HET JAAR VAN HET ZWIJN 2019

Deze tekst is nog in opbouw 31dec

Het staat u vrij om uit deze tekst te citeren, maar vermeld dan svp de bron Shaolinqigong.nl

Inhoud

                          Klik op uw keuze:

  ►De Bazì van de geboorte van het Zwijn

  ►Algemene analyse van het jaar van het Zwijn

  ►Schema van de negen sterren

  ►De Vijfelementen en hun betekenis voor de economie in het jaar van het Zwijn.

  ►Analyses per dier

  ►Fàn Tài Sùi en wie daarmee te maken krijgen

  ►‘De 6 en de 3 overeenkomende’  tabel voor het jaar van het Zwijn 2019.

 

 

Deze analyse is gebaseerd op de wisselende kosmische energieën van de Negen Invloeden/Sterren en de vaste energieën van de aardse richtingen, gecombineerd met de zogeheten Fengshǔi. Ook worden hier uit de Yjing  de 8 trigrammen, Bagùa, bij betrokken voor een nauwkeuriger interpretatie. Met behulp van de Vijfelemententheorie kan beoordeeld worden of bepaalde tendenties worden gestimuleerd, verzwakt dan wel afgeremd. U krijgt zo een kijkje in de keuken van de voorspeller/analist die diverse gebieden van Chinese esoterie toepast. Interessant is zich te realiseren dat eeuwenoude kennis onverkort van toepassing is op het huidig tijdsgewricht.

 

Bazì

Elk jaar, maand, dag en uur heeft een steeds veranderend kosmisch element en een vast aards element. Totaal 8 karakters verdeeld in 4 pilaren; in het Chinees Bazì. (spreek uit: paatse)

Let op: Het Jaar van het Zwijn gaat officieel in op 5 februari 2019, maar feitelijk zijn de energieën al ingegaan op 4 februari om 11 uur 16 minuten en eindigt op 24 januari 2020. Dit houdt in dat degenen die geboren zijn tussen 4 en 5 februari voor de astrologische duiding al behoren tot het jaar van het Zwijn. Kinderen geboren tussen 1 januari en 4 februari 2019 behoren nog tot het voorafgaande jaar van de Hond 2018. Hier worden veel fouten mee gemaakt. 4 Februari is gebaseerd op de zonnetermijnen en 5 februari op de maancyclus. De zonnecyclus, met zijn 24 zonnetermijnen, beheerst de kosmische energieën; die moet als uitgangspunt worden genomen.

Hiermee rekening houdend ziet de 8 karakteropstelling verdeeld in 4 pilaren voor het Jaar van het Zwijn er als volgt uit.

 

De Bazì van de geboorte van het Zwijn.
 

Geboorte jaarpilaar

 

2019

Geboorte maandpilaar

Februari

Geboorte dagpilaar

 

4

Geboorte tijdpilaar

 

11 uur en 16 minuten

己jĭ
-  aarde

丙bĭng

+ vuur

壬rèn

+ water

丙bĭng

+ vuur

亥hài

+ water

寅yin

+ hout

申shen

+ metaal

午 wǔ
- vuur

 

Neven elementen

ook nevenenergieën genoemd

vergelijkbaar met  hoofd- en zijwortels van een boom

 

壬rèn

+ water

甲jia

+ hout

庚gěng
+ metaal

丁 ding
- vuur

甲jia

+ hout

丙 bǐng

+ vuur

壬rèn

+ water

己jĭ
- aarde

 

戊 wǔ

+ aarde

戊  wǔ

+ aarde

 

 


NB. De bovenste rij geeft de wisselende kosmische elementen weer, de tweede de vaste aardse elementen. De volgende rijen geven de zogenaamde nevenelementen weer, welke zijn afgeleid van de kosmische elementen.

 

Als we deze opstelling nader gaan bestuderen dan blijkt dat Water 2x voorkomt en daarbij ook geaard is bij de aardse tak van de jaarpilaar. Bovendien wordt zij extra gestimuleerd door element Metaal die te zien is bij de aardse tak van de geboortedag. Water is dus sterk. Hout komt hier maar één keer voor en is zwak. Het element Hout wordt noch gesteund, noch gestimuleerd. Element Vuur komt 3 keer voor, waarvan de kosmische Vuurelementen extra gesteund wordt door de aardse tak van de geboortetijd pilaar. Vuur is sterk. Aarde komt 1 keer voor en wordt gestimuleerd door aardse tak van de geboortetijd pilaar. Metaal 0x. Net als in de voorbijgaande jaren is Metaal extra zwak.

 

Algemene analyse van het jaar van het zwijn 2019 

Deze tekst wordt later toegevoegd
 

                                                                                     Terug naar Inhoud

 

Schema van de 9 Sterren

ook huizen of paleizen genoemd en de richtingen waar deze energieën in 2019 hun scepter zwaaien, toegepast op de Fengshǔi.  Ook hier geldt als ingangsdatum 4 februari, maar het is niet zo dat de energieën van de ene dag op de andere veranderen; het gaat geleidelijk in elkaar over.  
Fengshŭi suggesties voor de negen richtingen in uw huis, tuin, (bedrijs-) gebouw of verblijfplaats. Een nuttig overzicht voor mensen die in de afgelopen tijd een persoonlijke Bazì hebben laten opstellen. Zij kunnen hiermee hun persoonlijke gegevens actualiseren.

                              

7 Zeven Rode (七赤)

---Zuidoosten---
(岁破)

3 Drie Groene (三碧 )

--Zuiden--

5 Vijf Gele (五黄)
---Zuidwesten---

6 Zes Witte (六白)

+Oosten+

8 Acht Witte (八白)
+++Midden of centrum+++


1 Een Witte (一白)

++Westen++

三煞

2 Twee Zwarte (二黑 )

--Noordoosten--

4 Vier Groene (四绿)

+++Noorden+++
 

9  Negen Paarse(九紫)

++Noordwesten++
(太岁Tài suí)

 

 

Het oosten

Hoe u deze richting kan stimuleren.
De zes Witte (Liù Bái xing) met als vast element Metaal (de ster van -militaire- strijdlust en macht en arbeiders) heeft haar invloed dit jaar in het oosten. Deze energie heeft vooral invloed op mensen die in het midden- en kleinbedrijf werken, technici, sporters, militairen en mensen die werken in de handhaving. Ook is zij voor mensen met leiderschap in een bepaald (technisch) vak. Als je in een van genoemde branches werkzaam bent, is het raadzaam deze richting in je huis of werkplek te stimuleren.
De oostelijke richting draagt van zichzelf het element Hout en Metaal houdt Hout tegen wat ongunstig voor deze invloed is om zich te kunnen uiten. Wat men kan doen om toch de Zes Witte haar invloed te kunnen laten uitoefenen is element Aarde en Metaal in genoemde richting te plaatsen. Element Aarde stimuleert Metaal. In deze richting kunt u de kleuren geel, wit, zilver en goud toepassen. Alle objecten in genoemde kleuren en in het getal 8 (aarde) zijn  goed voor deze richting. Ook kunt u ook een object plaatsen die voortdurend in beweging is. Bijvoorbeeld een kleine ventilator in genoemde kleuren. Plaats geen viskom of aquarium met vissen. Want een viskom of aquarium bevat water. En Water stimuleert weer Hout. Bovendien moet u geen objecten plaatsen die het element Vuur dragen. Bijvoorbeeld kleuren zoals rood, oranje en paars vallen onder element Vuur, want Vuur vernietigt Metaal.  Daarnaast is in deze richting dit jaar niet gunstig om er wierook of kaarsen te branden.

 

 

Het zuidoosten 

Hoe u in deze richting de negatieven invloeden kan verminderen.
De Zeven Rode (qi chi xing) doet haar negatieve kracht dit jaar gelden in de zuidoostelijke richting. Haar element is Metaal. Haar vernielingskracht is zeer sterk. Als je niet oplet en deze richting stimuleert, groeit haar kracht nog meer. De zeven rode brengt het volgende met zich mee, vermogensverlies , diefstal, gevangenneming, verlies van een naaste(n).
Omdat de ‘zeven rode’ een grote vernielingskracht heeft kunnen de bij de botsing vrijkomende energieën dodelijk zijn. Het is aan te bevelen deze richting met rust te laten. Bijvoorbeeld geen onderhoud plegen aan de zuidoostkant van het huis of de tuin in deze richting gaan (her-) inrichten. Dit kan beter wachten tot volgend jaar, als de energie gunstig is.
Maar mocht de voordeur van uw huis of kantoor zich in deze richting bevinden, dan is het aan te raden zoveel mogelijk de energieën te verminderen. Omdat u vaak in en uit loopt in genoemde richting, komt veel negatieve energieën vrij. Daarom is het belangrijk de energieën te beteugelen zodat de invloed daarvan vermindert. Omdat de Zeven Rode tot het element Metaal hoort en de zuidoostelijke richting van zichzelf onder Hout valt, element Metaal en Hout van nature elkaar tegenstand geeft, wordt de kracht van de negatieve energieën ook verlaagd. Toch is het verstandig in deze richting blauwe en of zwarte objecten te plaatsen die vallen onder element Water. Water onttrekt aan de kracht van Metaal en stimuleert daarbij tegelijkertijd het element Hout.

 


Het zuiden                                                                                                     

Hoe u in deze richting de negatieve energie van de Drie (Jade)groene (san bì xing) kan beteugelen.
Drie Jadegroene (san bì xing) straalt dit jaar in het zuiden en draagt  het element Hout. Zij staat voor ruzies, conflicten, manipulaties etc.. Haar kracht kan makkelijk ruzies, conflicten  en manipulaties laten ontstaan tussen mensen en landen met verstrekkende gevolgen, zoals oorlogen. Hout wordt gestimuleerd door Water en dat moet in dit geval voorkomen worden. Omdat het element van het zuiden Vuur is, wordt de kracht van Drie groene sowieso al verminderd. Wordt dit in het kader van de Fengshǔi toegepast, zult u geen waterelement of waterplanten in deze richting van een( huis)kamer of (bedrijf-) gebouw moeten plaatsen. De kleuren blauw , grijs en zwart dragen het element Water. Beter is het om ornamenten/objecten te kiezen die het element Vuur dragen. Bijvoorbeeld de kleuren rood, paars of oranje te gebruiken, daarmee wordt de negatieve kracht van de Drie Jadegroen verder ontladen. U mag ook het element Hout gebruiken. Omdat Hout element Vuur stimuleert. Ook het getal 9 staat voor Vuur. Zo kunt u 9 rode, oranje of paarse (kunst)rozen in een vaas in deze richting plaatsen. Heeft u in deze richting de voordeur van uw huis, dan zal u zeker maatregelen moeten nemen. Ook kunt u in deze richting dag en nacht een lichtje laten branden.

 

 

                                                                                               

 Het Zuidwesten.

Hoe u deze richting de negatieve energieën kan beteugelen.
De Vijf Gele (Wǔ huáng xing), met haar eigen element Aarde, gaat dit jaar in het zuidwesten haar vernietigende kracht uitoefenen.
Deze Vijf Gele brengt desastreuze calamiteiten voort, zoals aardbevingen, grote overstromingen, grootschalige ziektes en epidemieën, enz.  Haar kracht wordt gestimuleerd in de zuidwestelijke richting, want deze richting draagt ook het element Aarde. Je kunt in huis, tuin of werkplaats in de zuidwestelijke richting, vooral als uw voor- of achterdeur zich in deze richting bevindt, de negatieve energieën ontladen door Metaal te stimuleren. Dit kan  door bijv. een bronzen of koperen windorgel met 6 pijpjes boven de deur aan te brengen. Het getal 6 valt ook onder element Metaal. Hoe meer metaal objecten er worden geplaatst, des te beter worden de energieën beteugeld. U kunt bijv ook een muziekdoosje plaatsen. Niet alleen een deur is belangrijk. Ook  ramen in deze richting laten veel energie van buiten het gebouw binnen. Ook is het af te raden in het zuidwesten in de grond (bijvoorbeeld de tuin of pad) te spitten. Als het echt gedaan moet worden, kan je beter wachten tot een nog komend gunstiger jaar. En niet te vergeten, een hoek in deze richting waar u veel moet zijn of uw werkzaamheden uitvoert, wordt ook gezien als kwetsbaar vanwege de negatieve energieën die zich hier doen gelden. De kleuren geel en rood moet u niet gebruiken in deze richting, want geel staat voor Aarde en rood staat voor Vuur. Aarde steunt Aarde en Vuur stimuleert aarde. Dus dat versterkt juist de negatieve energieën van de Vijf Gele. Zet geen aquarium in die hoek.

 

                                                                                                      

Het Westen.

Hoe u deze richting kunt stimuleren.
De Een Witte (Yì bái xing) met als eigen element Water is een positieve ster en straalt haar kracht  dit jaar in de westelijke richting. Deze ster staat voor menselijke (liefdes-)relaties, huwelijk, op stap gaan of (verre) reizen maken. Het vaste element van de westelijke richting is Metaal en Metaal stimuleert Water.  Mocht jij je relaties met anderen willen verbeteren of wil je een partner vinden, dan kan je in deze richting nog verder stimuleren door waterplantjes te plaatsen in een witte, blauwe, grijze of zwarte pot of bak. Maar stel dat deze kracht te sterk voor u wordt; u wilt helemaal geen nieuwe relaties, dan kunt het beter beteugelen met 8 stuks (edel-) stenen.
Daarnaast heerst de negatieve kleine ster San Shà deze richting. Dus u zult geen beweegbare objecten in genoemde richting mogen plaatsen, zoals aquarium of viskom met vissen. Bovendien is het ongunstig in deze richting te gaan spitten in de grond.

 

                                                                                                   

Het Noordwesten

De Negen Paarse (Jiǔ zĭ xing) met haar positieve energieën komt los na lang vastgehouden te zijn geweest in het centrum. Zij straalt dit jaar in het noordwesten.  Haar element is Vuur. Alles wat met blijdschap te maken heeft geeft deze Negen Paarse. Ook al bent je er niet echt op uit (meer) kinderen en/of kleinkinderen te krijgen, te trouwen of te gaan samenwonen, deze richting van je woning of gebouw te stimuleren is altijd goed en kan positieve zaken teweegbrengen. Als je deze energieën stimuleert wordt zij natuurlijk krachtiger. Vooral als je voordeur in deze richting staat, kan je deze positieve energieën doen stimuleren . Zoals vermeld, zij draagt het element Vuur en Hout stimuleert Vuur. Maar het noordwesten draagt het element Metaal. En Vuur is vijand voor Metaal. Dat betekent dat de positieve energieën door invloed van deze richting verminderd wordt. Daarom is het geschikt om een plant met grote bladeren of 9 rood, oranje of paarskleurige bloemen in deze richting te plaatsen.  Ook planten die vruchten of bessen dragen in de kleuren paars, rood of oranje zijn uitstekend. Wel planten met aarde gebruiken; waterplanten zijn uit den boze. Let wel op dat deze richting ongeschikt is voor objecten in de kleuren blauw, grijs en zwart.
Daarnaast heerst Tài sùi ook in deze richting. Tài sùi brengt ziektes en ongelukken met zich mee. Het is af te raden de tuin of grond om te spitten. Want door spitten komen de negatieve energieën los. Daarom is het verstandig alleen statische objecten te zetten en geen beweegbare zoals een aquarium met vissen of ventilator. Dus niet alleen de positieve invloed van de Negen Paarse heerst maar tegelijkertijd ook Tài sùi.


                                                                                               

 Het Noorden.

Hoe u deze richting kunt stimuleren.
De Vier Groene (Sì lù xing) doet dit jaar haar kracht gelden in het noorden. Haar element is Hout. Deze energieën zijn heel positief. Zij is gunstig voor examen doen, verder studeren, reputatie en civiele dienstverleners. Het getal 4 draagt ook het element Hout. Dus je kan bijvoorbeeld 4 takjes bamboe in water zetten en in deze richting plaatsen. Als het een slaapkamer of woonkamer is, precies in de noordelijke richting zetten. Scholieren kunnen met hun gezicht naar genoemde richting kijken tijdens studeren of huiswerk maken. Allerlei andere groene planten mogen geplaatst worden. Maar denk erom dat je nooit de planten laat verdrogen of dood laten gaan. Dus  niet vergeten water te geven. De kleuren groen, blauw, grijs of zwart zijn goed voor deze richting.

 

                                                                                                   

Het Noordoosten.

De Twee Zwarte (Èr hei xing). Dit is een  vernietigende kracht. Ofschoon haar kracht minder desastreus is dan die van de Vijf Gele, zullen we er toch alert op moeten zijn. Zij heerst dit jaar in het noordoosten. De Twee Zwarte draagt het element Aarde en de noordoostelijke richting draagt ook Aarde. Aarde steunt Aarde en stookt de negatieve kracht van de Twee Zwarte nog verder op. Dit jaar zal men in noordoostelijke landen goed op de hoede moeten zijn. Als uw voordeur in deze richting staat, zult u maatregelen moeten nemen om de kracht te verminderen, want de voordeur is een toegang die frequent in gebruik is. Alle beweging stimuleert de energie van de Twee Zwarte. Door het ophangen van een windorgel met 6 pijpjes wordt de negatieve energie verstrooid door de metalen klanken. Vanwege de toenemende kracht zal twee windorgels hangen geen luxe zijn. Laat de windorgels klinken tijdens het in- en uitlopen via deze deur. Let wel dat daar geen beweeglijke objecten zoals een aquarium met vissen of ventilator  geplaatst mag worden. Nogmaals, door alle beweging dat plaatsvindt wordt negatieve energie opgewekt. Ook slapen met uw hoofd naar deze richting is onverstandig. Ook het zitten bij een bureau met het gezicht naar genoemde richting is onwenselijk. Als uw woonkamer of vaste zitplaats in deze richting is, zou u deze kunnen herinrichten zodat u er niet blootstaat aan de Twee Zwarte. Het noordoosten is dit jaar geen goede plaats in huis of tuin om er lange tijd te verblijven.

 

Het midden of centrum.

De Acht Witte (Ba bái xing)  is een zeer gunstige ster die staat in het teken van geld, vermogen en promoties en vooruitgang. Waardoor de Acht Witte zo gunstig is komt omdat we nu leven in de zogenaamde  8e beweging. De 8e beweging  begon in het jaar 2004 en eindigt in 2024. Daarna begint de 9e beweging haar kracht te doen gelden. De energie van de 9e beweging gaat dit jaar, 2019, beginnen te ontspruiten. Elk jaar daarna groeit zij door totdat zij de volledige kracht in 2024 helemaal heeft overgenomen.

Dit jaar doet de Acht Witte haar kracht dus gelden in het midden of centrum. Haar element is Aarde. Het midden of centrum draagt ook element Aarde. Aarde steunt Aarde, maar helaas, deze gunstige ster wordt gevangen genomen in het centrum. Met als gevolg dat zij haar kracht weinig kan doen gelden. Als je toch van de Acht Witte wilt profiteren, dan kan je in genoemde richting elementen plaatsen die het element Vuur dragen, want Vuur stimuleert Aarde. Plaats in deze richting een vierkante bak of pot met planten erin. Waterelementen of waterplanten zijn ongeschikt. Daarnaast kan je ook objecten plaatsen in de kleur rood, oranje, paars, geel en of beige. Al deze genoemde objecten en kleuren kunnen energie in het centrum doen opwekken.  

 

Terug naar Inhoud

 


De Vijfelementen en hun betekenis voor de economie in het jaar van het Zwijn.

 

Metaal: Zodra het lente wordt heeft de Bazì van het Zwijn een beetje Metaal. Haar kracht is niet genoeg en lijdt tevens tot botsing met andere elementen. Bovendien wordt zij ook nog eens tegengehouden door het element Vuur. Dat vertaalt zich in de financiële wereld. Het wordt niet rooskleurig voor de financiële instellingen. Instellingen die leningen hebben uitgezet en bankzaken worden nog een stap verder aan banden gelegd. Er worden nog meer regels opgelegd.

 

Hout: in het jaar van de Zwijn verzwakt de kracht van Hout. Met branches die horen tot element  het Hout ging geweldig goed in de afgelopen tijd. Dat wordt dit jaar dus afgezwakt. Het staat ook in het teken dat sterke bedrijven bestaan en zwakke bedrijven dreigen te verdwijnen. Ook is overname en of fusie in het geding. Vooral scholen, educatieve instellingen,  milieu beschermende instanties, architectuur, bouwen en creatieve oprichters kampen met tegenwerkingen. Bovendien verlopen de zaken op genoemde gebieden stroef.

 

Water: een jaar waar het element Water sterk is, geeft voorspoed in alle handel die onder dit element hoort.  De afzetmarkt voor deze handel zal het heel jaar de grote winnaar zijn. Het kan makkelijk een reus worden op de markt dit jaar. Vooral in de branches zoals reizen, transport, hotel, transport inclusief logistiek,  restaurants en goederenstroom doen het goed. Er ontstaat een nieuw positief fenomeen van zaken doen via webwinkels. Deze laatst genoemde krijgt een doorbraak in het zaken doen. Ondanks het goede, botst dit element Water met het kosmisch element van het regerend jaar van de Zwijn. Dat betekent dat men voorzichtig moet zijn met door anderen verspreidde negatieve verhalen over uw producten. Tevens zult u ook voorzichtig moeten zijn voor een belastingaanslag en of  intensiveren van het toezicht.

 

Vuur: zodra de lente energie ingaat, laait het Vuurelement op. De ontwikkeling van chemische stoffen, brandstof, technologische producten, elektronische media e.d. krijgen overal publieke aandacht het hele jaar door. Er is krachtige vraag naar bijproducten uit olie c.q. petroleum.


Aarde:  gedurende het Zwijnjaar wordt element Aarde gestimuleerd door element Vuur. Dat houdt in dat er steun komt van externe positieve factoren. De industrie voor infrastructuur en onroerend goederen die onder element Aarde vallen groeit.
 

Analyses per dier

Degenen die onze site al jaren bezoeken zijn gewend om hier een uitvoerige beschrijving aan te treffen van de vooruitzichten per astrologisch dier. Gelet op de minimale respons die we hierop krijgen en de enorme tijdsinvestering die daarvoor nodig is,  was het aanvankelijk de bedoeling de jaaranalyse te beperken tot het algemene gedeelte, de Fenshui (9sterren) en Fàn tài sùi. Aantal en aard van de reacties hierop hebben ons doen besluiten om de analyses per dier toch te maken. In de loop van de komende weken wordt dit onderdeel ingevuld. Met excuses aan de fans.

 

KLIK OP HET DIER VAN UW KEUZE

Dieren/jaren. Let op! 4 februari t/m 3 februari volgend jaar

Zwijn:          1935   1947   1959   1971   1983   1995   2007   2019   2031

Rat:                1936   1948   1960   1972   1984   1996   2008   2020   2032

Os:                 1925   1937   1949   1961   1973   1985   1997   2009   2021

Tijger:            1926   1938   1950   1962   1974   1986   1998   2010   2022

Konijn:           1927   1939   1951   1963   1975   1987   1999   2011   2023

Draak:            1928   1940   1952   1964   1976   1988   2000   2012   2024

Slang:             1929   1941   1953   1965   1977   1989   2001   2013   2025

Paard:            1930   1942   1954   1966   1978   1990   2002   2014   2026

Geit:               1931   1943   1955   1967   1979   1991   2003   2015   2027

Aap:               1932   1944   1956   1968   1980   1992   2004   2016   2028

Haan:             1933   1945   1957   1969   1981   1993   2005   2017   2029

Hond:              1934   1946   1958   1970   1982   1994 2006   2018   2030

Voorbeeld: 4 februari 1976 is al Draak, 3 februari 1976 is  nog Konijn

Voor degene die geboren zijn in het jaar van de Zwijn is (weer) een volledige cyclus van 12 jaren voorbij gegaan, met andere woorden, als u geboren bent in een jaar van de Zwijn, dan is na 12 jaar de cyclus van de 12 aardse Takken voor de Zwijn weer rond. Dit wordt 'kleine cyclus' genoemd. Wordt u in dit jaar van de Zwijn 60 jaar, dan heeft u een complete levenscyclus doorgemaakt en vallen de elementen van het jaar van uw geboorte, kosmisch element Aarde en aards element Water samen. Jou geboortejaar elementen hebben dezelfde elementen met die van het huidige jaar van de Zwijn. Dit wordt 'grote cyclus' genoemd. U begint als het ware aan een tweede levenscyclus!

Zwijn: 

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                   Terug naar Inhoud       

Rat:  

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Os  

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Tijger  

 

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Konijn 

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Draak 

 

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Slang  

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Paard

 

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Geit 

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Aap

 

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Haan 

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

Hond

 

Even geduld, er wordt hard aan gewerkt!

ANDER DIER KIEZEN                            Terug naar Inhoud

 

 

 

fàn tài sùi’

Grote veranderingen in positieve of negatieve zin. Hieronder wordt aangegeven wie te maken zullen krijgen met een van de vormen van ‘fàn tài sùi’. Deze fàn tài sùi kan zwaar of minder zwaar zijn. Een drietal grote blijde gebeurtenissen in een mensenleven kunnen de negatieve invloed van ‘fàn tài sùi’ doorbreken en verzachten. De 3 grote blijde gebeurtenissen zijn, trouwen/samenwonen, kinderen of kleinkinderen krijgen of onroerende zaken (huis) kopen.  Zonder dit soort gebeurtenissen  kan deze negatieve energie op een onverwachte manier  thuis of op het werk plaatsvinden. Zijn er geen blijde gebeurtenissen te ophanden, dan kunt u uw huis anders inrichten of misschien nieuwe meubels aanschaffen of verbouwen. Door de meubels anders te plaatsen of uw huis verbouwen erkent u de invloeden die zullen gaan plaatsvinden. Alleen, u doet dit nu zelf. U neemt het heft  in eigen hand en laat het niet vanzelf gebeuren.

 

Geboortejaren die in 2019 te maken krijgen met fàn tài sùi zijn geboorte jaren van de Zwijn/Varken, Slang, Tijger, en Aap.

 

 

Bent u geboren in een jaar van de Zwijn?  

Er zijn  zelfs twee soorten fàn tài sùi waar u dit jaar  mee te maken krijgt. Zí (valt samen) tài sùi en Xíng(straffen) tài sùi.  Zí (valt samen) tài sùi  brengt veranderingen met zich mee in uw leven. Een persoon ervaart het erger of minder. Dat is afhankelijk van de overige elementen in je persoonlijke Bazì. Desalniettemin brengt dit (grote) ups en downs in het dagelijks leven en daardoor wordt uw stemming beïnvloed. Wees oplettend en besef waardoor het komt. Vooral mensen die te maken krijgen met zulke fàn tài sùi, zullen bijv, feestjes kunnen geven , andere werkzaamheden gaan  verrichten, verhuizen, nieuwe plaatsing van de meubels in huis,  of  nieuwe meubels plaatsen, etc.  Zo neemt u zelf het heft in handen en kanaliseert u als het ware de invloed/energie van deze fàn tài sùi.

Daarnaast zult u extra moeten letten op uw gezondheid. Zwijnen kunnen dit jaar makkelijk letsels oplopen. Bij milde ziektes, kunt u denken aan griep. Maar bij ernstige ziektes moet u ook denken aan ongelukken. Dus, wees voorzichtig met apparaten in huis, autorijden en doe niet aan extreme sporten.
Xíng(straffen) tài sùi geeft wat lichte problemen en er wordt over u geroddeld. Vooral worden uw relaties met anderen beïnvloed. Wees bescheiden en houdt u op de achtergrond. Bemoei u niet met andermans zaken. Deze invloed speelt ook een rol in uw stemming.
Onder invloed van beide fàn tài sùi maakt u het hele jaar  vervelende kleine problemen mee. Wees  mentaal voorbereid wat er komen kan. 

Bent u geboren in een jaar van de Slang?

 Slangen krijgen dit jaar te maken met Chòng tài sùi.  Chòng (botst)  tài sùi  is de zwaarste vorm van fàn tài sùi. Deze  energie heeft invloed op allerlei grootschalige veranderingen, vooral negatief maar het kan ook positief zijn. Het kan zijn dat u iets waardevols of dierbaars verliest en waar u iets beters in de plaats terugkrijgt.  Gebeurtenissen, zoals van werkzaamheden veranderen, verhuizen, trouwen of scheiden zijn veranderingen die positief zijn en ook uw leven veranderen. Veel Slangen zullen vooral in de liefde met grote botsende veranderingen te maken kunnen krijgen.

 
Bent u geboren in een jaar van de Tijger?

Tijgers krijgen dit jaar met (breekt of vernielt)  tài sùi te maken.  (breekt of vernielt)  tài sùi  betekent breken of kapot maken. Dat houd in dat relaties met anderen, bijvoorbeeld vriendschap en of bestaande connecties makkelijk breken. Eigenlijk is dit soort invloed minder zwaar ten opzichte van de andere fàn tài sùi, maar kan toch strubbelingen in het leven geven. Daarnaast krijgt u te maken met geroddel dat mogelijk leidt tot conflicten. Let op uw woorden, want ruzies/conflicten kunnen door woorden ontstaan.

Bent u geboren in een jaar de Aap?

Hài (benadeelt) tài sùi  heeft lichtere invloed op u. Dit staat er vooral voor dat er valkuilen zijn waar u voor moet oppassen. Valkuilen die worden opgezet door anderen die u niet welgezind zijn. Verder roddelen mensen over u waar u geen verweer tegen heeft. Praat niet veel. Wees bescheiden en doe gewoon uw dagelijks werk.

Terug naar Inhoud

 

 

Combinatie van de aardse takken en haar ‘edelen’.

De kracht van de aardse takken is in het algemeen sterker dan die van de kosmische stammen. Dus zijn de aardse takken meer gewaardeerd door de metafysisch denkende groep mensen。Omdat een leek de namen en betekenissen van de aardse takken niet vatten en begrijpen laat staan deze door te geven aan de nakomelingen, hebben de voorouders van deze leer de 12 aardse takken verbonden aan 12 dieren. Er wordt overal adviezen gegeven een speciaal dierornement bij zich te dragen dat gunstig is. Het is eigenlijk een goede of slechte combinatie van de 12 takken. Deze takken zijn onderverdeeld in 2 groepen. Zo zijn de 6 overeenkomende (liù hé) en 3 overeenkomende ( san hé) ontstaan.

 

‘De 6 en de 3 overeenkomende’  tabel voor het jaar van de Zwijn 2019.

Hieronder presenteer ik een tabel waarin u kunt zien aan welke mensen u hulp kunt vragen als u met fàn tài sùi te maken heeft.  Maar  als er een X bij staat aangegeven  moet u deze mensen toch niet vragen, want ook zij hebben te kampen met een moeilijk jaar. Als ze zichzelf niet of nauwelijks kunnen redden, hoe kunnen ze u dan steunen of helpen?
De tabel geeft 2 soorten groepen aan. De zogenoemde ‘6 overeenkomende’ en de ‘3 overeenkomende’.  De  ‘6 overeenkomende’  houdt in dat bij  de 12 aardse Takken, de dierjaren in twee groepen zijn verdeeld. Dat zijn geboortejaren met hun overeenstemmende dieren  die in harmonie met elkaar samen kunnen leven.
Bij de ‘3 overeenkomende’ zijn de jaren met hun overeenstemmende diersoorten verdeeld in 4 groepen. Zo ontstaan er 4 groepen van 3 diersoorten die het goed met elkaar kunnen vinden.  Probeer eerst iemand te vinden  bij de ‘6 overeenkomende ‘. Als daar een X bij staat kunt u uitwijken naar de ‘3 overeenkomende’.

 

Geboorte dierjaar

De 6 overeenkomende

De 3 overeenkomende

Rat

Os

Aap, X   Draak

Os
 

Rat

Slang, X  Haan

Tijger

fàn tài sùi

Zwijn X

Paard,       Hond

Konijn
 

Hond

Zwijn, X Geit

Draak
 

Haan

Rat ,          Aap X

Slang

fàn tài sùi

Aap X

Os ,           Haan

Paard

Geit

Tijger, X Hond

Geit

Paard

Zwijn,  X Konijn

Aap

fàn tài sùi

Slang X

Rat ,          Draak

Haan

Draak

Os ,           Slang X

Hond

Konijn

Paard ,      TijgerX

Zwijn

fàn tài sùi

Tijger X

Konijn ,     Geit

Terug naar Inhoud

 

 Wij van Shàolín Qìgong wensen u een voortvarend Jaar van het Zwijn.

恭賀新禧, 猪年吉祥