Uniek; rechtstreeks uit Chinese bron

Vertaalster Carla Huáng heeft vanuit persoonlijke contacten met de abt van Zuid-Shàolín de beschikking gekregen over een flink aantal door Shàolín uitgebrachte boeken. Een deel daarvan is door haar uit het Chinees naar het Nederlands vertaald. Qìgong leraar Jan Edelaar heeft deze oefeningen (Qìgong, zelfmassages, en acupressuur) in zijn lespraktijk toegepast vanaf 1996. Hij heeft ook meegewerkt aan het in begrijpelijk Nederlands omzetten van de vaak moeilijke Chinese begrippen. (Van beeldtaal naar woordtaal). 

In de loop der jaren ontstonden al doende steeds meer en steeds betere lesmaterialen. Al lang bestond het idee om de Shàolín Qìgong breder te verspreiden dan alleen onder eigen cursisten.

De laatste ontwikkelingen zijn het op DVD uitbrengen van de oefeningen en deze presentatie op het Internet. Een deel van de Shàolín Qìgong producties bestaan uit letterlijke vertalingen en een ander deel uit daarvan afgeleide lesmaterialen. Het gaat hierbij zowel om bekende oefeningen die bewerkt zijn door Shàolín, als om materiaal dat in het Westen niet of nauwelijks bekend is.

Het oefenmateriaal is rechtstreeks uit de Chinese bron verkregen en is dus geen vertaling van een vertaling van een vertaling............    Dit maakt dat het hier gepresenteerde materiaal uniek is. Professioneel vertaald, bewerkt en in de praktijk gebracht sinds 1996. Aanvankelijk slechts in beperkte kring. Inmiddels hebben  vele honderden mensen, waarvan de meesten boven de vijfenzestig zijn, de oefeningen uitgevoerd. Het gaat hierbij om bewegingsoefeningen, statische oefeningen en acupressuur zelfmassages. Honderden boeken en Dvd's zijn inmiddels aangeschaft door  docenten en individuele beoefenaars.