hoe u deze richting kunt stimuleren.
De Vier Groene (Sì lù xing) doet dit jaar haar kracht gelden in het noorden. Haar element is Hout. Deze energieën zijn heel positief. Zij is gunstig voor examen doen, verder studeren, reputatie en civiele dienstverleners. Het getal 4 draagt ook het element Hout. Dus je kan bijvoorbeeld 4 takjes bamboe in water zetten en in deze richting plaatsen. Als het een slaapkamer of woonkamer is, precies in de noordelijke richting zetten. Scholieren kunnen met hun gezicht naar genoemde richting kijken tijdens studeren of huiswerk maken. Allerlei andere groene planten mogen geplaatst worden. Maar denk erom dat je nooit de planten laat verdrogen of dood laten gaan. Dus  niet vergeten water te geven. De kleuren groen, blauw, grijs of zwart zijn goed voor deze richting.

 

                                                                                                   

Het Noordoosten.

De Twee Zwarte (Èr hei xing). Dit is een  vernietigende kracht. Ofschoon haar kracht minder desastreus is dan die van de Vijf Gele, zullen we er toch alert op moeten zijn. Zij heerst dit jaar in het noordoosten. De Twee Zwarte draagt het element Aarde en de noordoostelijke richting draagt ook Aarde. Aarde steunt Aarde en stookt de negatieve kracht van de Twee Zwarte nog verder op. Dit jaar zal men in noordoostelijke landen goed op de hoede moeten zijn. Als uw voordeur in deze richting staat, zult u maatregelen moeten nemen om de kracht te verminderen, want de voordeur is een toegang die frequent in gebruik is. Alle beweging stimuleert de energie van de Twee Zwarte. Door het ophangen van een windorgel met 6 pijpjes wordt de negatieve energie verstrooid door de metalen klanken. Vanwege de toenemende kracht zal twee windorgels hangen geen luxe zijn. Laat de windorgels klinken tijdens het in- en uitlopen via deze deur. Let wel dat daar geen beweeglijke objecten zoals een aquarium met vissen of ventilator  geplaatst mag worden. Nogmaals, door alle beweging dat plaatsvindt wordt negatieve energie opgewekt. Ook slapen met uw hoofd naar deze richting is onverstandig. Ook het zitten bij een bureau met het gezicht naar genoemde richting is onwenselijk. Als uw woonkamer of vaste zitplaats in deze richting is, zou u deze kunnen herinrichten zodat u er niet blootstaat aan de Twee Zwarte. Het noordoosten is dit jaar geen goede plaats in huis of tuin om er lange tijd te verblijven.

 

Het midden of centrum.

De Acht Witte (Ba bái xing)  is een zeer gunstige ster die staat in het teken van geld, vermogen en promoties en vooruitgang. Waardoor de Acht Witte zo gunstig is komt omdat we nu leven in de zogenaamde  8e beweging. De 8e beweging  begon in het jaar 2004 en eindigt in 2024. Daarna begint de 9e beweging haar kracht te doen gelden. De energie van de 9e beweging gaat dit jaar, 2019, beginnen te ontspruiten. Elk jaar daarna groeit zij door totdat zij de volledige kracht in 2024 helemaal heeft overgenomen.

Dit jaar doet de Acht Witte haar kracht dus gelden in het midden of centrum. Haar element is Aarde. Het midden of centrum draagt ook element Aarde. Aarde steunt Aarde, maar helaas, deze gunstige ster wordt gevangen genomen in het centrum. Met als gevolg dat zij haar kracht weinig kan doen gelden. Als je toch van de Acht Witte wilt profiteren, dan kan je in genoemde richting elementen plaatsen die het element Vuur dragen, want Vuur stimuleert Aarde. Plaats in deze richting een vierkante bak of pot met planten erin. Waterelementen of waterplanten zijn ongeschikt. Daarnaast kan je ook objecten plaatsen in de kleur rood, oranje, paars, geel en of beige. Al deze genoemde objecten en kleuren kunnen energie in het centrum doen opwekken.  

 

Terug naar Inhoud

 


De Vijfelementen en hun betekenis voor de economie in het jaar van het Zwijn.

 

Metaal: Zodra het lente wordt heeft de Bazì van het Zwijn een beetje Metaal. Haar kracht is niet genoeg en lijdt tevens tot botsing met andere elementen. Bovendien wordt zij ook nog eens tegengehouden door het element Vuur. Dat vertaalt zich in de financiële wereld. Het wordt niet rooskleurig voor de financiële instellingen. Instellingen die leningen hebben uitgezet en bankzaken worden nog een stap verder aan banden gelegd. Er worden nog meer regels opgelegd.

 

Hout: in het jaar van de Zwijn verzwakt de kracht van Hout. Met branches die horen tot element  het Hout ging geweldig goed in de afgelopen tijd. Dat wordt dit jaar dus afgezwakt. Het staat ook in het teken dat sterke bedrijven bestaan en zwakke bedrijven dreigen te verdwijnen. Ook is overname en of fusie in het geding. Vooral scholen, educatieve instellingen,  milieu beschermende instanties, architectuur, bouwen en creatieve oprichters kampen met tegenwerkingen. Bovendien verlopen de zaken op genoemde gebieden stroef.

 

Water: een jaar waar het element Water sterk is, geeft voorspoed in alle handel die onder dit element hoort.  De afzetmarkt voor deze handel zal het heel jaar de grote winnaar zijn. Het kan makkelijk een reus worden op de markt dit jaar. Vooral in de branches zoals reizen, transport, hotel, transport inclusief logistiek,  restaurants en goederenstroom doen het goed. Er ontstaat een nieuw positief fenomeen van zaken doen via webwinkels. Deze laatst genoemde krijgt een doorbraak in het zaken doen. Ondanks het goede, botst dit element Water met het kosmisch element van het regerend jaar van de Zwijn. Dat betekent dat men voorzichtig moet zijn met door anderen verspreidde negatieve verhalen over uw producten. Tevens zult u ook voorzichtig moeten zijn voor een belastingaanslag en of  intensiveren van het toezicht.

 

Vuur: zodra de lente energie ingaat, laait het Vuurelement op. De ontwikkeling van chemische stoffen, brandstof, technologische producten, elektronische media e.d. krijgen overal publieke aandacht het hele jaar door. Er is krachtige vraag naar bijproducten uit olie c.q. petroleum.


Aarde:  gedurende het Zwijnjaar wordt element Aarde gestimuleerd door element Vuur. Dat houdt in dat er steun komt van externe positieve factoren. De industrie voor infrastructuur en onroerend goederen die onder element Aarde vallen groeit.
 

Analyses per dier

 

Realiseert u zich wel dat de analyse per dier de algemene lijn aangeeft, alleen gebaseerd op de jaarsymbolen. De maand- en dagsymbolen uit uw Bazì spelen ook een rol, waardoor de analyse meer op de een dan op de ander zal slaan. Waar gesproken wordt over "sterren" kunt u die het beste interpreteren als "invloeden". Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.  

 

KLIK OP HET DIER VAN UW KEUZE

         Dieren/jaren. Let op! 4 februari t/m 3 februari volgend jaar

Zwijn:            1935   1947   1959   1971   1983   1995   2007   2019   2031

Rat:                1936   1948   1960   1972   1984   1996   2008   2020   2032

Os:                 1925   1937   1949   1961   1973   1985   1997   2009   2021

Tijger:            1926   1938   1950   1962   1974   1986   1998   2010   2022

Konijn:           1927   1939   1951   1963   1975   1987   1999   2011   2023

Draak:            1928   1940   1952   1964   1976   1988   2000   2012   2024

Slang:             1929   1941   1953   1965   1977   1989   2001   2013   2025

Paard:            1930   1942   1954   1966   1978   1990   2002   2014   2026

Geit:               1931   1943   1955   1967   1979   1991   2003   2015   2027

Aap:               1932   1944   1956   1968   1980   1992   2004   2016   2028

Haan:             1933   1945   1957   1969   1981   1993   2005   2017   2029

Hond:              1934   1946   1958   1970   1982   1994 2006   2018   2030

Voorbeeld: 4 februari 1976 is al Draak, 3 februari 1976 is  nog Konijn

Voor degene die geboren zijn in het jaar van het Zwijn is (weer) een volledige cyclus van 12 jaren voorbij gegaan, met andere woorden, als u geboren bent in een jaar van het Zwijn, dan is na 12 jaar de cyclus van de 12 aardse Takken voor het Zwijn weer rond. Dit wordt 'kleine cyclus' genoemd. Wordt u in dit jaar van het Zwijn 60 jaar, dan heeft u een complete levenscyclus doorgemaakt en vallen de elementen van het jaar van uw geboorte, kosmisch element Aarde en aards element Water samen. Jou geboortejaar elementen hebben dezelfde elementen met die van het huidige jaar van de Zwijn. Dit wordt 'grote cyclus' genoemd. U begint als het ware aan een tweede levenscyclus!

Zwijn: 

Wat staat het Zwijn of Varken dit jaar te wachten?.
Een jaar van grote schommelingen, zelf acties nemen om te voldoen aan de onrustige verandering.


Dit is een jaar waar alle Zwijnen met zichzelf te maken gaan krijgen, de zogenaamde fàn tài sùi. Kosmische onrust. Het gaat om de (plotselinge) veranderingen al dan niet met schokkende effecten, strubbelingen en met zaken die niet vloeiend willen verlopen. Dit kan positief of negatief uitpakken. Je zal van te voren al geestelijk voorbereid moeten zijn om de  veranderingen het hoofd te bieden. "Organiseert" u zelf  één van de grote gebeurtenissen in het leven, zoals trouwen of samenwonen, geboorte van een kind of kleinkind beleven, of een huis of pand kopen, carrière  maken of verhuizen en dergelijke, dan kanaliseert u als het ware de kosmische onrust. Het kan zo de kop ingedrukt worden. U heeft er minder last van.

Gelukkig zijn er twee goede sterren die de onrust verzachten. Ze zijn Sùi jià en tian jiě.  Sùi jià houdt in dat in de oude tijd de keizer in een draagstoel zijn burgers bezoekt buiten het paleis. Er ontstaat nieuwe groei en kansen voor u in uw carrière en werk. Tian jiě, betekent  "kosmische oplossing". Zij past niet in het traditionele rijtje van symbolen; is pas in latere jaren toegevoegd. "Kosmische oplossing" is niet altijd even positief te duiden. In het begin is het moeizaam wat u wilt doen en pas daarna verloopt het gladjes. Zij is een kracht die, als u in de problemen raakt,  uiteindelijk toch een oplossing aanreikt. Dus, gedurende het Zwijnjaar zult u hier vaker alert op moeten zijn, soms zien zaken eruit alsof ze makkelijk zijn maar er komen onverwachte complicaties.  Gelukkig lijkt dit niet te slaan op uw werk/carrière; dat verloopt stabiel.
Daarnaast zijn er drie negatieve sterren die u mogelijk kunnen treffen. Ze zijn Jian feng, San xíng en xǔe rèn.  Deze drie invloeden hebben te maken met uw gezondheid. Ze staan voor makkelijk lichamelijke letsels oplopen, zoals vallen, kneuzen of zich bezeren door metalen voorwerpen. Bovendien zijn de aardse takken van uw geboortejaar en die van het regerend jaar identiek, fàn tài sùi dus en xíng tài sùi (betekent straffen), slaat dan onvermijdelijk toe op de gezondheid. Het straffen is ook een vorm van fàn tài sùi. Daarvoor verwijs ik u naar het onderdeel fàn tài sùi  voor meer uitleg.
Wees extra alert  met fietsen, autorijden, scherpe voorwerpen hanteren, en dergelijke. Geen heftige sportoefeningen doen en uitkijken waar je loopt. Kortom, wees voorzichtig dat u geen lichamelijke letsels oploopt.  Kunt u niet voldoen aan één van bovengenoemde grote gebeurtenissen, dan kunt u bijvoorbeeld veranderingen (laten) aanbrengen in huis, zoals een nieuw interieur of verplaatsen van de meubelen of nieuw behang aanbrengen. etc,  zodat deze zelfgekozen veranderingen de kosmische onrust kanaliseert en de kop indrukt.  Het gebeurt wel, alleen u heeft dat zelf in eigen hand genomen en wacht niet willekeurige gebeurtenissen.  
Algeheel genomen, het is een jaar waarin veel strubbelingen zijn en waar veel zaken niet zo gladjes verlopen zoals men dat wil. Ups en downs heel het jaar door doet de stemming er niet beter op worden. Relaties met anderen verslechteren zonder duidelijk aanwijsbare redenen. Houdt u zo mogelijk in en ga vaker de natuur in. Ga uitdagingen aan met een optimistische en positieve houding. Door de invloed van uw eigen geboorte dierjaar, is het advies om in alles wat u doet terughoudend te zijn. Afwachten tot het jaar om is en dan pas uw slag slaan.

ANDER DIER KIEZEN                   Terug naar Inhoud       

Rat:  

Wat staat de Rat dit jaar te wachten?
Stijging van de krachtige dynamiek van de perzikbloesemster, grijp de kansen waarin edelen u steunen.


Een jaar waar geen botsing en geen samenvoegen te bekennen zijn. Tevens zijn er twee krachtige sterren die invloed op u hebben. U krijgt ‘edelen’ die u steunen en algeheel kent dit jaar een stijging in het geluk. Twee sterren die u dit jaar heel gunstig zijn. Dat zijn Tian yĭ enTài yáng. Het maakt niet of het uw baas, ondergeschikten, vrienden of familieleden zijn, ze gaan u het geheel jaar extra bevoordelen. Als u voor een baas werkt, wordt u door de baas gewaardeerd. En als u zaken doet, is de kans groot dat u ondersteund wordt door nieuwe klanten. Tài yáng (lett. de zon) straalt haar warmte over een groot oppervlak. Als u kans krijgt uw zaken of carrière uit te breiden buiten Nederland biedt dit jaar daartoe een uitgelezen mogelijkheid. U kunt het met gerust hart uitvoeren. Bent u op zoek naar een zakenpartner of iemand die u anderszins kan helpen, dan is iemand die geboren is in het jaar van de Buffel/Os de beste maat. De Buffel is een geschikt persoon voor u. De geschikte driehoeksymbolen bij u  zijn Hài (Zwijn),  Zĭ ( Rat) en Chóu (Buffel). Het maakt de kans op succes groter als u met zo iemand samenwerkt. Tài yáng is een mannelijke ‘edele’. Als u in de branches van herenkleding, auto’s, geluidsapparaten en dergelijke "mannenspullen" werkt dan kunt u goede resultaten bereiken.  Omdat beide sterren ver in de kosmos staan, is de straling heel breed. De persoonlijke uitstraling of aantrekkingskracht van de Rat zal sterk worden verhoogd. Bovendien doet de perzikbloesemster er nog  een schepje bovenop;  de Ratten zijn het hele jaar door continue bezig met liefdesperikelen. Vooral bij vrouwen is de kans groot haar wederhelft vinden. Daarbij lijken onderlinge verschillen in achtergrond en educatie nauwelijks een rol te spelen. Mannen kunnen ook een goede levenspartner tegenkomen. Door invloed van de perzikbloem ster kunnen mannen de relatie niet verder ontwikkelen dan alleen tot fysiek  contact. Wees extra voorzichtig voordat u zich in zo’n relatie begeeft. Bovendien zijn dit jaar getrouwde of samenwonende paren heel beïnvloedbaar;  de val in een driehoeksverhouding ligt op de loer.
Hoewel er twee sterke positieve sterren dit jaar uw leven beïnvloeden, is er daarnaast ook een negatieve ster die invloed op u heeft, genaamd Hǔi qì (lett. pech hebben). Door een klein misverstand wordt u al kwalijk genomen. Het is aan te raden de achterste van de tong niet laten zien, want als u  zonder enig voorbehoud alles zegt, kan dat u zeer kwalijk worden genomen. En dat kan bovendien uw plannen of bezigheden laten mislukken.  Hǔi qì houdt ook in dat u voorzichtig moet zijn met wat u zegt. Met uw uitingen kunt u anderen beledigingen of kwetsen. Ook betekent Hǔi qì dat wanneer twee mensen onderling met elkaar onvoldoende communiceren dit wrevel met zich mee brengt. Maar mensen worden ook boos op u als u teveel praat.  Zeg niets waarover u later spijt kan krijgen. Laat uw werkzaamheden of carrière niet daaronder leiden. Omdat het een jaar is waar u veel meer contacten onderhoudt met mensen,  wordt u vaker uitgenodigd voor eten en drinken tot misselijkmakend aan toe.  Bovendien krijgt u weinig tijd om te rusten. Gevolg is dat uw gezondheid daaronder lijdt.
Algeheel genomen is het jaar van het Zwijn voor u een jaar van oogsten en slagingskansen.   Alleen is nergens te bekennen dat u dit jaar wat betreft geld en vermogen, er groots op vooruit gaat. Bent u ondernemer, dan is grootschalig investeren of nieuwe zaken opzetten niet zo gunstig. Wel kleinschalig. Als u stapsgewijs opereert en met behulp van de ‘edelen, is de weg naar succes niet meer te stoppen. Maar houd er nu alvast rekening mee dat het volgende jaar (van de Rat) een moeizamer verloop zal hebben.

 

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Os  

Wat staat de Os (Buffel) dit jaar te wachten?.
 

Dynamisch terug naar stabiliteit, uw status verbetert.
Sterkte wordt weergegeven, besteedt aandacht aan populariteit.

 

Door de invloed van Xíng tài sùi (straffen) gedurende het Hondjaar, heeft u heel wat strubbelingen moeten meemaken op welk gebied dan ook. Werk, gezondheid; de problemen beïnvloedden ook uw stemming. Gelukkig, binnentredend in het jaar van het Zwijn verbetert uw situatie. Bovendien vormen Os, Zwijn en Rat een driehoek, de zogeheten ‘samen overeenkomsten’.  Dat houdt in dat deze genoemde dierjaren bij elkaar passen en ze vormen een eenheid. Een driehoek, waarvan de kracht u verrijkt. Dit gaat in zodra het Zwijnjaar begint. Het leven wordt stabieler. Er komt een jaar van als het ware opnieuw beginnen. Er is een ster die u goed gezind wordt. Zij heet Táng fǔ. Deze ster staat voor macht en prestige. Vooral voor mensen die werkzaam zijn bij de sterke arm, bijvoorbeeld bij de politie, douane, brandweer, grote instellingen, ambtelijke diensten en bestuurrechtelijke diensten, zij profiteren hiervan het meest. U wordt energieker en toont leiderschap. Kortom, op werkvlak laat u goed merken wat u kan. Ook  degenen die geen leidingfunctie hebben, kunnen dit jaar profiteren van Táng fǔ. Maar als u ondernemer bent, kunt u wat tegenvallen verwachten. Voor deze laatstgenoemde groep mensen geldt dat  dit jaar geen winst of verlies te verwachten valt.
Behalve dat er een positieve ster te vinden is zijn er ook negatieve sterren te zien. Dat zijn Yùe shà, Bào wěi, fei lián, fei rèn en shang mén. Ondanks dat ze kleine negatieve straling hebben zijn ze vooral ongunstig voor de onderlinge relaties, gezondheid en thuisgeluk. Yùe shà staat in het teken dat vooral vrouwen problemen veroorzaken. Gedurende het Zwijnjaar is het advies  het vrouwelijk geslacht te mijden als het gaat om geld uitlenen of samenwerking, want er kan makkelijk verschil van mening ontstaan en geldperikelen kunnen zelfs leiden tot vijandschap. Wat Bào wěi (lett. de staart van een luipaard) betreft, betekent dat wanneer er op de staart van een luipaard wordt getrapt, deze zich omkeert en bijt. Dat geeft aan dat u ongewild op de tenen van anderen gaat staan en zij kunnen u flink terugpakken. Wees terughoudend als mensen u (aan)spreken en ‘pik niet’ op anderen.  Fei lián en fei rèn betekent dat u kwetsbaar bent voor lichamelijke letsels, vooral met scherpe en metalen voorwerpen.  Mijd risicovolle sporten gedurende het Zwijnjaar. Pas ook op voor voorwerpen waaraan u zich kunt verwonden. Shang mén staat in relatie tot thuisgeluk, want ook thuis kunnen ongelukken gebeuren waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Om dit te kanaliseren/voor te zijn, kunt u zo mogelijk nog vóór het lente feest (Nieuwjaar dus), uw interieur in huis veranderen of een likje verf geven, meubels verplaatsen en uw slaaprichting aanpassen, enz. Want dan heeft u zelf verandering in huis gebracht en dat laat energie anders stromen in huis. U kunt het schema van de ‘9 richtingen raadplegen’  over biijv, in welke richting u het beste met uw hoofd kan slapen.
Algeheel verbetert het Zwijnjaar voor u niet in een rap tempo. Maar vergeleken met het Hondjaar gaat het veel beter, ontspanner  en stabieler. En bovendien straalt een positieve ster over u. Vooral op gebied van werk en of carrière gaat het goed. Alleen op gebied van de liefde en geld gaat het wat minder. Mocht u willen investeren, zult u dat op een terughoudende manier moeten doen. Vooral geen korte termijn investeringen doen. Wees voorzichtig voor uzelf, omdat u het hele jaar kwetsbaar bent voor lichamelijke letsels.

 

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Tijger  

Wat staat de Tijger dit jaar te wachten?.

 

Opbreken en vervolgens combineren leidt uw geluk in ups en downs.
Haal winst uit stabielere tijden zodat werk en carrière vooruitgang kent.


Het symbool van het jaar van de Zwijn valt samen met die van de Tijger. Het samenvallen van symbolen geeft aan dat  deze dieren elkaar goed doen. In principe zullen meer mogelijkheden ontstaan voor samenwerking. Maar in de samenvallen van deze symbolen schuilt helaas ook een minpunt, een soort verborgen breuk. Daarom zijn in het Zwijnjaar net als bij Fàn Tài sùi ups en downs  te verwachten voor de Tijgers. Want samenvallen van symbolen (Hé tài sùi) betekent net als bij Fàn tài sùi niet dat het een negatieve of positieve eenzijdige wending kent. Hoe de invloed zich op u ontwikkelt gedurende het heel jaar door, hangt af hoe de andere elementen van uw 4 levenspilaren zijn. In het algemeen genomen zal 70%  van de Tijgers het goed krijgen, terwijl 30 % veel ups en downs meemaken. Zij kunnen extreem worden door de invloed van de verscholen breuk. Dat heeft effect op verschillende gebieden zoals in de liefde, werk en of carrière, thuisgeluk en bovendien de relaties tot vrienden en kennissen. Op genoemde gebieden zullen hoe dan ook akkefietjes of problemen ontstaan. U kunt deze energie kanaliseren als u deelgenoot kunt zijn bij huwelijk, samenwonen, gezinsuitbreiding, nieuwe woning etc. de zogeheten grote blijde gebeurtenissen in het leven. Als er geen sprake kan zijn van dit soort gebeurtenissen kunt u ook aan de slag met klussen aan huis en omgeving. Ondanks de verscholen breuk, zijn er toch goede sterren die ten huize van de Tijgers spelen. Ze zijn Tài yin, Guó yin en Sùi hé. Tài yin staat voor de vrouwelijke ‘edele. Dat betekent dat de Tijger gedurende het Zwijnjaar hulp krijgt van vrouwen. Als u werkt voor een baas en deze een vrouw is, maakt u wellicht promotie. En als u een zakenmens bent, dan zullen uw meeste en belangrijkste klanten vrouwen zijn. Daarnaast is Tài Yin een ster voor geld en vermogen. Alleen het resultaat daarvan is wat aan de magere kant. Hetgeen weer vertaald kan worden dat in het Zwijnjaar wat betreft uw inkomen en geld u er slechts matigjes  op vooruit gaat. Guó yin staat voor machthebber. Deze beïnvloedt de Tijgers in hun werk en carrière. Bovendien met behulp van Tài yin,  geeft dit Tijgers kansen voor ongekende promoties. Grijp de kans en maak er wat van.
Daarnaast hebben Tijgers te maken met Pò tài sùi (breken of vernielen). Dit heeft meteen aan het begin van het jaar invloed op onderlinge relaties. Goede relaties met anderen kunnen hierdoor verzwakken. Tevens leidt het tot roddels. De kans is groot dat u ongewild mensen beledigt. Daarnaast zijn er twee andere sterren die invloed hebben. Ze zijn Gu chén (lett. eenzaam zijn) en Guan suo. Ze zijn allebei negatief. Gu chen staat voor dat u zich vaker eenzaam voelt en dat u mogelijk problemen krijgt met uw samenwerkende partner(s) op gebied van financiën. Advies:  laat uw financiën niet aan een ander over. Neem dit onder zelfbeheer ter voorkoming dat er misbruik van wordt gemaakt.
Algeheel brengt het Zwijnjaar vaak kleine problemen voor u. Daardoor wordt uw stemming ook beïnvloed. Als u wilt kunt u een diertje in de vorm van een Paard of Hond aan uw sleutelbos hangen. En daarnaast zult u zich wat conservatief en terughoudend moeten opstellen. Want het Zwijnjaar betekent voor u ‘een moeilijk en stroef begin, daarna wat makkelijker en gladjes'. Zodra de moeilijke fase voorbijgaat, verloopt het daarna voorspoediger. Met geduld, rust en kalmte ertegen aan gaan is de beste boodschap die ik voor u heb.

 

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Konijn 

Wat staat het Konijn dit jaar te wachten?
Een positieve ster steunt, uw carrière groeit.  U voelt zich rusteloos alsof de hemel op u neervalt.


Twee jaar achter elkaar heeft u het moeilijk gehad door de invloeden van Chòng tài sùi (botsing tussen twee symbolen) in het jaar van de Haan (2017) en samenvallen van de symbolen ( Hé tài sùi) in het jaar van de Hond (2018). Het waren ups en downs van jewelste, vooral op gebied van de thuissituatie met familieproblemen. Dit heeft de Konijnen uitgeput.
Binnentredend in het jaar van het Zwijn vormen de dierjaren Konijn, Zwijn en Geit  een sterke driehoek. De zogenaamde  ‘3 overeenkomend’ maakt dat het Zwijn een vriend is van het Konijn. Dat geeft aan dat de stabiliteit bij Konijnen verhoogt. En als ze hulp krijgen van de Geit, Konijnen gedurende het Zwijnjaar het nog beter doen. Algeheel is het een jaar waarin  Konijnen zich met opgeheven hoofd kunnen laten zien.  
Daarnaast zijn er 2 sterren die in het paleis van de Konijnen komen. Ze zijn Jiang xing en San tái. Jiang xing houdt in macht en waardigheid.  Het is een ster die invloed heeft op het gebied van leiderschap. Heeft u een leidinggevende functie, dan gaat u merken dat u uw werk probleemloos uitvoert. Daarnaast heeft deze ster een sterk karakter. Zij is ook bekend om haar vastberadenheid en volhouden of volharden. Dus mensen die een functie hebben bij de overheid, douane,  brandweer, politie- of  militaire macht brandweer of douane, komen goed uit de verf. Door deze invloeden worden Konijnen wat strijdlustiger in hun werk. Ze worden meer gewaardeerd in wat ze doen.

San tái is een ster die maakt dat u in een stabiele omgeving hoger kan klimmen in uw werk. Ook maakt zij uw stemmingen positief. Niet alleen heeft San tái invloed op het werk of bezigheden maar ook op de liefde. Vooral voor Konijnen die tijdens het Haanjaar en of Hondjaar uit elkaar zijn gegaan, is de kans aanwezig is dat de banden weer worden aangehaald. Het Zwijnjaar is er een  van opnieuw beginnen. Bovendien is het een jaar waar u makkelijk nieuwe vrienden maakt.
Vervelend is, net als bij alle andere dieren, er zijn ook negatieve sterren die in het paleis van de Konijnen komen regeren. Ze zijn Wǔ gǔi (lett. 5 boze geesten), Guan fǔ en Fei fǔ. Wǔ gǔi maakt dat u onzeker wordt en twijfelachtig. Wees alert met onderlinge relaties, want die kunnen verslechten. Vooral als u werkt met collega’s zult u wat terughoudend moeten optreden, want zij kunnen het u door jaloezie moeilijk maken en de strijd aan willen gaan over de vraag wie de beste is. Ook onder vrienden en of partners kan wantrouwen de kop op steken. Het advies is dat u gewoon de waarheid zegt als het moet, want dat is de beste manier om verdachtmakingen te voorkomen. Wat betreft  Guan fǔ en Fei fǔ, die staan voor  officiële geschillen. Wees alert als het gaat om documenten en of contracten. Lees de kleine letters goed voordat u er mee akkoord gaat. Ook tijdens het autorijden zult u extra alert moeten zijn in het verkeer, want het Zwijnjaar kan u in de val brengen van bestuursrechtelijke problemen (bijv. boetes en sancties). Bent u ondernemer, dan zult u extra aandacht moeten besteden aan de financiële situatie van oude en nieuwe klanten. Probeer te voorkomen dat u betrokken wordt in restschulden van klanten. Vermijdt dat u meegesleurd wordt in een financiële situatie met als gevolg oninbare vorderingen.
Algeheel gezegd, vergeleken met het Haanjaar en Hondjaar, lopen zaken voor de Konijnen beter gedurende het Zwijnjaar. Hoewel het niet een snelle sprong vooruit kent, maar eerdere zorgen en problemen leiden in de richting van oplossingen. In het komende jaar, als u wilt, kunt u zich toespitsen op het bouwen aan uw carrière. U kunt rekenen op een goed resultaat. Wat betreft uw gezondheid zijn er geen grote problemen te verwachten. Wel, door invloed van Wǔ gǔi, plus dat u meer werkdruk heeft, maakt dat u  moeilijker slaapt. Doe aan ontspanningsoefeningen of ga vaker op reis. Breng evenwicht in lichaam en geest en ontmoet het goede geluk van het komend Zwijnjaar.

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Draak 

Wat staat de Draak dit jaar te wachten?

De Hóng Luǎn ster beweegt en dat versterkt uw populariteit. Met een positieve houding vordert u verloren terrein terug.


Gedurende het Hondjaar heeft van de 12 dieren de Draak het meest moeten lijden. Zij hebben de sterkst mogelijke botsing moeten meemaken. Dat kwam door de botsing van twee symbolen, (辰) Chén, element Aarde van de Draak en (戌) Xu , ook element Aarde van de Hond. De gevolgen daarvan waren op zijn zachts gezegd, geen sinecure.  De meeste Draken moesten het vergelden door de onstabiele veranderingen en de tegenwerkingen in bijna alles. Binnentredend in het Zwijnjaar, ontdoet de Draak zich van de invloed van de Hond. Dan zal in het geheel genomen alles weer in rustiger vaarwater komen. Had u tijdens het Hondjaar één van de bekende blije gebeurtenissen gehad, dan kan de ervaring met de botsing wat zachter zijn geweest. Mocht u in het Hondjaar veel zijn kwijtgeraakt, u gaat gedurende het nieuwe jaar dit terugwinnen. Een jaar waarin u opnieuw begint en het langzaam aan weer goed gaat.
Er zijn twee positieve sterren die in uw paleis/huis gaan regeren. Ze zijn Yùe dé en Hóng LuǎnYùe dé komt van de maan af en staat voor vriendelijkheid en aangenaam. Zij straalt positieve energieën uit. Het houdt in dat vrouwelijke ‘edelen’ u de helpende hand reiken om uw wensen te vervullen.
Yùe dé geeft ook kracht in uw werk of bezigheden. Contacten met anderen versterken en brengt harmonie in relatie met uw wederhelft. Ook is Yùe dé een beroemde ster in het kader van de fengshǔi. Deze invloed is zeer sterk en geeft aan dat er ‘edelen’ zijn die u helpen mocht u in de problemen raken. De meeste problemen die u tegenkomt zullen daardoor verholpen kunnen worden. Als uw baas of leidinggevende een vrouw is, is kans groter dat u door haar wordt ondersteunt. Ook als u ondernemer bent wordt u door vrouwelijke klanten gewaardeerd. Door steun groeit uw carrière en ziet u een stijging in geld en inkomen. Bovendien speelt Hóng Luǎn (rode feniks) een rol. Bestaan uw werkzaamheden uit contacten met mensen, dan boekt u meer succes in het zwijnjaar. Vooral voor ondernemers die contacten leggen met klanten, maar dan zal u die contacten zelf moeten onderhouden om succes te boeken. Beide sterren geven in zekere zin een rijke oogst. Vooral mensen die tijdens het Hondjaar uit elkaar zijn gegaan, een operatie moesten ondergaan, lichamelijke letsel hebben opgelopen, inkomensverlies geleden en noem maar op, gaan het dit jaar de stukken weer bijeenrapen. Toch zijn sommige gedane zaken niet meer terug te draaien. Kijk dan vooral vooruit en haal er het beste uit tijdens het Zwijnjaar. De invloed van de rode feniks is zo sterk dat de kans op  trouwen mogelijk is. Dat geeft ook aan dat mocht u al getrouwd zijn of  een partner hebben, u alert zult moeten zijn dat u niet in een ingewikkelde driehoeksverhouding terecht komt.
Wat negatieve sterren betreft zijn Xiǎo máo en Bǎn àn. Xiǎo máo betekent klein verlies in de financiën. Hoewel u in het Zwijnjaar meer verdient dan in het Hondjaar, toch is het een teken van geldinkomsten en gelduitstroom. Gelukkig zijn dat geen grote uitgaven. Misschien dat u wat aan goede doelen kan schenken. Zo neemt u het heft in eigen hand. U doet het bewust zelf en niet dat het geld door plotselinge onvoorziene kwesties uitstroomt.  Bǎn àn maakt dat u vurig verlangt naar verandering in uw werkzaamheden. Alleen is het Zwijnjaar daar niet een geschikt jaar voor.  Vooral heeft u de neiging over te willen stappen naar een andere baas of werkomgeving. Die neiging kan al zijn ontstaan in het Hondjaar. U zult merken dat het reuze meevalt in het Zwijnjaar. De werksfeer wordt beter en u krijgt het naar uw zin als u gewoon op uw oude post blijft. Bovendien zit de kans er in dat u zich  daarin verder ontplooit.
Algeheel laat het Zwijnjaar je werkzaamheden of bezigheden gladjes verlopen. Bovendien neemt u een positieve houding aan en raapt u brokstukken bij elkaar. Contacten met anderen nemen een positieve wending. Al zal het geen jaar zijn waar u snel grote winst boekt, maar er zit toch een gestage groei in. Beschouw het Zwijnjaar als een jaar van terugvordering en het terugwinnen van verloren terreinen.

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

 

Slang  

Wat heeft het komend jaar in petto voor de Slang?

 

Botsing met Tài sùi verandert makkelijk uw stemming. Het postpaard maakt u beweeglijk, in de beweging maakt u winst.
 

Een jaar waar u te maken hebt botsing, met Tài sùi. Deze vorm van de botsing is krachtig en opvallend vergeleken bij andere dierjaren. Dus de botsing zal bij de Slangen de grootste worden van de 12 dierjaren en zij verkeren in een onstabiele en onzekere tijd met ups en downs en stroeve en lastige tijden. Als u een blijde gebeurtenis mag vieren dan  kan deze de botsing verzachten. Hoe dat werkt, daarvoor verwijs ik u naar de rubriekfàn tài sùi’. Daar wordt omschreven hoe de invloed van fàn tài sùi werkt en hoe men dat kan kanaliseren door zelf initiatieven te nemen. Vooral op gebieden van de liefde en werk. Wat betreft de liefde, u komt op een kruispunt terecht. Ten aanzien van werk of bezigheden zijn (grote) verandering te verwachten. Door de botsing van de symbolen bij de aardse takken van uw geboortejaar en die van het regerend jaar wordt u rusteloos. Het gevolg is dat u wilt ‘bewegen’. ‘Bewegen’ heeft niets te maken met sport. Het betekent dat u iets wilt doen. U gaat niet zitten afwachten totdat iets op u afkomt. Sowieso zult u geen riskante beslissingen moeten nemen. Beoordeel een situatie goed voordat actie onderneemt. Wees behoudend met alles wat u doet of wilt doen.
Gelukkig zijn er twee sterren die in uw paleis een positieve rol gaan spelen. Ze zijn Tian chú (lett. kosmische keuken) enYì mǎ (lett. het postpaard). Tian chú staat voor allerlei lekker eten en drinken. Dat houd in dat u vaker kansen op uitnodiging krijgt voor lekker eten en drinken. Het dreigt teveel van het goede te worden. En Yì mǎ staat voor vaker reizen maken en of buiten huis activiteiten doen. Of u het zelf bepaalt of niet, u krijgt de kans om vaker op reis te gaan. Nu het Zwijnjaar een botsend jaar voor u wordt, is het juist goed om vaker van huis te zijn, want dat geeft u ruimte en lucht.  Bovendien kan dat de invloed van de fàn tài sùi verzachten.
Behalve deze goede sterren zijn er ook slechte sterren die invloed op u krijgen. Te noemen Pó sùi (lett. gebroken), Dà mao en Lán gan, Pi tóu.  Pó sùi staat voor gebroken menselijke relaties, vooral bij een meerdere of iemand met macht is het makkelijk om hem of haar te beledigen. Doe voorzichtig  ter voorkoming dat u een meerdere op de tenen trapt. Dà mao betekent onvoorziene grote uitgaven. Dit geeft aan dat u mogelijk dit jaar veel meer gaat moeten uitgeven. Vooral ondernemers moeten oppassen voor onverwachte grote uitgaven, want u kunt daardoor grote verliezen lijden. En Lán gan betekent zware tegenwerkingen. Dat geeft aan dat u vaker tegenwerkingen krijgt bij het ondernemen van iets. Het advies is; wees geestelijk voorbereid voordat u iets doet.  Als laatste Pi tóu (lett. kaal hoofd) staat voor sterfgeval. Wees meer betrokken bij de gezondheid van uw naasten. U kunt wat geven voor goede doelen. Vroeger hadden veel mensen, vooral de armen, geen geld om een doodskist te kopen. De vermogende mensen schonken uit een goed hart een doodskist  en regelden de begrafenis. Tot op heden zijn er nog mensen die dit soort schenkingen nodig hebben.  Men gelooft dat als men uitgeeft aan goede doelen, zij zelf daar ook baat bij hebben. Bijvoorbeeld dat hun eigen thuisgeluk beter wordt.
Algeheel wordt het Zwijnjaar een vijandig jaar voor Slangen. Stel uw doelen niet te hoog. Reis wat vaker en of verander in uw huis het interieur door meubels te vernieuwen of anders te plaatsen, een likje verf geven en vooral uw bed volgens de fengshǔi zodanig plaatsen dat u met uw hoofd in een goede slaaprichting ligt.. Vooral checken vanuit welke richting Wǔ huáng ( de vijf gele) en Èr hei ( twee zwarte) in huis, tuin en of kantoor energie laat binnenstromen. Gebruik de rubriek 'Negen sterren' om te zien welke voorwerpen u het beste waar in de kamer kunt plaatsen om de slechte energie af te buigen of te verstrooien. Omdat  een jaar waarin de symbolen met elkaar botsen kan leiden tot lichamelijk letsels, zijn vermijden van risicovolle sporten, veilig rijden zowel in auto als fietsend en voorzichtig zijn met (scherpe) voorwerpen de beste adviezen.  Draag dierenobjecten zoals de Haan en Os bijv. aan uw sleutelbos. Kijk bij de tabel 'Zes en Drie Overeenkomenden'.  Deze dieren zijn u welgezind. Ga de uitdaging aan met een positieve houding en zit niet bij de pakken neer.

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Paard

Wat staat het Paard dit jaar te wachten?

De gelukster positioneert zich ter ondersteuning van de nobele. Regel met zorg uw financiën, de oogst is in zicht.


Binnentredend in het Zwijnjaar heeft het Paard geen botsingen noch samenvallende symbolen. Bovendien zijn er een aantal positieve sterren die in zijn Paleis gaan regeren. Algeheel ontwikkelt zich  het jaar positief op bijna alle gebieden. Een jaar van vooruitgang. Drie sterren die zich over u gaan ontfermen: te noemen Zĭ wei, Lóng dé en Lù xunZĭ wei en Lóng dé staan voor sterke en krachtige ‘edelen’ die over u stralen.  Zǐ wei ( lett. lagerstroemia indica, een overvloedig bloeiende boom), is een ster die voor status, achtbare identiteit staat en heeft invloed op het verhogen van iemands positie. Deze twee sterren zijn uitermate positief voor mensen die voor een baas werken of voor wie hun werkzaamheden uit een ambtelijke functie voortvloeit. In dit jaar kunnen ze hun inspiraties en leidinggevende capaciteiten tonen. Daarnaast is er nog deze Lù xun, ( lett. officiële verdienstelijkheid). Dit houdt in dat men een keizerlijk inkomen verdient. Dat betekent dat u promotie zou kunnen maken met stijging van uw inkomen. Deze laatstgenoemde ster spits zich vooral toe op werknemers. Ook al zou u problemen tegenkomen, dit lost zonder moeite op. Een heel jaar met stabiele verhoudingen. Ook als u ondernemer bent, zijn de kansen groot dat uw zaken er op vooruit gaan. Het is te verwachten dat u uitblinkt op uw werkplek. Het maakt niet uit of het gaat om werk of onderlinge relaties.  Op beide gebieden kunt u een  doorbraak  maken.
Er is echter wel een vervelende ster die in uw paleis komt storen. Bào Bài genoemd. Deze ster beïnvloedt uw financiën. Wat inhoudt dat u makkelijk veel geld kan verdienen maar tegelijkertijd plotseling voor onverwachte uitgaven komt te staan.   Let wel op dat u wat opzij legt om dit soort uitgaven op te kunnen vangen. Daarnaast beïnvloedt deze ster u zo dat u zonder enige bedoeling veel praat wat anderen  verkeerd opvatten. Hierdoor beledigt u mensen en dat kan u duur komen te staan. Advies is, doe gewoon uw werk en praat minder. Ook Dì jiě en Tian è spelen een rol gedurende het Zwijnjaar. Dì jiě staat voor verandering in uw omgeving en kosten in verband met goederen. Behalve bij het opkopen van een pand, verhuizing of verbouwing is de kans aanwezig dat u flinke uitgaven moet doen vanwege uw bedrijf of kantoor. En Tian è staat voor kleine ongelukken en onaangename verrassingen buiten de woning. Als u voorzichtig bent, voorkomt u mogelijk dit soort problemen.
Algeheel brengt het Zwijnjaar behalve sterke en krachtige sterren ook kleine negatieve sterren met zich mee. Gelukkig zijn de goede sterren zo krachtig dat de negatieve krachten onderdrukt worden. Het wordt een jaar met grote vooruitgang voor de Paarden als u zich behoedt voor onderliggende financiële draaikolken die u kunnen meesleuren. Op gebied van geld zijn wat onstabiele factoren waar u niet op voorbereid bent.  Regel uw financiën goed en denk twee keer na voordat u investeert.
Wat betreft uw gezondheid zijn geen grote problemen te verwachten. Wel kunt u wegens werkdruk stressen en als gevolg daarvan  lijden aan lichte burn-out klachten. Probeer lichaam en geest te ontspannen en ga met goede moed het Zwijnjaar in.
Wat ook belangrijk is om nu alvast kennis van te nemen is dat het jaar van de Rat (jaar 2020) een botsend jaar voor u wordt. Dus dan krijgt u te maken met botsend fàn tài sùi.

Het element Vuur van het Paard staat regelrecht tegenover het element Water van de Rat. Alleen mensen van wie meerdere elementen Water in de 4 pilaren van hun Bazì voorkomen,  ervaren de botsing veel milder dan anderen. Bereidt u zich voor in de herfst en of winter van het Zwijnjaar om de veranderingen in het botsend Ratjaar het hoofd te kunnen bieden. Denk aan Fengshǔi maatregelen en check of uw gezondheid in orde is.

 

 

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Geit 

Wat staat de Geit dit jaar te Wachten?

Uw talent manifesteert en zorgt voor grote winst. Zet eigen kracht in en maak gestaag vooruitgang.

 

Omdat u gedurende het Hondjaar door Xíng (straffen) tài sùi en (gebroken) tài sùi werd beïnvloed, leverde dat zowel het gebied van gezondheid en relaties problemen op. Dit alles maakte u behoorlijk moe en gespannen.
Binnentredend in het Zwijnjaar maakt u zich los van die invloeden. Bovendien is het Zwijn bevriend met de Geit. De relaties tussen deze dieren zijn zodanig goed dat het algemeen gezien een goed jaar wordt voor de Geiten. Algeheel stijgt het geluk en er is sprake van ‘met beide voeten op de grond een stabiel jaar doorbrengen’.  Omdat Hài (Zwijn), Máo (Konijn) en Wèi (Geit), behoren tot de drie ‘overeenkomende,  ook ‘dierendriehoek’ genoemd, zijn de Konijnen ‘edelen’  voor de Geiten. Mocht u in het Zwijnjaar een probleem tegenkomen, kunt u het beste een Konijn vragen voor hulp of advies. De problemen worden dan makkelijker opgelost. Ook kunt u met Konijnen samenwerken en of samen investeren. Daarmee is kans op succes groter. In het Zwijnjaar is er slechts een goede ster die jou welgezind is. Zij heet Huá gài. In de oudheid is het een baldakijn dat keizers van vroeger boven hun hoofd hadden tijdens bezoektochten buiten het paleis. Zij staat voor  uitstekend artistiek talent, bewonderd door duizenden mensen. Mensen die deelnemen aan religieuze of creatieve acties, zoals reclames, ontwerpen of schrijven enz. hebben er het meeste profijt van. In het Zwijnjaar stromen inspiraties onafgebroken als water naar binnen.  Maar Húa gài kan ook eenzaamheid en zelfgenoegzaamheid  met zich meebrengen. U neemt zelf beslissingen. Dit is ongunstig voor relaties met anderen en de liefde. Daarnaast is in het Zwijnjaar geen perzikbloesem ster te vinden.  Het sociale leven wordt dus niet rijk. Dat maakt dat Geiten meer tijd alleen zijn en  hun eenzaamheid waarderen. Dus houdt in uw achterhoofd, mocht u mensen nodig hebben voor hulp, dan is dat moeilijk te vinden. Vervolgens zijn er verschillende negatieve sterren die in uw leven een rol gaan spelen. Yáng rèn, Bái hǔ, Kong wang en Tian ku. Yáng rèn ( lett. het mes) staat voor lichamelijk letsel. Hoewel het dit jaar beter gaat dan het Hondjaar,  moet u toch extra voorzichtig zijn dat u zich niet bezeert aan metalen voorwerpen. Wat Bái hǔ (lett. witte tijger betreft, daardoor kunnen Geiten met een vrouwelijk persoon te maken krijgen met een heetgebakerd karakter en waarmee moeilijk te redeneren valt. Bovendien zult u voor de veiligheid ook moeten uitkijken op wegen en paden. Wat betreft  Kong wang en Tian ku, die staan beide voor plotselinge incidenten buitenshuis. Als u op reis gaat, is de kans groot dat u  iets meemaakt wat u niet had zien aankomen. Vergeet niet een goede reisverzekering te sluiten om onnodige kosten op te vangen. In de Fengshǔi leer gelooft men, dat mocht er een negatieve  ster  een jaar lang in iemands huize of paleis heersen, de negatieve invloed zelf in de hand nemen en niet overlaten aan de natuur, een manier is om het te verzachten.  Men weet nu dus dat Yáng rèn een rol gaat spelen in het Zwijnjaar en dat deze direct te maken heeft met oplopen van lichamelijke letsel. Om deze energie af te buigen, te compenseren, doet men zelf iets waar bloed bij komt kijken. Bijvoorbeeld naar de tandarts gaan om tandsteen te laten verwijderen, of om een ontstoken kies te laten trekken. Of bijvoorbeeld bloed geven bij de bloedbank. Zo leidt men de aanwezige energie in banen en wacht niet werkeloos af hoe het zich zal manifesteren.

Algeheel  kunt u het Zwijnjaar als een jaar van reorganiseren beschouwen. Het stroomt niet over  van geluk, maar zal toch een jaar van gestage vooruitgang  zijn. U kunt de kracht van Húa gài inroepen  door meer studies en cursussen te  doen die verband houden met uw huidige werk. Het doet er niet toe wat Geiten aan het doen, zij zullen steeds zelf de beslissing daartoe moeten nemen. Geef niet te veel uit handen aan anderen.

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Aap

Wat staat de Aap dit jaar te wachten?
Door menselijk geschillen zult u moeten oppassen voor onzichtbare pijlen.  Gelukkig straalt de gelukster hoog boven u om te kunnen overleven.


In het Zwijnjaar wordt u benadeeld vanwege Haì tài sùi. Hoewel haar agressie niet zo sterk is als die van Zí tài sùi en Chòng tài sùi, zij brengt wel allerlei problemen mee op gebied van gezondheid of situaties thuis. Ook op het gebied van onderlinge relaties zal het niet zo soepel verlopen; daar moet u extra op letten. Als tegenwicht  is er een krachtige positieve ster die het leed verzacht. Er zullen ‘edelen’ zijn die u steunen. Dat helpt met het verzachten van genoemde lichte aanval van Fàn tài sùi.
Hài tài sùi (benadelen) houdt in dat u er mogelijk ingeluisd wordt door mensen, of dat u zelfs bewust of onbewust lichamelijk of geestelijk letsel wordt toegebracht. Dus gedurende het Zwijnjaar moet u goed letten op uw woorden. Niet als tussenpersoon fungeren of mensen aan anderen voorstellen. Houdt u afzijdig van alles wat u niet direct aangaat en geef geen adviezen. Want door de Hài tài sùi invloed kan men uw  adviezen verkeerd opvatten. Praat niet veel en doe gewoon uw werk, anders kan u als zondebok worden aangewezen ondanks uw goede bedoelingen.  Hoewel het een jaar van benadelen wordt, speelt gelukkig Tian dé een grote rol in uw huize of paleis. Tian dè is heel sterk en staat in het teken van machtige edelen die u steunen. Zij is de deugd van de kosmos, vriendelijk en aangenaam. Daarnaast zijn er Fú xing en Ba zùo die u bescherming bieden.

Ba zuo ( lett. 8 zetels) staat voor vriendelijkheid en blijdschap. Zij maakt uw stemming blij. Kunt u zich voorstellen dat acht mensen rond u zitten blij en harmonisch met elkaar pratend en u zit in het midden omringd door al deze blije energieën? Zo kunt u zich voorstellen wat Ba zùo voor u betekent. Bovendien is er nog een positieve ster genaamd Yù tang. Zij staat voor een zaal vol fortuin. Deze krachtige edele ster stimuleert op gebied van werk en inkomen. Een jaar dat leidt naar succes.
Ook zijn er sterren die niet positief zijn. Te noemen Jǔan shé ( lett. gekrulde tong), Lìu hái (lett. zes kwaden) en Jiǎo sha. Ze zijn een groep sterren die ongunstig zijn voor onderlinge menselijke relaties. Men kan daardoor makkelijk verwikkeld worden in onderlinge ruzies, manipulaties en verwarringen. Het advies is dat u zich beter op de achtergrond houdt, niet veel praten en vooral niet bemoeien met andermans zaken, vooral niet als het gaat om mensen die hetzelfde soort werk doen. Het kan gebeuren dat men u zwart maakt of dat u met kwaadwilligheid geconfronteerd wordt. Wees alert! Daarnaast zijn er nog twee sterren die invloed hebben op de thuissituatie.  Pi má en Jié sha. Apen zullen daarom extra tijd moeten  nemen voor hun naasten die gezondheidsklachten kunnen krijgen.

Wat u kunt doen is bezig gaan in huis,  meubels  anders plaatsen, een likje verf of nieuw behang aanbrengen, kleine verbouwingen en of nieuwe meubels aanschaffen. Door het interieur te veranderen verandert u de energieomloop in huis.
Algeheel wordt het een jaar van winst en verlies voor de Apen. Op het gebied van menselijke relaties komt u ‘edelen’ tegen die u steunen, maar ook komt u mensen tegen die u niet goed gezind zijn. Ruzie maken, roddelen en manipuleren. Gelukkig heeft u een goede stemming, zodat u met geheven hoofd de problemen tegemoet treedt. Tegenover de nadelen van Hài tài sùi zijn er meer positieve krachten. Als u de positie van de Negen Sterren bekijkt dan is duidelijk dat u langdurig verblijf aan de zuidkant van huis en tuin dient te vermijden, want daar heerst de Drie Groene.  Ook kunt u een Rat of een Draak souvenirtje  aan uw sleutelbos hangen. Deze twee dieren zijn u gezind. (zie de drie overeenkomende tabel).  Mis geen kansen als het om gezellige feestjes gaat. U trekt daardoor blijde energieën naar zich toe. Wees wat afstandelijk tijdens communiceren met anderen. Als u zich houdt aan deze aanwijzingen dan staat u een positief jaar te wachten.

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Haan 

Wat heeft het jaar van het Zwijn in petto voor de Haan?

 

Wenchang (literaire) sterke creatieve kracht straalt op u. Opnieuw beginnen doet uw zaken vlot verlopen.

Hanen werden gedurende de afgelopen twee jaar continu beïnvloed door de botsende krachten  van Tài Sùi. Eerst ging het om het eigen dierjaar, dus uw eigen geboortejaar symbool viel samen met die van het regerend jaar, en in het tweede jaar werd u benadeeld (Hài tài sùi)  door het Hondjaar. Vandaar dat u op allerlei gebieden veel ups en downs moest trotseren.
Binnentredend in het jaar van het Zwijn ontdoet u zich van de turbulente schokken van Tài sùi. U brengt het jaar met positieve gedachten en stemmingen door. Het maakt niet uit of het gaat om geld en fortuin, werk en carrière of gezondheid, op al deze gebieden is vooruitgang in zicht. U staat stabieler met beide benen op de grond. Het is te karakteriseren als een jaar van opnieuw beginnen.
Hoewel er gedurende het jaar nergens positieve sterren te vinden zijn, wordt u toch door Wén chang begunstigd. Deze ster maakt uw gedachtes helder op gebied van studies en het maken van analyses. Deze invloed is heel goed voor studies, waardering, beoordeling en sollicitatiegesprekken aangaan.  Daarnaast geeft het Zwijnjaar zelf een beetje steun. Als uw werktaak op het gebied van literair of leidinggevend ligt, wordt het veel makkelijker om het uit te voeren. Ook mensen die innovatief bezig zijn maken het goed. U krijgt meer inspiraties en creëert beter dan anderen. Uw werk gaat daarom vooruit. Omdat Wén chang het goed met u voor heeft, waarom zou u dan geen studies gaan doen om uw ideeën (in de toekomst) te kunnen realiseren. Dat kan ook uw werkkwaliteit een trapje hoger brengen. Studies zoals koken, schilderen, fotografie enz., met al dit soort cursussen kunt u iets doen. Waarom niet de kans nemen om zo uzelf te verrijken.
Het vervelende is dat er wel negatieve sterren zijn die  ongemakken brengen. Te noemen Tian gǒu (lett. het kosmische hond),  Diao kè (lett. opgehangen gast) en Zai sha. Ze zijn een groep negatieve sterren en staan voor het makkelijk oplopen van kleine ongelukken.  Als Hanen plannen hebben om verre reizen te maken, is het advies zich goed te verzekeren tegen allerlei schade, want het Zwijnjaar staat ook in het teken van geld- en bagageverlies en of beschadiging oplopen van goederen.  Of ongelukjes op straat of paden oplopen buiten de woning. Van de drie sterren is Tian gou het slechtste. Zij staat voor bijtende dieren zoals honden. Dus pas op voor bijtende dieren. Mocht u thuis dieren hebben, let dan vooral op hun stemming. Komt u in contact met een 'vreemd' dier, stel u dan terughoudend op.

Algeheel genomen, de Haan ontdoet zich van de invloeden van de afgelopen twee jaar van Fàn tài sùi. In het geheel zal u vooruitgang boeken en dat vooral met hulp van Wén chang. Andere goede sterren zijn nergens te vinden, dus gaat Wén chang haar kracht focussen op gebied van werkontwikkeling. U zult meer zelf gaan doen gedurende het Zwijnjaar. Met andere woorden, het is onverstandig uw werk te delegeren aan anderen. Het is beter dat u zelf meer doet. Vooral als u ondernemer bent, zult u afhankelijk zijn van eigen inspanningen. Zo kunt u pas de verwachte winst binnenhalen. Hanen kunnen  gedurende het Zwijnjaar hun aandacht beter richten op werk en carrière. En beschouw het Zwijnjaar als een jaar van hervormingen. Actief met studies uzelf bewapenen,  dan komt geluk u in de toekomst tegemoet.

Tip: Wén chang gaat invloed op u uitoefenen. Plaats om dat te bevorderen een mooie glanzende steen, het liefst in de kleur wit of doorzichtig of een kristallen object of een ander object in de vorm van een Draak ( zilver of goudkleur) op de linker voorhoek van uw bureau.

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

 

Hond

 

Wat heeft het jaar van het Zwijn in petto voor de Hond?
Herstellen van vitaliteit, opvrolijken en aanpakken. Uw populariteit wordt uitbundig en jubelend.


Omdat 2018 jaar uw eigen dierjaar was, is het voor u een jaar met (grote)  ups en downs met onstabiele factoren geweest. U kwam meerdere uitdagingen tegen. Binnentredend in het jaar van het Zwijn is er geen Fàn tài sùi te bekennen. Bovendien komt een ster die Tian Xǐ (lett. kosmische blijdschap) wordt genoemd in uw paleis dat uw leven weer stabieler maakt. Het leven verloopt weer naar uw zin. Tian xǐ staat voor zegen, daarnaast staat zij ook voor perzikbloesemster die invloed  heeft op de liefde. Zij geeft weer dat er meerdere momenten van grote vreugde te verwachten zijn.  Mocht u in het Hondjaar getrouwd zijn, dan zal de blijdschap daarover nog verder toenemen gedurende het Zwijnjaar. Bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding. Als u in het Hondjaar uit elkaar bent gegaan; in het Zwijnjaar bestaat de kans om weer bij elkaar te komen. Tijdens  het deelnemen aan feestelijke gebeurtenissen bestaat de kans dat u uw wederhelft leert kennen. Zo’n kans mag u niet laten lopen, want het gaat mogelijk om een duurzame relatie. Maar degenen die al een liefdespartner hebben zullen moeten oppassen niet in  een ingewikkelde driehoeksrelatie terecht te komen. Behalve dat deze ster de liefde aanwakkert, strekt haar kracht zich ook uit tot allerlei menselijke verhoudingen. Als u werkzaam bent in de verkoopbranche of direct contacten maakt met mensen in de 1e lijn, dan is deze ster speciaal gunstig voor u. Zij beïnvloedt de onderlinge contacten waarmee u vooruitgang boekt.

Ook gaat het vergeleken met het Hondjaar beter met uw financiën. En het maakt niet uit of het gaat om regulier of vast inkomen of onverwachte inkomsten;  het Zwijnjaar zorgt voor een gunstig inkomensjaar. Maar het Zwijnjaar is er ook een van grote uitgaven doen.  En als dat toch zo is kunt u er beter voor kiezen om duurzame spullen aan te schaffen, waar u nog jaren plezier van kunt hebben.

Ondanks dat het jaar er heel goed voorstaat, zijn er toch een groep negatieve sterren die invloed op u uitoefenen. Te noemen Bìng fǔ (lett. ziekte), Mò yùe, Gǔa shu en Huáng fán ( lett. gele wimpel).  Bìng fǔ brengt kwalen zoals verkoudheid, griep, maag- en darmklachten. Vermijd gebakken,  gefrituurd,  koud of rauw voedsel, want dat zijn boosdoeners voor maag en darm. Zij, Bìng fǔ, beïnvloedt ook de kwaliteit van slaap. Neem meer tijd voor lichaamsoefeningen en let op uw gezondheid.

Mò yùe  brengt aanpassingprobleem met zich mee wanneer u in een vreemde drukke omgeving bent, waardoor u van slag raakt. Dat is typisch het geval wanneer mensen wegens het werk in een vreemde omgeving terechtkomen, plus de aanwezige druk, maakt dat men zich moeilijk kan aanpassen. In zo’n geval zal het Zwijnjaar een aanpassingsjaar worden voor Honden. Let dan daarbij ook extra op uw bloeddruk.  Huáng fan (lett. gele wimpel) staat voor zorgen in de familiekring. Zij veroorzaakt makkelijk kleine problemen in huiselijke kring. U zult voor uzelf en/of voor  oudere mensen in huis, de gezondheid in de gaten moeten houden.
Algeheel zal het Zwijnjaar zich ontdoen van alle narigheden van vorig jaar. Al die ups en downs worden weer stabiel en het verloopt grotendeels gladjes. Wetend dat Tian xǐ in uw paleis regeert kunt u het Zwijnjaar met opgeheven hoofd blij tegemoet treden. Als u ook nog een beetje op uw gezondheid let zal u merken hoeveel beter het Zwijnjaar voor u is.
Een jaar waarin menselijke contacten goed zijn en de liefde floreert.

 

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

 

 

    ‘Fàn Tài Sùi

Grote veranderingen in positieve of negatieve zin. Hieronder wordt aangegeven wie te maken zullen krijgen met een van de vormen van fàn tài sùi. Deze fàn tài sùi kan zwaar of minder zwaar zijn. Een drietal grote blijde gebeurtenissen in een mensenleven kunnen de negatieve invloed van ‘fàn tài sùi’  doorbreken en verzachten. De 3 grote blijde gebeurtenissen zijn, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen of onroerende zaken (huis) kopen.  Zonder dit soort gebeurtenissen  kan deze negatieve energie op een onverwachte ongereguleerde manier  thuis of op het werk plaatsvinden. Zijn er geen blijde gebeurtenissen ophanden, dan kunt u uw huis anders inrichten of misschien nieuwe meubels aanschaffen of verbouwen. Door de meubels anders te plaatsen of uw huis verbouwen erkent u de invloeden die zullen gaan plaatsvinden. Alleen, u doet dit nu zelf. U neemt het heft  in eigen hand en laat het niet vanzelf gebeuren.

 

Geboortejaren die in 2019 te maken krijgen met fàn tài sùi zijn geboorte jaren van de Zwijn/Varken, Slang, Tijger, en Aap.

 

 

Bent u geboren in een jaar van de Zwijn?  

Er zijn  zelfs twee soorten fàn tài sùi waar u dit jaar  mee te maken krijgt. Zí (valt samen) tài sùi en Xíng(straffen) tài sùi.  Zí (valt samen) tài sùi  brengt veranderingen met zich mee in uw leven. Een persoon ervaart het erger of minder. Dat is afhankelijk van de overige elementen in je persoonlijke Bazì. Desalniettemin brengt dit (grote) ups en downs in het dagelijks leven en daardoor wordt uw stemming beïnvloed. Wees oplettend en besef waardoor het komt. Vooral mensen die te maken krijgen met zulke fàn tài sùi, zullen bijv, feestjes kunnen geven , andere werkzaamheden gaan  verrichten, verhuizen, nieuwe plaatsing van de meubels in huis,  of  nieuwe meubels plaatsen, etc.  Zo neemt u zelf het heft in handen en kanaliseert u als het ware de invloed/energie van deze fàn tài sùi.

Daarnaast zult u extra moeten letten op uw gezondheid. Zwijnen kunnen dit jaar makkelijk letsels oplopen. Bij milde ziektes, kunt u denken aan griep. Maar bij ernstige ziektes moet u ook denken aan ongelukken. Dus, wees voorzichtig met apparaten in huis, autorijden en doe niet aan extreme sporten.
Xíng(straffen) tài sùi geeft wat lichte problemen en er wordt over u geroddeld. Vooral worden uw relaties met anderen beïnvloed. Wees bescheiden en houdt u op de achtergrond. Bemoei u niet met andermans zaken. Deze invloed speelt ook een rol in uw stemming.
Onder invloed van beide fàn tài sùi maakt u het hele jaar  vervelende kleine problemen mee. Wees  mentaal voorbereid wat er komen kan. 

Bent u geboren in een jaar van de Slang?

 Slangen krijgen dit jaar te maken met Chòng tài sùi.  Chòng (botst)  tài sùi  is de zwaarste vorm van fàn tài sùi. Deze  energie heeft invloed op allerlei grootschalige veranderingen, vooral negatief maar het kan ook positief zijn. Het kan zijn dat u iets waardevols of dierbaars verliest en waar u iets beters in de plaats terugkrijgt.  Gebeurtenissen, zoals van werkzaamheden veranderen, verhuizen, trouwen of scheiden zijn veranderingen die positief zijn en ook uw leven veranderen. Veel Slangen zullen vooral in de liefde met grote botsende veranderingen te maken kunnen krijgen.

 
Bent u geboren in een jaar van de Tijger?

Tijgers krijgen dit jaar met (breekt of vernielt)  tài sùi te maken.  (breekt of vernielt)  tài sùi  betekent breken of kapot maken. Dat houd in dat relaties met anderen, bijvoorbeeld vriendschap en of bestaande connecties makkelijk breken. Eigenlijk is dit soort invloed minder zwaar ten opzichte van de andere fàn tài sùi, maar kan toch strubbelingen in het leven geven. Daarnaast krijgt u te maken met geroddel dat mogelijk leidt tot conflicten. Let op uw woorden, want ruzies/conflicten kunnen door woorden ontstaan.

Bent u geboren in een jaar de Aap?

Hài (benadeelt) tài sùi  heeft lichtere invloed op u. Dit staat er vooral voor dat er valkuilen zijn waar u voor moet oppassen. Valkuilen die worden opgezet door anderen die u niet welgezind zijn. Verder roddelen mensen over u waar u geen verweer tegen heeft. Praat niet veel. Wees bescheiden en doe gewoon uw dagelijks werk.

Terug naar Inhoud

 

 

Combinatie van de aardse takken en haar ‘edelen’.

De kracht van de aardse takken is in het algemeen sterker dan die van de kosmische stammen. Dus zijn de aardse takken meer gewaardeerd door de metafysisch denkende groep mensen。Omdat een leek de namen en betekenissen van de aardse takken niet vatten en begrijpen laat staan deze door te geven aan de nakomelingen, hebben de voorouders van deze leer de 12 aardse takken verbonden aan 12 dieren. Er wordt overal adviezen gegeven een speciaal dierornement bij zich te dragen dat gunstig is. Het is eigenlijk een goede of slechte combinatie van de 12 takken. Deze takken zijn onderverdeeld in 2 groepen. Zo zijn de 6 overeenkomende (liù hé) en 3 overeenkomende ( san hé) ontstaan.

 

‘De 6 en de 3 overeenkomende’  tabel voor het jaar van de Zwijn 2019.

Hieronder presenteer ik een tabel waarin u kunt zien aan welke mensen u hulp kunt vragen als u met fàn tài sùi te maken heeft.  Maar  als er een X bij staat aangegeven  moet u deze mensen toch niet vragen, want ook zij hebben te kampen met een moeilijk jaar. Als ze zichzelf niet of nauwelijks kunnen redden, hoe kunnen ze u dan steunen of helpen?
De tabel geeft 2 soorten groepen aan. De zogenoemde ‘6 overeenkomende’ en de ‘3 overeenkomende’.  De  ‘6 overeenkomende’  houdt in dat bij  de 12 aardse Takken, de dierjaren in twee groepen zijn verdeeld. Dat zijn geboortejaren met hun overeenstemmende dieren  die in harmonie met elkaar samen kunnen leven.
Bij de ‘3 overeenkomende’ zijn de jaren met hun overeenstemmende diersoorten verdeeld in 4 groepen. Zo ontstaan er 4 groepen van 3 diersoorten die het goed met elkaar kunnen vinden.  Probeer eerst iemand te vinden  bij de ‘6 overeenkomende ‘. Als daar een X bij staat kunt u uitwijken naar de ‘3 overeenkomende’.

 

Geboorte dierjaar

De 6 overeenkomende

De 3 overeenkomende

Rat

Os

Aap, X   Draak

Os
 

Rat

Slang, X  Haan

Tijger

fàn tài sùi

Zwijn X

Paard,       Hond

Konijn
 

Hond

Zwijn, X Geit

Draak
 

Haan

Rat ,          Aap X

Slang

fàn tài sùi

Aap X

Os ,           Haan

Paard

Geit

Tijger, X Hond

Geit

Paard

Zwijn,  X Konijn

Aap

fàn tài sùi

Slang X

Rat ,          Draak

Haan

Draak

Os ,           Slang X

Hond

Konijn

Paard ,      TijgerX

Zwijn

fàn tài sùi

Tijger X

Konijn ,     Geit

Terug naar Inhoud

 

 Wij van Shàolín Qìgong wensen u een voortvarend Jaar van het Zwijn.

恭賀新禧, 猪年吉祥