ALGEMEEN

11 augustus 2020  QIGONGLESSEN OPGESCHORT

De afgelopen tijd hebben wij ons verdiept in de vraag of het mogelijk is om de in maart ruw afgebroken Qigonglessen in september 2020 weer te hervatten. De richtlijnen van RIVM zijn versoepeld t.a.v. binnensporten, dus feitelijk zou het moeten kunnen. Afhankelijk van de aard van de leslocatie komt er heel wat voor kijken om op een relatief veilige wijze weer aan de gang te gaan. Denk aan looproutes, ventilatiemogelijkheden, desinfecteren, registratie en dergelijke. Bij het doen van Qigong zijn een aantal voorwaarden bijzonder van kracht. Een schone tochtvrije ruimte is van wezenlijk belang. En voldoende ruimte ten opzichte van elkaar. Het moet veilig aanvoelen, zodat mensen zich ook geestelijk goed kunnen ontspannen. En daar wringt de schoen. Alle maatregelen die gericht zijn op veiligheid benadrukken paradoxaal genoeg het feit dat de hele situatie wellicht niet zo veilig is. Daar komt nog bij dat mensen heel verschillend denken over de maatregelen, die vaak tegenstrijdig of onlogisch lijken. In de samenleving is een tendens merkbaar om de algemene regels vaker te vergeten of te negeren. De kwetsbare groep ouderen, waartoe wij allen behoren, krijgt de neiging om zich daardoor beter te beschermen door terughoudendheid. 

Als docent krijg je  er een grote verantwoordelijkheid bij: bewaking van de veiligheid en handhaving van regels. Je wilt toch niet dat er zich in jouw groep een besmetting voordoet! Grote kans dat de  focus verschuift van de essentie van de oefeningen naar de randvoorwaarden. Ik ben meer dan 30 jaar met hart en ziel bezig geweest met het overdragen van Qigong en aanverwante zaken. Coronadreiging heeft dit behoorlijk op zijn kop gezet. Tenzij het virus aan banden wordt gelegd kunnen we  niet op de oude voet verdergaan.

Begin augustus heb ik jullie per mail gevraagd hoe jij tegen dit alles aankijkt en of je het aandurft om in september door te gaan met de lessen. Ruim de helft van de deelnemers heeft daarop gereageerd. Een klein aantal wil zonder meer graag weer aan de gang, maar de grote meerderheid heeft twijfels tot duidelijke afwijzing. Alleen al hierom vraag ik me af of het lukt om tot een redelijke deelname te komen. Een aantal van jullie wijst mij er nadrukkelijk op dat ik tot een goed afgewogen beslissing moet komen, waarbij de veiligheid en gezondheid voorop moeten staan. Ik ben blij dat ik een deel van de verantwoordelijkheid bij jullie heb neergelegd; dat was een grote hulp bij het nemen van een besluit. Er valt niet te ontkomen aan de uiteindelijke conclusie dat doorgaan met de lessen  nu onverstandig is.

Ik pleit  voor een ruime time-out tot januari volgend jaar. Dan gaan we nogmaals beoordelen hoe de vlag er voorstaat. Hopelijk is er dan (uitzicht op) een vaccin en/of medicijn.

Ik blijf met jullie in contact via de mail.

En let wel, je hoeft niet te stoppen met Qigong, alleen maar met de lessen. En zodra het verantwoord kan pakken we de draad weer op of bedenken wat nieuws.

Het is zoals het is.

Jan, mede namens Carla.

VOOR CURSISTEN UIT ALKMAAR

 

VOOR CURSISTEN UIT HEEMSKERK

 


VOOR CURSISTEN UIT PURMEREND