W E B W I N K E L

  • De hier gepresenteerde oefeningen zijn via persoonlijke contacten van Carla Huang rechtstreeks verkregen van het Shàolín kloostercomplex in China.
  • De oefeningen zijn geschikt voor thuisstudie, maar ook als lesmateriaal voor Qìgongdocenten.
  • NB. De genoemde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten. Voor zendingen buiten Nederland geldt een toeslag

E-boeken

e-boek Theorie en toepassingen

×

e-boek Theorie en toepassingen

×

e-boek Theorie en toepassingen

×

e-boek Theorie en toepassingen

×

e-boek Theorie en toepassingen

 

Verantwoording.
Dit boek bevat het theoriegedeelte en het deel met gerichte verwijzingen naar het brede programma van Zuid-Shàolín, uit het omvangrijke werk ‘Shàolín Qìgong’. Eerder zijn al hoofdstukken vertaald en uitgebracht, zoals ‘Klopmassage’ en de ‘10 Brokaatoefeningen’. In de planning zit nog het hoofdstuk ‘Twaalf kleine oefeningen’. Een hoofdstuk over Gongfù wordt niet vertaald met het oog op de doelgroep; mensen die oefeningen willen doen ter bevordering van hun gezondheid.
Vooral het theoriegedeelte bevat vaak pittige kost. Goed begrijpen wat Qìgong is vergt studie en ervaring, waarbij de theorie betekenis krijgt in de eigen beleving. Om de ideeën van Zuid-Shàolin zo goed mogelijk over te brengen zijn we zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke Chinese tekst gebleven. Wel hebben we her en der  via noten aansluiting gezocht bij onze eigen lespraktijk/ervaring. In het gedeelte met praktische verwijzingen hebben we de oorspronkelijke tekst nog aangevuld met verwijzingen naar andere door ons vertaalde en bewerkte oefeningen uit Zuid-Shàolín. Die andere oefeningen zijn afkomstig uit boeken die kennelijk na het op schrift stellen van dit boek zijn uitgebracht en die wel al door ons in ons programma zijn opgenomen. We hebben de verwijzingen zo concreet mogelijk gemaakt door boek, hoofdstuk en/of paginanummer aan te geven. Zo wordt dit boek een ‘sleutel’ tot de reeds eerder door ons uitgebrachte teksten.  

Wilt u een of meer voorbeeldpagina's inzien, klik dan hieronder.                

Titel: e-boek Theorie en toepassingen
Prijs: € 8,50